-

-

+90(212)320 36 50
6,0156
$5,3227

Siemens 3TH2 Serisi Yardımcı Kontaktörler

3TH2022-0BB4
 • 3TH2022-0BB4
Marka: Siemens

Seri:3TH2 Serisi Yardımcı Kontaktörler

Model: 3TH2022-0BB4

Model Birim Fiyat Birim Fiyat Adet Stok
3TH2022-0BB442 2Fiyat Sorunuz: 0212 320 36 50
 • Ürün Hakkında
 • Dokümanlar
 • Yazılımlar


  --------------------LOGO! Kullanma Kılavuzu.pdf-----------------
  Önsöz LOGO! Kullanma Kılavuzu 1 LOGO!'yu Tanıyalım ______________ 2 LOGO! montajı ve kablajı ______________ 3 LOGO!'nun programlanması ______________ 4 LOGO! fonksiyonları LOGO! Kullanma Kılavuzu ______________ 5 LOGO!'nun Yapılandırılması ______________ Cihaz kitabı 6 LOGO! bellek ve pil kartları ______________ 7 LOGO! yazılımı ______________ 8 Uygulamalar ______________ A Teknik veriler ______________ B Döngü süresinin saptanması ______________ C Ekransız LOGO! ______________ D LOGO! menü yapısı ______________ E Sipariş numaraları ______________ F Kısaltmalar ______________ 03/2009 A5E01248542-03 Yasal bilgi ve uyarılar Yasal bilgi ve uyarılar İkaz bilgisi konsepti Bu kullanma kılavuzu, kendi güvenliğiniz ve mal kaybı veya zarar oluşmasını önlemek için dikkat etmeniz gereken bilgi ve uyarılar içermektedir. Kişisel güvenliğiniz ile ilgili bilgi ve uyarılar bir ikaz üçgeni ile belirtilmiştir, genel mal hasarı ile ilgili bilgi ve uyarılar için ise ikaz üçgeni kullanılmamıştır. Tehlike kademesine bağlı olarak, ikaz bilgi ve uyarıları, en önemliden daha az önemlilere göre, aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. TEHLIKE eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olacağı anlamına gelir. İKAZ eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olabileceği anlamına gelir. DIKKAT ikaz üçgeni ile birlikte kullanılmışsa, eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, hafif yaralanma olabileceği anlamına gelir. DIKKAT ikaz üçgeni ile birlikte kullanılmamışsa, eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, mal hasarı olabileceği anlamına gelir. DIKKAT eğer ilgili bilgi ve uyarıya dikkat edilmezse, istenmeyen bir sonuç veya durumun ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Birden fazla tehlike derecesinin aynı anda ortaya çıkması halinde, en yüksek tehlike derecesine ait uyarı bilgisi kullanılır. Eğer ikaz üçgenli bir uyarı bilgisinde insanlara zarar gelebileceği hususuna dikkat çekiliyorsa, aynı ikaz bilgisine ayrıca bir mal hasarı ile ilgili uyarı da eklenmiş olabilir. Yetkili personel İlgili cihaz/sistem sadece bu dokümantasyon ile birlikte ayarlanıp hazırlanmalı ve işletilmelidir. Bir cihazın/sistemin devreye sokulması ve çalıştırılması sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Bu dokümantasyonda bildirilen teknik güvenlik bilgi ve uyarıları açısından yetkili personel denilince, cihazları, sistemleri ve elektrik devrelerini teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde devreye sokma, toprak hattı bağlantısı kurma ve gerektiği şekilde işaretleme yetkisine sahip elemanlar kastedilmektedir. Siemens ürünlerinin amaca uygun kullanımı Lütfen şunlara dikkat ediniz: İKAZ Siemens ürünleri sadece katalogda ve ilgili teknik dokümantasyonda öngörülmüş kullanım durumları için kullanılmalıdır. Eğer yabancı ürünler ve yabancı bileşenler kullanılırsa, bu ürün ve bileşenler Siemens tarafından tavsiye edilmiş ya da kullanımına izin verilmiş olmalıdır. Ürünlerin kusursuz ve güvenli kullanımı için, gerektiği şekilde taşınması, gerektiği şekilde depolanması, yerleştirilmesi, montajı, kurulması, devreye sokulması, kullanılması ve muhafaza edilmesi ya da onarılması şarttır. İzin verilen çevre koşullarına uyulmalıdır. İlgili dokümantasyonlarda verilen bilgi ve uyarılara dikkat edilmelidir. Markalar Tescil ibaresi ® ile işaretlenmiş tüm isim ve tanımlar, tescil edilmiş Siemens AG markalarıdır. Bu yazıdaki diğer isim ve tanımlar, üçüncü kişiler tarafından kendi amaçları için kullanılmaları halinde sahiplerinin haklarına tecavüz edilmiş olması söz konusu olabilecek markalar olabilir. Sorumluluk üstlenmeme mesuliyeti Bu yazının içeriğini, tarif edilen donanım ve yazılıma uygunluğu açısından kıyasladık. Yine de farklılıklar ve sapmalar olabilir ve bu nedenle tamamen uyumluluk hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz ve garanti vermiyoruz. Bu yazıda verilen bilgiler muntazam aralıklar ile kontrol edilmektedir ve gerekli düzeltmeler yazının müteakip baskılarına işlenmektedir. Siemens AG A5E01248542-03 Copyright © Siemens AG 2009. Industry Sector ? 04/2009 Teknik değişiklikler yapma Postfach 48 48 hakkımız saklıdır 90026 NÜRNBERG ALMANYA Önsöz LOGO!'yu satın aldığınız için size teşekkür ediyor ve bu kararınızdan dolayı sizi kutluyoruz. LOGO! ile birlikte, ISO 9001 zorlu kalite gerekliliklerini karşılayan bir lojik modüle sahip olmuş bulunuyorsunuz. LOGO! birçok uygulama alanında kullanılabilmektedir. Sahip olduğu yüksek işlevsellik ve kolay kullanım özellikleriyle birlikte LOGO! hemen hemen her uygulamada en yüksek verimlilik sunmaktadır. Bu kullanma kılavuzunun amacı Bu LOGO! kullanma kılavuzu, devre programlarının oluşturulması, LOGO! 0BA6 basic modülleri, LOGO!TD (Metin Ekranı) ve LOGO! genişletme modüllerinin montajı ve kullanımı ve bu modüllerin önceki 0BA0-0BA5 versiyonları ile uyumluluğu hakkında bilgi içermektedir (0BAx ifadeleri basic modüllerin sipariş numarasına ait son dört karakter olup farklı cihaz serilerini belirtmektedir). LOGO!'nun bilişim teknolojisindeki yeri Sahip olduğunuz LOGO! kullanma kılavuzunda bulunan kablaj bilgileri ayrıca bütün cihazlarla birlikte verilen LOGO! Ürün Bilgisi kitapçığında da yer almaktadır. LOGO!'nun PC'nizde programlanması hakkında daha fazla bilgi için, LOGO!Soft Comfort yazılımında bulunan Çevrimiçi Yardım'a başvurun. LOGO!Soft Comfort yazılımı PC'lerde kullanılmak üzere geliştirilen bir LOGO! programlama ® ® ® ® yazılımıdır. Windows (Windows Vista dahil), Linux ve Mac OS X işletim sistemleri altında çalışmaktadır. Bu yazılım, LOGO!'yu kullanmaya başlamanıza ve LOGO!'dan bağımsız olarak programla ilgili yazma, test etme, çıktı alma ve arşivleme gibi işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olur. Kullanma Kılavuzu Rehberi Bu kullanma kılavuzu 8 bölüme ayrılmıştır: ? LOGO!'yu Tanıyalım ? LOGO! montajı ve kablajı ? LOGO!'nun programlanması ? LOGO! fonksiyonları ? LOGO!'nun Yapılandırılması ? LOGO! bellek ve pil kartları ? LOGO! yazılımı ? Uygulamalar Kullanma kılavuzu ayrıca, bölümlerden sonra A-F eklerine de yer vermektedir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 3 Önsöz Bu kullanma kılavuzunun kapsamı Kullanma kılavuzunda yer alan bilgiler 0BA6 serisi cihazlar için geçerlidir. LOGO! 0BA6 serisi cihazların yeni özellikleri. ? LOGO! TD (Metin Ekranı) mesajların gösterimi ilave bir görüntüleme cihazı sağlamakta ve devre programında kullanılabilen dört adet imleç tuşu ve dört adet fonksiyon tuşu içermektedir. ? LOGO! TD (sürüm ES4 ve üzeri) ilave bir parola koruma fonksiyonuna sahiptir ve sadece LOGO! TD'nin LOGO! Basic modülleriyle (sürüm ES4 ve üzeri) birlikte kullanılması durumunda etkinleştirilebilir. ? Yeni LOGO! Pil Kartı ve LOGO! Kombine Bellek/Pil Kartı gerçek zamanlı saat için iki yıllık yedekleme süresi sağlar. Yeni LOGO! Bellek Kartı ve Kombine Bellek/Pil Kartı 32 Kbyte bellek alanı sağlar. ? İsteğe bağlı ilave analog girişler ve hızlı dijital girişler bazı LOGO! 0BA6 basic modüllerinde mevcuttur. ? LOGO! 0BA6 yapılandırma menüleri desteklenen on dilde görüntülenebilir. LOGO! menülerinde kullanılacak olan dili belirleyebilmek için bir yapılandırma seçeneğine sahipsiniz. ? Yeni fonksiyon blokları mevcuttur: Pulse Width Modulator-Darbe Genlik Modülatörü (PWM), Analog Math ve Analog Math Hata Algılama. ? Mesaj metinleri ekranda kaydırılabilir; çubuk grafikler içerebilir, iki karakter seti arasında geçiş yapabilir ve LOGO! Ekranı, LOGO! TD veya her ikisinde birden görüntülenebilir. LOGO!Soft Comfort yazılımı tam düzenleme yapabilme becerisine sahiptir; LOGO! Basic modülü üzerinden yapılacak olan düzenleme işlemleri basit metin özellikleri ile sınırlıdır. Daha fazla detay için "Uyumluluk (Sayfa 29)" başlığına göz atın. ? PC ve LOGO! 0BA6 Basic modülü arasında bir modem arayüzü desteği mevcuttur ve bu arayüz sadece LOGO!Soft Comfort yazılımı kullanılarak yapılandırılabilmektedir. LOGO! 0BA6 aşağıdaki modemleri desteklemektedir: – INSYS Modem 336 4 1 – INSYS Modem 56K küçük INT 2.0 LOGO! 0BA6 ile, "Modemlerin bağlanması (Sayfa 48)" başlığı altında belirtilen gereksinimleri karşılamaları şartıyla diğer modemleri de kullanabilirsiniz. ? PC ve LOGO! Basic modülü arasında bağlantı sağlanabilmesi için bir adet USB PC kablosu Basic modül bir seçenek olarak mevcuttur. ? Modem ve LOGO! Basic modül arasındaki modem kablosu bir seçenek olarak mevcuttur. ? Bu seri, AM2 AQ analog çıkışlar için 0/4–20 mA akımları desteklemektedir. ? Artık devre programınızda kullanmak üzere en fazla 200 adete kadar program bloğuna sahip olabilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 4 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Önsöz Önceki cihazlara (0BA0 ile 0BA5 arası) kıyasla ilave farklılıklar ? Fonksiyon blokları için genişletilmiş referans parametreleri seti. ? Yukarı/aşağı sayıcı, saat sayacı, yıl zamanlayıcısı ve analog gözlemleme fonksiyon bloklarında yapılan iyileştirmeler. ? LOGO! 0BA6 neslinin önceki nesil cihazlarla uyumluluğuna ilişkin bilgilere "Uyumluluk (Sayfa 29)" başlığı altından ulaşabilirsiniz. Ek destek Siemens LOGO! Web sitesi (http://www.siemens.com/logo) E-Posta: adsupport@siemens.com LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 5 Önsöz LOGO! Kullanma Kılavuzu 6 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 İçindekiler Önsöz ........................................................................................................................................................ 3 1 LOGO!'yu Tanıyalım ................................................................................................................................ 11 2 LOGO! montajı ve kablajı ........................................................................................................................ 23 2.1 Modüler LOGO! kurulumu............................................................................................................26 2.1.1 Maksimum kurulum......................................................................................................................26 27 2.1.2 Farklı gerilim sınıfları için kurulum ............................................................................................... 2.1.3 Uyumluluk ....................................................................................................................................29 2.2 LOGO!'nun montajı/demontajı .....................................................................................................29 2.2.1 DIN rayı üzerine montaj ...............................................................................................................30 2.2.2 Duvara montaj..............................................................................................................................32 2.2.3 LOGO! TD'nin Montajı..................................................................................................................33 2.2.4 LOGO!'nun Etiketlenmesi.............................................................................................................33 2.3 LOGO!'nun Kablajı.......................................................................................................................34 2.3.1 Güç kaynağının bağlanması ........................................................................................................34 2.3.2 LOGO! TD güç kaynağının bağlanması.......................................................................................36 2.3.3 LOGO! girişlerinin bağlanması.....................................................................................................37 2.3.4 Çıkışların bağlanması ..................................................................................................................43 2.3.5 EIB veri yolunun bağlanması .......................................................................................................45 2.3.6 AS arayüz veriyolunun bağlanması .............................................................................................46 2.3.7 Modemlerin bağlanması...............................................................................................................48 2.4 Kullanıma geçirme .......................................................................................................................49 2.4.1 LOGO!'nun açılması/LOGO!'ya Güç Verilmesi............................................................................49 2.4.2 CM EIB/KNX'in kullanıma geçirilmesi ..........................................................................................50 2.4.3 Çalıştırma durumları ....................................................................................................................51 3 LOGO!'nun programlanması.................................................................................................................... 53 3.1 Konnektörler.................................................................................................................................54 3.2 EIB girişleri/çıkışları .....................................................................................................................56 3.3 Bloklar ve blok numaraları ...........................................................................................................57 3.4 Devre diyagramından LOGO! programına...................................................................................60 3.5 LOGO! kullanımı için dört altın kural............................................................................................63 3.6 LOGO! menüleri...........................................................................................................................65 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması..............................................................................66 3.7.1 Programlama modunun seçilmesi................................................................................................66 3.7.2 İlk devre programı ........................................................................................................................67 3.7.3 Devre programı girişi....................................................................................................................68 3.7.4 Bir devre programına isim atanması............................................................................................72 3.7.5 Parola...........................................................................................................................................73 3.7.6 LOGO!'nun ÇALIŞTIR moduna geçirilmesi..................................................................................77 3.7.7 İkinci devre programı ...................................................................................................................79 3.7.8 Bir bloğun silinmesi ......................................................................................................................83 3.7.9 Blok gruplarının silinmesi.............................................................................................................84 3.7.10 Programlama hatalarının düzeltilmesi .........................................................................................85 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 7 İçindekiler 3.7.11 ÇALIŞTIR/DURDUR modları arası geçiş için analog çıkış değerlerinin seçilmesi ..................... 85 3.7.12 Analog çıkışların türünün tanımlanması...................................................................................... 86 3.7.13 Devre programının ve parolanın silinmesi .................................................................................. 87 3.7.14 Yaz saati/kış saati geçişi............................................................................................................. 88 3.7.15 Senkronizasyon........................................................................................................................... 91 3.8 Bellek alanı ve devre programı boyutu ....................................................................................... 93 4 LOGO! fonksiyonları ................................................................................................................................ 97 4.1 Sabitler ve konnektörler - Co ...................................................................................................... 98 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF.................................................................................................. 101 4.2.1 AND (VE)................................................................................................................................... 102 4.2.2 Kenar değerlendirmeli VE ......................................................................................................... 103 4.2.3 NAND (VE değil) ....................................................................................................................... 103 4.2.4 Kenar değerlendirmeli NAND.................................................................................................... 104 4.2.5 OR (VEYA)................................................................................................................................ 104 4.2.6 NOR (VEYA değil)..................................................................................................................... 105 4.2.7 XOR (özel VEYA)...................................................................................................................... 106 4.2.8 NOT (Değilleyici) ....................................................................................................................... 106 4.3 Özel Fonksiyonlar ..................................................................................................................... 107 4.3.1 Girişlerin atanması .................................................................................................................... 107 4.3.2 Zaman tepkisi............................................................................................................................ 108 4.3.3 Gerçek zamanlı saatin yedeklenmesi ....................................................................................... 109 4.3.4 Kalıcılık...................................................................................................................................... 109 4.3.5 Parametre koruması.................................................................................................................. 110 4.3.6 Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması ............................................................. 110 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF..................................................................................................... 112 4.4.1 Çekmede gecikme .................................................................................................................... 115 4.4.2 Düşmede gecikme .................................................................................................................... 118 4.4.3 Çekmede/Düşmede gecikme.................................................................................................... 119 4.4.4 Kalıcı çekmede gecikme ........................................................................................................... 121 4.4.5 Zaman ayarlı çıkış rölesi (darbe çıkış)...................................................................................... 122 4.4.6 Kenar tetiklemeli çıkış rölesi...................................................................................................... 123 4.4.7 Asenkron darbe jeneratörü........................................................................................................ 125 4.4.8 Rastgele jeneratör..................................................................................................................... 127 4.4.9 Merdiven aydınlatma anahtarı................................................................................................... 128 4.4.10 Çok fonksiyonlu anahtar............................................................................................................ 131 4.4.11 Haftalık zamanlayıcı.................................................................................................................. 133 4.4.12 Yıllık zamanlayıcı ...................................................................................................................... 137 4.4.13 Yukarı/aşağı sayıcı.................................................................................................................... 142 4.4.14 İşletme saati sayacı................................................................................................................... 145 4.4.15 Eşik tetikleyici............................................................................................................................ 149 4.4.16 Analog eşik tetikleyici................................................................................................................ 151 4.4.17 Analog diferansiyel tetikleyici .................................................................................................... 154 4.4.18 Analog karşılaştırıcı................................................................................................................... 156 4.4.19 Analog denetleyici ..................................................................................................................... 160 4.4.20 Analog amplifikatör.................................................................................................................... 163 4.4.21 Kilitleme rölesi ........................................................................................................................... 164 4.4.22 Darbe rölesi............................................................................................................................... 165 4.4.23 Mesaj metinleri .......................................................................................................................... 167 4.4.24 Menü tuşu.................................................................................................................................. 177 4.4.25 Shift register .............................................................................................................................. 180 4.4.26 Analog Çoklayıcı ....................................................................................................................... 182 4.4.27 Analog Rampa .......................................................................................................................... 184 LOGO! Kullanma Kılavuzu 8 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 İçindekiler 4.4.28 PI denetleyici..............................................................................................................................188 4.4.29 Darbe Genişlik Modülatörü (PWM) ............................................................................................193 4.4.30 Analog math...............................................................................................................................196 4.4.31 Analog math hata algılama ........................................................................................................199 5 LOGO!'nun Yapılandırılması.................................................................................................................. 201 5.1 Parametre atama modunun seçilmesi .......................................................................................201 5.1.1 Parametreler ..............................................................................................................................203 5.1.2 Parametrelerin seçilmesi............................................................................................................204 5.1.3 Parametrelerin değiştirilmesi......................................................................................................205 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi..........................................................................207 5.2.1 Gün içindeki saatin ve tarihin ayarlanması (LOGO! ... C)..........................................................208 5.2.2 Ekran kontrastı ve arka ışık seçiminin ayarlanması...................................................................209 5.2.3 Menü dilinin ayarlanması ...........................................................................................................210 5.2.4 Basic Modülde Als sayısının ayarlanması .................................................................................211 5.2.5 Başlatma ekranının ayarlanması ...............................................................................................212 6 LOGO! bellek ve pil kartları.................................................................................................................... 213 6.1 Güvenlik fonksiyonu (KopyKorum).............................................................................................215 6.2 Bellek ve pil kartlarının takılması ve çıkartılması.......................................................................217 6.3 LOGO!'dan bellek kartına veri kopyalama .................................................................................218 6.4 Bellek kartından LOGO!'ya veri kopyalama...............................................................................219 7 LOGO! yazılımı...................................................................................................................................... 221 7.1 LOGO! yazılımı ..........................................................................................................................221 7.2 LOGO!'nun bir PC'ye bağlanması..............................................................................................223 8 Uygulamalar .......................................................................................................................................... 225 A Teknik veriler ......................................................................................................................................... 227 A.1 Genel teknik veriler ....................................................................................................................227 A.2 Teknik veriler: LOGO! 230... ......................................................................................................229 A.3 Teknik veriler: LOGO! DM8 230R ve LOGO! DM16 230R ........................................................231 A.4 Teknik veriler: LOGO! 24... ........................................................................................................233 A.5 Teknik veriler: LOGO! DM8 24 ve LOGO! DM16 24..................................................................235 A.6 Teknik veriler: LOGO! 24RC......................................................................................................237 A.7 Teknik veriler: LOGO! DM8 24R ve LOGO! DM16 24R ............................................................239 A.8 Teknik veriler: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R .................................................................241 A.9 Röle çıkışlarının akım verme kapasitesi/ömrü...........................................................................243 A.10 Teknik veriler: LOGO! AM 2.......................................................................................................244 A.11 Teknik veriler: LOGO! AM 2 PT100 ...........................................................................................245 A.12 Teknik veriler: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA0)...................................................246 A.13 Teknik veriler: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA1)...................................................247 A.14 Teknik veriler: CM EIB/KNX.......................................................................................................248 A.15 Teknik veriler: CM AS Arayüzü..................................................................................................249 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 9 İçindekiler A.16 Teknik veriler: LOGO!Power 12 V............................................................................................. 250 A.17 Teknik veriler: LOGO!Power 24 V............................................................................................. 251 A.18 Teknik veriler: LOGO! Contact 24/230...................................................................................... 252 A.19 Teknik veriler: LOGO! TD (Tekst Panel)................................................................................... 253 A.20 Teknik veriler: LOGO! kartları için pil bilgileri............................................................................ 253 B Döngü süresinin saptanması ................................................................................................................. 255 C Ekransız LOGO! .................................................................................................................................... 257 D LOGO! menü yapısı............................................................................................................................... 259 D.1 LOGO! Basic Modülü ................................................................................................................ 259 D.2 LOGO! TD ................................................................................................................................. 263 E Sipariş numaraları.................................................................................................................................. 265 F Kısaltmalar............................................................................................................................................. 267 Dizin ...................................................................................................................................................... 269 LOGO! Kullanma Kılavuzu 10 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 1 LOGO!'yu Tanıyalım İşte LOGO! LOGO!, Siemens tarafından geliştirilmiş evrensel bir lojik modül olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: ? Kontrol Fonksiyonları ? Arka ışıklı operatör ve ekran paneli ? Güç kaynağı ? Genişletme modülleri için arayüz ? Bellek kartı, pil kartı, kombine bellek/pil kartı, LOGO! PC kablosu veya USB PC kablosu için arayüz. ? İsteğe bağlı metin ekranı (TD) modülü için arayüz ? Kullanıma hazır standart fonksiyonlar, örneğin, çekmede ve düşmede gecikmeler, darbe rölesi ve menü tuşu ? Zamanlayıcılar ? Dijital ve analog bayraklar ? Cihaz türüne göre giriş ve çıkışlar LOGO! sizin için ne yapabilir? LOGO!, merdiven aydınlatması, harici aydınlatma, güneş storları, panjurlar, mağaza vitrini aydınlatması gibi dahili/evsel ve montaj mühendisliği uygulamaları için olduğu kadar kapı kontrol sistemleri, havalandırma sistemleri, yağmur suyu pompalama sistemleri gibi makine ve aparatları mühendisliği ile birlikte şalt dolabı mühendisliği için de çözümler sunmaktadır. LOGO! ayrıca, konservatuar veya seralardaki özel kontrol sistemleri, kontrol sinyallerinin işlenmesi ve AS-i modülü gibi bir iletişim modülünün bağlanmasıyla makine ve proseslerin dağıtılmış yerel kontrolünün yapılması için de uygulanabilir. Küçük makine, aparat, şalt dolabı ve montaj mühendisliği ile ilgili seri üretim uygulamalarında kullanılmak üzere operatör paneli ve ekran ünitesi olmayan özel versiyonlar mevcuttur. Hangi cihazlar mevcuttur? LOGO! Basic iki gerilim sınıfında kullanılabilir: ? Sınıf 1 ? 24 V, örneğin 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC ? Sınıf 2 > 24 V, örneğin 115...240 V AC/DC LOGO! Basic iki versiyona sahiptir: ? Ekranlı: 8 giriş ve 4 çıkış ? Ekransız ("LOGO! Pure"): 8 giriş ve 4 çıkış LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 11 LOGO!'yu Tanıyalım Her versiyon dört alt üniteye entegre edilmiş olup bir genişleme arayüzü ve LOGO! TD arayüzü ile donatılmıştır ve devre programınızın oluşturulmasında kullanılmak üzere 39 önceden yapılandırılmış standart ve özel fonksiyon blokları içermektedir. Hangi genişletme modülleri mevcuttur? ? LOGO! DM8 dijital modülleri... 12V DC, 24V AC/DC ve 115...240V AC/DC ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve dört giriş ve dört çıkış ile donatılmıştır. ? LOGO! DM16 dijital modülleri... 24V DC ve 115...240V AC/DC ile çalışır ve sekiz giriş ve sekiz çıkış ile donatılmıştır. ? LOGO! analog modülleri, modül türüne bağlı olarak 24 V DC veya 12 V DC ile çalışır. Her ikisi de iki analog girişi, iki Pt100 girişi veya iki analog çıkışı ile donatılmıştır. Dijital/analog modüller iki veya dört birim genişliğindedir. Her biri, ilave modüllerin bağlanmasında kullanılmak üzere iki genişleme arayüzü ile donatılmıştır. Hangi ekran modülleri mevcuttur? ? Ekranlı LOGO! Basic ? LOGO! TD LOGO! TD Özellikleri LOGO! TD, 0BA6 serisi ile birlikte mevcuttur. Basic modüle göre daha geniş bir ilave ekran özelliği sunmaktadır. Devre programınızda giriş olarak programlayabileceğiniz dört adet fonksiyon tuşuna sahiptir. LOGO! Basic modülünde olduğu gibi, kendi devre programınızda programlayabileceğiniz ve LOGO! TD üzerinde gezinmek amacıyla kullanabileceğiniz dört imleç tuşuna, bir ESC tuşuna ve bir OK tuşuna sahiptir. LOGO!Soft Comfort yazılımını kullanarak LOGO! TD için bir açılış ekranı oluşturabilirsiniz. Bu ekran, LOGO! TD'yi ilk kez çalıştırdığınızda kısa bir süre için görüntülenir. Bununla birlikte, bu açılış ekranını LOGO! TD'den LOGO!Soft Comfort yazılımına yükleyebilirsiniz. LOGO! TD'de kullanılan menüler Ek'teki D.2 bölümü içerisinde gösterilmiştir. LOGO! TD ayarlarını LOGO! Basic modülünden bağımsız olarak yapılandırmalısınız. Ayarlar farklı olabilir. Hangi iletişim modülleri mevcuttur? ? LOGO! iletişim modülü (CM) AS arayüzü ayrı bir dokümanda detaylı olarak açıklanmıştır. İletişim modülü dört sanal giriş ve çıkışa sahiptir ve AS-Arayüz sistemi ile LOGO! sistemi arasında bir arayüz olarak görev alır. Modül, LOGO! Basic'ten AS-Arayüzü sistemine ve tersi yönde dört veri bitinin aktarılmasına olanak sağlar. ? LOGO! iletişim modülü (CM) EIB/KNX ayrı bir dokümanda detaylı olarak açıklanmıştır. CM EIB/KNX, LOGO!'yu EIB üzerine bağlamak için kullanılan bir iletişim modülüdür (CM). EIB üzerindeki bir arayüz olarak CM EIB/KNX, diğer EIB cihazlarla iletişimi mümkün kılar. Bunu yapmak için, LOGO!'nun EIB veri yoluna adreslenen girişlerini/çıkışlarını belirleyen CM EIB/KNX içerisinde bir parametrelendirme yapmanız. LOGO! fonksiyonlarını kullanarak karşılıklı giriş/çıkışları birbirine bağlayabilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 12 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'yu Tanıyalım Bu sizin seçiminiz Çeşitli özelliklere sahip LOGO! Basic versiyonları, genişletme modülleri, LOGO! TD ve iletişim modülleri size, özel görevlerinize uygun, oldukça esnek ve adaptif bir sistem sunmaktadır. LOGO! sistemi size küçük bina içi montaj işlemleri, basit otomasyon görevleri ve hatta bir veri yolu sistemi ile entegrasyonu (örn. iletişim modülü AS arayüzü) gerektiren karmaşık mühendislik uygulamaları gibi bir çok çözüm sunmaktadır. Not LOGO! Basic, sadece aynı gerilim sınıfına ait genişletme modülleri ile donatılabilir. Muhafazadaki mekanik kodlama pinleri farklı gerilim sınıfına ait cihazları birbirine bağlamanızı önler. İstisna: Analog veya iletişim modüllerinin sol arayüzü galvanik izolasyonludur. Bu nedenle bu tip genişletme modülü farklı gerilim sınıfı (Sayfa 27) cihazlarına bağlanabilir. Bir LOGO! TD, eğer kullanıldıysa, sadece bir LOGO! pure modülüne bağlanabilir. Her bir LOGO! Basic, bağlı modüllerin sayısından bağımsız olarak, devre programının oluşturulmasında kullanılmak üzere aşağıdaki bağlantıları desteklemektedir: • Dijital girişler • I1 ila I24 • Analog girişler AI1 ila AI8 • Dijital çıkışlar Q1 ila Q16 • Analog çıkışlar AQ1 ila AQ2 • Dijital bayraklar M1 ila M27: – M8: Başlangıç bayrağı – M25: Arka ışık bayrağı: LOGO! Ekranı – M26: Arka ışık bayrağı: LOGO! TD – M27: Mesaj metni karakter ayar bayrağı • Analog bayraklar AM1 ila AM6 • Kayıt kaydırma bitleri S1 ila S8 • 4 imleç tuşu • 16 boş çıkış X1 ila X16 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 13 LOGO!'yu Tanıyalım LOGO!'nun yapısı ? Güç kaynağı ? ÇALIŞTIR/DURDUR göstergesi ? Girişler ? Genişleme arayüzü ? Çıkışlar ? Mekanik kodlama pinleri ? Kapaklı modül yuvası ? Mekanik kodlama soketleri ? Kontrol panel (RCo için değil) ? Sürgü ? LCD (RCo için değil) ? LOGO! TD kablo konnektörü LOGO! Kullanma Kılavuzu 14 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'yu Tanıyalım ? Güç kaynağı ? ÇALIŞTIR/DURDUR göstergesi ? Girişler ? Genişleme arayüzü ? Çıkışlar ? Mekanik kodlama pinleri ? Kapaklı modül yuvası ? Mekanik kodlama soketleri ? Kontrol panel (RCo için değil) ? Sürgü ? LCD (RCo için değil) ? LOGO! TD kablo konnektörü ? Güç kaynağı ? Sürgü ? Girişler ? Genişleme arayüzü ? Çıkışlar ? Mekanik kodlama pinleri ? ÇALIŞTIR/DURDUR ? Mekanik kodlama soketleri göstergesi LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 15 LOGO!'yu Tanıyalım ? Güç kaynağı ? Mekanik kodlama pinleri ? Çıkışlar ? Mekanik kodlama soketleri ? ÇALIŞTIR/DURDUR ? Sürgü göstergesi ? Genişleme arayüzü ? Toprak bağlantısı ve analog ölçüm kablolarının ekran bağlantısı için PE terminali LOGO! AM 2 AQ (0 ... 10 V DC) ? Güç kaynağı ? Mekanik kodlama pinleri ? Çıkışlar ? Mekanik kodlama soketleri ? ÇALIŞTIR/DURDUR ? Sürgü göstergesi ? Genişleme arayüzü ? PE terminali, toprak bağlantısı için LOGO! Kullanma Kılavuzu 16 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'yu Tanıyalım LOGO! AM2 AQ (0 ... 10 V DC veya 0/4 ... 20 mA) ? Güç kaynağı ? Mekanik kodlama pinleri ? Girişler ? Mekanik kodlama soketleri ? ÇALIŞTIR/DURDUR ? Sürgü göstergesi ? Genişleme arayüzü ? PE terminali, toprak bağlantısı için Not LOGO! AM 2 AQ modülü (6ED1055 - 1MM00 - 0BA1) LOGO! ile mevcuttur 0BA6 basic modülünden daha sonra piyasaya sürüleceğini dikkate alınız. ? Güç kaynağı ? Mekanik kodlama soketleri ? EIB veri yolu bağlantısı ? Sürgü ? ÇALIŞTIR/DURDUR ? EIB/KNX durum ekranı için LED göstergesi ? Genişleme arayüzü ? Programlama düğmesi ? Mekanik kodlama pinleri LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 17 LOGO!'yu Tanıyalım LOGO! TD s ? Haberleşme arayüzü ? Güç kaynağı LOGO! TD, LOGO! Ekranı'ndan daha geniş bir görüntüleme alanına sahiptir. Dört programlanabilir imleç tuşuna, dört programlanabilir fonksiyon tuşuna, bir ESC ve OK tuşuna sahiptir. Birlikte verilen LOGO! TD kablosunu kullanarak, LOGO! TD'nin sağ tarafındaki iletişim arayüzünden LOGO! Basic modülünün sol tarafındaki karşılık gelen arayüze bağlantı yapabilirsiniz. Hangi LOGO! modeline sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız? LOGO! tanımlayıcı size çeşitli özellikler ile ilgili bilgi verir: ? 12/24: 12/24 V DC versiyonu ? 230: 115...240 V AC/DC versiyonu ? R: Röle çıkışları (R: yarı iletken çıkışsız) ? C: Entegre haftalık zamanlayıcı ? o: Ekransız versiyon ("LOGO! Pure") ? DM: Dijital modül ? AM: Analog modül ? CM: İletişim modülü (örn. EIB/KNX modülü) ? TD: Metin Ekranı LOGO! Kullanma Kılavuzu 18 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'yu Tanıyalım Semboller Ekran üniteli versiyon 8 giriş ve 4 çıkış ile donatılmıştır Ekran ünitesiz versiyon 8 giriş ve 4 çıkış ile donatılmıştır Dijital modül 4 dijital giriş ve 4 dijital çıkış ile donatılmıştır Dijital modül 8 dijital giriş ve 8 dijital çıkış ile donatılmıştır Analog modül, cihaz türüne göre 2 analog giriş veya 2 analog çıkış ile donatılmıştır İletişim modülü (CM); örneğin AS Arayüzü, 4 sanal giriş ve 4 sanal çıkış ile donatılmıştır s LOGO! TD Versiyonları Aşağıdaki LOGO! versiyonları mevcuttur: Sembol Atama Besleme gerilimi Girişler Çıkışlar Özellikler (1) LOGO! 12/24 RC 12/24 V DC 8 dijital 4 röle (10 A) (1) LOGO! 24 24 V DC 8 dijital 4 yarı iletken saat yok 24V / 0.3A (3) LOGO! 24RC 24 V AC/ 8 dijital 4 röle (10A) 24 V DC (2) LOGO! 230RC 115...240 V 8 dijital 4 röle (10A) AC/DC (1) LOGO! 12/24RCo 12/24 V DC 8 dijital 4 röle (10A) ekran ünitesi yok tuş takımı yok (1) LOGO! 24o 24 V DC 8 dijital 4 yarı iletken ekran ünitesi yok 24 V / 0.3A tuş takımı yok saat yok (3) LOGO! 24RCo 24 V AC / 24 V 8 dijital 4 röle (10A) ekran ünitesi yok DC tuş takımı yok (2) LOGO! 230RCo 115...240 V 8 dijital 4 röle (10A) ekran ünitesi yok AC/DC tuş takımı yok (1) Bunlar alternatif olarak kullanılabilir: 4 analog giriş (0 ... 10V) ve 4 hızlı dijital giriş. (2) 230 V AC versiyonları: Herbiri 4 giriş içeren iki gruptan oluşurlar. Bir grupta bulunan her bir giriş aynı faza bağlanmalıdır. Grupları farklı bir fazda birbirine bağlamak mümkündür. (3) Dijital girişler P veya N olarak çalışabilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 19 LOGO!'yu Tanıyalım Genişletme modülleri Aşağıdaki genişletme modülleri LOGO!'ya bağlanabilir: Sembol İsim Güç kaynağı Girişler Çıkışlar LOGO! DM 8 12/24R 12/24 V DC 4 dijital 4 röle (5A) LOGO! DM 8 24 24 V DC 4 dijital 4 yarı iletken 24V / 0.3A (3) LOGO! DM 8 24R 24 V AC/DC 4 dijital 4 röle (5A) (1) LOGO! DM 8 230R 115...240 V AC/DC 4 dijital 4 röle (5A) LOGO! DM 16 24 24 V DC 8 dijital 8 yarı iletken 24V / 0.3A LOGO! DM 16 24R 24 V DC 8 dijital 8 röle (5A) (4) LOGO! DM 16 230R 115...240 V AC/DC 8 dijital 8 röle (5A) LOGO! AM 2 12/24 V DC 2 analog Hiçbiri 0 ... 10V veya (2) 0 ... 20mA LOGO! AM 2 PT100 12/24 V DC 2 Pt100 Hiçbiri -50 C derece ile +200 C derece arasında LOGO! AM 2 AQ 24 V DC Hiçbiri 2 analog 0 ... 10 V DC (5) 0/4...20mA (1) Girişlere farklı fazlar bağlanamaz. (2) 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA isteğe göre bağlanabilir. (3) Dijital girişler P veya N olarak çalışabilir. (4) Herbiri 4 giriş içeren iki gruptan oluşurlar. Bir grupta bulunan her bir giriş aynı faza bağlanmalıdır. Grupları farklı bir fazda birbirine bağlamak mümkündür. (5) 0/4 ... 20mA akım çıkışı sadece 6ED1055 - 1MM00 - 0BA1 için kullanılabilir ve 0 ... 10 V, 0/4 ... 20mA isteğe bağlı bağlanabilir. İletişim modülleri LOGO!'ya aşağıdaki iletişim modülleri bağlanabilir: Sembol İsim Güç kaynağı Girişler Çıkışlar LOGO! CM AS Arayüzü 30 V DC LOGO! fiziksel LOGO! fiziksel girişlerinden çıkışlarından sonraki dört giriş sonraki dört çıkış (ln ... ln+3) (Qn ... Qn+3) LOGO! CM EIB/KNX 24 V AC/DC maks. 16 sanal maks. 12 sanal ; ; dijital giriş (I) dijital çıkış (Q) maks. 8 sanal maks. 2 sanal analog giriş (AI) analog çıkış (AQ) LOGO! Kullanma Kılavuzu 20 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'yu Tanıyalım Metin Ekranı Modülü Aşağıdaki LOGO! TD modülü mevcuttur: Sembol İsim Besleme gerilimi Ekran s LOGO! TD 24 V AC/DC LCD (128 x 64) 12 V DC 4-satırlı ekran Belgelendirme ve onaylar LOGO!, cULus ve FM sertifikasına sahiptir. ? cULus Haz. Loc. Underwriters Laboratories Inc. (UL) ile - UL 508 (Endüstriyel Kontrol Ekipmanı) - CSA C22.2 No. 142 (Proses Kontrol Ekipmanı) - UL 1604 (Tehlikeli Bölgeler) - CSA-213 (Tehlikeli Bölgeler) Aşağıdaki bölgelerde kullanımı ONAYLANMIŞTIR Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D Tx Sınıf I, Bölge 2, Grup IIC Tx ? FM Onayı Factory Mutual Research (FM) Approval Standard Class Number 3611, 3600, 3810 Aşağıdaki bölgelerde kullanımı ONAYLANMIŞTIR Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D Tx Sınıf I, Bölge 2, Grup IIC Tx Not Mevcut onayları ilgili modülün üzerindeki bilgi etiketinde bulabilirsiniz. LOGO! CE Uygunluk Belgesi taşımaktadır. IEC 60730-1 ve IEC 61131-2 standartlarına uygundur ve EN 55011, Limit Sınıf B müdahale-korumasına sahiptir. Gemilerde kullanımı için aşağıdaki kurumlardan onaylama talep edilmiştir: ? ABS (American Bureau of Shipping) ? BV (Bureau Veritas) ? DNV (Det Norske Veritas) ? GL (Germanischer Lloyd) ? LRS (Lloyds Register of Shipping) ? Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) ? PRS (Polski Rejestr Statkow) LOGO! modülleri bu nedenle sanayi ve yerleşim alanlarında kullanım için uygundur. Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D mekanlarında veya tehlikeli olmayan mekanlarda kullanımı desteklenmektedir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 21 LOGO!'yu Tanıyalım Avustralya için Ürün Kimlik Bilgisi Yan tarafta gösterilen etiketi taşıyan ürünlerimiz AS/NZS 2064:1997 (Sınıf A) standardına uygundur. İKAZ Tehlikeli bölgeler için mevcut güvenlik önlemlerine uymamanız durumunda ölüm tehlikesi, kişisel yaralanma veya mülk üzerinde zarar meydana gelebilir. Patlamaya meyilli ortamlarda, sistem ÇALIŞTIR modundayken konnektörlerin bağlantısını kesmeyin. Konnektörlerin veya bileşenlerin bağlantısı kesilmeden önce LOGO! ve LOGO! bileşenlerine giden enerji her zaman için kapatılmalıdır. Bileşenlerin değiştirilmesi Sınıf I, Bölüm 2 mekanları için uygunluk durumuna zarar verebilir. Ekipman kombinasyonları, montaj esnasında yetki sahibi olan yerel makamlarca incelemeye tabi tutulur. Geri dönüşüm ve İmha etme LOGO! üniteleri az-kirletici özelliklere sahip ekipmanı sayesinde tamamıyla geri dönüştürülebilir niteliktedir. Eski cihazlarınızın çevreye uygun geri dönüşümü ve imhası için yetkili bir elektronik atık tasfiye merkezi ile temasa geçin. LOGO! Kullanma Kılavuzu 22 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 2 LOGO! montajı ve kablajı Genel yönergeler Lütfen LOGO!'nun montajını ve kablajını yaparken aşağıdaki konulara dikkat edin: ? LOGO!'nun kablajını yaparken geçerli talimat ve standartlara uygunluğunun sağlandığından emin olun. Bununla birlikte, cihazların montajı ve çalıştırılması sırasında ulusal ve bölgesel düzenlemelere de uygun olarak hareket edilmelidir. Sizin özel durumlarınız için geçerli olan standartlar ve düzenlemeler ile ilgili bilgi için, yerel yetkililerle temasa geçin. ? Bir modülün kablajı ya da montajı/sökülmesinden önce her zaman için güç bağlantısını kesin. ? Her zaman için çektiğiniz akıma uygun kesitli iletken kablolar kullanın. LOGO! kablajını 2 2 (Sayfa 34) 1.5 mm ve 2.5 mm kesitli iletken kablolarla yapabilirsiniz. ? Klemens vida bağlantılarını aşırı sıkmayın. Uygulanabilecek maksimum dönme momenti: 0.5 Nm.. ? Kablajı olabildiğince kısa tutun. Daha uzun kablolara ihtiyaç duyulursa, blendajlı kablo versiyonlarını kullanmanız gerekir. Kabloları her zaman çiftler halinde çekmelisiniz: yani bir nötr iletken, bir faz iletken ya da sinyal hattı ile birlikte çekilmelidir. ? Her zaman aşağıdaki kabloları birbirinden ayrı tutun: – AC kabloları – Yüksek frekanslı anahtarlama döngüsüne sahip yüksek gerilimli DC devreleri – Alçak gerilim sinyal kabloları – EIB veri yolu kablosu diğer sinyal hatlarına paralel çekilebilir ? Kabloların yeterli mekanik dayanıklılığa sahip olduğundan emin olun. ? Tehlikeli alanlarda çekilmiş, yıldırımdan etkilenebilecek hatlarda uygun aşırı gerilim korumasını oluşturun. ? DC çıkışına bağlı bir çıkış gücü yüküne paralel olarak harici bir güç kaynağı bağlamayın. Bu, devrenizde diyot ya da benzeri bir koruyucu cihazın kurulu olmadığı durumlarda, çıkışta ters akım oluşmasına neden olabilir. ? Ekipmanın güvenilir şekilde işlev göstermesi sadece onaylı bileşenlerle sağlanabilir! Not LOGO! cihazlarının montajı ve kablajı sadece genel mühendislik kurallarına ve ilgili düzenleme ve standartları bilen ve bunları takip eden yetkili personel tarafından yapılabilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 23 LOGO! montajı ve kablajı 2.1 Modüler LOGO! kurulumu LOGO! montajını yaparken dikkat etmeniz gerekenler LOGO!, korunaklı alan ya da kontrol kabininde sabit ya da kapalı montaj için tasarlanmıştır. İKAZ Ölüm, ciddi bedensel yaralanma ya da mülk üzerinde önemli düzeyde hasar meydana gelebilir. LOGO! modülleri açık modüllerdir. Bu, LOGO!'nun sadece korunaklı alanlar ya da bir kabin içerisine monte edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Korunaklı alanlara ya da kabinlere erişimin sadece bir anahtar ya da bir araç kullanılarak yapılmasını sağlayın ve yetkili ya da girişe onaylı personelin haricindeki kişilerin içeri girmesini engelleyin. LOGO!'nun ön taraftan çalıştırılması her zaman mümkündür. Elektronik kontrol ekipmanının güvenliği Giriş Aşağıdaki uyarılar elektronik kontrol tipi ya da üreticisinden bağımsız olarak uygulanır. Güvenilirlik LOGO! cihazlarının ve bileşenlerinin maksimum güvenilirliği, geliştirme ve üretim süreci dahilinde kapsamlı ve maliyet-etkin önlemler alınarak sağlanır. Bu önlemler: ? Yüksek kaliteli bileşenlerin kullanımı ? Tüm devrelerin en kötü duruma karşı tasarlanması ? Tüm bileşenlerin sistematik ve bilgisayar destekli test edilmesi ? Büyük ölçekli entegre devrelerin yazılması (örn. işlemciler, bellek, vb.) ? MOS entegre devrelerin kullanılması esnasında statik şarjların oluşmasını önleyici önlemler ? Üretimin farklı aşamalarında görsel kontrollerin yapılması ? Birkaç gün boyunca yüksek ortam sıcaklığında sürekli ısı testine tabi tutma ? Özenli bilgisayar-kontrollü son testler ? Uygun düzeltici önlemlerin hemen devreye girmesini sağlamak amacıyla, geriye dönen tüm sistemlerin ve bileşenlerin istatistiksel olarak değerlendirmesi ? Çevrimiçi testlerin kullanımıyla önemli kontrol bileşenlerinin izlenmesi (CPU ile ilgili döngüsel kesme, vb.) şeklinde sayılabilir. Bu önlemler, temel önlemler olarak kabul edilmektedir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 24 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.1 Modüler LOGO! kurulumu Testlerin uygulanması Bu önlemlerin alınmasına karşın, tesisinizde güvenliği sağlamanız gerekmektedir. Bir sistemi son olarak devreye sokmadan önce, gerekli tüm güvenlik testleri ile birlikte tam fonksiyonel bir test uygulayın. Test esnasında, gerçekleşmesi muhtemel önceden tahmin edilebilir hatalara da yer verin. Böylece çalışma sırasında tesis ya da çalışanları üzerinde meydana gelebilecek tehlikeler önlenecektir. Tehlikeler Arızaların malzeme üzerinde hasar meydana getirmesi ya da çalışanların yaralanması ile sonuçlanabileceği tüm durumlarda montajın - ve bunun yanı sıra içerisinde bulunulan durumun - güvenliğini artırmak amacıyla özel önlemler alınmalıdır. Bu tür uygulamalar için sistem-tipi ve özel düzenlemeler mevcuttur. Kontrol sisteminin montajı sırasında bu düzenlemeler gözetilmelidir (örneğin VDE 0116 brulör kontrol sistemleri). Güvenlik fonksiyonlu elektronik kontrol ekipmanlarında, arızaların önlenmesi ve düzeltilmesi için alınan önlemler montaj dahilinde yer alan tehlikelere göre belirlenir. Belirli bir düzeyden daha yüksek tehlike düzeyleri için yukarıda bahsedilen temel önlemler yeterli değildir. Denetleyici için ilave önlemlerin alınması ve onaylanması zorunludur. Önemli bilgiler Kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara tam olarak uyulmalıdır. Hatalı kullanım, tehlike arz edecek arızalanmaların önüne geçilmesi amacıyla alınan önlemleri etkisiz duruma getirebilir, ya da ilave tehlike kaynakları üretebilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 25 LOGO! montajı ve kablajı 2.1 Modüler LOGO! kurulumu 2.1 Modüler LOGO! kurulumu 2.1.1 Maksimum kurulum LOGO!, maksimum 24 dijital giriş, 8 analog giriş, 16 dijital çıkış ve 2 analog çıkışı desteklemektedir (Sayfa 11). Maksimum kurulumu aşağıda gösterildiği gibi farklı şekillerde gerçekleştirebilirsiniz: Analog girişlere sahip bir LOGO!'nun maksimum kurulumu - dördü kullanımda (LOGO! 12/24 RC/RCo ve LOGO! 24/24o) LOGO! Basic, 4 dijital modül ve 3 analog modül (örnek) Analog girişe sahip bir LOGO!'nun maksimum kurulumu - ikisi kullanımda (LOGO! 12/24 RC/RCo ve LOGO! 24/24o) LOGO! Basic, 4 dijital modül ve 4 analog modül (örnek) Analog girişe sahip olmayan bir LOGO!'nun maksimum kurulumu (LOGO! 24RC/RCo ve LOGO! 230 RC/RCo) LOGO! Basic, 4 dijital modül ve 5 analog modül (örnek) LOGO! 12/24 RC/RCo ve LOGO! 24/240 modülleri için, modülün kullanılabilir dört analog girişinden ikisini ya da dördünü kullanması tercihini yapılandırabilirsiniz. Kullanılmasını istediğiniz kaç adet basic modül yapılandıracağınıza bağlı olarak AI girişleri ardarda numaralandırılır. İki giriş yapılandırmanız durumunda, basic modüller AI1 ve AI2 şeklinde numaralandırılır ve I7 ve I8 giriş terminallerine karşılık gelir. Sonraki AI genişletme modülleri AI3'ten başlayarak numaralandırılır. Dört giriş yapılandırmanız durumunda, bu modüller AI1, AI2, AI3 ve AI4 şeklinde numaralandırılır ve sırasıyla I7, I8, I1 ve I2 giriş terminallerine karşılık gelir. Sonraki AI genişletme modülleri AI5'ten başlayarak numaralandırılır. "Sabitler ve konnektörler - Co (Sayfa 102)" ve "Basic Modülde Als sayısının ayarlanması (Sayfa 215)" başlıklarına göz atın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 26 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.1 Modüler LOGO! kurulumu Yüksek hız/optimum iletişim performansı LOGO! Basic ve diğer modüller arasında en uygun ve yüksek-hızlı iletişim performansı sağlayabilmek için, ilk olarak dijital modüllerin, analog modüllerin ise daha sonra monte edilmesini öneriyoruz (yukarıdaki örnekler). (Özel fonksiyonlu PI denetleyicisi bir istisnadır: PV değeri için kullanılan AI, LOGO! Basic ya da LOGO! Basic'e komşu bir analog giriş modülü üzerinde olmalıdır). CM AS haberleşme modülünü en sağ tarafa yerleştirmenizi tavsiye ederiz . (AS Arayüzü gerilimi kesintiye uğrar ise, LOGO! CM AS Arayüzü genişletme modülünün sağ tarafına yerleştirilen genişletme modülleri ile LOGO! sistemi arasındaki iletişim kesilir). LOGO! TD tekst paneli bağımsız olarak monte edilir. Bu modülü, birlikte verilen LOGO! TD kablosunu kullanarak LOGO! Basic modülüne bağlayabilirsiniz. Not CM EIB/KNX her zaman LOGO!'nun sağ tarafındaki en son modül olacak şekilde monte edilmelidir çünkü CM EIB/KNX'e herhangi bir ilave haberleşme modülü bağlanamaz. 2.1.2 Farklı gerilim sınıfları için kurulum Kurallar Dijital modüller sadece aynı gerilim sınıfına ait cihazlara doğrudan bağlanabilir. Analog ve iletişim modüllerini herhangi bir gerilim sınıfına ait cihazlara bağlayabilirsiniz. Devre programını değiştirmek zorunda kalmadan benzer iki DM8 genişletme modülünü uygun bir DM16 genişletme modülü (ve tersi şekilde) ile değiştirebilirsiniz. Not İki adet DM8 12/24R, sadece bir 24 V DC güç kaynağı ile çalıştırıldığı durumlarda, bir adet DM16 24R ile değiştirilebilir. İki adet DM8 24R, sadece DC ve P eylemleri ile çalıştırıldığı durumlarda, bir adet DM16 24R ile değiştirilebilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 27 LOGO! montajı ve kablajı 2.1 Modüler LOGO! kurulumu Genel bakış: Bir genişletme modülünün LOGO! Basic'e bağlanması Aşağıdaki tablolarda "X" ifadesi bağlantının mümkün olduğunu; "-" ifadesi ise bağlantının mümkün olmadığını göstermektedir. LOGO! Basic Genişletme modülleri DM8 DM8 24, DM 8 DM8 AM2, CM 12/24R, DM16 24 24R 230R, AM2 DM16 DM16 PT100, 24R 230R AM2 AQ LOGO! 12/24 RC x x x - x x LOGO! 24 x x x - x x LOGO! 24 RC x x x - x x LOGO! 230 RC - - - x x x LOGO! 12/24RCo x x x - x x LOGO! 24o x x x - x x LOGO! 24 RCo x x x - x x LOGO! 230 RCo - - - x x x Genel bakış: Bir genişletme modülüne bir diğer ilave genişletme modülünün bağlanması Genişletme modülü İlave genişletme modülleri DM8 DM8 24, DM 8 24R DM8 AM2, CM 12/24R, DM16 24 230R, AM2 DM16 DM16 PT100, 24R 230R AM2 AQ DM 8 12/24R, x x x - x x DM 16 24R DM 8 24, x x x - x x DM 16 24 DM 8 24 R x x x - x x DM 8 230R, - - - x x x DM 16 230R AM 2, x x x - x x AM 2 PT100, AM 2 AQ CM AS Arayüzü x x x - x x LOGO! Kullanma Kılavuzu 28 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.2 LOGO!'nun montajı/demontajı 2.1.3 Uyumluluk LOGO! TD tekst paneli sadece 0BA6 serisi ekipmanla birlikte kullanılabilir. Mesaj metinlerini, aşağıdaki parametrelerden herhangi birini içeren mesaj metinlerini bir LOGO! Basic üzerinde düzenleyemezsiniz: ? Par ? Zaman ? Tarih ? EnZaman ? EnTarih Bu tür mesaj metinlerini sadece LOGO!Soft Comfort yazılımı üzerinden düzenleyebilirsiniz. LOGO! AM 2 AQ analog modülünü 0BA4 ya da 0BA5 serisi ekipmanla birlikte kullanırken, fonksiyonlar bu ekipmanda mevcut olan fonksiyonlarla sınırlıdır. Modülü 0BA3 serisi ya da daha önceki nesil ekipmanlarla birlikte kullanamazsınız. Diğer tüm genişletme modülleri 0BA3, 0BA4, 0BA5 ve 0BA6 serisi ekipmanların basic modülleri ile tam olarak uyumludur. 2.2 LOGO!'nun montajı/demontajı Boyutlar LOGO! montaj boyutları DIN 43880 normuna uygundur. LOGO!, EN 50022 ile uyumlu 35mm DIN rayına ya da duvar üzerine oturtulabilir. LOGO! genişliği: ? LOGO! TD, 8 alt üniteye karşılık gelecek şekilde, 128.2 mm genişliğe sahiptir ? LOGO! Basic modülleri, 4 alt üniteye karşılık gelecek şekilde 72 mm genişliğe sahiptir ? LOGO! genişletme modülleri, 2 ya da 4 alt üniteye karşılık gelecek şekilde 36 mm ya da 72 mm (DM16...) genişliğe sahiptir Not Aşağıdaki şekil bir LOGO! 230 RC ve bir dijital modülün nasıl monte ve demonte edileceği ile ilgili bir örnek göstermektedir. Gösterilen ölçümler diğer bütün LOGO! Basic versiyonları ve genişletme modülleri için geçerlidir. İKAZ Bir genişletme modülünün "çıkartılmasından" veya "takılmasından" önce her zaman için güç kaynağı kapatılmalıdır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 29 LOGO! montajı ve kablajı 2.2 LOGO!'nun montajı/demontajı 2.2.1 DIN rayı üzerine montaj Montaj Bir LOGO! Basic modülü ve bir dijital modül bir DIN rayı üzerine şu şekilde monte edilir: 1. LOGO! Basic modülünü ray üzerine kenetleyin. 2. Alt ucu aşağıya doğru bastırarak raya iyice kenetleyin. LOGO!'nun arkasındaki klipsin ray üzerine yerleşmesi gerekir. 3. LOGO! Basic/LOGO! genişletme modülünün sağ tarafında, konnektör kapağını çıkartın. 4. Dijital modülü LOGO! Basic'in sağ tarafında bulunan DIN rayı üzerine yerleştirin. 5. Dijital modülü, LOGO! Basic'e temas edinceye kadar, sola doğru kaydırın. 6. Bir tornavida yardımıyla klipsi sola doğru itin. Son konumunda, sürgülü klips LOGO! Basic ile kenetlenir. Diğer genişletme modüllerini monte etmek için anlatılan dijital modül adımlarını tekrarlayın. Not Son genişletme modülündeki genişletme arayüzü koruma altına alınmalıdır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 30 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.2 LOGO!'nun montajı/demontajı Sökme işlemi LOGO!'yu sökmek için: ....... Sadece bir adet LOGO! Basic monte ettiyseniz: 1. Sürgülü klipsin altındaki yuvaya bir tornavida sokun ve mandalı aşağı doğru çekin. 2. LOGO! Basic'i DIN rayı üzerinden esneterek çıkartın. ....... LOGO! Basic üzerine en az bir adet genişletme modülü bağladıysanız: 1. Bir tornavida yardımıyla entegre sürgülü klipsi sağa doğru itin. 2. Genişletme modülünü sağa doğru kaydırın. 3. Sürgülü klipsin altındaki yuvaya bir tornavida sokun ve aşağı doğru çekin. 4. Genişletme modülünü profil rayından esneterek çıkartın. Diğer genişletme modülleri için 1 ila 4 arasındaki adımları tekrarlayın. Not Eğer birden çok genişletme modülü monte ettiyseniz, sökme işlemine en sağ tarafta bulunan modülden başlamanız önerilir. Monte edilecek/sökülecek modüle ait sürgülü klipsin bir sonraki modüle kenetlenmediğinden emin olun. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 31 LOGO! montajı ve kablajı 2.2 LOGO!'nun montajı/demontajı 2.2.2 Duvara montaj Duvara montaj için, öncelikle cihazların arka tarafındaki montaj sürgülerini dışarı doğru kaydırın. Artık LOGO!'yu, iki montaj sürgüsü ve iki Ø M4 vidası kullanarak, duvara monte edebilirsiniz (sıkıştırma momenti 0.8 ila 1.2 Nm arasındadır). Duvara montaj için delme şablonu LOGO!'yu duvara monte etmeden önce, aşağıda gösterilen şablonu kullanarak vidalanacak delikleri delmelisiniz. Tüm boyutlar mm cinsinden verilmiştir Ø M4 vidası için matkap deliği, sıkıştırma momenti 0.8 ila 1.2 Nm ?LOGO! Basic ? LOGO! genişletme modülleri, DM *..., AM... ? LOGO! DM 16... genişletme modülleri. LOGO! Kullanma Kılavuzu 32 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.2 LOGO!'nun montajı/demontajı 2.2.3 LOGO! TD'nin Montajı İsteğe bağlı LOGO! TD için montaj yüzeyini hazırlamak ve LOGO! TD'yi monte etmek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Montaj yüzeyinde 119.5 mm x 78.5 mm (tolerans: +0.5 mm) delik açın. 2. Birlikte verilen contayı LOGO! TD'nin ön paneline yerleştirin. 3. LOGO! TD'yi montaj yüzeyi üzerinde meydana getirdiğiniz yuvaya oturtun. 4. Montaj bağlantı parçalarını (birlikte verilmiştir) LOGO! TD'ye bağlayın. 5. LOGO! TD'yi sağlamlaştırmak amacıyla, montaj bağlantı parçaları üzerindeki montaj vidalarını 0.2 Nm tork ile sıkın. ? Montaj bağlantı parçaları ? Montaj vidaları ? Conta ? Dolap kapağı veya kontrol panel (Kalınlık: 1.5 ila 4 mm) ? Daha sonra, birlikte verilen, LOGO! TD'yi LOGO! Basic modülüne en fazla 2.5 metrelik uzaklıktan bağlayabilmenize imkan tanıyan kabloyu kullanabilirsiniz. LOGO! TD kablosu ile birlikte bir adet standart Sub-D kablosu da kullanarak bu mesafeyi on metreye kadar uzatabilirsiniz. 2.2.4 LOGO!'nun Etiketlenmesi LOGO! modülleri üzerindeki gri dikdörtgen alanlar etiketleme içindir. Genişletme modülleri üzerinde, örneğin giriş ve çıkışları etiketlemek amacıyla, gri alanları kullanabilirsiniz. Bu bağlantıda, eğer basic modül 8 girişe ya da 4 çıkışa sahip ise, girişler için +8, çıkışlar için ise +4 delta faktörü girebilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 33 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı LOGO!'nun kablajını 3-mm ağızlı bir tornavida kullanarak yapın. Terminaller için kablo yüksüğüne gerek yoktur. En fazla aşağıdaki kalınlıklara sahip olan iletken kabloları kullanabilirsiniz: 2 ? 1 x 2.5 mm 2 ? 2 x 1.5 mm herbir ikinci terminal odası için Sıkma momenti: 0.4...0.5 Nm ya da 3...4 in-lbs Not Montaj işlemlerini tamamlandıktan sonra her zaman için terminallerin etrafını kapatarak koruma altına alın. LOGO!'yu enerji yükü taşıyan parçalarla istenmeyen temasa karşı korumak için yerel standartlara uyun. 2.3.1 Güç kaynağının bağlanması LOGO! 230-V versiyonları, nominal 115V AC/DC ve 240V AC/DC gerilimleri ile çalıştırılmak için uygundur. LOGO! 24-V ve 12-V versiyonları, 24 VDC, 24 V AC ya da 12 V DC güç kaynağı ile çalıştırılabilir. İzin verilebilir gerilim toleransları, hat frekansları ve güç tüketimi ile ilgili bilgi için, cihazınızla birlikte verilen Ürün Bilgileri bölümündeki montaj talimatlarına ve Ek A'daki teknik verilere bakın. CM EIB/KNX, LOGO! denetleyicisi için bir iletişim modülü olarak tasarlanmıştır ve 12/24 V AC/DC şebeke gerilimi ile beslenmelidir. AS Arayüzü veri yolu, enkoderler için tek bir hat üzerinden eş zamanlı veri iletimine ve güç beslenmesine imkan tanıyan, özel bir AS Arayüzü güç kaynağına (30 V DC) ihtiyaç duyar. LOGO! TD, 12 V DC ya da 24 V AC/DC gerilim ile beslenmelidir. Not Güç kesintisi bazı fonksiyonlarda ekstra bir kenar tetikleme sinyaline neden olabilir. Saklanan veriler, kesintiye uğramayan son döngüden elde edilecektir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 34 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı LOGO!'nun bağlanması LOGO!'yu güç kaynağına bağlamak için: Not LOGO! çift izoleli bir şalt cihazıdır. Bu nedenle topraklamaya gerek yoktur. AC gerilimi ile devre koruması Güç kaynağı hatlarındaki gerilim yükselmelerini bastırmak amacıyla, bir metal oksit varistör (MOV) monte edebilirsiniz. Kullanılan varistörün (MOV) çalıştırma geriliminin, nominal gerilim değerinin en az %20 üzerinde olduğundan emin olun (örneğin S10K275). DC gerilim ile devre koruması Güç kaynağı hatlarındaki gerilim yükselmelerini bastırmak amacıyla, bir koruma aygıtı monte edin. DEHN (sipariş numarası: 918 402) tavsiye edilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 35 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı 2.3.2 LOGO! TD güç kaynağının bağlanması LOGO! TD, 12 V DC veya 24 V AC/DC gerilim sağlayan harici bir güç kaynağına bağlanmalıdır. LOGO! TD ile birlikte bir güç konnektörü verilmektedir. ? Güç kaynağı ? İletişim arayüzü Güç bağlantısı kutupsuzdur. LOGO! TD'ye bir DC güç kaynağı bağlarsanız, pozitif besleme kablosunu veya negatif besleme kablosunu sol veya sağ tarafa bağlayabilirsiniz. Not Siemens, LOGO! TD'yi güç kaynağına takacağınız bir adet 0.5 A güvenlik sigortası ile korumanızı önerir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 36 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı 2.3.3 LOGO! girişlerinin bağlanması Gereksinimler Girişlere bağlanan sensör elemanlarından bazıları şunlardır: anlık puşbutonlar, anahtarlar, ışık bariyerleri, gün ışığı kontrol anahtarları vb. LOGO! için sensör özellikleri LOGO! 12/24 RC/RCo LOGO! 24/24o LOGO! DM8 LOGO! DM8 12/24 R 24 I3 ... I6 I1,I2,I7,I8 I3 ... I6 I1,I2,I7,I8 I1 ... I8 I1 ... I8 Sinyal durumu 0 < 5 V DC < 5 V DC < 5 V DC < 5 V DC < 5 V DC < 5 V DC Giriş akımı < 0.85 mA < 0.05 mA < 0.85 mA < 0.05 mA < 0.85 mA < 0.85 mA Sinyal durumu 1 > 8.5 V DC > 8.5 V DC > 12 V DC > 12 V DC > 8.5 V DC > 12 V DC Giriş akımı > 1.5 mA > 0.1 mA > 2 mA > 0.15 mA > 1.5 mA > 2 mA LOGO! 24 LOGO! 24 LOGO! 230 RC/RCo LOGO! 230 RC/RCo RC/RCo (AC) RC/RCo (DC) (AC) (DC) LOGO! DM8 LOGO! DM8 LOGO! DM8 LOGO! DM8 24 R (AC) 24 R (DC) 230 R (AC) 230 R (DC) Sinyal durumu 0 < 5 V AC < 5 V DC < 40 V AC < 30 V DC Giriş akımı < 1.0 mA < 1.0 mA < 0.03 mA < 0.03 mA Sinyal durumu 1 > 12 V AC > 12 V DC > 79 V AC > 79 V DC Giriş akımı > 2.5 mA > 2.5 mA > 0.08 mA > 0.08 mA LOGO! DM16 LOGO! DM16 24 LOGO! DM16 LOGO! DM16 24 R 230 R (AC) 30 R (DC) Sinyal durumu 0 < 5 V DC < 5 V DC < 40 V AC < 30 V DC Giriş akımı < 1.0 mA < 1.0 mA < 0.05 mA < 0.05 mA Sinyal durumu 1 > 12 V DC > 12 V DC > 79 V AC > 79 V DC Giriş akımı > 2.0 mA > 2.0 mA > 0.08 mA > 0.08 mA Not LOGO! 230 RC/RCo ve DM16 230R genişletme modülüne ait dijital girişler her biri dört girişten oluşan iki gruba ayrılmıştır. Aynı grup içinde yer alan tüm girişler aynı faz üzerinden çalıştırılmalıdır. Farklı faz bağlantıları sadece gruplar arasında mümkündür. Örnek: I1 ila I4 L1fazına, I5 ila I8 ise L2fazına bağlanmalıdır. LOGO! DM8 230R üzerindeki girişler farklı fazlara bağlanamaz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 37 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı Sensör bağlantıları Akkor lambaların ve 2-telli yaklaşım anahtarlarının (Bero) LOGO! 230 RC/230 RCo veya LOGO! DM8 230 R (AC) ve LOGO! DM16 230R (AC) üzerine bağlanması Aşağıdaki şekil akkor lambalı bir anahtarın LOGO! üzerine nasıl bağlanacağını göstermektedir Akkor lamba içinden geçen akım, anahtar kontağı kapalı olmasa bile, LOGO!'nun "1" sinyalini algılamasına olanak sağlar. Buna karşın, eğer güç kaynağına bağlanmış akkor lambası için bir anahtar kullanırsanız, bu tepki meydana gelmez. Kullanılan 2-telli yaklaşım anahtarlarının durağan akımını dikkate alın. Bazı 2-telli yaklaşım anahtarlarının durağan akım seviyesi LOGO! girişinde bir lojik "1" sinyali oluşturacak kadar yüksektir. Bu nedenle yaklaşım anahtarlarının durağan akımını girişlere ait teknik veriler (Sayfa 231) ile karşılaştırmanız gerekmektedir. Çözüm Bu tepkiyi bastırmak amacıyla 100 nF ve 2.5 kV nominal değerinde bir X kapasitörü kullanın. Tahrip edici bir durumda, bu tip bir kapasitör güvenli bir şekilde devre dışı kalır. Kapasitörün nominal gerilim seviyesini, aşırı gerilim meydana gelmesi durumunda tahrip olmayacak şekilde seçmeniz gerekir! 230 V AC seviyesinde, N ve giriş I(n) arasındaki gerilim, "0" sinyalinin verilmesini güvence altına almak amacıyla, 40 V değerinden daha büyük olmamalıdır. Kapasitöre yaklaşık olarak on adet akkor lamba bağlayabilirsiniz. Kısıtlamalar Sinyal durumu geçişleri 0 › 1 / 1 › 0: LOGO!'nun yeni sinyal durumunu algılayabilmesi için, 0'dan 1'e veya 1'den 0'a geçiş sonrasında, sinyalin girişte en az bir program döngüsü süresince sabit kalması gerekir. Program yürütme süresi devre programının boyutu vasıtasıyla belirlenir. Ek "Döngü süresinin saptanması (Sayfa 259)" mevcut tarama döngüsü süresini belirlemek için kullanabileceğiniz ölçüt olarak kabul edilen bir test programı içermektedir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 38 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı LOGO! 12/24 RC/RCo ve LOGO! 24/24o Hızlı dijital girişler: I3, I4, I5 ve I6: Bu versiyonlar ayrıca hızlı dijital girişlerle de donatılmıştır (yukarı/aşağı sayıcılar, eşik tetikleyiciler). Yukarıda sözü edilen kısıtlamalar bu hızlı dijital girişler için geçerli değildir. Not I3, I4, I5 ve I6 hızlı dijital girişleri önceki 0BA0 ila 0BA5 arasındaki versiyonlarda bulunanlar ile aynıdır; bu nedenle, bu versiyonlarda yazılmış olan bir devre programı, LOGO! SoftComfort programlama yazılımına sahip olan yeni 0BA6 nesil cihazlara, bu özelliklerde herhangi bir değişiklik olmaksızın transfer edilebilir. Buna karşın, LOGO!...L versiyonu için yazılmış olan devre programlarını buna uyacak şekilde yenilemeniz gerekir (hızlı dijital girişler I11-I12). Hızlı dijital girişler, 0BA6 serisinde 2 kHz düzeyinden 5 kHz düzeyine yükseltilmiştir. Genişletme modüllerinde hızlı dijital girişler bulunmamaktadır. Analog girişler: I1 ve I2, I7 ve I8: LOGO! versiyonları 12/24RC/RCo ve 24/24o üzerinde bulunan I1, I2, I7 ve I8 girişleri hem dijital girişler hem de analog girişler olarak kullanılabilir. Giriş modu LOGO! devre programında tanımlanmıştır. "Sabitler ve konnektörler - Co (Sayfa 102)" başlığında anlatıldığı üzere, I1, I2, I7 ve I8 girişleri dijital girişler, AI3, AI4, AI1 ve AI2 girişleri ise analog girişler sağlamaktadır. AI3 I1'e; AI4 I2'ye; AI1 I7'ye; AI2 ise I8 giriş terminaline karşılık gelmektedir. AI3 ve AI4 girişlerinin kullanımı isteğe bağlıdır. "Basic Modülde Als sayısının ayarlanması (Sayfa 215)" başlığı altındaki bölüm 5.2.4. içerisinde açıklandığı üzere, LOGO!'yu hem iki hem de dört analog girişi kullanmak üzere yapılandırabilirsiniz. I1, I2, I7 ve I8 girişlerinin analog girişler olarak kullanıldığı durumlarda, sadece 0 ila 10 V DC aralığındaki değerlerin kullanılması gerekmektedir. I1, I2, I7 ve I8 girişlerine bir potansiyometrenin bağlanması Potansiyometreyi bir kez tam olarak döndürdüğünüzde maksimum değer olan 10 V'a ulaşmak için, giriş gerilimine bakmaksızın, potansiyometrenin giriş tarafına seri bir direnç bağlamanız gerekir (aşağıdaki şekle bakınız). Aşağıdaki potansiyometre boyutlarını ve ilgili seri dirençleri önermekteyiz: Gerilim Potansiyometre Seri Direnç 12 V 5 k? - 24 V 5 k ? 6.6 k ? Bir potansiyometre ve maksimum değer olarak 10 V giriş gerilimi kullanırken, 24 V giriş gerilimi bağlanmış durumda iken 14 V değerinin seri direnç vasıtasıyla serbest bırakılmasını sağlamanız gerekir ki potansiyometreyi tam bir tur döndürdüğünüzde maksimum 10 V besleme sağlanmış olsun. 12 V gerilim değerinde bu husus ihmal edilebilir. Not LOGO! AM 2 genişletme modülü fazladan analog girişler sağlamaktadır. LOGO! AM 2 PT100 genişletme modülü PT100 girişleri sağlamaktadır. Analog sinyaller için her zaman bükülmüş ve korumalı kablolar kullanın ve bu kabloları olabildiğince kısa tutun. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 39 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı Sensör bağlantıları Sensörlerin LOGO!'ya bağlanması : LOGO! 12/24 .... LOGO! 230 .... İKAZ Yürürlükteki güvenlik düzenlemeleri (VDE 0110, ... ve IEC61131-2, ... ve başta cULus olmak üzere) bir AC giriş grubuna (I1 ila I4 veya I5 ila I8) veya bir dijital modülün girişlerine farklı fazların bağlanması hususuna izin vermez. LOGO! Kullanma Kılavuzu 40 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı LOGO! AM 2 Yukarıdaki diyagram dört telli akım ölçümü ve iki telli gerilim ölçümü ile ilgili bir örnek göstermektedir. LOGO! AM 2 üzerine iki-telli bir sensörün bağlanması İki-telli sensöre ait bağlantı kablolarının kablajını aşağıdaki gibi yapın: 1. Sensör çıkışını AM 2 modülünün U bağlantısına (0 ... 10V voltaj ölçümü) veya I bağlantısına (0 ... 20mA akım ölçümü) bağlayın. 2. Sensör üzerinde bulunan artı konnektörü 24 V besleme gerilimine (L+) bağlayın. 3. M akım çıkışının (yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi sensörün sağ tarafında) toprak bağlantısını AM 2 modülü üzerinde karşılık gelen M girişine (M1 veya M2) bağlayın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 41 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı LOGO! AM 2 PT100 Modüle hem 2 hem de 3 telli PT100 dirençli ısılçift bağlayabilirsiniz. 2-kablolu bağlantı için, M1+ ve IC1 veya M2+ ve IC2 terminallerini kısa devre yapmanız gerekir. Ölçüm hattının omik direncinden kaynaklanan hatalar bu bağlantı şeklinde kompanze edilmez. 1 ? gücündeki bir hat direnci +2.5 °C düzeyinde ölçüm hatası ile orantılıdır. 3-kablolu teknik, ölçüm sonucunda kablo uzunluğunun etkisini (omik direnç) baskılar. Not Dalgalanan analog değerlerin mevcut olması, analog sinyal kaynağından analog AM 2 / AM 2 PT100 LOGO! genişletme modülüne giden bağlantı kablosundaki gösterimin yanlış bağlanmış olması veya bağlanmamış olmasından kaynaklanır. Bu genişletme modüllerini kullanırken dalgalanan analog değerlerinin meydana gelmesini önlemek amacıyla aşağıdaki yolu izleyin: • Sadece korumalı enkoder kabloları kullanın. • Enkoder kablosunu olabildiğince kısaltın. Enkoder kablosu 10 metreden daha uzun olmamalıdır. • Enkoder kablosunu sadece bir ucundan sıkıştırın ve bu ucu sadece AM 2 / AM 2 PT100 / AM 2 AQ genişletme modülü üzerindeki PE terminaline bağlayın. • Enkoder beslemesindeki topraklamayı genişletme modülündeki PE terminaline bağlayın. • LOGO! AM 2 PT100 genişletme modülünü topraklanmamış (potansiyel-serbestliğe sahip) bir güç kaynağı ile çalıştırmaktan sakının. Eğer bu koşulu sağlayamıyorsanız, güç kaynağındaki negatif çıkışı/toprak çıkışını direnç termometresine ait olan ölçüm kablolarındaki korumaya bağlayın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 42 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı 2.3.4 Çıkışların bağlanması LOGO! ...R... LOGO! ...R... versiyonu röle çıkışları ile donatılmıştır. Röle kontaklarının potansiyeli, güç kaynağı ve girişlerden izole edilmiştir. Röle çıkışları için gereksinimler Çıkışlara, örneğin lambalar, floresan lambalar, motorlar, kontaktör röleler vb. gibi çeşitli yükler bağlayabilirsiniz. LOGO! ...R... üzerine bağlanan yükler için gerekli özellikler hakkında bilgi için teknik veriler (Sayfa 231) bölümüne bakın. Bağlantı LOGO! ...R... : Yarı iletken çıkışlara sahip LOGO! Yarı iletken çıkışlara sahip olan LOGO! versiyonları kendi tip isimlerinde R harfinin olmaması özelliği sayesinde fark edilebillir. Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüklemeye karşı korumalıdır. Yardımcı bir yük gerilimi beslemesine gerek yoktur, çünkü yük gerilimi LOGO! tarafından sağlanır. Yarı iletken çıkışlar için gereksinimler LOGO!'ya bağlanan yük aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: ? Maksimum yük akımı her bir çıkış için 0.3 A'dir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 43 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı Bağlantı Yarı iletken çıkışlara sahip olan LOGO! üzerine yük bağlantısı şu şekilde yapılır: LOGO! AM2 AQ V1, V2: 0 ...10V DC V1, V2: 0 ... 10 V DC R1: >= 5 k? R1: >= 5 k? I1, I2: 0/4 ... 20 mA R2: <= 250 ? 0 ... 10 V 0 ... 10 V 0 ... 10 V 0/4 ... 20mA R1 R1 R2 R1 ? Toprak ? DIN rayı Yukarıdaki diyagram gerilimin veya akım yükünün nasıl bağlanması gerektiğine ilişkin bir örnek göstermektedir. Her iki AM2 AQ modül arasındaki farklar çıkış konnektörlerinin sırası ve 0/4..20mA çıkış fonksiyonuna sahip olup olmadığıdır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 44 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı 2.3.5 EIB veri yolunun bağlanması Bağlantı iki kutuplu vida terminali (+ ve -) üzerinden gerçekleştirilir. Sadece kırmızı-siyah damar çifti kullanılır, beyaz-sarı damar çifti bağlanmaz. CM EIB/KNX'i programlama moduna geçirmek için "Prog v" düğmesine basın. Not "Prog v" düğmesine şiddetli şekilde basılmamalıdır. Veri yolu bağlantısı TAMAM ise LED yeşil renkte yanar. Programlama modunda, LED turuncu renkte yanar. EIB veri yolu üzerindeki ağ iletişimi CM EIB/KNX, LOGO! ve EIB arasındaki iletişim görevini üstlenir ve iletişimin EIB girişleri/çıkışları üzerinden yapılabilmesini mümkün kılar. CM EIB/KNX uygulaması tüm LOGO! işlem imajını doldurur; yani, LOGO!'da kullanılmayan giriş ve çıkışlar EIB üzerinde kullanılabilir. Not EIB veri yolunda LOGO! ağ iletişimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için LOGO! CM EIB/KNX belgelerine, özellikle Micro Automation Set 8 bölümüne göz atın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 45 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı 2.3.6 AS arayüz veriyolunun bağlanması AS arayüz veri yolu üzerinde modül adresini atamak için, bir adresleme ünitesine ihtiyacınız vardır. Geçerli adresler 1 ila 31 aralığındadır. Her adresi sadece bir kez kullanın. AS arayüzünde adres atamasını montaj işlemlerinden önce ya da sonra yapabilirsiniz. Eğer monte edilen modül adres soketi üzerinden adreslenirse, AS Arayüzü gerilimi önceden kesilmelidir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi, güvenlik nedeniyle önemlidir. AS arayüz veriyolunda ağ iletişimi AS arayüz veri yoluna bağlantı yapabilmek için, iletişim özelliğine sahip bir LOGO! 'ya ihtiyacınız olacaktır: ? LOGO! Basic modülü + CM AS-I. LOGO!'ya AS arayüz veri yolundan veri gönderebilmek ve aynı yol üzerinden veri alabilmek için, bu değişkenin yanı sıra: ? bir AS arayüzü güç kaynağına ve ? bir AS arayüzü master'a daha ihtiyacınız olacaktır (örn. CP243-2'li bir S7-200 ya da DP/AS-I Link 20 E). LOGO!, AS arayüz veri yolunda sadece bağımlı birim (slave) olarak kabul edilebilir. Bu, iki LOGO! cihazı arasında doğrudan veri aktarımı yapılamayacağı anlamına gelir. Veri her zaman AS arayüz master üzerinden aktarılır. İKAZ AS arayüzü ve LOGO! sistemleri asla elektrik vasıtasıyla birbirine bağlanmamalıdır! IEC 61131-2, EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No.42'ye uygun bir güvenlik izolasyonu kullanın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 46 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı Lojik Atamalar LOGO! sistemi AS Arayüz sistemi Girişler Çıkış veri bitleri In D0 I D1 n+1 In+2 D2 I D3 n+3 Çıkışlar Çıkış veri bitleri Qn D 0 Q D1 n+1 Qn+2 D2 Q D3 n+3 "n", LOGO! Basic üzerindeki genişletme modülünün elektrik bağlantı noktasının konumuna göre değişmektedir. Bu, LOGO! program kodundaki giriş ve çıkış sayısını gösterir. Not LOGO! adres alanında AS arayüzü girişleri/çıkışları için yeteri kadar alan olduğundan emin olun. 12 fiziksel çıkış ya da 20 fiziksel girişten daha fazlasını kullanıyorsanız, artık CM AS arayüzünü kullanmak mümkün olmamaktadır! AS arayüz veri yolunda LOGO! ağ iletişimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için LOGO! CM AS Arayüzü belgelerine, özellikle Micro Automation Sets 7 ve 16 bölümlerine göz atın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 47 LOGO! montajı ve kablajı 2.3 LOGO!'nun Kablajı 2.3.7 Modemlerin bağlanması LOGO! 0BA6 cihaz serisi PC ve LOGO! arasında bir modem bağlantısını destekler. 0BA6 Basic modülüne bağlanabilir. LOGO!Soft Comfort ve LOGO! cihazları arasında devre programı transferi yapmak için bir modem kullanabilirsiniz. Modem bağlantısının yapılandırması sadece LOGO!Soft Comfort V6.1 veya üzeri ile mümkündür. ? PC (masaüstü veya dizüstü) ? Standart RJ11 telefon hattı ? Yerel modem (Önerilen: INSYS ? LOGO! modem kablosu (uzunluk: 0.5 m) Modem) ? PSTN (Public Switched Telephone ? Kablo konnektörü, her iki kenarında görünür Network-Genel Telefon Şebekesi) "MODEM" yazısı ile ? Uzak modem (Önerilen: INSYS ? Kablo konnektörü, her iki kenarında görünür Modem) "PC CABLE" yazısı ile ? LOGO! Basic modül ? LOGO! PC kablosu ? Standart RS232 kablo (9-pin) Modem yapılandırması hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. LOGO!Soft Comfort V6.1 çevrimiçi yardım. LOGO! modem kablosu hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. LOGO! modem kablosu ile birlikte verilen Ürün Bilgileri DIKKAT Kullanılan modemler aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: 11-bit byte iletebilme yeteneği (8 veri biti, 1 durdurma biti, 1 çift eşlik biti) Standart AT komutlarını veya standart AT komutları olarak çalışan komutları sağlayabilme LOGO! modem kablosu ile bağlı modem, RS232 arayüzünün Pin 1'i üzerinden en az 5 mA akım beslemesi yapabilmelidir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 48 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.4 Kullanıma geçirme 2.4 Kullanıma geçirme 2.4.1 LOGO!'nun açılması/LOGO!'ya Güç Verilmesi LOGO! üzerinde bir güç şalteri yoktur. Çalıştırma esnasında LOGO!'nun nasıl bir tepki vereceği aşağıdaki durumlara bağlıdır: ? LOGO! içerisinde kayıtlı bir devre programının bulunup bulunmadığına ? Bir bellek kartının ya da kombine bellek/pil kartının yerleştirilmiş olup olmadığına ? Bu LOGO! versiyonunun ekran ünitesiz versiyonu olup olmadığına (LOGO!...o) ? Güç bağlantısının kesildiği andaki LOGO!'nun durumuna. LOGO!'nun olası tüm tepkileri sonraki sayfada açıklanmıştır. LOGO! 'ya bağlı genişletme modülünün ÇALIŞTIR moduna geçişini sağlamak amacıyla, aşağıdaki hususları kontrol edin: ? LOGO! ve genişletme modülü arasında bulunan sürgülü kontak yerine düzgün bir şekilde oturmuş mu? ? Güç kaynağı genişletme modülüne bağlanmış mı? ? Ek olarak, her zaman için genişletme modülüne giden güç kaynağını LOGO! Basic modülüne giden güç kaynağınından daha önce açtığınızdan emin olun (ya da her iki güç kaynağını aynı anda etkinleştirin); bu işlem sırasını takip etmemeniz durumunda, LOGO! Basic modülünü çalıştırdığınızda, sistem, genişletme modülünü algılamayacaktır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 49 LOGO! montajı ve kablajı 2.4 Kullanıma geçirme LOGO!'yu başlatmak için şu dört basit kuralı da aklınızda tutabilirsiniz: : 1. Hem LOGO! içerisinde hem de takılı bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı üzerinde bir devre programının olmaması durumunda, LOGO! (ekran üniteli) şu mesajı verir: 'Program yok / ESC'ye basın'. 2. Bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı üzerinde bulunan bir devre programı otomatik olarak LOGO! içerisine kopyalanır. Yeni devre programı, LOGO! içerisinde yüklü olan devre programının üzerine yazılır. 3. LOGO! içerisinde ya da takılı bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı üzerinde bir devre programı var ise, LOGO!, ENERJİ KESİLMEDEN önceki çalışma durumunu benimser. Ekran ünitesiz versiyonlar (LOGO!...o) otomatik olarak DURDUR modundan ÇALIŞTIR moduna geçer (LED kırmızıdan yeşil renge döner). 4. En az bir fonksiyon için kalıcılık seçtiyseniz, ya da bir fonksiyon daimi olarak kalıcı ise, o anki değerler ENERJİ KESİLDİĞİNDE korunur. LOGO! Kullanma Kılavuzu 50 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.4 Kullanıma geçirme Not Bir devre programı girerken enerji kesintisi olursa, enerji geri geldiğinde LOGO! içerisindeki program silinecektir. Devre programını değiştirmeden önce, programın bir yedek kopyasını bellek kartına, kombine bellek/pil kartına ya da bir bilgisayara (LOGO!Soft Comfort kullanarak) alın. 2.4.2 CM EIB/KNX'in kullanıma geçirilmesi 1. Veri yolu gerilimi ve besleme gerilimi hazır bulunmalıdır. 2. PC'yi seri EIB arayüzüne bağlayın. 3. ETS2 versiyon 1.2'yi kullanarak ETS yazılımını çalıştırın. 4. ETS2, V 1.2'deki uygulama programını çalıştırın. 5. Uygulama programı cihazlara EIB arayüzü üzerinden yüklenir. Uygulama programı LOGO! ana sayfasında mevcuttur (http://www.siemens.de/logo). 6. ETS'de "Program Physical Address/Program Fiziksel Adresi" bölümüne tıklayın. 7. CM EIB/KNX'i programlama moduna geçirmek için CM EIB/KNX'in düğmesine basın; LED turuncu renkte yanar. Not "Prog v" düğmesine şiddetli şekilde basılmamalıdır. Veri yolu bağlantısı TAMAM ise LED yeşil renkte yanar. Programlama modunda, LED turuncu renkte yanar. 8. LED sönerse fiziksel adresin programlanması bitmiştir. Artık cihaz üzerinde fiziksel adres belirtebilirsiniz. Fiziksel adresin ifadesi şu şekilde olmalıdır: Alan / Hat / Cihaz XX / XX / XXX 9. Uygulama programı artık çalıştırılabilir. Cihaz böylece kullanıma hazır hale gelmiştir. 10. Bir EIB sististeminde birkaç adet CM EIB/KNX monte edilmiş ise, her bir CM EIB/KNX için 1 - 9 arasındaki adımların tekrarlanması gerekir. 11. EIB ataması hakkında daha fazla bilgiye ilgili belgelerden ulaşılabilinir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 51 LOGO! montajı ve kablajı 2.4 Kullanıma geçirme 2.4.3 Çalıştırma durumları LOGO! Basic çalıştırma durumları LOGO! Basic/Pure iki adet çalıştırma konumuna sahiptir: DURDUR ve ÇALIŞTIR. DURDUR ÇALIŞTIR • Ekranda şu ifade görüntülenir: 'Program Yok' • Ekran: I/O ve mesajların izlenmesi için ekran (LOGO!...o dışında) maskesi (ana menüdeki START komutu sonrasında) • LOGO!'nun programlama moduna geçirilmesi (LOGO!...o hariç) (LOGO!...o dışında) • LOGO!'nun parametre atama moduna • LED kırmızı renkte yanar geçirilmesi (sadece LOGO!...o) (LOGO!...o hariç) • LED yeşil renkte yanar (sadece LOGO!...o) LOGO! eylemi: LOGO! eylemi: • Giriş verisi okunmaz. • LOGO! girişlerin durumunu okur. • Devre programı yürütülmez. • LOGO! çıkışların durumunu hesaplamak için devre programını kullanır. • Röle kontakları daimi olarak açık ya da tranzistör çıkışlar iletmez durumda. • LOGO! röle/tranzistör çıkışları açar ya da kapatır. Not Enerji verildikten sonra, sistem, LOGO 24/24o üzerindeki çıkışlar üzerinde kısa süreliğine değişiklik yapar. Açık devrede, 8 V üzerindeki bir gerilim düzeyi yaklaşık en fazla 100 ms kadar oluşabilir; yüklendiğinde ise bu süre mikrosaniyelere kadar düşer. LOGO! genişletme modülleri, çalıştırma durumları LOGO! genişletme modülleri üç çalıştırma durumuna sahiptir: LED (ÇALIŞTIR/DURDUR) yeşil, kırmızı ya da turuncu renkte yanar. LED (ÇALIŞTIR/DURDUR) yanar Yeşil (ÇALIŞTIR) Kırmızı (DURDUR) Turuncu/Sarı Genişletme modülü solundaki Genişletme modülü solundaki Genişletme modülü henüz yeni cihazla haberleşir. cihazla iletişimde bulunmaz. devreye girmektedir LOGO! Kullanma Kılavuzu 52 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! montajı ve kablajı 2.4 Kullanıma geçirme CM AS Arayüzü, iletişim durumları CM AS Arayüzü üç adet iletişim durumuna sahiptir: LED yeşil, kırmızı renkte yanar ya da kırmızı/sarı renkte yanıp söner. LED AS-I yanar Yeşil Kırmızı Kırmızı/Sarı AS Arayüz iletişimi TAMAM AS Arayüz iletişimi kesildi Bağımlı birim "0" adresine sahip. CM AS Arayüzü, iletişim arızası durumundaki davranış ? AS Arayüzü gerilimi kesilirse, LOGO! CM AS Arayüzü genişletme modülünün sağ tarafına yerleştirilen genişletme modülleri ve LOGO! sistemi arasındaki iletişim kesilir. Öneri: LOGO! CM AS Arayüzünü en sağ uca yerleştirin. ? Eğer iletişim kesilirse, anahtarlamalı çıkışlar yaklaşık 40 ila 100 ms sonra sıfırlanır. CM EIB/KNX, iletişim durumları CM EIB/KNX üç adet iletişim durumuna sahiptir: LED yeşil, kırmızı ya da turuncu renkte yanar. LED VERİ YOLU yanar Yeşil Kırmızı Turuncu Veri yolu bağlantısı TAMAM, Veri yolu bağlantısı kesildi Programlama modu aktif ve veri iletişim TAMAM, yolu bağlantısı TAMAM programlama modu yok CM EIB/KNX, iletişim arızası durumundaki davranış ? LOGO! gerilim arızası LOGO!'da enerji kesintisi meydana gelirse ya da LOGO! master'a ya da sol tarafta bulunan iletişim partnerine giden iletişimde kesinti varsa, çıkışlar 0 olarak atanır. Bir saniye sonra ÇALIŞTIR/DURDUR LED'i kırmızı renkte yanar. ? LOGO! gerilim kurtarma LOGO! tekrar başlıyor, CM EIB/KNX parametreli durumları gönderiyor. ? CM EIB/KNX gerilim arızası EIB üzerindeki LOGO! master'a ait tüm girişler LOGO! master tarafından 0 olarak atanır. ? CM EIB/KNX gerilim kurtarma EIB üzerindeki LOGO! master'a ait tüm çıkışlar güncellenir. Girişler, parametrelendirmeye bağlı olarak EIB tarafından okunur. ? Veri yolunda kısa devre ya da veri yolu kesintisi Davranış, ETS'deki uygulama programının LOGO! yapılandırma penceresinde parametreler değiştirilebilir (EIB Araç Yazılımı). Kırmızı ışık 5 saniye sonra yanar. ? Veri yolu kurtarma Davranış, ETS'deki uygulama programının LOGO! yapılandırma penceresinde parametreler değiştirilebilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 53 3 LOGO!'nun programlanması LOGO!'yu Tanıyalım Programlama, LOGO! Basic modülü üzerinden bir devre programı oluşturmak anlamına gelmektedir. Bu bölümde, uygulamanıza yönelik LOGO! devre programları oluşturmak amacıyla LOGO!'yu nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. LOGO!Soft Comfort, devre programlarını hızla ve kolayca oluşturmak, test etmek, değiştirmek, kaydetmek ve yazdırmak amacıyla PC'nizde kullanabileceğiniz bir LOGO! programlama yazılımıdır. Bununla birlikte, bu kullanma kılavuzunda bahsedilen konular sadece mevcut LOGO! Basic modülündeki devre programlarının oluşturulması ile ilgilidir. LOGO!Soft Comfort programlama yazılımı kapsamlı çevrimiçi yardım içermektedir. Not Bir ekran ünitesi bulunmayan LOGO! versiyonları, örneğin LOGO! 24o, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24RCo ve LOGO! 230RCo versiyonları, bir operatör paneline ve ekran ünitesine sahip değildir. Bunlar öncelikli olarak küçük makine ve işlem ekipmanı mühendislik sistemlerinde seri üretim için kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. LOGO!...o versiyonları doğrudan cihaz üzerinde programlanmaz. Bunun yerine, devre programı, cihaza, LOGO!Soft Comfort ya da diğer LOGO! cihazlarının bellek kartlarından ya da kombine bellek/pil kartlarından yüklenir. Ekransız LOGO! versiyonları bellek kartlarına ya da kombine bellek/pil kartlarına veri yazamaz. Daha fazla bilgi için "LOGO! bellek ve pil kartları (Sayfa 217) ", " " bölümlerine ve "Ekransız 261)" ekine bakın. LOGO! (Sayfa Bu bölümün ilk kısımlarında yer verilen küçük bir örnek LOGO!'nun çalıştırma esaslarını göstermektedir: ? Konnektör ve blok olmak üzere iki temel terimin anlamını öğreneceksiniz. ? Bir sonraki adım olarak, basit bir konvansiyonel devre üzerine kurulan bir devre programı oluşturacaksınız. ? Son olarak, bu programı doğrudan LOGO!'ya gireceksiniz. İlk uygulanabilir devre programınızı LOGO! ünitesinde saklamak için yapmanız gereken tek şey, bu kullanma kılavuzunun birkaç sayfasına göz atmak olacaktır. Uygun donanım (anahtarlar vb.) ile birlikte, daha sonra ilk testleri uygulayabileceksiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 55 LOGO!'nun programlanması 3.1 Konnektörler 3.1 Konnektörler LOGO!, girişler ve çıkışlar ile donatılmıştır Farklı modüllere sahip bir yapılandırma örneği: Her bir giriş I harfi ve bir rakam ile tanımlanır. LOGO!'ya ön taraftan baktığınızda, üst bölümde giriş terminallerini görebilirsiniz. Sadece LOGO! AM 2 ve AM 2 PT100 analog modüllerinin alt bölümünde girişler mevcuttur. Her bir çıkış Q harfi ve bir rakam ile tanımlanır (AM 2 AQ: AQ ve rakam). Şekilde, alt bölümde yer alan çıkış terminallerini görebilirsiniz. Not LOGO!, tipine dikkate almaksızın tüm genişletme modüllerinin I/O'larını tanıyabilir, okuyabilir ve değiştirebilir. I/O'lar modüllerin montaj düzeninde mevcuttur. Aşağıdaki I/O'lar ve işaret blokları devre programınızın oluşturulmasında kullanılabilir: I1 ila I24, AI1 ila AI8, Q1 ila Q16, AQ1 ve AQ2, M1 ila M27 ve AM1 ila AM6. Ayrıca S1 ila S8 kayıt kaydırma bitleri, 4 imleç tuşu ile kullanılır: C , C , C ve C , LOGO! TD üzerindeki dört fonksiyon tuşu ise şunlardır: F2, F2, F3 ve F4, ayrıca 16 boş çıkış X1 ila X16. Daha fazla detay için "Sabitler ve konnektörler (Sayfa 102)" başlığına bakın. Aşağıdakiler LOGO! 12/24.. 12/24.. ve LOGO! 24/24o versiyonlarında bulunan I1, I2, I7 ve I8 girişleri için geçerlidir: Eğer devre programında I1, I2, I7 ya da I8 kullanırsanız, bu giriş sinyali dijitaldir. Eğer AI3, AI4, AI1 ya da AI2 kullanırsanız, giriş sinyali analogdur. Analog girişlerin numaralandırması önemlidir: AI1 ve AI2, 0BA5 modülü üzerinde I7 ve I8 girişine karşılık gelir. 0BA6 serisine iki yeni analog girişin eklenmesiyle birlikte, bu modüller isteğe bağlı olarak AI3 için I1'i ve AI4 için de I2'yi kullanır. "Maksimum kurulum (Sayfa 26)" başlığında verilen grafiksel gösterime bakın. Ayrıca I3, I4, I5, ve I6 girişlerini hızlı dijital girişler olarak kullanabileceğiniz konusunu göz önünde bulundurun. Yukarıdaki AI girişleri ile numaralandırılmış diyagram, modül üzerinde yapılan mevcut fiziksel işaretlemeleri değil girişlerin kavramsal kullanımını göstermektedir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 56 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.1 Konnektörler LOGO! konnektörleri Konnektör terimi LOGO! ile ilgili bütün bağlantıları ve durumları kapsamaktadır. . Dijital I/O durumu '0' ya da '1' olabilir. Durum '0', girişin belirli bir gerilim taşımadığı anlamına gelir. Durum '1', girişin belirli bir gerilim taşıdığı anlamına gelir. Devre programını oluşturmanızı kolaylaştırmak için 'hi', 'lo' ve 'x' konnektörleri verilmiştir: 'hi' (yüksek) durum '1'e atanır, 'lo' (düşük) durum '0'a atanır. Bir bloğa ait konnektörlerin tümünü kullanmak zorunda değilsiniz. Devre programı, kullanılmayan konnektörleri otomatik olarak ilgili bloğun düzgün şekilde işlev göstermesini sağlayacak bir duruma atar. Böyle yapmayı tercih etmeniz durumunda, kullanılmayan konnektörleri bir 'x' ifadesi ile tanımlayabilirsiniz. "Block" teriminin anlamı hakkında bilgi için "Bloklar ve blok numaraları (Sayfa 59)" başlığına göz atın. LOGO! aşağıdaki konnektörlere sahiptir: Konnektörler Girişler LOGO! 230RC/RCo, İki grup: I9...I24 AI...AI8 yok LOGO! 24 RC/RCo I1...I4 ve I5...I8 LOGO! 12/24RC/RCo, I1,I2, I3-I6, I7, I8 I9 ... I24 LOGO! 24/24o AI3,AI4...AI1, AI2 AI5...AI8 Çıkışlar Q1...Q4 Q5...Q16 yok AQ1, AQ2 lo Lojik '0' sinyalleri (kapalı) hi Lojik '1' sinyalleri (açık) x Kullanılmayan bir mevcut konnektör DM: Dijital modül AM: Analog modül LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 57 LOGO!'nun programlanması 3.2 EIB girişleri/çıkışları 3.2 EIB girişleri/çıkışları Uygulama programı "20 CO LOGO! 900E02", CM EIB/KNX iletişim modülü vasıtasıyla LOGO! ve EIB/KNX veri yolu arasındaki iletişimi kontrol eder. ETS (EIB Araç Yazılımı) üzerinde uygulama programını yapılandırarak, LOGO! giriş ve çıkış alanı bölümü EIB/KNX veri yolu üzerinde bir "donanım yolu" ve bir "sanal yol" olarak tanımlanabilir. Bu özellik ayrıca analog işlemler için de geçerlidir. LOGO! modülünün her bir "donanım yoluna" ve her bir "sanal yoluna" bir iletişim objesi atanır. LOGO! gerçek zamanlı saati, EIB/KNX veri yolu vasıtasıyla master ya da slave olarak kullanılabilir. CM EIB/KNX iletişim modülüne ait iletişim objelerinin davranışı, EIB/KNX veri yolunun durumu değiştiğinde, parametreleştirilebilir. Ayrıca bir "sanal giriş yolu" bir veri yolu durumu olarak kullanılabilir; bir veri yolu arızası rapor edilebilir. LOGO! analog değerleri için ayarlar (Ofset, Kazanç) CM EIB/KNX iletişim modülüne ait analog değerleri etkilemez (CM EIB/KNX çıkış değerleri her zaman 0 ile 1000 arasındaki ham değerlerdir). Bu durumda, ETS'de isteğe bağlı uyarlamayı parametreleştirmelisiniz. Uygulama programının fonksiyonları ? Donanım konfigürasyonu (lokal dijital girişlerin ve çıkışların, analog girişlerin sayısı) ? Zaman master'ının ya da slave'inin seçimi ? I24'ün bir veri yolu durum sinyali olarak kullanımı ? Veri yolu gerilim arızası/kurtarımında davranış ? EIB/KNX vasıtasıyla dijital girişler için monoflop/normal giriş türü ? EIB/KNX vasıtasıyla dijital çıkışlar için normal/kısık/kenar gibi çıkış türü değerlendirmesi ? EIB/KNX ve LOGO!'daki analog girişler yolu ile analog çıkışlar için veri türü, uyarlama, döngüsel gönderim ve değerdeki değişimde gönderim Uygulama programının ETS üzerinden yapılandırılması hakkında daha fazla detaya, mevcut uygulama programı açıklamasından ulaşılabilinir. Uygulama programı için, Siemens ürün veritabanında versiyon J'den sonrasına bakın: ? http://www.siemens.de/gamma ? http://www.siemens.de/logo LOGO! Kullanma Kılavuzu 58 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.3 Bloklar ve blok numaraları 3.3 Bloklar ve blok numaraları Bu bölüm, LOGO! öğelerinin karmaşık devreler oluşturmak için ne şekilde kullanıldığını ve bloklar ve I/O'nun nasıl birbirine bağlandığını göstermektedir. "Devre diyagramından LOGO! Programına (Sayfa 62)" başlığı altında sıradan bir devrenin nasıl bir LOGO! devre programına dönüştürüleceğini öğreneceksiniz. Bloklar LOGO! üzerindeki bir blok, giriş bilgisini çıkış bilgisine dönüştürmek için kullanılan bir fonksiyonu ifade eder. Önceden, ferdi öğelerin kablajını bir kontrol kabini ya da terminal kutusu içerisinde yapmış olmanız gerekmektedir. Devre programını oluşturduğunuzda, blokları birbirine bağlayın. Bunu yapmak için, sadece Co menüsünden ihtiyaç duyduğunuz bağlantıyı seçin. "Co" olarak geçen menü adı "Konnektör" kelimesinin kısaltılmışıdır. Lojik işlemler Başlangıç bloklarının geneli lojik işlemlerdir: ? VE ? VEYA ? ... Aşağıdaki özel fonksiyonlar size çok daha büyük performans sağlar: ? Darbe rölesi ? Yukarı/aşağı sayıcı ? Çekmede gecikme ? Menü tuşu ? .... "LOGO! fonksiyonları (Sayfa 101)" bölümünde LOGO! fonksiyonlarının tam bir listesi verilmiştir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 59 LOGO!'nun programlanması 3.3 Bloklar ve blok numaraları LOGO! Ekranı üzerinde blok gösterimi Aşağıdaki şekil, LOGO! Ekranı'na ait tipik bir görüntüleme düzenini gösterir. Görüldüğü üzere, bu ekran tek seferde sadece bir blok gösterebilir. Bu nedenle, devre yapısını gözden geçirmenize yardımcı olmak amacıyla blok numaraları verilmiştir. Bir blok numarasının atanması LOGO!, bir devre programında yer alan her bir yeni bloğa bir blok numarası atar. LOGO!, bu blok numaralarını blok bağlantılarını göstermek için kullanır. Bu husus, bu numaraların genel olarak devre programında oryantasyon yapmanıza bir yardım sağladığı anlamına gelir. Yukarıdaki şekil, devre programını ifade eden, LOGO! Ekranı'na ait üç farklı görüntüleme düzenini gösterir. Görüldüğü üzere, LOGO!, blok numaralarını kullanarak blokları birbirine bağlar. Blok numaralarının avantajları Hemen hemen her bloğu, blok numaraları yardımıyla akım bloğunun girişine bağlayabilirsiniz. Bu şekilde, lojik ya da diğer işletimlerin geçici sonuçlarını tekrar kullanabilir, programlama çabalarını azaltabilir, daha fazla bellek alanı yaratabilir ve devre planını temizleyebilirsiniz. Ne var ki, bunu yapabilmek için LOGO!'nun blokları ne şekilde isimlendirdiğini bilmeniz gerekmektedir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 60 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.3 Bloklar ve blok numaraları Not Size, bir organizasyonel program çizelgesi oluşturmanızı tavsiye ederiz. Devre programını oluşturduğunuzda bunu değerli bir yardım olarak göreceksiniz, çünkü, bu çizelgede LOGO!'nun atadığı bütün blok numaralarını girebilirsiniz. LOGO!Soft Comfort yazılımını LOGO!'yu programlamak için kullanarak, devre programınızın bir fonksiyon çizelgesini doğrudan oluşturabilirsiniz. LOGO!Soft Comfort yazılımı ayrıca, en fazla 100 adet bloğa kadar sekiz-haneli isimler atamanıza ve bunları LOGO! Ekranı üzerinde, parametre atama modunda görmenize imkan tanır. "LOGO! kullanımı için dört altın kural (Sayfa 65)" başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 61 LOGO!'nun programlanması 3.4 Devre diyagramından LOGO! programına 3.4 Devre diyagramından LOGO! programına Bir devre diyagramının görünümü Şüphesiz, bir devre mantığının bir devre programında nasıl ifade edildiğini biliyorsunuz. Yine de burada bir örnek verilmiştir: Bu devreyi LOGO! ile oluşturma LOGO!'da blokları ve konnektörleri birleştirerek bir devre mantığı oluşturursunuz: Not Lojik işlemler (Sayfa 105) için kullanılabilir dört girişe sahip olmanıza karşın, görüntülerin çoğu anlaşılırlık/netlik nedenleriyle sadece üç girişi gösterir. Diğer üç giriş için yaptığınıza benzer şekilde, bu dördüncü girişi programlayarak parametreler atarsınız. LOGO! Kullanma Kılavuzu 62 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.4 Devre diyagramından LOGO! programına LOGO!'da bir devre mantığı oluşturmak için devre çıkışında başlayın. Çıkış, akım verilecek olan yük ya da röledir. Devreyi bloklara dönüştürün Bunu sağlamak için devrenin çıkışından girişine doğru ilerleyin: Adım 1: Q1 çıkışında normalde açık S3 kontağıyla bir başka devrenin seri bağlantısı vardır. Bir seri bağlantı VE bloğuna karşılık gelir: Adım 2: S1 ve S2 paralel olarak bağlanır. Bir paralel devre VEYA bloğuna karşılık gelir: Kullanılmayan girişler Devre programı, kullanılmayan konnektörleri otomatik olarak ilgili bloğun düzgün şekilde işlev göstermesini sağlayacak bir duruma atar. İsterseniz, kullanılmayan konnektörleri bir 'x' tanımlayıcısı ile etiketleyebilirsiniz. Örneğimizde VEYA bloğunun iki girişini ve VE bloğunun iki girişini kullanacağız; kullanılmayan üçüncü ve dördüncü girişler konnektörde 'x' ile tanımlanırlar. Şimdi I/O'ları LOGO!'ya bağlayın . Kablaj S1'den S3'e kadar olan anahtarları LOGO!'nuzun vida terminallerine bağlayın : ? S1'i LOGO!'nun I1 konnektörüne ? S2'yi LOGO!'nun I2 konnektörüne ? S3'ü LOGO!'nun I3 konnektörüne VE bloğundaki çıkış Q1 çıkışında bulunan röleyi kontrol eder. E1 yükü Q1 çıkışına bağlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 63 LOGO!'nun programlanması 3.4 Devre diyagramından LOGO! programına Kablaj örneği Aşağıdaki şekil, size, bir LOGO! 230V AC versiyonuna ilişkin kablaj işlemlerini gösterir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 64 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.5 LOGO! kullanımı için dört altın kural 3.5 LOGO! kullanımı için dört altın kural Kural 1: Kullanım modunu değiştirme ? Devre programı, programlama modunda oluşturulur. Güç kaynağı açıldıktan sonra ve ekranda "Program Yok / ESC'ye Basın" ifadesi belirdiğinde, programlama modunu seçmek için ESC tuşuna basın. ? Mevcut bir devre programına ait zamanlayıcı ve parametre değerleri hem parametre atama modunda hem de programlama modunda düzenlenebilir. Parametre atama sırasında LOGO! ÇALIŞTIR modundadır; yani, LOGO!, devre programını yürütmeye devam eder ("LOGO!'nun Yapılandırılması (Sayfa 205)" başlığına bakın). Programlama modunda çalışmak için, "Dur" komutuyla devre programını sonlandırmanız gerekir. ? ÇALIŞTIR moduna geçmek için ana menüdeki 'Başlat' komutunu seçin. ? Sistem ÇALIŞTIR konumundaiken , ESC tuşuna basarak parametre atama moduna geri dönebilirsiniz. ? Parametre atama modu açık iken ve programlama moduna geri dönmek istediğinizde, parametre atama menüsünden "Dur" komutunu seçin, ve "Durd Prg" isteğini "Evet"ile onaylayın. Bunu yapmak için, imleci "Evet" seçeneğine götürün ve TAMAM ile onaylayın. Kullanım modları hakkında daha fazla detay için, Ek'teki "LOGO! Menü yapısı (Sayfa 263)" başlığına bakın. Not Aşağıdakiler 0BA2 ve önceki versiyon cihazlar için geçerlidir: • Programlama modunu + +OK tuşlarına basarak açabilirsiniz. • ESC+OK tuşlarına basarak parametre atama modunu ayarlayabilirsiniz. Kural 2: Çıkışlar ve girişler ? Devre programınızı her zaman için çıkışlardan ve girişlerden çalışacak şekilde oluşturun. ? Bir çıkışı farklı girişlere bağlayabilirsiniz, ancak aynı girişi farklı çıkışlara bağlayamazsınız. ? Arka arkaya bağlı bloklarda, bir çıkışı daha önceki blokta yer alan bir girişe bağlayamazsınız. Bu durumlarda LOGO!'nun yardımcı rölelerini (bayrak) kullanın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 65 LOGO!'nun programlanması 3.5 LOGO! kullanımı için dört altın kural Kural 3: İmleç ve imleç hareketi Bir devre programını düzenlediğinizde aşağıdakiler uygulanabilir: ? Alt çizgi biçiminde göründüğünde imleci hareket ettirebilirsiniz: – Devre programında imleci hareket ettirmek için , , ya da seçeneklerinden birine basın. – "Konnektör/Blok seçimini" değiştirmek için OK seçeneğine basın. – Programlama modundan çıkmak için ESC seçeneğine basın. ? İmleç koyu renkli kare şeklinde göründüğünde - konnektör/blok seçimi yapabilirsiniz: – Bir konnektör ya da bir blok seçmek için ya da seçeneğine basın. – TAMAM ile onaylayın. – Bir önceki adıma geri dönmek için ESC seçeneğine basın. Kural 4: Planlama ? Bir devre programı oluşturmaya başlamadan önce, ya önce kağıt üzerinde bir tasarım oluşturmalı ya da LOGO!'yu doğrudan LOGO!Soft Comfort yazılımını kullanarak programlamalısınız. ? LOGO! sadece tam ve hatasız programları kaydedebilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 66 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.6 LOGO! menüleri 3.6 LOGO! menüleri Bu menüler hakkında daha fazla detay için, "LOGO! menü yapısı (Sayfa 263)" başlıklı Ek'e bakın. LOGO! TD menüleri LOGO! TD için yapılandırma ayarları (Sayfa 267) seçeneği sunmaktadır. Bu menüler LOGO! menülerinin bir alt setidir ve aynı şekilde çalışır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 67 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Bir devre tasarladıktan sonra, bu devreyi LOGO! üzerine girmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki küçük örnek bunun nasıl yapılacağını gösterir. 3.7.1 Programlama modunun seçilmesi LOGO!'yu güç kaynağına bağlayın ve açın. Ekran size şu mesajı gösterir: ESC seçeneğine basarak LOGO!'yu programlama moduna geçirin. Bu adım sizi LOGO! ana menüsüne götürecektir: İlk satırda bulunan ilk karakter ">" imlecidir. ve tuşlarına basarak ">" imlecini yukarı ve aşağı hareket ettirin. İmleci "Program.." üzerine taşıyın ve OK seçeneği ile onaylayın. LOGO!, programlama menüsünü açar. Burada ">" imlecini ve tuşlarına basarak da taşıyabilirsiniz. ">" imlecini "Düzen.." seçeneği üzerine taşıyın ve OK seçimi ile onaylayın. ">" imlecini "Prg Düzl" seçeneği üzerine taşıyın (devre programının düzenlenmesi için) ve TAMAM ile onaylayın. LOGO! şimdi size ilk çıkışı gösterir: Şu an programlama modundasınız. Diğer çıkışları seçmek için ve tuşlarına basın. Şimdi devre programınızı düzenlemeye başlayın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 68 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Not LOGO! içerisinde devre programı için henüz bir parola kaydetmediğimiz için, doğrudan düzenleme moduna girebilirsiniz. Paro korumalı bir devre programını kaydettikten sonra "Düzenle" seçeneğini seçtiğinizde, bir parola girmeniz ve OK ile onaylamanız istenir. Programı sadece doğru parolayı (Sayfa 75) girdikten sonra düzenleyebilirsiniz. 3.7.2 İlk devre programı Şimdi aşağıdaki iki anahtar içeren paralel devreye bir göz atalım. Devre şeması Uygun devre şeması: Bir LOGO! devre programına dönüştürüldüğünde bu demektir ki: K1 rölesi (Q1 çıkışında) bir VEYA bloğu aracılığı ile kontrol edilir. Devre programı S1, VEYA bloğunun I1 giriş konnektörüne, S2 ise VEYA bloğunun I2 giriş konnektörüne bağlanır. LOGO!'da devre programının uygun planı: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 69 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Kablaj Uygun bağlantı: S1 I1 girişini açarken, S2 ise I2 girişini açar. Yük, Q1 rölesine bağlanır. 3.7.3 Devre programı girişi Gelin çıkıştan başlayıp girişe doğru çalışarak bir devre programını yazalım. LOGO! ilk olarak çıkışı gösterir: Q1 içerisinde Q altında bir alt çizgi göreceksiniz, bu imleçtir. İmleç devre programındaki mevcut konumunuzu belirtir. , , ve tuşlarına basarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Şimdi tuşuna basın. İmleç sola taşınır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 70 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Bu noktada sadece ilk (OR) bloğu girin. Düzenleme modunu seçmek için OK tuşuna basın. İmleç artık bir alt çizgi şeklinde görünmez; bunun yerine yanıp sönen koyu renkli bir kare şeklinde görünür. LOGO! burada size çeşitli seçenekler sunar. GF (temel fonksiyonlar) görünene kadar tuşuna basarak GF ifadesini seçin, ve OK ile onaylayın. LOGO! şimdi temel fonksiyonlar listesindeki ilk bloğu gösterir: Şimdi ise VEYA bloğu ekranda görünene kadar ya da tuşuna basın: Girişlerinizi onaylamak ve diyalogdan çıkmak için TAMAM seçeneğine basın. Böylece ilk bloğu girmiş oldunuz. Her bir yeni bloğa otomatik olarak bir blok numarası atanır. Yapılması gereken son şey blok girişlerini birbirine bağlamaktır. Bu işlem, şu şekilde yapılır: OK tuşuna basın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 71 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Co listesini seçin: OK tuşuna basın Co listesinin ilk öğesi "Giriş 1"'dir ve I1 şeklinde ifade edilir. Not Co listesinin en başına gitmek için tuşuna basın: I1, I2 .... lo'a kadar. Co listesinin en sonuna gitmek için tuşuna basın: lo, hi, ... I1'a kadar. F1, F2, F3 ve F4 girişleri 0BA6 serisi cihazlarla birlikte kullanılmaya başlanan yeni girişlerdir. Bu girişler, isteğe bağlı LOGO! TD üzerinde bulunan dört fonksiyon tuşuna karşılık gelmektedir. OK tuşuna basın. I1 şuan OR bloğu girişine bağlıdır. İmleç VEYA bloğunun bir sonraki girişine atlar. Şimdi I2 girişini OR bloğunun girişine bağlayın: 1. Düzenleme moduna geçmek için: OK tuşuna basın 2. Colistesini seçin: ya da tuşuna basın 3. Co listesinin onaylanması: OK tuşuna basın 4. I2 ifadesini seçin: ya da tuşuna basın 5. I2 girişini uygulayın: OK tuşuna basın I2 şuan OR bloğunun girişine bağlıdır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 72 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Bu devre programı için OR bloğunun son iki girişine ihtiyacımız yoktur. Kullanılmayan girişleri bir 'x' ifadesi ile işaretleyebilirsiniz. 'x' karakterini iki defa girin: 1. Düzenleme moduna geçmek için: OK tuşuna basın 2. Colistesini seçin: ya da tuşuna basın 3. Co listesini kabul edin: OK tuşuna basın 4. 'x' ifadesini seçin: ya da tuşuna basın 5. x ifadesini uygulayın: OK tuşuna basın Not Temel ve özel fonksiyonların kendilerine ait olan girişlerini tersine çevirebilirsiniz; örneğin, eğer bir giriş lojik "1" sinyali taşıyorsa, devre programı lojik "0" çıkışı yapacaktır. Diğer yandan, lojik "0" lojik "1" sinyaline dönüştürülür. Bir girişi tersine çevirmek için, imleci ilgili konuma taşıyın, örn: OK ile onaylayın. Şimdi ya da tuşlarına basarak bu girişi değiştirin: Sonra, ESC tuşuna basın. İmleci devre programı boyunca taşımak için ya da tuşlarına basarak ilk devre programınızı gözden geçirebilirsiniz. Şimdi devre programlama modundan çıkacağız. Programlama menüsüne geri dönmek için: ESC tuşuna basın LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 73 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Not LOGO! şimdi devre programınızı kalıcı belleğe kaydetti. Devre programı siz bu programı kalıcı olarak silene kadar LOGO! belleğinde saklanır. Bir güç kaybı durumunda bu fonksiyonların "Kalıcı" parametreyi desteklediğini ve gerekli program belleğinin mevcut olduğunu varsayarak, özel işlevlerin gerçek değerlerini kaydedebilirsiniz. Kalıcı parametre siz bir fonksiyon girdiğinizde devre dışı bırakılır; onu kullanmak için, bu seçeneği etkinleştirmelisiniz. 3.7.4 Bir devre programına isim atanması Devre programınıza bir ad atayabilirsiniz, bu ad 16 büyük/küçük harf, sayı ve özel karakterli olmalıdır. Programlama menüsünde: 1. ">" imlecini 'Düzen..' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. 'Düzenle' ifadesini kabul edin: OK tuşuna basın 3. ">" imlecini 'Ad Düzl' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 4. 'İsmi Düzenle' seçeneğine basın: OK tuşuna basın Alfabeyi, rakamları ve özel karakterleri, yükselen ya da alçalan sırada listelemek için ve tuşuna basın. Herhangi bir harfi, rakamı ya da karakteri seçebilirsiniz. Boşluk karakteri girmek için, sadece imleci ile bir sonraki konuma taşıyın. Bu karakter listedeki ilk karakterdir. Örnekler: tuşuna bir kez basarak bir " A " ifadesini tuşuna dört kez basarak ise " { ", vb. ifadeleri seçin. Aşağıdaki karakter ayarı yapılabilir: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ' { | } ~ Devre programınıza "ABC" adını vermek istediğinizi varsayalım: 1. " A" ifadesini seçin: tuşuna basın 2. Bir sonraki harfe geçin: tuşuna basın 3. " B" ifadesini seçin: tuşuna basın 4. Bir sonraki harfe geçin: tuşuna basın 5. " C" ifadesini seçin: tuşuna basın 6. Tam adı onaylamak için: OK tuşuna basın LOGO! Kullanma Kılavuzu 74 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Devre programınız "ABC" olarak adlandırıldı, ve programlama menüsüne geri döndürüldünüz. Devre programınızın adını değiştirmek için, aynı şekilde işlem yapın. Not Devre programı adını sadece programlama modunda değiştirebilirsiniz. İsmi hem programlama modunda hem de parametre atama modunda okuyabilirsiniz . 3.7.5 Parola Bir devre programını parola atayarak yetkisiz erişimden koruyabilirsiniz. Parola atama veya parolayı devre dışı bırakma işlemlerini sadece LOGO! Basic modül veya LOGO!Soft Comfort'tan yapabilirsiniz. Parolayı sadece LOGO! Basic modülden değiştirebilirsiniz. Bir parola atadıysanız ve LOGO! TD'yi (sürüm ES4 veya üzeri) bir LOGO! Basic modül (sürüm ES4 veya üzeri) ile birlikte kullanıyorsanız, LOGO!'yu ÇALIŞTIR modundan STOP moduna LOGO! TD üzerinden değiştirmek istemeniz durumunda bu parolayı girmelisiniz. Parolayı girmeden LOGO!'daki devre programının yürütülmesini LOGO! TD üzerinden durduramazsınız. Not Bu parola koruma fonksiyonu sadece sürüm numarası ES4 veya üzeri olan LOGO! TD'de mevcuttur. Bu fonksiyon aşağıdaki şartlar altında kullanılabilir : • Kurulu olan LOGO! Basic ve LOGO! TD sürüm numarası en az ES4 • LOGO! halihazırda ÇALIŞTIR modunda ve STOP moduna geçiş yapmak istiyorsunuz LOGO! için sadece bir parola atayabilirsiniz. Parola atamasını sadece LOGO! Basic modül veya LOGO!Soft Comfort'tan yapabilirsiniz. LOGO!'yu ÇALIŞTIR'dan STOP'a değiştirme işlemini LOGO! TD üzerinden yapmak için LOGO! TD üzerinden parolayı girmelisiniz, bu işlem aşağıda "LOGO!'yu ÇALIŞTIR modundan STOP moduna LOGO! TD üzerinden değiştirme" bölümünde açıklanmıştır. LOGO! Basic modül'den bir parola atama Bir parola maksimum 10 karakter uzunlukta olabilir ve sadece büyük harflerden oluşabilir. LOGO! Basic modülde parola atama, düzenleme veya devre dışı bırakma sadece "Parola" menüsünden yapılabilir. Bir parola girmek için programlama menüsünde aşağıdaki adımları izleyin: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 75 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 1. ">" imlecini 'Şifre' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 2. 'Şifre'yi onaylamak için: OK tuşuna basın Harflerinizi seçmek üzere alfabede yukarı aşağı gitmek için veya tuşuna basın. LOGO! Basic modülü parola için sadece büyük harf sağladığı için, alfabenin "sonundaki" harflere hızlı biçimde (bu örnekte, İngilizce) butonunu kullanarak erişebilirsiniz: "Z" ifadesini seçmek için tuşuna bir kez basın iki kez basarak "Y" ifadesini seçin, vb. Aşağıdaki ekran görünür: Örneğin, "AA" parolasını girmek için izlenen prosedür devre programının adını girmek için izlenen prosedürle aynıdır. "Yeni"yi seçin ve girin: 3. " A" ifadesini seçin: tuşuna basın 4. Bir sonraki harfe geçin: tuşuna basın 5. " A" ifadesini seçin: tuşuna basın Ekran aşağıdaki şekilde görünür: 6. Parolayı onaylayın: OK tuşuna basın LOGO! Kullanma Kılavuzu 76 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Devre programınız böylece "AA" parolası ile koruma altına alınmıştır ve programlama menüsüne geri döndürüldünüz. Not Yeni parola girişini ESC seçeneği ile iptal edebilisiniz. Bu durumda, LOGO! Basic modülü parolayı kaydetmeden programlama menüsüne geri döner. Ayrıca LOGO!Soft Comfort yazılımını kullanarak parolanızı ayarlayabilirsiniz. Doğru parolayı girmediğiniz sürece, parola korumalı bir devre programını LOGO! Basic modülde düzenleyemezsiniz veya LOGO!Soft Comfort'a yükleyemezsiniz. Bir korumalı modül (Kart) için bir devre programı oluşturabilmek ve düzenlemek için, ilk olarak bu yeni programa bir parola atamanız gerekir (Sayfa 219). LOGO! Basic modülden parolayı değiştirme Parolanın değiştirilebilmesi için mevcut parolanın bilinmesi gerekir. Programlama menüsünden, parolayı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. ">" imlecini 'Şifre' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 2. 'Şifre'yi onaylamak için: OK tuşuna basın Daha önce anlatılan 3 ila 6 arasındaki adımları tekrarlayarak "Eski" seçeneğini seçin ve eski parolayı girin (örneğimizde: 'AA'). Ekranda şu ifade görüntülenir: Şimdi yeni parolayı girmek için "Yeni" seçeneğini seçin, örn. "ZZ": 3. " Z" ifadesini seçin: tuşuna basın 4. Bir sonraki harfe geçin: tuşuna basın 5. " Z" ifadesini seçin: tuşuna basın Ekranda şu ifade görüntülenir: 6. Yeni parolanızı onaylayın: OK tuşuna basın Yeni parolanız "ZZ" olarak ayarlandı, ve programlama menüsüne geri döndürüldünüz. LOGO! Basic modülden parolanın devre dışı bırakılması Örneğin, başka bir kullanıcının devre programınızı düzenlemesine izin vermek için parolayı devre dışı bırakmak isterseniz, parolayı değiştirirken olduğu gibi mevcut parolayı (örneğimizde "ZZ") bilmelisiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 77 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Parolayı devre dışı bırakmak için, programlama menüsünde aşağıdaki adımları izleyin: 1. ">" imlecini 'Şifre' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 2. 'Şifre'yi onaylamak için: OK tuşuna basın 3 ile 5 arasındaki adımlarda açıklandığı gibi "Eski" seçeneğini seçin ve mevcut parolanızı girin. Girişlerinizi TAMAM ile onaylayın. Ekranda şu ifade görüntülenir: Giriş kutucuğunu boşbırakarak parolayı temizleyin : 3. "Boş" parolayı onaylayın: OK tuşuna basın Parola "temizlenir" ve LOGO!, programlama menüsüne geri döner. Not Bu işlem parola istemini devre dışı bırakır ve bu nedenle parolasız erişime izin verir. Sonraki uygulama ve örneklerimizde daha hızlı ilerlemek için parolayı devre dışı bırakın. Şifre: Hatalı Parola! yanlış parolayı girerseniz ve bu girişi OK ile onaylarsanız, LOGO! Basic modül düzenleme modunu açmaz ancak programlama menüsüne geri döner. Siz doğru parolayı girinceye kadar bu döngü kendisini tekrarlar. LOGO! Kullanma Kılavuzu 78 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması LOGO!'yu ÇALIŞTIR modundan STOP moduna LOGO! TD üzerinden değiştirme ÇALIŞTIR modundan STOP moduna LOGO! TD üzerinden geçiş yapmak için eğer atandıysa parola girişi gerekir. Atanan bir parola varsa, bu parolayı bilmelisiniz. LOGO! Basic modülde atanan bir parola yoksa, LOGO! TD tarafından bir parola girişi yapmanız istenecektir. LOGO!'yu ÇALIŞTIR modundan STOP moduna değiştirme işlemini LOGO! TD üzerinden LOGO! parola korumalı iken yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. LOGO! TD üzerinde ESC tuşuna basarak LOGO!'yu ÇALIŞTIR modundan STOP moduna geçirin. LOGO! TD aşağıdaki menüyü gösterir: 2. OK tuşuna basın. LOGO! TD aşağıdaki ekranı gösterir: 3. tuşuna basarak imleci "Evet"e taşıyın ve OK tuşuna basın. Doğru parolayı girin (bu durumda: "ZZ"). Yanlış parola girerseniz, LOGO! TD Adım 1'deki ekrana döner. 4. Parola giriş ekranından çıkmak için OK tuşuna basın. LOGO! TD ana menüyü açar: LOGO! STOP moduna geçer. Not LOGO! TD her kapandığında parola sıfırlanır. Tekrar çalıştırdığınızda ve bu parola korumalı fonksiyona (ÇALIŞTIR'dan STOP'a) eriştiğinizde LOGO! TD üzerinde parola girmeniz istenecektir. LOGO! daha sonra STOP'tan ÇALIŞTIR'a geçiş yaptığında, LOGO!'yu LOGO! TD üzerinden STOP moduna değiştirmek için tekrar parola girişi yapmanız istenecektir. Bu istem LOGO! TD üzerinde herhangi bir tuşa bastıktan sonra bir dakikadan daha uzun bir süre geçerse yapılacaktır. LOGO! TD LOGO!'yu STOP'tan ÇALIŞTIR moduna da geçirebilir, ancak bu durumda parola gerekmez. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 79 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7.6 LOGO!'nun ÇALIŞTIR moduna geçirilmesi LOGO!'yu başlatmak için ana menüde ÇALIŞTIR komutunu seçin. 1. Ana menüye geri dönmek için: ESC tuşuna basın 2. ">" imlecini 'Başlat' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 3. 'Başlat' seçeneğine basın: OK tuşuna basın LOGO! devre programını çalıştırır ve aşağıdaki ekranı gösterir: LOGO! Kullanma Kılavuzu 80 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Şu soruyla ne demek istenmiştir: "LOGO! ÇALIŞTIR modunda mı"? ÇALIŞTIR modunda, LOGO! devre programını yürütür. Bunu yapmak için, LOGO! ilk olarak girişlerdeki durumu okur, kullanıcı programı aracılığı ile çıkışların durumunu belirler, ve ayarlarınıza göre bunları açar ya da kapatır. LOGO! I/O durumunu bu şekilde gösterir: Ekranda durum gösterimi LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 81 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7.7 İkinci devre programı Bu noktaya kadar, ilk devre programınızı başarılı olarak oluşturdunuz ve ona bir ad verdiniz, arzu ettiyseniz bir parola atadınız. Bu bölümde size mevcut devre programlarının nasıl değiştirileceğini ve özel fonksiyonların nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Bu ikinci devre programını kullanarak, size gösterecek olduklarımız: ? Mevcut devre programına bir blok ekleme. ? Özel fonksiyon için bir blok seçme. ? Parametre atama. Devrelerin değiştirilmesi İlk devre programını, üzerinde bazı küçük değişikliklerle birlikte, ikincisi için bir kaynak olarak kullanacağız. Herşeyden önce ikinci devre programı için devre diyagram bir göz atın: BU LOGO! içerisindeki devre programı düzenidir: İlk devre programında kullanmış olduğumuz OR bloğunu ve Q1 çıkış rölesini görebilirsiniz. Tek fark yeni düşmeden gecikmeli zaman rölesidir. Devre programının düzenlenmesi LOGO!'yu programlama moduna geçirin Bir hatırlatma: 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (ÇALIŞTIR'da: Parametre atama moduna girmek için ESC tuşuna basın. 'Dur' komutunu seçin, OK ile onaylayın, daha sonra '>' imlecini 'Evet' seçeneği üzerine taşıyın ve tekrar OK ile onaylayın). Daha fazla detay için "LOGO! kullanımı için dört altın kural (Sayfa 65)" başlığına bakın. 2. Ana menüde, "Program.." seçeneğini seçin 3. Programlama menüsünde, "Düzen.." seçeneğini seçin, OK ile onaylayın. Sonra, "Prg Düzl" seçeneğini seçin ve OK ile onaylayın. Gerekirse, sorgulama ekranında parolanızı girin ve TAMAM ile onaylayın. Artık mevcut devre programını değiştirebilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 82 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Bir devre programına bir blok ekleme İmleci B1 altındaki B ifadesi üzerine getirin (B1 OR bloğunun numarasıdır): Yeni bloğu bu konuma yerleştiriyoruz. OK ile onaylayın. SF listesini seçmek için tuşuna basın: TAMAM tuşuna basın. İlk özel fonksiyon bloğu gösterilir: Bloğunuzu seçin (düşmede gecikmeli zaman rölesi, sonraki şekle bakınız), ve daha sonra OK tuşuna basın: Daha önce Q1'e bağlanan B1 bloğu otomatik olarak yeni bloğun en üst girişine bağlanır. Dijital girişler ile sadece dijital çıkışları ve analog girişler ile sadece analog çıkışları birleştirebilirsiniz. Aksi takdirde 'eski' blok kaybolur. Düşmeden gecikmeli blok üç girişe sahiptir. En üstte düşmeden gecikmeli zamanı başlatmak için kullandığınız tetikleme girişi (Trg) bulunur. Örneğimizde, OR bloğu B1 bırakma gecikmesini tetikler. Zaman ve çıkış reset girişindeki bir sinyal ile sıfırlanır. Par girişinin T parametresinde düşme gecikme süresini ayarlayın. Örneğimizde düşmede gecikme fonksiypnunun sıfırlama girişini kullanmıyoruz, ve bu girişi bir 'x' konnektörü ile belirtiyoruz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 83 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Blok parametrelerinin atanması Düşmede gecikme süresi T'yi ayarlayın: 1. Eğer imleç Par üzerinde değil ise imleci bu seçenek üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. Düzenleme moduna geçmek için: OK tuşuna basın LOGO! parametre atama penceresinde parametreleri gösterir: Zaman değerini değiştirmek için: ? İmleci yerleştirmek için ve tuşlarına basın. ? İlgili konumda değeri değiştirmek için ve tuşlarına basın. ? Girişlerinizi OK tuşu ile onaylayın. Zamanın ayarlanması Zamanı T = 12:00 dakikaya ayarlayın: 1. İmleci ilk haneye taşıyın: ya da tuşuna basın 2. '1' rakamını seçin: ya da tuşuna basın 3. İmleci ikinci haneye kaydırın: ya da tuşuna basın 4. '2' rakamını seçin: ya da tuşuna basın 5. İmleci üniteye taşıyın: ya da tuşuna basın 6. 'm' birimini seçin (dakika için): ya da tuşuna basın Parametrelerin gösterilmesi/gizlenmesi - parametre koruma modu Parametreyi göstermek/gizlemek ve parametre atama modunda değişikliklerine izin vermek/engellemek istiyorsanız: 1. İmleci koruma moduna taşıyın: ya da tuşuna basın 2. Koruma modunu seçin: ya da tuşuna basın Ekranda şu ifade görünür: 3. Girişlerinizi onaylamak için: OK LOGO! Kullanma Kılavuzu 84 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Kalıcılığı etkinleştirme/devre dışı bırakma Mevcut verilerinizin elektrik kesintisinden sonra kalıcı olmasını isteyip istemediğinizi seçmek için: 1. İmleci kalıcılık ayarlarına taşıyın: ya da tuşuna basın 2. Kalıcılık ayarını seçin: ya da tuşuna basın Ekranda şu ifade görüntülenir: 3. Girişlerinizi OK tuşu ile onaylayın. Not Koruma modu hakkında daha fazla bilgi için "Parametre koruması (Sayfa 114)" başlığına bakın. Kalıcılık hakkında daha fazla bilgi için, "Kalıcılık (Sayfa 113)" başlığına bakın. Koruma modunu ve kalıcılık ayarlarını sadece programlama modunda değiştirebilirsiniz. Bu işlem parametre atama modunda yapılamaz . Bu kılavuzda, koruma modu ("+" ya da "-") ve kalıcılık ("R" ya da "/") ayarları sadece bunlar gerçekten değiştirildiğinde ekranda gösterilir. Devre programının doğrulanması Q1 için bu program bölümü şu an tamamlandı. LOGO! Q1 çıkışını gösterir. Ekranda bir kez daha devre programını görüntüleyebilirsiniz. Devre programını gözden geçirmek için tuşları kullanın; yani, bloktan bloğa geçmek için ya da tuşuna, bir blokta girişler arasında geçiş için ve tuşlarına basın. Programlama modunun kapatılması İlk devre programınızı oluşturduğunuzda programlama modundan nasıl çıkılacağının gösterilmiş olmasına rağmen, size bir hatırlatma: 1. Programlama menüsüne geri dönmek için: ESC tuşuna basın 2. Ana menüye geri dönmek için: ESC tuşuna basın 3. ">" imlecini 'Başlat' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 4. 'Başlat' seçeneğine basın: OK tuşuna basın LOGO! böylece ÇALIŞTIR moduna geri döner: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 85 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7.8 Bir bloğun silinmesi B2 bloğunu devre programınızdan silmek ve B1 bloğunu doğrudan Q1'e bağlamak istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki yolu izleyin: 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (bir hatırlatma olarak, "LOGO! kullanımı için dört altın kural" (Sayfa 65) başlığına bakın). 2. 'Düzen..' ifadesini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Düzen..' seçeneğini onaylayın: OK tuşuna basın (Gerekirse, parolanızı girin ve OK ile onaylayın.) 4. 'Prg Düzl' seçeneğine basın: ya da tuşuna basın 5. 'Prg Düzl' seçeneğini onaylayın: OK tuşuna basın 6. İmleci B2, Q1 girişinin üzerine getirin: tuşuna basın 7. TAMAM ile onaylayın. 8. Şimdi Q1 çıkışında B2 bloğunu B1 bloğu ile değiştirin. Yöntem: – BNlistesini seçin: ya da tuşuna basın – BN listesini kabul edin: OK tuşuna basın – 'B1' seçeneğine basın: ya da tuşuna basın – 'B1' seçeneğini onaylayın: OK tuşuna basın Sonuç: B2 bloğu silindi, çünkü bu blok artık devre üzerinde kullanılmıyor. B1 bloğu çıkışta doğrudan B2 ile değiştirildi. LOGO! Kullanma Kılavuzu 86 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7.9 Blok gruplarının silinmesi B1 ve B2 bloklarını aşağıdaki devre programından silmek istediğinizi varsayalım (" İkinci devre programı (Sayfa 82)" başlığındaki devre programına karşılık gelir). Aşağıdaki yolu izleyin: 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (bir hatırlatma olarak, "LOGO! kullanımı için dört altın kural (Sayfa 65)" başlığına bakın). 2. 'Düzen..' seçeneğini seçmek için: veya tuşuna basın 3. 'Düzen..' seçeneğini onaylamak için: OK tuşuna basın (Gerekirse, parolanızı girin ve OK ile onaylayın.) 4. 'Prg Düzl' seçeneğini seçmek için: veya tuşuna basın 5. 'Prg Düzl' seçeneğini onaylamak için: OK tuşuna basın 6. İmleci Q1'in girişine; yani B2 üzerine getirmek için, tuşuna basın: 7. TAMAM ile onaylayın. 8. Şimdi 'x' konnektörünü B2 bloğu yerine Q1 çıkışına yerleştirin. Bunu yapmak için: – Colistesini seçin: veya tuşuna basın – Co listesini kabul edin: OK tuşuna basın – 'x' ifadesini seçin: veya tuşuna basın – 'x' seçeneğini uygulayın: OK tuşuna basın Sonuç: LOGO! B2 bloğunu siler, çünkü bu blok artık devrede kullanılmamaktadır. LOGO! ayrıca B2'ye bağlı tüm blokları, bu durumda, B1 bloğunu da siler. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 87 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7.10 Programlama hatalarının düzeltilmesi LOGO!'da programlama hataları kolaylıkla düzeltilebilir: ? Giriş henüz tamamlanmadıysa, ESC tuşuna basarak bir adım geri dönebilirsiniz. ? Girişi tamamladıysanız, sadece arızalı girişi yeniden yapılandırın: 1. İmleci arızalı konuma getirin 2. Düzenleme modu olarak değiştirin. OK tuşuna basın 3. Doğru giriş devresini girin Bir bloğu sadece aynı sayıda girişe sahip olan bir blok ile değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, eski bloğu silebilir ve yeni bir başkasını ekleyebilirsiniz. Herhangi bir yeni bloğu seçebilirsiniz. 3.7.11 ÇALIŞTIR/DURDUR modları arası geçiş için analog çıkış değerlerinin seçilmesi LOGO! ÇALIŞTIR modundan DURDUR moduna geçtiğinde analog çıkışlardaki değerleri kendiniz belirleyebilirsiniz.. Programlama menüsünde: 1. ">" imlecini 'Düzen..' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. 'Düzen..' ifadesini seçin: OK tuşuna basın 3. ">" imlecini 'AQ' üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 4. 'AQ' ifadesini seçin: OK tuşuna basın 5. ">" imlecini 'Stop Md. AQ' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 6. 'Stop Md. AQ' ifadesini seçin: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: İlk iki sıra seçimlerinizi gösterir. Alt sıra, analog çıkış kanalları için anlık ayarı gösterir. Varsayılan ayar 'Son'dur. 'Tanımlı' ya da 'Son' seçeneğini seçebilirsiniz. 'Son' ifadesi, analog çıkış değerleri son değerlerinde kalır ve 'Tanımlı' ifadesi ise analog çıkış değerleri belirli değerlere ayarlanır anlamına gelir. LOGO! ÇALIŞTIR modundan DURDUR moduna geçtiğinde, ayarlara bağlı olarak analog çıkışların değerleri de değişir. 7. Arzu edilen çıkış ayarını seçin: ya da tuşuna basın. 8. Girişinizi onaylayın: OK tuşuna basın LOGO! Kullanma Kılavuzu 88 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Belirli bir analog çıkış değeri tanımlama İki analog çıkışında belirli bir analog değeri göndermek için: 1. ">" imlecini 'Tanımlı' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. 'Tanımlı' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın Ekranda şu ifade görüntülenir: 3. İki analog çıkışın her birine belirli bir çıkış değeri girin. 4. Girişinizi onaylamak için: OK tuşuna basın 3.7.12 Analog çıkışların türünün tanımlanması Analog çıkışlar varsayılan değer olarak 0..10V/0..20mA ya da 4..20mA olabilir. Analog çıkışların türünü tanımlamak için, programlama menüsünden başlayarak şu adımları izleyin: 1. ">" imlecini 'Düzen..' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. 'Düzen..' ifadesini seçin: OK tuşuna basın 3. ">" imlecini 'AQ' üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 4. 'AQ' ifadesini seçin: OK tuşuna basın 5. ">" imlecini 'AQ Türü' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 6. 'AQ Türü' ifadesini seçin: OK tuşuna basın LOGO!, örneğin, aşağıdaki ekranı gösterir: Her bir analog kanal için tanımlanan tür gösterilir. Türü değiştirmek için, aşağıdaki gibi devam edin 7. Değiştirmek istediğiniz AQ ifadesinin üzerine gidin. ya da tuşuna basın 8. Varsayılanı (0..10V/0..20mA) ya da 4..20mA ifadesini seçin. ya da tuşuna basın 9. Seçiminizi onaylayın. OK tuşuna basın LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 89 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7.13 Devre programının ve parolanın silinmesi Devre programını ve, eğer tanımlanmış ise, parolayı silmek için: 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (ana menü). 2. Ana menüde, veya tuşuna basarak '>' imlecini 'Program..' seçeneği üzerine taşıyın. OK tuşuna basın. 3. Programlama menüsünde, '>' imlecini 'Prg temizle' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 4. 'Prg temizle' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın Devre programının silinmesini iptal etmek için, '>' imlecini 'Hayır' ifadesi üzerine getirin ve OK tuşuna basın. Devre programını bellekten silmek istediğinizden eminseniz: 5. ">" imlecini 'Evet' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 6. OK tuşuna basın. 7. Parolanızı girin. 8. OK tuşuna basın. Devre programı ve parola silinir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 90 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması 3.7.14 Yaz saati/kış saati geçişi Otomatik yaz saati/kış saati geçişini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ? parametre atama modunda "Ayar.." menü komutunu çağırarak ? programlama modunda "Kurulum.." menü komutunu çağırarak. Programlama modunda otomatik Y/K Saati Geçişini etkinleştirme/devre dışı bırakma için: 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin 2. Ana menüdesiniz ve 'Kurulum..' menü komutunu seçmek istiyorsunuz: veya tuşuna basın 3. 'Kurulum..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. ">" imlecini 'Saat..' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 5. 'Saat..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 6. ">" imlecini 'Y/K Zamanı' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 7. 'Y/K Zamanı' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: Otomatik Y/K Saati geçişi mevcut ayarı alt satırda gösterilir. Varsayılan ayar 'Kapalı'dır. devre dışı. Parametre atama modunda otomatik Y/K Saati geçişini etkinleştirme/devre dışı bırakma için: Parametre atama modunda otomatik Y/K Saati geçişini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istiyorsanız, parametre atama menüsünde 'Ayar..' seçeneğini, daha sonra da 'Saat..' ve 'Y/K Zamanı:' menülerini seçin. Artık otomatik Y/K Saati geçişini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 91 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Yaz saati/kış saati geçişini etkinleştirme Bu geçişi etkinleştirmek ve parametrelerini tanımlamak veya ayarlamak istiyorsunuz: 1. ">" imlecini 'Açık' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 2. 'Açık' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın Ekranda şu ifade görüntülenir: 3. Arzu edilen geçişi seçin: veya tuşuna basın Ekranda görünenin anlamı nedir ?: ? 'EU' Avrupa yaz saati başlangıcını ve bitişini temsil eder. ? 'UK' İngiltere yaz saati başlangıcını ve bitişini temsil eder. ? 'US1' Birleşik Devletler'de 2007'den önceki yaz saati başlangıcını ve bitişini temsil eder. ? 'US2' Birleşik Devletler'de 2007 ve sonraki yıllardaki yaz saati başlangıcını ve bitişini temsil eder. ? 'AUS' Avustralya yaz saati başlangıcını ve bitişini temsil eder. ? 'AUS-TAS' Avustralya/Tazmanya yaz saati başlangıcını ve bitişini temsil eder. ? 'NZ' Yeni Zelanda yaz saati başlangıcını ve bitişini temsil eder. ? . . : Buraya herhangi bir ay, gün ve zaman dilimi farkı girebilirsiniz. Aşağıdaki tablo ön ayar dönüşümlerini listelemektedir: Yaz saati başlangıcı Yaz saati bitişi Zaman dilimi farkı ? EU Mart'ın son Pazarı: 02:00›03:00 Ekim'in son Pazarı: 03:00›02:00 60 Dak. UK Mart'ın son Pazarı: 01:00›02:00 Ekim'in son Pazarı: 02:00›01:00 60 Dak. US1 Nisan'ın ilk Pazarı: 02:00›03:00 Ekim'in son Pazarı: 02:00›01:00 60 Dak. US2 Mart'ın ikinci Pazarı: Kasım'ın ilk Pazarı: 02:00›01:00 60 Dak. 02:00›03:00 AUS Ekim'in son Pazarı: Mart'ın son Pazarı: 03:00›02:00 60 Dak. 02:00›03:00 AUS- Ekim'in ilk Pazarı: 02:00›03:00 Mart'ın son Pazarı: 03:00›02:00 60 Dak. TAS NZ Ekim'in ilk Pazarı: 02:00›03:00 Mart'ın üçüncü Pazarı: 60 Dak. 03:00›02:00 .. Özelleştirilmiş ay ve gün; Özelleştirilmiş ay ve gün; Zaman Kullanıcı-tanımlı ( 02:00›02:00 + Zaman dilimi dilimi farkı: 03:00›03:00 - Zaman dakika cinsinden farkı dilimi farkı çözünürlük) Not 0 ile 180 dakika arasında bir zaman dilimi farkı ? belirleyebilirsiniz. US2 seçimi sadece 0BA6 serisinden itibaren üretilmiş LOGO! cihazlarında desteklenmektedir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 92 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Farzedelim Avrupa yaz saati/kış saati geçişini etkinleştirmek istiyorsunuz: 1. '>' imlecini 'EU' seçeneği üzerine taşıyın: veya tuşuna basın 2. 'EU' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: LOGO! Avrupa Y/K Saati geçişinin etkin olduğunu belirtir. Kullanıcı tarafından tanımlanan parametreler Parametrelerden/geçişlerden hiçbiri ülkenize uygulanmıyorsa, bunları '. .' menü öğesi altından yapabilirsiniz. Bunu yapmak için: 1. 'Açık' ifadesini bir kez daha onaylayın: OK tuşuna basın 2. '>' imlecini ' .' seçeneği üzerine taşıyın: veya ifadesine basın 3. Menü maddesini seçin '. .' : OK tuşuna basın Ekranda şu ifade görüntülenir: Şu parametreleri ayarlamak istediğinizi varsayalım: Yaz saati başlangıcı = 31 Mart, yaz saati bitişi = 1 Kasım, zaman farkı 120 dakika. Verileri şu şekilde girmelisiniz: ? Koyu renk kare/imleci hareket ettirmek için veya tuşuna basın. ? İmleç konumundaki değeri değiştirmek için ve tuşlarına basın. Ekranda şu ifade görüntülenir: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 93 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması ? Tüm girişlerinizi OK tuşu ile onaylayın. Yaz saati/kış saati geçişini özelleştirmiş bulunuyorsunuz. LOGO! Ekranı'nda şimdi şu ifade görüntülenir: LOGO!, yaz saati/kış saati geçisinin etkin oldugunu ve kullanıcı tarafından tanımlanan parametrelerin ( '..' ) ayarlandığını göstermektedir. Not Bu menüde yaz saati/kış saati geçişini devre dışı bırakmak için, OK tuşu ile 'Kapalı' ifadesini onaylamanız yeterlidir. Not Yaz saati/kış saati geçişi sadece LOGO! çalışırken (ÇALIŞTIR veya DURDUR durumunda) yapılabilir. Bu fonksiyon, LOGO! korunmuş kullanımda (Sayfa 113) iken çalışmaz. 3.7.15 Senkronizasyon LOGO! ile bağlı iletişim modülü EIB/KNX arasındaki zaman senkronizasyonu (versiyon 0AA1'den itibaren!) etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("Saat" menü öğesi) ? programlama modunda kurulum menüsü yardımıyla ("Saat" menü öğesi). Senkronizasyon etkinleştirildiğinde, LOGO!, EIB/KNX iletişim modülünden gün içindeki saati alabilir (versiyon 0AA1'den itibaren). Senkronizasyon etkinleştirildiğinde ya da devre dışı bırakıldığında, elektrik verildiğinde genişletme modüllerine, saat başı (DURDUR ve ÇALIŞTIR modu), ve TOD değiştiğinde ('Saat Ayarla' yürütüldükten ya da yaz saati/kış saati geçişinden sonra) gün içi saat gönderilir. Not Dijital ya da analog genişletme modülüne sahip, ancak EIB/KNX iletişim modülü bulunmayan (versiyon 0AA1'den itibaren) bir LOGO! Basic modülünü kullanırken, zaman senkronizasyonu etkin olmamalıdır! Zaman senkronizasyonunun devre dışı olup olmadığını kontrol etmelisiniz ('Senk', 'Kapalı' olarak ayarlanmalıdır). LOGO! Kullanma Kılavuzu 94 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.7 Devre programının yazılması ve başlatılması Programlama modunda senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için: 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin 2. Ana menüdesiniz, ve 'Kurulum' ifadesini seçmek istiyorsunuz: ya da tuşuna basın 3. 'Kurulum..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. ">" imlecini 'Saat' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 5. 'Saat..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 6. ">" imlecini 'Senk..' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 7. 'Senk' ifadesini uygulayın: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: Otomatik senkronizasyon fonksiyonunun mevcut ayarı alt satırda görüntülenir. Varsayılan ayar 'Kapalı'; yani, devre dışı. Parametre atama modunda senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için: Parametre atama modunda otomatik senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istiyorsanız, parametre atama menüsünde 'Ayar..' seçeneğini, daha sonra da 'Saat' ve 'Senk' menülerini seçin. Artık otomatik senkronizasyonu etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Senkronizasyonu etkinleştirme Senkronizasyonu etkinleştirmek istiyorsunuz: 1. ">" imlecini 'Açık' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. 'Açık' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 95 LOGO!'nun programlanması 3.8 Bellek alanı ve devre programı boyutu 3.8 Bellek alanı ve devre programı boyutu LOGO!'da devre programı boyutu bellek alanıyla sınırlıdır (bloklar tarafından kullanılan bellek). Bellek sahaları ? Program belleği: LOGO! devre programınızda sadece sınırlı sayıda blok oluşturmanıza imkan tanır. İkinci sınırlama bir devre programının içerebileceği maksimum bayt sayısıyla ilgilidir. Kullanılan maksimum bayt sayısı, ilgili fonksiyon blokları için kullanılan bayt sayısı eklenerek belirlenebilir. ? Kalıcı bellek (Rem): Bu alanda, LOGO! kalıcı olması gereken değerleri, örneğin saat sayacı değerini saklar. Kalıcılığı seçime bağlı bloklarda, bu bellek sahasını sadece bu fonksiyon etkinse kullanın. LOGO! üzerindeki kullanılabilir kaynaklar LOGO!'da bir devre programı aşağıdaki maksimum kaynakları kullanabilir: Bayt Bloklar REM 3800 200 250 LOGO! bellek kullanımını izler ve listeden sadece yeterli bellek alanı sağlayabilecek olan fonksiyonları sunar. Bellek gereksinimleri Aşağıdaki tablo temel ve özel fonksiyon blokları için bellek gereksinimlerini özetlemektedir Fonksiyon Program Rem belleği bellek* Temel fonksiyonlar AND (VE) 12 - Kenar değerlendirmeli VE 12 - NAND (VE değil) 12 - Kenar değerlendirmeli NAND 12 - OR (VEYA) 12 - NOR (VEYA değil) 12 - XOR (özel VEYA) 8 - NOT (değillleme) 4 - Özel fonksiyonlar Zamanlayıcılar Çekmede gecikme 8 3 Düşmede gecikme 12 3 Çekmede/Düşmede gecikme 12 3 LOGO! Kullanma Kılavuzu 96 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.8 Bellek alanı ve devre programı boyutu Fonksiyon Program Rem belleği bellek* Kalıcı çekmede gecikme 12 3 Zaman ayarlı çıkış rölesi (darbe çıkış) 8 3 Kenar tetiklemeli çıkış rölesi 16 4 Asenkron darbe jeneratörü 12 3 Rastgele jeneratör 12 - Merdiven aydınlatma anahtarı 12 3 Çok fonksiyonlu anahtar 16 3 Haftalık zamanlayıcı 20 - Yıllık zamanlayıcı 12 - Sayaçlar Yukarı/aşağı sayıcı 28 5 İşletim saati sayacı 28 9 Eşik tetikleyici 16 - Analog Analog eşik tetikleyici 16 - Analog diferansiyel tetikleyici 16 - Analog karşılaştırıcı 24 - Analog değer izleme 20 - Analog amplifikatör 12 - Darbe Genişlik Modülatörü (PWM) 24 - Analog math 20 - Analog math hata algılama 12 1 Analog çoklayıcı 20 - Analog rampa 36 - PI denetleyici 40 2 Diğerleri Kilitleme rölesi 8 1 Darbe rölesi 12 1 Mesaj metinleri 8 - Menü tuşu 8 2 Shift register 12 1 *: Kalıcılık etkinleştirilmiş ise, Rem bellekteki baytlar. Bellek alanlarının kullanımı Sistem yeni bir blogun devre programına eklenmesine izin vermeyerek yetersiz hafıza bulunduğunu belirtecektir. LOGO!, sadece hafızanın elverdiği boyuttaki blokların kullanımına izin verir. LOGO! bellek alanı bir blok listesinden seçtiğiniz herhangi bir ilave bloğu saklamak için yetersiz ise, sistem bu listeye erişimi reddecektir. Bellek alanı tamamen kullanılmışsa, devre programınızı en uygun hale getirin ya da ikinci bir LOGO! kurun. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 97 LOGO!'nun programlanması 3.8 Bellek alanı ve devre programı boyutu Bellek gereksinimlerini hesaplama: Bir devrenin bellek gereksinimlerini hesaplarken, daima belleğin ayrı ayrı alanlarını dikkate alın. Örnek: Örnek devre programında bulunanlar: Blok no. Fonksiyon Bellek alanı Bayt Bloklar REM B1 OR (VEYA) 12 1 - B2 AND (VE) 12 1 - B3 Haftalık zamanlayıcı 20 1 - B4 Çekmede gecikme* 8 1 3 B5 Merdiven aydınlatma anahtarı 12 1 0 B6 AND (VE) 12 1 - Devre programı tarafından kullanılan 76 6 3 kaynaklar LOGO!'da bellek alanı sınırları 3800 200 250 LOGO!'da kullanılmaya devam edilenler 3724 194 247 *: Kalıcı olarak yapılandırılmış. Bu devre programının LOGO!'ya sığdığı anlamına gelir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 98 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun programlanması 3.8 Bellek alanı ve devre programı boyutu Kullanılabilir bellek alanının gösterilmesi LOGO! size boş bellek alanı miktarını gösterir. Aşağıdaki yolu izleyin: 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (bir hatırlatma olarak, "LOGO! kullanımı için dört altın kural (Sayfa 65)" başlığına bakın). 2. 'Düzen..' ifadesini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Düzen..' ifadesini kabul edin: OK tuşuna basın 4. 'Hafıza?' ifadesini seçin: ya da tuşuna basın 5. 'Hafıza?' ifadesini kabul edin: OK tuşuna basın Ekranda şu ifade görüntülenir: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 99 4 LOGO! fonksiyonları LOGO!, programlama modunda aşağıdaki listelerde düzenlenmiş olan çeşitli elemanlar sunmaktadır: ? vCo: Konnektör listesi (Konnektör) (Sayfa 102) ? vGF: VE, VEYA, ... Temel fonksiyonların listesi (Sayfa 105) ? vSF: Özel fonksiyonların listesi (Sayfa 116) ? vBN: Devre programında yapılandırılmış olan yeniden kullanılabilir blokların listesi Listelerin içeriği Bütün listeler LOGO!'da mevcut olan elemanları gösterir. Genellikle, bunlar bütün konnektörleri, temel fonksiyonları ve özel fonksiyonları kapsamaktadır. vBN listesi LOGO!'da oluşturmuş olduğunuz tüm blokları gösterir. Her şey gösterilmiyor ise LOGO! şu durumlarda bütün elemanları göstermez: ? Başka blokların eklenemeyeceği durumda. Bu durum ya yeterli bellek alanı kalmadığının veya maksimum blok sayısına ulaşıldığının bir göstergesidir. ? Özel bir bloğa ait bellek alanı gereksinimi (Sayfa 96) LOGO!'da mevcut olan kullanılabilir alanı aşıyorsa. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 101 LOGO! fonksiyonları 4.1 Sabitler ve konnektörler - Co 4.1 Sabitler ve konnektörler - Co Sabitler ve konnektörler (Co); girişleri, çıkışları, işaretleri ve sabit gerilim seviyelerini (sabitleri) gösterir. Girişler: 1) Dijital girişler Dijital girişler I harfiyle tanımlanır. Dijital girişlerin numarası (I1, I2, ...), montaj sıralarına göre LOGO! Basic ve diğer bağlı dijital modüllere ait giriş konnektörlerinin numarasına karşılık gelir. LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC ve LOGO! 12/24RCo versiyonlarına ait I3, I4, I5 ve I6 hızlı dijital girişleri hızlı sayıcılar olarak kullanılabilir. 2) Analog girişler LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC ve LOGO! 12/24RCo versiyonları I1, I2, I7 ve I8 girişleri ile donatılmıştır ve bu girişler ayrıca AI3, AI4, AI1 ve AI2 girişleri olarak kullanılmak üzere de programlanabilir. "Basic Modülde Als sayısının ayarlanması (Sayfa 215)" başlığında açıklandığı gibi, hem iki analog girişi (AI1 ve AI2) hem de dört girişin tümünü de kullanmak için bu modülleri yapılandırabilirsiniz. I1, I2, I7 ve I8 girişlerindeki sinyaller dijital değerler olarak yorumlanır, AI3, AI4, AI1 ve AI2 girişlerindeki sinyaller analog değerler olarak yorumlanır. AI3'ün I1'e ve AI4'ün I2'ye karşılık gelmektedir. Bu numaralandırma 0BA5 serisinde mevcut olan AI1'in I7'ye ve AI2'nin I8'e öndeki karşılık gelme özelliğini muhafaza etmektedir Bağlı analog modülün girişleri mevcut olan analog girişlere göre numaralandırılır. Örnek kurulumlar için "Maksimum kurulum (Sayfa 26)" başlığına bakın. Programlama modunda, analog giriş alan özel bir fonksiyonun giriş sinyalini seçtiğinizde, LOGO! tarafından AI1...AI8 analog girişleri, AM1...AM6 analog işaretler, AQ1 ve AQ2 analog çıkışlar ve analog çıkışlı fonksiyon blok numaraları sunulur. Çıkışlar: 1) Dijital çıkışlar Dijital çıkışlar Q harfiyle tanımlanır. Çıkış numaraları (Q1, Q2, ... Q16) montaj sıralarına göre LOGO! Basic ve diğer genişletme modüllerinde bulunan çıkış konnektörlerinin numaralarına karşılık gelmektedir. Aşağıdaki resme bakınız. Burada kullanılabilir 16 adet daha boş çıkış bulunmaktadır. Bunlar x harfiyle tanımlanırve bir devre programında tekrar kullanılamaz (örneğin; bayrakların aksine). Listede programlanmamış tüm boş çıkışlar ve henüz yapılandırılmamış bir boş çıkış gösterilmiştir. Bir boş çıkış, örneğin, sadece mesaj metni devre programı için önemli bir parça olduğu durumlarda, "Mesaj metinleri" (Sayfa 171) özel fonksiyonu için faydalı olur. LOGO! Kullanma Kılavuzu 102 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.1 Sabitler ve konnektörler - Co 2) Analog çıkışlar Analog çıkışlar AQ harfleriyle tanımlanır. İki analog çıkış mevcuttur: AQ1 ve AQ2. Bir analog çıkış sadece bir fonksiyonun analog girişi, bir analog işaret AM ya da bir analog çıkış konnektörü ile bağlanabilir. Aşağıdaki şekilde bir LOGO! yapılandırması, devre programı için giriş ve çıkışların numaralandırılması gösterilmiştir. Girişler 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 M1 I1 V2+ AQ1 AQ2 Çıkışlar Analog girişler Analog çıkışlar Bayrak blokları Bayrak blokları M ya da AM harfleriyle tanımlanır. Bayraklar sanal çıkışlar olup girişlerinin değerini çıkışa verirler. LOGO!'da 27 dijital bayrak M1 ... M27 ve 6 analog bayrak AM1 ... AM6 bulunmaktadır. Başlangıç bayrağı M8 bayrağı kullanıcı programının ilk taramasında set konumundadır ve bu nedenle devre programında başlangıç bayrağı olarak kullanılabilir. Bu sinyal devre programının ilk taraması sona erdiğinde otomatik olarak sıfırlanır. M8 bayrağı ayrıca diğer bayraklar gibi set etme, silme ve değerlendirme prosedürlerinin tümünde kullanılabilir. Arka ışık bayrakları M25 ve M26 M25 bayrağı, LOGO! Ekranı'nın arka ışığını kontrol eder. M26 bayrağı, LOGO! TD'nin arka ışığını kontrol eder. Uyarı: LOGO! TD arka ışık ömrü 20,000 saattir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 103 LOGO! fonksiyonları 4.1 Sabitler ve konnektörler - Co Mesaj metni karakter seti işareti M27 M27 bayrağı LOGO!'nun mesaj metinlerini göstermek için kullandığı iki karakter seti arasında seçim yapar. Durum 0 Karakter Seti 1'e, durum 1 Karakter Seti 2'ye karşılık gelir. M27=0 (low) ise, sadece Karakter Seti 1 için yapılandırılan mesaj metinleri gösterilecektir; M27=1 (high) ise, sadece Karakter Seti 2 için yapılandırılan mesaj metinleri gösterilecektir. Devre programına M27'yi dahil etmezseniz, mesaj metinleri Msj Yapılandırma menüsü ya da LOGO!Soft Comfort yazılımından seçtiğiniz karakter setinde gösterilir. Not Bayrağın çıkışı her zaman önceki program döngüsünün sinyalini taşır. Bu değer aynı program döngüsü içinde değişmez. Shift Regiter bitleri LOGO! sekiz kayıt Shift Register biti, S1 ila S8, ile donatılmış olup bu bitler devre programında salt okunur özellikte atanırlar. Shift Register bitlerinin içeriği sadece "Shift Register" (Sayfa 184) özel fonksiyonu vasıtasıyla değiştirilebilir. İmleç tuşları Dört imleç tuşu mevcuttur: C , C , C ve C ("C" = "Cursor" / "İmleç"). İmleç tuşları devre programında diğer girişlerle aynı şekilde programlanır. Sistem ÇALIŞTIR modundayken (Sayfa 80) karşılık gelen ekranda, ve aktif mesaj metni içinde (ESC + Tuş), imleç tuşlarını ayarlayabilirsiniz. İmleç tuşları anahtarları ve girişleri kaydedebilir ve operatörün devre programını kontrol etmesine olanak sağlar. LOGO! TD imleç tuşu girişleri LOGO! Basic modülündeki imleç tuşu girişleri ile aynıdır. LOGO! TD fonksiyon tuşları LOGO! TD, devre programınızda kullanabileceğiniz dört adet fonksiyon tuşuna sahiptir. Bu tuşları diğer girişler gibi programlayabilirsiniz. İmleç tuşlarında olduğu gibi, bu tuşlara da devre programının davranışını değiştirmek, ve anahtarları ve girişleri kaydetmek amacıyla LOGO! "ÇALIŞTIR" modundayken basabilirsiniz. Bu tuşlar F1, F2, F3 ve F4 olarak tanımlanırlar. Seviyeler Gerilim seviyeleri hi ve lo olarak gösterilir. Bloktaki bir "1" = hi ya da "0" = lo sabiti durumu, sabit bir gerilim seviyesi ya da sabit hi ya da lo değeri aracılığıyla ayarlanabilir. Açık konnektörler Kullanılmayan blok konnektörler x olarak tanımlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 104 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF Temel fonksiyonlar Boole cebirine ait basit lojik elemanları temsil etmektedir. Her bir temel fonksiyona ait girişleri ters çevirebilirsiniz, yani devre programı, ilgili girişte lojik "1" değerini lojik "0" değerine çevirir; giriş "0" ise program tarafından "1" olarak ayarlanır. Devre programı girişi (Sayfa 70)'daki programlama örneğine bakınız. GF listesi devre programınız için kullanabileceğiniz temel fonksiyon bloklarını içerir. Aşağıdaki temel fonksiyonlar kullanılabilir: Devre diyagramının görünümü LOGO!'daki gösterim şekli Temel fonksiyonun ismi AND (VE) (Sayfa 106) Kenar değerlendirmeli VE (Sayfa 107) NAND (Sayfa 107) (VE değil) Kenar değerlendirmeli NAND (Sayfa 108) OR (VEYA) (Sayfa 108) NOR (Sayfa 109) (VEYA değil) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 105 LOGO! fonksiyonları 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF Devre diyagramının görünümü LOGO!'daki gösterim şekli Temel fonksiyonun ismi XOR (Sayfa 110) (özel VEYA) NOT (DEĞİL) (Sayfa 110) (reddedici, çevirici) 4.2.1 AND (VE) VE bloğunun çıkışı, bütün girişler 1 ise (yani tüm kontaklar kapalı ise), 1 konumunu alır. Kullanılmayan bir blok girişinde (x): x = 1. VE fonksiyonu lojik tablosu 1 2 3 4 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 LOGO! Kullanma Kılavuzu 106 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF 4.2.2 Kenar değerlendirmeli VE Kenar tetiklemeli AND çıkışı, bütün girişler 1 ise ve en az bir girişin değeri bir önceki program döngüsünde düşük ise, 1 olur. Kullanılmayan bir blok girişinde (x): x = 1. Kenar değerlendirmeli VE için zamanlama diyagramı 4.2.3 NAND (VE değil) NAND bloğunun çıkışı, bütün girişler 1 ise (yani kontaklar kapalı ise), 0 konumunu alır. Kullanılmayan bir blok girişinde (x): x = 1. NAND fonksiyonu lojik tablosu 1 2 3 4 Q 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 107 LOGO! fonksiyonları 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF 4.2.4 Kenar değerlendirmeli NAND Kenar değerlendirmeli NAND bloğunun çıkışı, en az bir giriş 0 ise ve bütün girişlerin değeri bir önceki program taramasında 1 ise, sadece 1 olur. Kullanılmayan bir blok girişinde (x): x = 1. Kenar değerlendirmeli NAND için zamanlama diyagramı 4.2.5 OR (VEYA) OR öğesinin çıkış durumu, en az bir giriş 1 ise (yani kontaklardan en az biri kapalı ise), sadece 1 konumunu alır. Kullanılmayan bir blok girişinde (x): x = 0. OR fonksiyonu lojik tablosu 1 2 3 4 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 LOGO! Kullanma Kılavuzu 108 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF 1 2 3 4 Q 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4.2.6 NOR (VEYA değil) NOR bloğunun çıkış durumu, bütün girişler 0 ise (yani kapatılmış iseler), sadece 1 konumunu alır. Girişlerden biri açılırsa (lojik 1 durumu) NOR bloğunun çıkışı 0 olarak ayarlanır. Kullanılmayan bir blok girişinde (x): x = 0. NOR fonksiyonu lojik tablosu 1 2 3 4 Q 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 109 LOGO! fonksiyonları 4.2 Temel fonksiyonlar listesi - GF 4.2.7 XOR (özel VEYA) XOR çıkış durumu, girişler eşit değilse, 1 olur. Kullanılmayan bir blok girişinde (x): x = 0. XOR fonksiyonu lojik tablosu 1 2 Q 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 4.2.8 NOT (Değilleyici) Giriş 0 ise çıkış durumu 1 olur. NOT bloğu giriş değerini ters çevirir. NOT bloğunun avantajı, örneğin: NOT sayesinde LOGO!'da kapalı kontağa gerek kalmaz. Açık bir kontak kullanıp NOT ile ters çevirerek kapalı bir kontak elde edersiniz. NOT fonksiyonu lojik tablosu 1 Q 0 1 1 0 LOGO! Kullanma Kılavuzu 110 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.3 Özel Fonksiyonlar 4.3 Özel Fonksiyonlar Farklı giriş ataması nedeniyle özel fonksiyonlar ve temel fonksiyonlar arasında bir fark olduğunu ilk bakışta görebilirsiniz. Özel fonksiyonlar (SF'ler) zamanlayıcı fonksiyonları, kalıcı fonksiyonlar ve çeşitli parametre atama seçenekleri içerir ve bu özellik devre programınızı ihtiyaçlarınıza göre adapte etmenize olanak sağlar. Bu bölüm, size, giriş atamalarının kısa bir özetini ve SF'ler (Sayfa 116) ile ilgili bazı temel bilgiler temin eder. 4.3.1 Girişlerin atanması Lojik girişler Burada, diğer bloklara veya LOGO! ünitesinin girişlerine bir lojik bağlantı oluşturmak amacıyla kullanabileceğiniz konnektörlerin açıklamasını bulacaksınız. ? S (Set): S girişindeki bir sinyal çıkışı lojik "1" konumuna getirir. ? R (Sıfırla): R sıfırlama girişinin diğer tüm girişlere karşı önceliği vardır ve çıkışları sıfırlar. ? Trg (Tetikleyici): Bu giriş bir fonksiyonun çalışmasını tetiklemek amacıyla kullanılır. ? Cnt (Sayma): Bu giriş darbelerin sayılması amacıyla kullanılır. ? Fre (Frekans): Değerlendirilecek frekans sinyalleri bu girişe uygulanır. ? Dir (Yön): Bu giriş, + veya - yönü tayin eder. ? En (Etkinleştir): Bu giriş bir blok fonksiyonunu etkinleştirir. Bu giriş "0" iken, bloğa gelen diğer sinyaller göz ardı edilir. ? Inv (Ters çevirme): Bu girişteki bir sinyal, bloğun çıkış sinyalini ters çevirir. ? Ral (Tümünü sıfırla): Tüm dahili değerler sıfırlanır. Not Özel fonksiyonların kullanılmayan lojik girişleri varsayılan olarak lojik "0"dır. SF girişlerindeki X konnektörü X konnektörüne bağlı SF girişleri düşük olarak ayarlanır. Yani girişler bir 'lo' sinyali taşırlar. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 111 LOGO! fonksiyonları 4.3 Özel Fonksiyonlar Parametre girişleri Bazı girişlere herhangi bir sinyal uygulanmaz. Bunun yerine ilgili bloğu yapılandırmanız gerekir. Örnekler: ? Par (Parametre): Bu giriş bağlanmaz. Burada, ilgili blok parametrelerini ayarlarsınız (zamanlar, açma/kapama eşik değerleri vb.) ? No (Cam): Bu giriş bağlanmaz. Burada zaman örneklerini yapılandırırsınız. ? P (Öncelik): Bu bir açık giriştir. Burada öncelikleri tanımlar ve bir mesajın ÇALIŞTIR modunda kabul edilip edilmeyeceğini belirlersiniz. 4.3.2 Zaman tepkisi T Parametresi Bazı SF'lerde bir T zaman değeri yapılandırmak mümkündür. Bu zamanın ön ayarını yaparken, giriş değerlerinizin zaman tabanı ayarına bağlı olduğunu unutmayın: Zaman tabanı _ _ : _ _ 1 s (saniye) saniye : / saniye 100 m (dakika) dakika : saniye h (saat) saat : dakika T'nin doğruluğu Elektronik komponentlerin karakteristiklerindeki toleranslar nedeniyle T zaman ayarı sapabilir. Bu tür sapmaların ayrıntılı bir açıklamasını "Çekmede gecikme" başlığı (Sayfa 119)nda bulabilirsiniz. Zamanlayıcının doğruluğu (haftalık/yıllık zamanlayıcı) C versiyonlarında bu sapmanın neden olduğu gerçek zamanlı saatin zamanlama hatasını önlemek için, zamanlayıcı değeri sürekli olarak yüksek hassasiyetli bir zaman tabanıyla karşılaştırılır ve gerekli düzeltme yapılır. Bileşke maksimum zamanlama hatası ±5 s/gün'dür. LOGO! Kullanma Kılavuzu 112 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.3 Özel Fonksiyonlar 4.3.3 Gerçek zamanlı saatin yedeklenmesi LOGO!'nun dahili gerçek zamanlı saati, yedeklendiği için, enerji kesilmesinden sonra da çalışmaya devam eder. Ortam sıcaklığı yedekleme süresini etkiler. 25°C ortam sıcaklığında, tipik yedekleme süresi 80 saattir. LOGO!'da 80 saatten fazla süren bir enerji kesintisi olursa ekipman serisine bağlı olarak dahili saat aşağıdaki şekilde tepki verir: ? 0BA0 serisi: Tekrar başlatılırken saat "Pazar 00:00 1 Ocak" olarak ayarlanır. Zaman çalışmaya başlar. Böylece sistem zaman şalterlerini işletir, gerektiğinde tetiklemeler yapılır. ? 0BA1 serisi ve sonrası: Tekrar başlatılırken saat "Pazar 00:00 1 Ocak" olarak ayarlanır. Zaman durdurulur ve yanıp söner. LOGO! enerji kesintisi öncesindeki durumuna döner. ÇALIŞTIR durumunda, sistem, yukarıdaki zamanla parametreleştirilen sayaçları işletir. Buna karşın saat durmaya devam eder. ? 0BA6 serisi: İsteğe bağlı LOGO! Pil kartı ya da kombine LOGO! Bellek/Pil kartı kullanıyorsanız, LOGO! iki yıl kadar saat değerini saklayacaktır. Bu kartlar 0BA6 serisi için kullanılabilir. 4.3.4 Kalıcılık Birçok SF'in anahtarlama durumları, sayaç ve zaman değerleri (bkz. "Özel fonksiyonlar listesi - SF (Sayfa 116)") kalıcı olarak set edilebilir. Bunun anlamı, mevcut veri değerlerinin enerji kesintisi sonrasında saklanacağı ve bloğun kesinti noktasında çalışmaya kaldığı yerden devam edeceğidir. Zamanlayıcı sıfırlanmaz, fakat, örneğin, bakıma kadar kalan süre doluncaya kadar çalışmaya kaldığı yerden devam eder. Ancak bu tepkiyi etkinleştirmek için, ilgili fonksiyonlarda kalıcılık özelliği ayarlanmalıdır. İki seçenek bulunmaktadır: R: Veri korunur. /: Mevcut veri korunmaz (varsayılan). Kalıcılığın etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması ile ilgili olarak "İkinci devre programı (Sayfa 82)" başlığına bakın. SF'lerin saat sayacı, haftalık zamanlayıcı, yıllık zamanlayıcı ve PI denetleyicisi her zaman kalıcıdır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 113 LOGO! fonksiyonları 4.3 Özel Fonksiyonlar 4.3.5 Parametre koruması Parametre koruma ayarlarında parametrelerin izlenip izlenemeyeceğini ve LOGO! parametre atama modunda değiştirilip değiştirilemeyeceğini tayin edebilirsiniz. İki seçenek bulunmaktadır: +: Parametre ayarları parametre atama modunda okuma/yazma erişimine izin verir (varsayılan). -: Parametre ayarları, parametre atama modunda okumaya/yazmaya karşı korumalıdır ve sadece programlama modunda düzenlenebilir. İkinci devre programı (Sayfa 82)'daki parametre koruma modu örneğine bakın. Not Parametre koruması sadece "Set Param" penceresini kapsar. Korunan özel fonksiyonların değişkenlerini bir mesaj metnine gömerseniz, değişkenler yine de mesaj metninden düzenlenebilir. Bu değişkenleri korumak için mesaj metninin korumasını da etkinleştirebilirsiniz. 4.3.6 Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması Analog girişe bir sensör bağlanır ve işlem değişkenini bir elektrik sinyaline dönüştürür. Bu sinyal değeri sensörün tipik aralığı içinde kalır. LOGO! herzaman analog girişte elektrik sinyallerini 0 ila 1000 arasındaki dijital değerlere dönüştürür. AI girişindeki 0 ila 10V gerilim dahili olarak 0 ila 1000 arasındaki değerlere dönüştürülür. 10V seviyesini aşan bir giriş gerilimi 1000 dahili değeri olarak gösterilir. LOGO! tarafından önceden belirlendiği üzere her zaman 0 ila 1000 arası değerleri işleyemeyeceğinizden dolayı, dijital değerleri bir kazanç faktörü ile çarpabilir ve daha sonra değer aralığının sıfırını kaydırabilirsiniz (ofset). Bu işlem, size, LOGO! Ekranı'na bir analog değer çıkışı - ki bu, mevcut işlem değişkeni ile orantılıdır - vermenize olanak sağlar. Parametre Minimum Maksimum Giriş gerilimi (V olarak) 0 ? 10 Dahili değer 0 1000 Kazanç -10.00 +10.00 Ofset -10000 +10000 Matematiksel kural Gerçek değer Ax = (Ax girişindeki dahili değer • kazanç) + ofset LOGO! Kullanma Kılavuzu 114 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.3 Özel Fonksiyonlar Kazanç ve ofset hesabı Kazanç ve ofset hesabı fonksiyonun ilgili yüksek ve alçak değerlerine bağlı olarak yapılır. Örnek 1: Kullanılacak termokoplun aşağıdaki teknik verilere sahiptir: -30 ila +70 °C, 0 ila 10 V DC (örn. LOGO!'da 0 ila 1000). Gerçek değer= (dahili değer • kazanç) + ofset, böylece -30 = (0 • A) + B, buradan ofset B = -30 +70 = (1000 • A) -30, buradan, kazanç A = 0,1 Örnek 2: Bir basınç sensörü 1000 mbar basıncı 0 V'a, 5000 mbar basıncı 10 V'a dönüştürür. Gerçek değer= (dahili değer • kazanç) + ofset, böylece 1000 = (0 • A) + B, buradan ofset B = 1000 5000 = (1000 • A) +1000, buradan, kazanç A = 4 Analog değer örnekleri İşlem değişkeni Gerilim (V) Dahili değer Kazanç Ofset Gösterilen değer (Ax) -30 °C 0 0 0.1 -30 -30 0 °C 3 300 0.1 -30 0 +70 °C 10 1000 0.1 -30 70 1000 mbar 0 0 4 1000 1000 3700 mbar 6.75 675 4 1000 3700 5000 mbar 10 1000 4 1000 5000 0 0 0.01 0 0 5 500 0.01 0 5 10 1000 0.01 0 10 0 0 1 0 0 5 500 1 0 500 10 1000 1 0 1000 0 0 10 0 0 5 500 10 0 5000 10 1000 10 0 10000 0 0 0.01 5 5 5 500 0.01 5 10 10 1000 0.01 5 15 0 0 1 500 500 5 500 1 500 1000 10 1000 1 500 1500 0 0 1 -200 -200 5 500 1 -200 300 10 1000 1 -200 800 0 0 10 -10000 -10000 10 1000 10 -10000 0 0.02 2 0.01 0 0 0.02 2 0.1 0 0 0.02 2 1 0 2 0.02 2 10 0 20 "Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160)" SF açıklamasında bir örnek uygulama bulacaksınız. Analog girişler hakkında daha fazla bilgi için Sabitler ve konnektörler - Co (Sayfa 102) başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 115 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF LOGO!'da devre programı oluştururken SF istesinde özel fonksiyon blokları bulacaksınız. SF'lerin girişlerini tek tek çevirebilirsiniz, yani devre programı, girişte lojik "1" değerini lojik "0" değerine dönüştürür; lojik "0" ise lojik "1" değerine dönüştürülür. "Devre programı girişi (Sayfa 70)" başlığı altındaki programlama örneğine bakın. Tablo ayrıca ilgili fonksiyonun kalıcı yapılıp yapılamayacağını da (Rem) göstermektedir. Aşağıdaki SF'ler kullanılabilir: LOGO!'daki gösterim şekli Özel fonksiyonun adı Rem Zaman Çekmede gecikme (Sayfa 119) REM Düşmede gecikme (Sayfa 122) REM Çekmede/Düşmede gecikme (Sayfa 123) REM Kalıcı çekmede-gecikme (Sayfa 125) REM Çıkış rölesi (darbe çıkışı) (Sayfa 126) REM Kenar tetiklemeli çıkış rölesi (Sayfa 127) REM Asinkron darbe jeneratörü (Sayfa 129) REM Rastgele jeneratör (Sayfa 131) Merdiven aydınlatma anahtarı (Sayfa 132) REM Çok fonksiyonlu anahtar (Sayfa 135) REM LOGO! Kullanma Kılavuzu 116 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF LOGO!'daki gösterim şekli Özel fonksiyonun adı Rem Haftalık zamanlayıcı (Sayfa 137) Yıllık zamanlayıcı (Sayfa 141) Sayaç Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) REM Saat sayacı (Sayfa 149) REM Hız bekçisi (Sayfa 153) Analog Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) Analog diferansiyel tetikleyici (Sayfa 158) Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) Analog değer izleme (Sayfa 164) Analog amplifikatör (Sayfa 167) Analog çoklayıcı (Sayfa 186) Darbe Genişlik Modülatörü (PWM) (Sayfa 197) Analog math (Sayfa 200) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 117 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF LOGO!'daki gösterim şekli Özel fonksiyonun adı Rem Analog rampa (Sayfa 188) PI denetleyici (Sayfa 192) REM Diğer Kilitleme rölesi (Sayfa 168) REM Darbe rölesi (Sayfa 169) REM Mesaj metinleri (Sayfa 171) Menü tuşu (Sayfa 181) REM Shift Register (Sayfa 184) REM Analog math hata algılama (Sayfa 203) LOGO! Kullanma Kılavuzu 118 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.1 Çekmede gecikme Kısa açıklama Çıkış sadece yapılandırılabilir bir çekmede gecikme süresi geçtikten sonra ayarlanır. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki bir sinyal çekmede gecikmeli zamanlayıcıyı tetikler. Parametre T, çıkışın açıldıktan sonra geçen süreyi gösterir (çıkış sinyalinin 0'dan 1'e geçişi). Kalıcılık: / = kalıcılık yok R = durum kalıcıdır. Q çıkışı Q çıkışı, T süresinden sonra, eğer hala Trg girişi varsa ayarlanır. T Parametresi Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığında T parametresi için varsayılan değerlere göz atın. T parametresi süresi kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine de bağlı olarak da ayarlanabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı ayarlanabilir özelliktedir. Aşağıdaki listeyi dikkate alınız: T = parametre ise geçerli zaman tabanı aralıkları Zaman tabanı maks. değer min. çözünürlük Doğruluk s (saniye) 99:99 10 ms + 10 ms m (dakika) 99:59 1s + 1 s h (saat) 99:59 1 dak + 1 dak LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 119 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Programlama modundaki ekran (örnek): T = halihazırda programlanmış bir fonksiyonun gerçek değeri ise, geçerli zaman tabanı aralıkları Zaman tabanı maks. değer Anlamı Doğruluk ms 99990 ms sayısı + 10 ms s 5999 saniye sayısı + 1 s m 5999 dakika sayısı + 1 dak Programlama modundaki ekran (örnek): Eğer referanslı blok (örnekte B6) geçerli aralık dışında bir değer üretirse, bir sonraki geçerli değere yukarıya ya da aşağıya doğru yuvarlatılır. Parametre ön ayarı = Programlanmış bir fonksiyonun gerçek değeri Programlanmış bir fonksiyonun gerçek değerini dahil etmek için: 1. tuşuna basarak imleci T parametresinin eşittir işareti üzerine taşıyın. 2. tuşu ile eşittir işaretini ok işareti olarak değiştirin. Eğer mevcutsa son referanslı blok ve zaman tabanı gösterilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 120 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 3. tuşu ile imleci gösterilen bloğun "B" harfine taşıyın ve tuşu ile istediğiniz blok numarasını seçin. 4. tuşu ile imleci bloğun zaman tabanına taşıyın ve tuşu ile istediğiniz zaman tabanını seçin. Parametre atama modundaki görüntü (örnek): Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama T zamanı Trg girişinde bir 0-1 geçişi ile tetiklenir (T ; LOGO!'daki anlık zamandır). a a Trg girişindeki değer en azından yapılandırılmış T zamanı süresince 1 ise, bu süre sona erdiğinde çıkış 1 yapılır (giriş ve çıkış arasında gecikme vardır). T süresi sona ermeden önce Trg girişindeki durum 0'a dönerse, zaman sıfırlanır. Trg girişindeki sinyal 0 olduğunda çıkış da 0 olur. Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 121 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.2 Düşmede gecikme Kısa açıklama Çekmede gecikmenin ayarlanması durumunda yapılandırılan süre geçtiğinde çıkış sıfırlanır. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Düşmede gecikme zamanlayıcısı Trg (Tetikleyici) girişinde bir negatif kenarla (1-0 geçişi) başlatılır. R girişi R girişindeki bir sinyal gecikme süresini ve çıkışı sıfırlar. Parametre T gecikme süresi sona erdiğinde çıkış sıfırlanır (1'den 0'a geçiş). Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Trg girişindeki bir sinyal ile Q çıkışı 1 olur. T süresi doluncaya kadar bu durumunu korur. T Parametresi Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığında belirtilen T parametresine ait varsayılan değerlere göz atın. T parametresi süresi kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine de bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli zaman tabanı aralıkları ve parametre ön ayarları ile ilgili bilgi için, Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. Zamanlama diyagramı LOGO! Kullanma Kılavuzu 122 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fonksiyonel açıklama Trg girişi hi olduğunda Q çıkışı anında hi olarak ayarlanır. LOGO!'daki T gerçek zamanı Trg'nin 1'den 0'a geçişiyle yeniden tetiklenir. Çıkış ayarlı a konumda kalır. T yapılandırılmış T değerine ulaştığında T (T =T) Q çıkışı düşmede gecikme a a ile 0 değerine sıfırlanır. T zamanı Trg girişi 1 olursa tekrar tetiklenir. a T zamanını ve T bitmeden çıkışı sıfırlamak için R (Sıfırla) girişini ayarlayabilirsiniz. a a Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. 4.4.3 Çekmede/Düşmede gecikme Kısa açıklama Çekmede/düşmede gecikme fonksiyonu çekmede gecikme süresi dolduktan sonra çıkışı ayarlar, düşmede gecikme süresi dolduktan sonra sıfırlar. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki pozitif kenar (0-1 geçişi) çekmede gecikme süresi T 'yi tetikler. H Trg (Tetikleyici) girişindeki negatif kenar (1-0 geçişi) düşmede gecikme süresi T 'yi tetikler. L Parametre TH ardından çıkışın "hi" olduğu süredir (çıkış sinyalinin 0'dan 1'e geçişi). TL ardından çıkışın sıfırlandığı süredir (çıkış sinyalinin 1'den 0'a geçişi). Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Q çıkışı yapılandırılan T süresi geçtiğinde ayarlanır H ve Trg de halen ayarlanmış durumdadır. Trg tetikleyicisi tekrar ayarlanmamışsa T süresi sona L erdiğinde sıfırlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 123 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF T ve T parametreleri H L TH ve TL parametreleri için Zaman tepkisi (Sayfa 112)başlığında verilen başlangıç değerlerine göz atın. T ve T parametreleri için çekmede ve düşmede gecikme süreleri önceden yapılandırılmış H L başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli zaman tabanı aralıkları ve parametre ön ayarları ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) bölümüne bakın. Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama TH süresi Trg girişindeki 0'dan 1'e geçiş ile tetiklenir. Trg girişindeki değer en azından T zamanı süresince 1 ise, T süresi sona erdiğinde çıkış 1 H H yapılır (giriş ve çıkış arasında gecikme vardır). TH süresi sona ermeden önce Trg girişindeki sinyal 0 değerine sıfırlandığında, zaman sıfırlanır. Trg girişindeki bir 1-0 geçişi TL süresini tetikler. Trg girişindeki değer en azından TL sinyali süresince 0 ise, TL süresi sona erdiğinde çıkış 0 yapılır (giriş ve çıkış arasında gecikme vardır). Trg girişindeki sinyal tekrar 1 olduğunda, zaman sıfırlanır, bu işlem TL süresi sona ermeden önce olur. Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 124 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.4 Kalıcı çekmede gecikme Kısa açıklama Girişteki bir darbe yapılandırılabilir bir çekmede gecikme süresini tetikler. Süre sona erdiğinde çıkış ayarlanır. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki bir sinyal çekmede gecikmeli zamanlayıcıyı tetikler. R girişi R girişindeki bir sinyal gecikme süresini ve çıkışı sıfırlar. Parametre T, çıkış için çekmede gecikmeli süreyi gösterir (çıkıç durumunda 0-1 geçişi). Kalıcılık: / = kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı T süresi geçtikten sonra Q çıkışı ayarlanır. T Parametresi Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında belirtilen varsayılan değerlere göz atın. T parametresi süresi kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. Zamanlama diyagramı LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 125 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fonksiyonel açıklama Trg girişindeki 0-1 sinyal geçişi anlık Ta süresini tetikler. Q çıkışı Ta = T değerine ayarlanır. Trg girişindeki başka bir sinyal T süresini etkilemez. a Çıkış ve T süresi R girişinde bir sonraki 1 sinyali ile sıfırlanır. a Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. 4.4.5 Zaman ayarlı çıkış rölesi (darbe çıkış) Kısa açıklama Bir giriş sinyali, çıkışta yapılandırılabilir bir periyoda sahip bir sinyal üretir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki bir sinyal zaman ayarlı çıkış rölesi fonksiyonu süresini tetikler. Parametre T süresi geçtikten sonra çıkış sıfırlanır (çıkış sinyalinin 1'den 0'a geçişi). Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Trg girişindeki bir sinyal Q çıkışını ayarlar. Giriş sinyali = 1 ise Ta süresi için Q ayarlı olarak kalır. T Parametresi Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında T parametresi için verilen bilgilere göz atın. T parametresi süresi kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 126 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Trg girişindeki bir 0-1 geçişi çıkışı ayarlar ve çıkışın ayarlı kaldığı Ta süresini tetikler . T önceden ayarlanmış T değerine ulaştığında T (T =T) Q çıkışı sıfırlanır (darbe çıkışı). a a Belirtilen süre geçmeden önce Trg girişinde bir 1-0 geçişi olursa, çıkış anında sıfırlanır. Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. 4.4.6 Kenar tetiklemeli çıkış rölesi Kısa açıklama Giriş sinyali, ayarlanabilir bir süre boyunca mevcut kalan ve tekrar tetiklenebilen önceden ayarlanmış sayıda darbeden oluşan ve on/off oranı ayarlanabilen bir çıkış sinyali oluşturur. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki bir sinyal kenar tetiklemeli çıkış rölesi süresini tetikler. R girişi R girişindeki bir sinyal anlık (Ta) süresini ve çıkışı sıfırlar. Parametre Darbe arası genişlik T ve darbe genişliği T L H yapılandırılabilir. N, on/off döngü sayısını, TL / TH değerini belirler: Değer aralığı: 1...9 Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Q, TL geçtikten sonra ayarlanır, TH geçtikten sonra sıfırlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 127 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF TH ve TL parametreleri Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında T parametresi için verilen bilgilere göz atın. Darbe genişliği TH ve darbe arası genişliği TL kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. Zamanlama diyagramı A Zamanlama diyagramı B Fonksiyonel açıklama Trg girişindeki bir 0-1 geçişi TL (Düşük Zaman) süresini tetikler. TL süresi geçtikten sonra, TH (Yüksek Zaman) süresi boyunca Q çıkışı ayarlanır. Ön ayarlı (T + T ) süresi geçmeden önce Trg girişinde başka bir 0-1 geçişi olursa (tekrar L H tetikleme darbesi), Ta sıfırlanır ve darbe/darbe döngüsü yeniden başlatılır. Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve süre sıfırlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 128 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın Parametre atama modundaki görüntü (örnek): 4.4.7 Asenkron darbe jeneratörü Kısa açıklama Çıkışın darbe formu, ayarlanabilir boşluk ve darbe süreleri ile kontrol edilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi Asenkron darbe jeneratörünü ayarlamak ve sıfırlamak için EN girişini kullanabilirsiniz. INV girişi INV girişi aktif asenkron darbe jeneratörünün çıkış sinyalini ters çevirmek için kullanılabilir. Parametre Darbe genişliği TH ve darbe arası genişliği TL değerlerini yapılandırabilirsiniz. Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Q çıkışı, T ve T darbe/duraklatma oranına göre H L periyodik olarak set ve reset edilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 129 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF TH ve TL parametreleri Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında T parametresi için verilen bilgilere göz atın Darbe genişliği TH ve darbe arası genişliği TL kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Darbe/darbe arası genişliği T (Yüksek Zaman) ve T (Düşük Zaman) parametrelerini H L yapılandırabilirsiniz. Blok, EN girişindeki sinyalle etkinleştirilmek şartıyla Inv girişi çıkış sinyalini ters çevirmek için kullanılabilir. Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 130 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.8 Rastgele jeneratör Kısa açıklama Çıkış sinyali, sınırı belli ancak gerçek değeri rastgele olan çekmede gecikme zamanından sonra set edilir ve yine benzer bir düşme zamanından sonra reset edilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En (Etkinleştirme) girişindeki pozitif kenar (0-1 geçişi) rastgele zaman jeneratörünün çekmede gecikme süresini tetikler. En (Etkinleştirme) girişindeki negatif kenar (1-0 geçişi) rastgele zaman jeneratörünün düşmede gecikme süresini tetikler. Parametre Çekmede gecikme süresi, 0 s ve TH arasında rastgele bir değere ayarlanır. Düşmede gecikme süresi 0 s ve T arasında rastgele L bir değere ayarlanır. Q çıkışı Çekmede gecikme süresi geçtiğinde ve En hala ayarlı durumda ise Q çıkışı ayarlanır Düşmede gecikme süresi geçtiğinde, aynı anda En tekrar ayarlanmamış ise sıfırlanır. T ve T parametresi H L TH ve TL parametrelerine ait Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında verilen varsayılan değerlere göz atın. Çekmede gecikme süresi TH ve düşmede gecikme süresi TL kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 131 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama En girişindeki 0-1 geçişi 0 s ve TH arasında rastgele bir çekmede gecikme süresi tetikler. Çıkış, çekmede gecikme süresi geçtiğinde ve En girişindeki sinyal en az bu süre boyunca hi seviyesinde kalırsa ayarlanır. En girişi çekmede gecikme süresi geçmeden önce sıfırlanırsa, zaman sıfırlanır. EN girişindeki bir 1-0 geçişi, 0 s ve T arasında rastgele bir düşmede gecikme süresini L tetikler. Düşmede gecikme süresi geçtikten sonra ve En girişi en az bu süre boyunca 'lo' kalırsa çıkış sıfırlanır. En girişindeki sinyal düşmede gecikme süresi sona ermeden önce tekrar 1 olursa, zaman sıfırlanır. Bir enerji kesintisinden geçen zaman sıfırlanır. 4.4.9 Merdiven aydınlatma anahtarı Kısa açıklama Kenar tetiklemeli bir giriş sinyalinden sonra, ayarlanabilir bir süre dahili olarak çalışmaya başlar. Bu süre sona erdikten sonra çıkış sıfırlanır. Bu süre dolmadan önce bir uyarı sinyali kapama uyarısı olarak çıkışa verilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki bir sinyal merdiven otomatiği anahtarı için düşmede gecikmeli süreyi tetikler. Parametre T, çıkış için düşmede gecikmeli süreyi gösterir (çıkış durumunda 1-0 geçişi). T ön uyarı için tetikleme süresini tayin eder. ! T ön uyarı sinyalinin uzunluğunu tayin eder. !L Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı T süresi geçtikten sonra Q çıkışı sıfırlanır. Bu süre geçmeden önce bir uyarı sinyali çıkışa verilebilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 132 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF T, T ve T Parametreleri ! !L Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında verilen T parametrelerinin varsayılan değerlerine göz atın. Düşmede gecikme süresi T, ön uyarı süresi T ve ön uyarı periyodu T kullanılan başka bir ! !L fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Trg girişindeki bir 0-1 sinyal geçişi Q çıkışını ayarlar. Trg girişinde daha sonra oluşan 1-0 geçişi anlık T süresini yeniden tetikler ve Q çıkışı ayarlı olarak kalır. a Q çıkışı Ta = T iken sıfırlanır. Düşmede gecikme süresi (T - T!) sona ermeden önce çıkışa bir uyarı sinyali verebilirsiniz, böylece T!L ön uyarı periyodunun süresi için Q çıkışı sıfırlanır. T boyunca Trg girişinde başka bir darbe T süresini yeniden tetikler. a a Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 133 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında belirtilen varsayılan değerlere göz atın. Not Tüm süreler aynı zaman tabanına sahip olmalıdır. Programlama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın Parametre atama modundaki görüntü (örnek): LOGO! Kullanma Kılavuzu 134 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.10 Çok fonksiyonlu anahtar Kısa açıklama İki farklı fonksiyonlu anahtar: ? Düşmede gecikmeli darbe anahtarı ? Anahtar (sürekli ışık) LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki bir sinyal Q çıkışını ayarlar (sürekli ışık) ya da düşmede gecikme ile Q değerini sıfırlar. Aktif iken Q çıkışı Trg girişindeki bir sinyal ile sıfırlanabilir. R girişi R girişindeki bir sinyal anlık Ta süresini ve çıkışı sıfırlar. Parametre T, düşmede gecikme süresini gösterir. T gecikme süresi sona erdiğinde çıkış sıfırlanır (1'den 0'a geçiş). T , sürekli ışık fonksiyonunun devreye girebilmesi için L çıkışın ayarlanması gereken süreyi gösterir. T , ön uyarı süresi için çekmede gecikme süresini ! gösterir. T , ön uyarı süresinin uzunluğunu gösterir. !L Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Trg'deki bir sinyal Q çıkışını çalıştırır. Trg girişinin uzunluğuna bağlı olarak çıkış tekrar kapanır ya da sürekli olarak açılır ya da Trg'deki başka bir sinyal ile sıfırlanır. T, T ,T ve T Parametreleri L ! !L Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında verilen T parametrelerinin varsayılan değerlerine göz atın. Düşmede gecikme süresi T, kalıcı ışık süresi TL, çekmede gecikme ön uyarı süresi T! ve ön uyarı süresi periyodu T kullanılan diğer bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. !L Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 135 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Trg girişinde bir 0-1 geçişi Q çıkışını ayarlar. Q çıkışı = 0 ise ve en az T süresi boyunca Trg girişi hi olarak ayarlı ise, sürekli ışık L fonksiyonu etkinleştirilir ve Q çıkışı ayarlanır. TL sona ermeden önce Trg girişi 0'a döndüğünde T düşmede gecikme süresi tetiklenir. T = T iken Q çıkışı sıfırlanır. a Düşmede gecikme süresinin (T - T ) sona ermesinden önce bir kapalı-uyarı sinyali ! verebilirsiniz, bu işlem T!L ön uyarı süresi boyunca Q'yu sıfırlar. Trg girişinde müteakip bir sinyal her zaman T'yi ve Q çıkışını sıfırlar. Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. Par parametresi ayarı "Zaman tepkisi (Sayfa 112)" başlığı altında belirtilen varsayılan değerlere göz atın. Not T, T ve T aynı zaman tabanına sahip olmalıdır. ! !L Programlama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın Parametre atama modundaki görüntü (örnek): LOGO! Kullanma Kılavuzu 136 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.11 Haftalık zamanlayıcı Kısa açıklama Çıkış, yapılandırılabilir açma/kapama tarihiyle kontrol edilir. Fonksiyon haftanın günlerinin kombinasyonunu destekler. Aktif olmayan günleri saklayarak aktif hafta günlerini seçersiniz. Not LOGO! 24/24o versiyonunda gerçek zamanlı saat olmadığından bu versiyonda haftalık zamanlayıcı fonksiyonu yer almaz. LOGO!'daki Kablaj Açıklama sembol Cam Cam parametrelerinde, her Cam anahtarı için haftalık parametreleri 1, 2 zamanlayıcının açma ve kapama sürelerini ayarlarsınız. ve 3 Burada ayrıca gün ve saat yapılandırması da yaparsınız. Par Etkinleştirildiğinde zamanlayıcı darbelerinin bir döngü için açık olup olmayacağını ve daha sonra sıfırlanıp sıfırlanmayacağını belirleyebilirsiniz. Darbe ayarı üç cam'a da uygulanır. Q çıkışı Ayarlanabilir saat dilimlerinin vakti geldiğinde Q set edilir. Zamanlama diyagramı (üç örnek) Fonksiyonel açıklama Her haftalık zamanlayıcı bir zaman gecikmesi yapılandırmak için kullanabileceğiniz üç cam içerir. Cam parametrelerinde açma-kapama zamanlarını belirlersiniz. Haftalık zamanlayıcı belirli bir açma anında çıkışı ayarlar. Haftalık zamanlayıcı, bir kapama süresi yapılandırdıysanız belirli bir kapama zamanında veya bir darbe çıkışı belirlediyseniz döngü sonunda çıkışı sıfırlar. Haftalık zamanlayıcı için ayarladığınız açma-kapama süreleri aynı ise farklı cam'larda ayarlansa bile bir çakışmaya neden olursunuz. Bu durumda cam3, cam2 üzerinde ve cam2, cam1 üzerinde önceliğe sahiptir. Haftalık zamanlayıcının anahtarlama durumu tüm üç cam durumu ile belirlenir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 137 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Parametre atama ekran düzeni Örnek olarak Cam1 ve Pulse ayarı için parametre atama ekranı düzeninin görüntüsü: Haftanın günleri "D=" (Gün) öneki aşağıdaki anlama sahiptir: ? M: Pazartesi ? T: Salı ? W: Çarşamba ? T: Perşembe ? F: Cuma ? S: Cumartesi ? S: Pazar Büyük harfler haftanın özel bir gününü gösterir. A "-" haftanın günü için herhangi bir seçimi göstermez. Açma/Kapama süreleri 00:00 h ve 23:59 h arasında herhangi bir saat mümkündür. Açma sinyalinin bir darbe sinyali olmasını da yapılandırabilirsiniz. Zamanlayıcı bloğu bir döngü için belirli bir sürede etkinleştirilecek ve daha sonra çıkış sıfırlanacaktır. - -:- - anlamı: Açma/Kapama süreleri ayarlanmamış. LOGO! Kullanma Kılavuzu 138 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Haftalık zamanlayıcı ayarı Açma/Kapama sürelerini ayarlamak için: 1. İmleci zamanlayıcının Cam parametrelerinden birinin üzerine getirin (örn. No1). 2. OK tuşuna basın. LOGO! Cam parametre atama ekranını açar. İmleç haftanın günü üzerine konumlandırılır. 3. ve tuşlarını kullanarak haftanın bir veya birden çok gününü seçin. 4. tuşuna basarak imleci başlangıç saatinin ilk konumuna getirin. 5. Başlangıç saatini ayarlayın. Değeri ilgili konumda değiştirmek için ve tuşlarını kullanın. İmleci değişik konumlara taşımak için ve tuşlarını kullanın. İlk konumda, sadece - -:- - değerini seçebilirsiniz(- -:- - anlamı: Açma/Kapama süreleri ayarlanmamış demektir). 6. tuşuna basarak imleci bitiş saatinin ilk konumuna getirin. 7. Bitiş saatini ayarlayın (5 nci adımdaki gibi). 8. Girişlerinizi OK tuşu ile onaylayın. İmleç şimdi No2 parametresi üzerinde konumlanır (Cam2) ve diğer bir cam/zaman dilimi yapılandırabilirsiniz. Not Zamanlayıcı doğruluğu ile ilgili bilgi için, teknik verilere ve "Zaman Tepkisi (Sayfa 112)" başlığına göz atın. Haftalık zamanlayıcı: Örnek Haftalık zamanlayıcı anahtarın çıkışı hergün 06:30'dan 08:00'a kadar ayarlanır. Çıkış ayrıca Salı günleri 03:10'dan 04:15'e kadar, hafta sonları ise 16:30'dan 23:10'a kadar ayarlanmalıdır. Bunun için üç cam/zaman dilimi gerekmektedir. Daha önce gösterilen zamanlama diyagramına bağlı olarak cam No 1, 2 ve 3 parametre atama ekranı aşağıdaki gibidir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 139 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Cam (Dilim) 1 Dilim No1 haftalık zamanlayıcının çıkışını hergün 06:30'dan 08:00'a kadar ayarlamalıdır. Cam (Dilim) 2 Dilim No2 haftalık zamanlayıcının çıkışını her Salı 03:10'dan 04:15'e kadar ayarlamalıdır. Cam (Dilim) 3 Dilim No3 haftalık zamanlayıcının çıkışını her Cumartesi ve Pazar 16:30'dan 23:10'a kadar ayarlamalıdır. Sonuç LOGO! Kullanma Kılavuzu 140 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.12 Yıllık zamanlayıcı Kısa açıklama Çıkış, yapılandırılabilir açma/kapama tarihiyle kontrol edilir. Zamanlayıcıyı yıllık, aylık ya da kullanıcı tarafından tanımlanan zaman aralıkları üzerinden yapılandırabilirsiniz. Herhangi bir modla tanımlı zaman periyodu boyunca zamanlayıcıyı çıkış darbesi verecek şekilde de yapılandırabilirsiniz. Zaman periyodu Ocak 1, 2000 ila Aralık 31, 2099 aralığındaki tarihlerde yapılandırılabilir. Not LOGO! 24/24o versiyonunda gerçek zamanlı saat olmadığından bu versiyonda yıllık zamanlayıcı yer almaz. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Cam parametresi Cam parametresinde zamanlayıcı modunu, zamanlayıcı için açma/kapama süreleri ve çıkışın darbe çıkışı olup olmadığını yapılandırırsınız. Q çıkışı Yapılandırılan dilim açıldığında Q açık olarak ayarlanır. Zamanlama diyagramları Örnek 1: Yearly mod açık, Monthly mod kapalı, Pulse Kapalı, Açma Zamanı = 2000-06-01, Kapama Zamanı = 2099-08-31: 1 Haziran'dan başlayarak her yıl zamanlayıcı çıkışı açılır ve 31 Ağustos'a kadar açık kalır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 141 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Örnek 2:Yearly mod açık, Monthly mod kapalı, Pulse açık, Açma Zamanı = 15.03.00, Kapama Zamanı = 2099-**-**: Her yıl 15 Mart'ta zamanlayıcı bir döngü boyunca açık kalır. Örnek 3: Yearly mod açık, Monthly mod kapalı, Pulse kapalı, Açma Zamanı = 2008-06-01, Kapama Zamanı = 2010-08-31: 1 Haziran 2008, 2009 ve 2010'da zamanlayıcı çıkışı açılır ve 31 Ağustos'a kadar açık kalır. Örnek 4:Yearly mod açık, Monthly mod kapalı, Pulse açık, Açma Zamanı = 2008-03-15, Kapama Zamanı = 2010-**-**: 15 Mart 2008, 2009 ve 2010'da zamanlayıcı çıkışı bir döngü boyunca açık kalır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 142 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Örnek 5:Yearly mod kapalı, Monthly mod kapalı, Pulse kapalı, Açma Zamanı = 2008-06-01, Kapama Zamanı = 2008-08-31: 1 Haziran 2008'de zamanlayıcı çıkışı açılır ve 31 Ağustos 2010'a kadar açık kalır. Örnek 6:Yearly mod kapalı, Monthly mod kapalı, Pulse seçili, Açma Zamanı = 2008-03-15, Kapama Zamanı = ****-**-**: 15 Mart 2008'de zamanlayıcı çıkışı bir döngü boyunca açık kalır. Çünkü zamanlayıcının aylık ya da yıllık hareketi yoktur, zamanlayıcı çıkışı belirli Açma Süresinde sadece bir kez çıkış darbesi verir. Örnek 7:Yearly mod açık, Monthly mod kapalı, Darbe kapalı, Açma Zamanı = 2008-12-15, Kapama Zamanı = 2010-01-07: 15 Aralık 2008 ve 2009'da zamanlayıcı çıkışı açılır ve bir sonraki yıl 7 Ocak tarihine kadar açık kalır. Zamanlayıcı çıkışı 7 Ocak 2010'da kapandığında bir sonraki 15 Aralık tarihinde tekrar AÇILMAZ. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 143 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Örnek 8:Yearly mod açık, Monthly mod açık, Açma Zamanı = 2008-**-01, Kapama Zamanı = 2010-**-05: 2008'de başlayarak her ayın ilk gününde zamanlayıcı çıkışı açılır ve ayın beşinci gününde kapanır. Zamanlayıcı bu şekli 2010'un son ayına kadar sürdürür. Fonksiyonel açıklama Yıllık zamanlayıcı özel açma ve kapama tarihlerinde çıkışı ayarlar ve sıfırlar. Ayarlama ve sıfırlama işlemleri 00:00'da gerçekleştirilir. Uygulamanız farklı bir zaman gerektiriyorsa devre programınızda yıllık zamanlayıcı ile birlikte haftalık bir zamanlayıcı kullanın. Açma zamanı zamanlayıcının ne zaman etkinleştirildiğini belirler. Kapama zamanı çıkışın ne zaman tekrar sıfırlandığını belirler. Açma ve kapama süreleri için, alanların sırasına dikkat edin: İlk alan yılı, ikinci alan ayı ve üçüncü alan da günü tanımlar. Monthly modu açık konumuna ayarlarsanız, zamanlayıcı çıkışı her ay açma zamanının belirli gününde açılır ve kapama zamanının belirli gününe kadar açık kalır. Açma zamanı zamanlayıcının çalıştırılacağı başlangıç yılını belirtir. Kapama zamanı zamanlayıcının kapandığı son yılı tanımlar. Maksimum yıl 2099'dur. Yearly modu açık konuma ayarlarsanız, zamanlayıcı çıkışı her yıl açma zamanının belirli ay ve gününde açılır ve kapama zamanının belirli ay ve gününe kadar açık kalır. Açma zamanı zamanlayıcının çalıştırılacağı başlangıç yılını belirtir. Kapama zamanı zamanlayıcının kapandığı son yılı tanımlar. Maksimum yıl 2099'dur. Pulse çıkışını ayarlarsanız, zamanlayıcı çıkışı bir döngü için belirtilen açma zamanında açılır ve daha sonra zamanlayıcı çıkışı sıfırlanır. Bir zamanlayıcıya aylık ya da yıllık bazda ya da bir kereye mahsus darbe uygulamayı seçebilirsiniz. Monthly, Yearly ya da Pulse modlarının ikisini de açmazsanız, açma ve kapama zamanlı belirli bir zaman periyodu tayin edebilirsiniz. Seçtiğiniz herhangi bir zaman periyodunu kapsayabilir. Yıl boyunca çoklu ama düzensiz sürelerde açılacak ve kapanacak olan bir proses eylemi için, bir OR fonksiyon bloğu ile bağlı çıkışlara sahip çoklu yıllık zamanlayıcılar tanımlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı saatin yedeklenmesi LOGO! dahili gerçek zamanlı saati, enerji kesintisine karşı korunur. Ara belleğe alma süresi ortam sıcaklığından etkilenir ve tipik olarak 25°C'lik bir ortam sıcaklığında 80 saattir. İsteğe bağlı LOGO! Pil kartı ya da kombine LOGO! Bellek/Pil kartı kullanıyorsanız, LOGO! iki yıl kadar saat değerini saklayacaktır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 144 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Örnek yapılandırma LOGO!'nun çıkışı her yıl 1 Mart'ta set, 4 Nisan'da sıfırlanacak, 7 Temmuz'da tekrar ayarlanacak ve 19 Kasım'da tekrar sıfırlanacaktır. Bu amaçla iki adet yıllık zamanlayıcı yapılandırmanız gerekir. Daha sonra çıkışlar bir VEYA bloğu ile lojik olarak birleştirilebilir. Sonuç LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 145 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.13 Yukarı/aşağı sayıcı Kısa açıklama Bir giriş darbesi parametre ayarına bağlı olarak dahili bir değeri artırır ya da azaltır. Tanımlanabilir sayma değerine ulaşıldığında çıkış set veya reset edilir. Sayma yönü Dir. girişinde bir sinyalle değiştirilebilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama R girişi R girişinde bir sinyal, dahili sayma değerini sıfıra getirir. Cnt girişi Fonksiyon, Cnt girişindeki 0'dan 1'e geçişleri sayar. 1- 0 geçişleri sayılmaz. Kullanım • I3,I4,I5 ve I6 girişleri hızlı sayma içindir (sadece LOGO! 12/24 RC/RCo ve LOGO! 24/24o): maks. 5 kHz. • alçak frekans sinyallerini saymak için diğer giriş ya da devre bileşeni (tipik olrk. 4 Hz). Dir girişi Dir girişinde sayma yönünü ayarlayın: Dir = 0: Yukarı sayma Dir = 1: Aşağı sayma Parametre Açma: Açma eşiği Değer aralığı: 0...999999 Kapama: Kapama eşiği Değer aralığı: 0...999999 StartVal: Yukarı ya da aşağı doğru saymaya başlanan başlangıç değeri. Cnt dahili sayaç değeri için kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Cnt'deki anlık değere ve eşik değerlere bağlı olarak Q çıkışı set veya reset edilir. On ve Off parametreleri Açma eşiği On ve kapama eşiği Off kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. LOGO! Kullanma Kılavuzu 146 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Cnt girişinin her bir pozitif kenarı ile birlikte dahili sayaç değeri bir artar (Dir = 0) ya da bir azalır (Dir = 1). Dahili sayma değerini başlatma değerine sıfırlamak için R girişini kullanabilirsiniz. R = 1 olduğu sürece çıkış da 0'dır ve Cnt girişindeki darbeler sayılmaz. Kalıcılık ayarlanmadıysa, enerji kesildikten sonra Q çıkışı ve geçen süre sıfırlanır. Cnt'deki anlık değere ve eşik değerlere bağlı olarak Q çıkışı set veya reset edilir. Aşağıdaki hesaplama kuralına bakınız. Hesaplama kuralı ? Açma eşiği ? Kapama eşiği ise, o zaman: Q = 1, Cnt ? Açık ise, Q = 0, Cnt < Kapalı ise ? Açma eşiği < Kapama eşiği ise, o zaman Q = 1, Açık ? Cnt ? Kapalı ise. Not Sistem periyodik olarak sayaç sınır değerini tarar. Bu nedenle, I3, I4, I5 ya da I6 dijital girişlerindeki darbe frekansı eğer tarama süresinden daha hızlı ise, özel fonksiyon belirtilen sınır değeri aşıldıktan sonrasına kadar geçiş yapmayabilir. Örnek: Tarama süresi başına en fazla 100 darbe sayılabilmektedir; şu ana kadar 900 darbe sayılmıştır. Açma = 950; Kapama = 10000. Çıkış, bir sonraki taramada, değer 1000 düzeyine ulaştıktan set olur. (Kapama değeri = 980 olsaydı set olmaz). Programlama modundaki görüntü (örnek): LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 147 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Başlatma değerini ayarlamak için ya da tuşuna basarak aşağıdaki ekran biçimini elde edin: Eğer referanslı blok (örnekte B021) geçerli aralık dışında bir değer üretirse, bir sonraki geçerli değere yuvarlatılır. Parametre atama modundaki görüntü (örnek): LOGO! Kullanma Kılavuzu 148 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.14 İşletme saati sayacı Kısa açıklama Giriş geldiğinde önceden tanımlanmış bir süre boyunca sayaç sayar. Ayarlanmış süreye ulaşıldığında çıkış set edilir. Süre sona erdiğinde çıkış ayarlanır. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama R girişi R girişinde pozitif bir kenar (0-1 geçişi) Q çıkışını sıfırlar ve sayıcıda kalan bakım zamanı (MN) süresi boyunca yapılandırılmış bir MI değerini ayarlar. En girişi En girişi izleme girişidir. LOGO! bu girişin açma zamanını tarar. Ral girişi Ral (Tümünü sıfırla) girişindeki pozitif bir kenar saat sayacını sıfırlar ve bakıma kadar kalan değeri (MN) bakım aralığına (MI) ayarlar: • Q Çıkışı = 0 • Ölçülen işletme zamanı OT = 0 • Bakım aralığına kalan zaman MN = MI. Parametre MI: Saat ve dakika olarak belirlenen bakım zamanı Değer aralığı: 0000...9999 h, 0...59 m OT: Toplam işletme zamanı; saat ve dakika olarak bir ofset belirleyebilirsiniz Değer aralığı: 00000...99999 h, 0...59 m Q › 0: • "R" seçiliyken: Q = 1, eğer MN = 0 ise; Q = 0, eğer R = 1 ya da Ral = 1 ise • "R+En" seçiliyken: Q = 1, eğer MN = 0 ise; Q = 0, eğer R = 1 ya da Ral = 1 ya da En = 0 ise. Q çıkışı Çıkış, bakım zamanı MN = 0 iken ayarlanır (zamanlama diyagramına bakın). Çıkış sıfırlanır: • "Q›0:R+En" iken, eğer R = 1 ya da Ral = 1 ya da En = 0 ise • "Q›:R" iken, eğer R = 1 ya da Ral = 1 ise. MI = Ayarlanan sayma değeri (Bakım Zamanı) MN = Bakıma kalan süre OT = Ral girişindeki son hi sinyalinden itibaren geçen toplam süre Bu değerler her zaman kalıcıdır! LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 149 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF MI Parametresi MI bakım süresi kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama İşletme saati sayacı En girişini izler. En = 1 iken, LOGO! geçen süreyi ve kalan MN süresini hesaplar. LOGO! parametre atama modunda bu süreleri gösterir. Bakım zamanı MN = 0 iken Q çıkışı ayarlanır. Sıfırlama girişi R'deki bir sinyal Q çıkışını sıfırlar ve MN boyunca sayıcıdaki MI önayar değerini ayarlar. Saat sayacı OT etkilenmez. Sıfırlama girişi Ral'deki bir sinyal ile Q çıkışını sıfırlar ve MN boyunca sayıcıdaki MI önayar değerini ayarlarsınız. Saat sayacı OT sıfır değerine geri çekilir. Q parametresinin yapılandırılmasına bağlı olarak, çıkış ya R ya da Ral ("Q›0:R") girişindeki sinyalle sıfırlanır ya da bir sıfırlama sinyali 1 olarak ayarlandığında En sinyali 0 olarak ayarlanır ("Q›0:R+En"). LOGO! Kullanma Kılavuzu 150 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF MI, MN ve OT değerlerini görüntüleme ? Ekran ünitesine sahip LOGO! Basic: MI, MN ve OT gerçek değerlerini görüntülemek için sistem ÇALIŞTIR modundayken parametre atama modunu açabilirsiniz. ? Ekran ünitesiz LOGO! Basic: Bu değerleri okumak için LOGO!Soft Comfort yazılımındaki Çevrimiçi Test programını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "LOGO! yazılımı (Sayfa 225)" bölümüne bakın. ? LOGO!Soft Comfort'da saat sayacına "Araçlar -> Transfer: Saat sayacı" menü komutu ile ulaşabilirsiniz. OT için sınır değer OT çalışma saatlerinin değeri, R girişindeki bir sinyal ile saat sayacını sıfırladığınızda kalıcı olur. Ral'de bir 0-1 geçişi ile saat sayacı OT sıfıra resetlenir. Saat sayacı OT, reset girişi R'nin durumuna bakmadan En = 1 olduğu sürece saymaya devam eder. OT'nin sayaç limiti 99999h'dir. Saat sayacı bu değere ulaştığında durur. Programlama modunda OT başlangıç değerini ayarlayabilirsiniz. Reset girişi R asla etkin olmadığında MN değeri aşağıdaki formüle göre hesaplanır: MN = MI - (OT % MI). % operatörü bir tamsayı bölüm kalanıdır. Örnek: MI = 30h, OT = 100h MN = 30 - (100 % 30) MN = 30 -10 MN = 20h 020406080100120 MN 30h 30h 30h 30h OT 100h 20h MI Runtime modunda OT değeri önceden ayarlanamaz. MI değeri değiştirilirse MN için hesap yoktur. MN, MI değerini alır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 151 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü: MI yapılandırılabilir zaman aralığıdır. İzin verilen değer aralığı 0-9999 saat arasıdır. Kullanılan diğer bir fonksiyona ait gerçek değerin bir parametreye nasıl atandığı ile ilgili bilgi için, Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. Parametre atama modundaki görüntü: LOGO! Kullanma Kılavuzu 152 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.15 Eşik tetikleyici Kısa açıklama Giriş frekansının tanımlanabilir iki sınır değeri arasında olup olmadığına bağlı olarak çıkış açılır veya kapatılır. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Fre girişi Fonksiyon, Fre girişindeki 0-1 geçişlerini sayar. 1-0 geçişleri sayılmaz. Kullanım • I3,I4,I5, I6 girişleri hızlı sayma içindir (sadece LOGO! 12/24 RC/RCo ve LOGO! 24/24o): maks. 5 kHz. • alçak frekans sinyallerini saymak için diğer giriş veya devre bileşeni (tipik olrk. 4 Hz). Parametre Açma: Açma eşiği Değer aralığı: 0000...9999 Kapama: Kapama eşiği Değer aralığı: 0000...9999 G_T: Giriş darbelerinin ölçüldüğü zaman aralığı veya kapı süresi. Değer aralığı: 00:05 s...99:99 s Q çıkışı Q çıkışı eşik değerlerinde set veya reset olur. G_T Parametresi G_T kapı süresi kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 153 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Eşik tetikleyici Fre girişindeki sinyalleri ölçer. Darbeler yapılandırılabilir bir G_T süresinde kaydedilir. Q çıkışı ayar eşik değerleriyle set ve reset olur. Aşağıdaki hesaplama kuralına bakınız. Hesaplama kuralı ? Açma eşiği ? Kapama eşiği ise, o zaman: Q = 1, eğer f > Açık ise, a Q = 0, eğer f ? Kapalı ise. a ? Açma eşiği < Kapama eşiği ise, o zaman Q = 1, eğer Açık ? f < Kapalı ise. a Par parametresi ayarı Not Sistem her G_T aralığında bir kez sayıcı sınır değerini tarar. Programlama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın Not Burada "saniye" zaman tabanı kalıcı varsayılan değer olarak ayarlanır. G_T'yi 1 s olarak ayarladığınızda, LOGO! anlık frekansı Hz cinsinden fa parametresinde gösterir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 154 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Parametre atama modundaki görüntü (örnek): Not fa her zaman G_T zaman birimi için ölçülen toplam darbeleri gösterir. 4.4.16 Analog eşik tetikleyici Kısa açıklama Analog değer, ayarlanabilir iki eşik değerine bağlı olarak set veya reset edilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Ax girişi Ax girişine analiz edilecek analog sinyal uygulanır. ( ) Analog girişler AI1...AI8 * , analog işaretler AM1...AM6, analog çıkışlı bir fonksiyonun blok numarası ya da analog çıkışlar AQ1 ve AQ2'yi kullanın. Parametre A: Kazanç Değer aralığı: ±10.00 B: Sıfır ofset Değer aralığı: ±10,000 Açma: Açma eşiği Değer aralığı: ±20,000 Kapama: Kapama eşiği Değer aralığı: ±20,000 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 Q çıkışı Q çıkışı eşik değerlerine göre set veya reset edilir. * AI1...AI8: 0...10 V; 0...1000 değerine karşılık gelir (dahili değer). Kazanç ve ofset parametreleri Lütfen "Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması (Sayfa 114)" başlığı altında verilen kazanç ve ofset parametreleri ile ilgili bilgilere göz atınız. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 155 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Açma ve Kapama Parametreleri Açma ve Kapama parametreleri kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. P parametresi (ondalık sayısı) Mesaj metninde Açma, Kapama ve Ax değerlerinin gösterilme şekline etkisi yoktur.. Açma ve Kapama değerlerinin karşılaştırılmasında uygulanmaz! (Karşılaştırma fonksiyonu ondalık noktasını dikkate almaz.) Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Fonksiyon, Ax girişindeki analog sinyali yakalar. Ax, A (kazanç) parametresi çarpılır ve B (ofset) parametresi ulaşılan bu değere eklenir, örn. (Ax • kazanç) + ofset = Gerçek Ax değeri. Q çıkışı ayar eşik değerlerine bağlı olarak set veya reset edilir. Aşağıdaki hesaplama kuralına bakınız. Hesaplama kuralı ? Açma eşiği ? Kapama eşiği ise, o zaman: Q = 1, eğer Ax gerçek değeri > Açma ise, Q = 0, eğer Ax gerçek değeri ? Kapama ise. ? Açma eşiği < Kapama eşiği ise, o zaman Q = 1, eğer Açma ? Ax gerçek değeri < Kapama ise. LOGO! Kullanma Kılavuzu 156 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Kazanç ve ofset parametreleri sensörlerin ilgili uygulamaya adapte edilmesi için kullanılır. Programlama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın Parametre atama modundaki görüntü (örnek): Mesaj metnindeki görüntü (örnek): LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 157 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.17 Analog diferansiyel tetikleyici Kısa açıklama Analog değer, ayarlanabilir iki eşik değerine bağlı olarak set veya reset edilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Ax girişi Ax girişine analiz edilecek analog sinyal uygulanır. ( ) Analog girişler AI1...AI8 * , analog işaretler AM1...AM6, analog çıkışlı bir fonksiyonun blok numarası ya da analog çıkışlar AQ1 ve AQ2'yi kullanın. Parametre A: Kazanç Değer aralığı: ±10.00 B: Sıfır ofset Değer aralığı: ±10,000 Açma: Açma/Kapama eşiği Değer aralığı: ±20,000 ?: Kapama parametresinin hesaplanması için diferansiyel değeri Değer aralığı: ±20,000 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 Q çıkışı Q çıkışı eşik ve fark değerlerine bağlı olarak set veya reset edilir. * AI1...AI8: 0...10 V; 0...1000 değerine karşılık gelir (dahili değer). Kazanç ve ofset parametreleri Lütfen "Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması (Sayfa 114)" başlığı altında verilen kazanç ve ofset parametreleri ile ilgili bilgilere göz atınız. P parametresi (ondalık sayısı) Mesaj metninde Açma, Kapama ve Ax değerlerinin gösterilme şekline etkisi yoktur. Zamanlama diyagramı A: Negatif farka sahip ? fonksiyon LOGO! Kullanma Kılavuzu 158 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı B: Pozitif farka sahip ? fonksiyon Fonksiyonel açıklama Fonksiyon, Ax girişindeki analog sinyali yakalar. Ax, A (kazanç) parametresi çarpılır ve B (ofset) parametresi ulaşılan bu değere eklenir, örn. (Ax • kazanç) + ofset = Gerçek Ax değeri. Q çıkışı, ayarlanan (Açma) eşiğe ve fark değerine (?) bağlı olarak set veya reset edilir. Fonksiyon Kapama parametresini otomatik olarak hesaplar: Kapama = Açma + ?, burada ? pozitif ya da negatif olabilir. Aşağıdaki hesaplama kuralına bakınız. Hesaplama kuralı ? Negatif bir ? diferansiyel değeri ayarladığınızda, Açma eşiği ? Kapama eşiği ve: Q = 1, eğer Ax gerçek değeri > Açma ise, Q = 0, eğer Ax gerçek değeri ? Kapama ise. A zamanlama diyagramına bakınız. ? Pozitif ? diferansiyel değeri ayarladığınızda, Açma eşiği < Kapama eşiği ve Q = 1, eğer: Açma ? gerçek Ax değeri < Kapama ise. Zamanlama diyagramı B'ye bakınız. Par parametresi ayarı Kazanç ve ofset parametreleri sensörlerin ilgili uygulamaya adapte edilmesi için kullanılır. Programlama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 159 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Parametre atama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın 4.4.18 Analog karşılaştırıcı Kısa açıklama Çıkış, Ax - Ay farkına ve iki yapılandırılabilir eşiğe bağlı olarak set veya reset edilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Ax ve Ay girişleri Ax ve Ay girişlerinde analiz etmek istediğiniz fark olan analog sinyalleri uygularsınız. ( ) Analog girişler AI1...AI8 * , analog işaretler AM1...AM6, analog çıkışlı bir fonksiyonun blok numarası ya da analog çıkışlar AQ1 ve AQ2'yi kullanın. Parametre A: Kazanç Değer aralığı: ±10.00 B: Sıfır ofset Değer aralığı: ±10,000 Açma: Açma eşiği Değer aralığı: ±20,000 Kapama: Kapama eşiği Değer aralığı: ±20,000 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 Q çıkışı Q, Ax - Ay farkına ve ayarlanan eşik değerlerine bağlı olarak set veya reset edilir. * AI1...AI8: 0...10 V; 0...1000 değerine karşılık gelir (dahili değer). Kazanç ve ofset parametreleri Kazanç ve ofset parametreleri hakkında daha fazla bilgi için, "Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması (Sayfa 114)" başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 160 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Açma ve Kapama Parametreleri Açma eşiği Açma ve kapama eşiği Kapama kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. P parametresi (ondalık sayısı) Bir mesaj metninde gösterilen Ax, Ay, Açma, Kapama ve ? değerlerinin gösterilme şekline etkisi yoktur. Açma ve Kapama değerlerinin karşılaştırılmasında uygulanmaz! (Karşılaştırma fonksiyonu ondalık noktasını dikkate almaz.) Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Fonksiyon, Ax ve Ay girişlerinden analog değerleri okur. Ax ve Ay değerlerinin her biri A (kazanç) parametresi ile çarpılır ve B (ofset) parametresindeki değer daha sonra ulaşılan sonuca eklenir, örn. (Ax • kazanç) + ofset = gerçek değer Ax veya (Ay • kazanç) + ofset = gerçek değer Ay. Fonksiyon, Ax - Ay gerçek değerleri arasındaki ("?") farkı belirler. Q çıkışı, Ax - Ay gerçek değerlerinin farkına ve eşik değerlere bağlı olarak set veya reset edilir. Aşağıdaki hesaplama kuralına bakınız. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 161 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Hesaplama kuralı ? Açma eşiği ? Kapama eşiği ise, o zaman: Q = 1, eğer: (gerçek değer Ax - gerçek değer Ay) > Açma ise, Q = 0, eğer: (gerçek değer Ax - gerçek değer Ay) ? Kapama ise. ? Açma eşiği < Kapama eşiği ise, o zaman Q = 1 eğer: Açma ? (Ax gerçek değeri - Ay gerçek değeri) < Kapama ise. Par parametresi ayarı Kazanç ve ofset parametreleri sensörlerin ilgili uygulamaya adapte edilmesi için kullanılır. Programlama modundaki görüntü: tuşuna basın Örnek Bir ısı kontrol sisteminde, besleme T ve dönüş hattı sıcaklıkları T karşılaştırılmalıdır, v r örneğin AI2'de bir sensör ile. Besleme ve dönüş hattı sıcaklıkları arasındaki fark 15 °C'den fazla ise, bir kontrol sinyali tetiklenir (örneğin "ısıtıcının Açılması"). Kontrol sinyali, fark 5 °C'den daha az olduğunda sıfırlanır. Sıcaklığın işlem değişkeni parametre atama modunda gösterilmelidir. Sıcaklık sensörleriyle ilgili şu bilgi verilmiştir. -30 ila +70°C, 0 ila 10 VDC. Uygulama Dahili gösterim -30 ila +70 °C = 0 ila 10 V DC 0 ila 1000 0 °C 300 › Ofset = -30 Değer aralığı: 1000 -30 ila +70 °C = 100 › Kazanç = 100/1000 = 0.1 Açma eşiği = 15 °C Eşik = 15 Kapama eşiği = 5 °C Eşik = 5 Bununla birlikte "Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması (Sayfa 114) " başlığına da göz atın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 162 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Yapılandırma (örnek): tuşuna basın Parametre atama modundaki görüntü (örnek): tuşuna basın Mesaj metnindeki görüntü (örnek): Analaog karşılaştırıcının çıkışının kısa süreli giriş değişimlerine duyarsızlaştırılması. Uygulamanızda analog girişlerin kısa süreli değişimlerini filtre etmek istiyorsanız "Çekmede gecikme" ve "Düşmede gecikme" özel fonksiyonlarıyla geciktirebilirsiniz. Çekmede gecikmede, Q çıkışı ancak Trg girişindeki başlatma sinyalinin darbe genişliği (=analog karşılaştırıcı çıkışı) çekmede gecikme süresinden uzun ise ayarlanır. Bu yöntemi kullanarak, bir sanal gecikme elde edecek ve giriş yanıtını kısa sinyallere indirgeyeceksiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 163 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fonksiyon bloğu diyagramı 4.4.19 Analog denetleyici Kısa açıklama Bu özel fonksiyon, analog girişi belleğe kaydeder ve çıkış değişkeni belli bir değerin altına düştüğü veya üstüne çıktığı zaman çıkışı set eder. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En girişindeki bir pozitif kenar (0'dan 1'e geçiş), Ax girişindeki analog değeri ("Aen") belleğe kaydeder ve Aen - ? ila Aen+ ? analog aralığının takibine başlar 2 1 Ax girişi Ax girişinde izlenecek analog sinyal uygulanır. ( ) Analog girişler AI1...AI8 * , analog işaretler AM1...AM6, analog çıkışlı bir fonksiyonun blok numarası ya da analog çıkışlar AQ1 ve AQ2'yi kullanın. Parametre A: Kazanç Değer aralığı: ±10.00 B: Sıfır ofset Değer aralığı: ±10,000 ?1:Aen üzerindeki fark değeri: açma/kapama eşiği Değer aralıkları: 0-20,000 ? 2:Aen altındaki fark değeri : açma/kapama eşiği Değer aralıkları: 0-20,000 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum bellekte kalıcıdır Q çıkışı Q çıkışı, izlenen analog değer ve ofsete bağlı olarak set /reset edilir. * AI1...AI8: 0...10 V; 0...1000 değerine karşılık gelir (dahili değer). LOGO! Kullanma Kılavuzu 164 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Kazanç ve ofset parametreleri Kazanç ve ofset parametreleri hakkında daha fazla bilgi için, "Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması (Sayfa 114)" başlığına bakın. Delta1 ve Delta2 parametreleri Delta1 ve Delta2 parametreleri kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. P parametresi (ondalık sayısı) Sadece mesaj metninde görüntülenen Aen, Ax, ? 1 ve ? 2 değerlerine uygulanır. Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama En girişindeki bir 0'dan 1'e geçiş, Ax analog girişindeki sinyal değerini kaydeder. Bu kaydedilen işlem değişkeni "Aen" olarak ifade edilir. Her iki analog gerçek değeri Ax ve Aen, A parametresindeki (kazanç) ve B parametresindeki (ofset) değeriyle çarpılır ve daha sonra sonuca eklenir: (Ax • kazanç) + ofset = Gerçek değer Aen, En girişi 0 'dan 1 'e dönüşürse veya (Ax • kazanç) + ofset = Gerçek değer Ax iken. Q çıkışı, En girişindeki sinyal = 1 olduğunda ve Ax girişindeki gerçek değer Aen - ? ile Aen 2 + ? 1 aralığı dışında ise, set edilir. Q çıkışı, Ax girişindeki gerçek değer Aen - ? 2 ila Aen+ ? 1 aralığında olduğunda veya En girişindeki sinyal 0'a dönüştüğünde reset edilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 165 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Kazanç ve ofset parametreleri kullanılan sensörlerin ilgili uygulamaya adapte edilmesi için kullanılır. Programlama modundaki görüntü: tuşuna basın Parametre atama modundaki görüntü (örnek): LOGO! Kullanma Kılavuzu 166 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.20 Analog amplifikatör Kısa açıklama Bu özel fonksiyon bir analog giriş değerini yükseltir ve sonucu bir analog çıkışa gönderir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Ax girişi Ax girişinde yükseltilecek olan analog sinyal uygulanır. ( ) Analog girişler AI1...AI8 * , analog işaretler AM1...AM6, analog çıkışlı bir fonksiyonun blok numarası ya da analog çıkışlar AQ1 ve AQ2'yi kullanın. Parametre A: Kazanç Değer aralığı: ±10.00 B: Sıfır ofset Değer aralığı: ±10,000 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 AQ Çıkışı Bu özel fonksiyon bir analog çıkışa sahiptir! Bu çıkış sadece bir fonksiyonun analog girişine, bir analog bayrağa veya bir analog çıkış konnektörüne (AQ1, AQ2) bağlanabilir. AQ için değer aralıkları: -32767...+32767 * AI1...AI8: 0...10 V; 0...1000 değerine karşılık gelir (dahili değer). Kazanç ve ofset parametreleri Lütfen Analog değerlere ait kazanç ve ofsetin hesaplanması (Sayfa 114) başlığı altında verilen kazanç ve ofset parametreleri ile ilgili bilgilere göz atınız. P parametresi (ondalık sayısı) Sadece bir mesaj metnindeki AQ değerine uygulanır. Fonksiyonel açıklama Fonksiyon, Ax girişinin analog sinyalini yakalar. Bu değer, A (kazanç) parametresi ve B (ofset) parametresi değeri ile çarpılır ve daha sonra ulaşılan sonuca eklenir: (Ax • kazanç) + ofset = Ax gerçek değeri. Ax gerçek değeri AQ çıkışına gönderilir. Analog çıkış Bu özel fonksiyonu bir gerçek analog çıkış ile birleştirirseniz, analog çıkışın sadece 0 ila 1000 arasındaki değerleri işleyebileceğine dikkat edin. Bunu yapmak için, özel fonksiyonun analog çıkışı ile gerçek analog çıkış arasına ek bir amplifikatör bağlamanız gerekebilir. Bu amplifikatörü kullanılarak, özel fonksiyonun çıkış aralığını 0 ila 1000 değer aralığında standartlaştırın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 167 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Bir analog giriş değerini ölçeklendirme Bir analog girişi bir analog amplifikatör ve analog bayrakla birleştirerek bir potansiyometrenin analog giriş değerini etkileyebilirsiniz. ? Analog amplifikatördeki analog değeri, daha sonra kullanmak amacıyla ölçeklendirin. ? Örneğin, bir zaman fonksiyonunun T parametresi için zaman birimini (örn. çekmede/düşmede gecikme (Sayfa 123)) veya bir yukarı/aşağı sayıcının (Sayfa 146) açma ve/veya kapama sınır özelliklerini ölçeklendirilmiş analog değere bağlayın. Programlama örnekleri ile ilgili daha fazla bilgi için, LOGO!Soft Comfort yazılımındaki online yardıma başvurun. Par parametresi ayarı Kazanç ve ofset parametreleri sensörlerin ilgili uygulamaya adapte edilmesi için kullanılır. Programlama modundaki görüntü (örnek): Parametre atama modundaki görüntü (örnek): 4.4.21 Kilitleme rölesi Kısa açıklama S girişi Q çıkışını set eder, R girişi ise Q çıkışını reset eder. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama S girişi Q çıkışını S girişindeki bir sinyal ile ayarlayabilirsiniz. R girişi Q çıkışını R girişindeki bir sinyal ile sıfırlayın. S ve R = 1 ise, çıkış sıfırlanır. Parametre Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Q, S girişindeki bir sinyal ile set edilir ve R girişindeki bir sinyal ile de reset edilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 168 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı Tepki değiştirme Bir kilitleme rölesi basit bir ikili/binary elemanı ifade eder. Çıkış değeri girişlerdeki duruma ve önceki çıkış durumuna bağlıdır. Aşağıdaki tablo bu mantığı göstermektedir: S R Q Yorum n n 0 0 x Durum kalıcıdır 0 1 0 Sıfırla 1 0 1 Ayar 1 1 0 Reset (Set'e göre üstünlüğü vardır) Kalıcılık etkinleştirildiğinde, çıkış sinyalinin mevcut durumu bir güç kesintisini takiben kalıcıdır. 4.4.22 Darbe rölesi Kısa açıklama Çıkış, girişteki kısa bir darbeyle set ve reset edilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama Trg girişi Q çıkışını Trg (Tetikleyici) girişindeki bir sinyal ile ayarlayabilir ve sıfırlayabilirsiniz. S girişi Q çıkışını S girişindeki bir sinyal ile ayarlayabilirsiniz. R girişi Q çıkışını R girişindeki bir sinyal ile sıfırlayabilirsiniz. Parametre Seçim: RS (R girişi önceliği) veya SR (S girişi önceliği) Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcı. Q çıkışı Q, S ve R = 0 ise, Trg'deki bir sinyal ile set edilir ve Trg'den gelecek bir sonraki sinyal ile reset edilir. Zamanlama diyagramı LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 169 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fonksiyonel açıklama Q çıkışı durumunu değiştirir; yani, çıkış, Trg girişindeki her bir 0'dan 1'e geçişte ve S ve R girişleri = 0 olduğunda set ev reset edilir. S veya R = 1 olduğunda Trg girişindeki sinyal, özel fonksiyonu etkilemez. Darbe rölesi S girişindeki bir sinyal ile set edilir. Çıkış hi olarak set edilir. Darbe rölesi R girişindeki bir sinyal ile reset edilir. Çıkış lo olarak set edilir. Durum diyagramı Par Q S R Trg Q n-1 n * 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 ->1 1** * 0 0 1 0 0 * 0 0 1 0 ->1 0 * 0 1 0 0 1 * 0 1 0 0 ->1 1 RS 0 1 1 0 0 RS 0 1 1 0 ->1 0 SR 0 1 1 0 1 SR 0 1 1 0 ->1 1 * 1 0 0 0 1 * 1 0 0 0 ->1 0** * 1 0 1 0 0 * 1 0 1 0 ->1 0 * 1 1 0 0 1 * 1 1 0 0 ->1 1 RS 1 1 1 0 0 RS 1 1 1 0 ->1 0 SR 1 1 1 0 1 SR 1 1 1 0 ->1 1 *: RS veya SR **: Tetikleme sinyali etkili, çünkü S ve R = 0. Yaptığınız ayara göre, fonksiyon ya reset öncelikli ( R = 1 olduğunda S girişi etkili değil), ya da set öncelikli ( S = 1 olduğunda R girişi etkili değil). Bir enerji kesintisinden sonra, kalıcılığı etkinleştirmediyseniz darbe rölesi ve Q çıkışı sıfırlanır. Programlama modundaki görüntü: Bu özel fonksiyon parametre atama modunda kullanılamaz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 170 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Not Trg = 0 ve Par = RS ise, "Darbe rölesi" özel fonksiyonu "Kilitleme rölesi (Sayfa 168)" özel fonksiyonuna karşılık gelir. 4.4.23 Mesaj metinleri Kısa açıklama Mesaj metni fonksiyon bloğunu kullanarak, LOGO!'nun ÇALIŞTIR modunda görüntülenmesi için, metin ve diğer parametreleri içeren bir mesaj yapılandırabilirsiniz. Basit mesaj metinlerini LOGO! Ekranı üzerinden yapılandırabilirsiniz. LOGO!Soft Comfort yazılımı, mesaj metinleri için geniş bir takım özellikler seti sağlar: verilerin bar grafik yoluyla gösterimi, dijital I/O durumları için isimler ve daha fazlası. Bu özellikler hakkında bilgi için LOGO!Soft Comfort online yardımına göz atın. Genel Mesaj Metni Ayarları Tüm mesaj metinlerine uygulanan genel parametreler Programlama menüsünde Msj Yapılandırma seçimlerinden yapılandırılır: ? Analog Zaman: mesaj metinlerindeki analog girişlerin ne kadar sık güncellendiğini belirten milisaniye cinsinden yenileme oranı ? Görüntü kayma süresi: mesaj metinlerinin ekranda aşağı ve yukarı kaydırılma sıklığı Bir mesaj metnini ekranda kayar olarak görüntülemenin iki yolu bulunur: satır satır, veya karakter karakter. Bir mesaj metninin bir satırı, veya bir mesaj metninin her bir karakteri, seçme süresine bağlı olarak, sırayla ekranda kayar görüntülenebilir. Görüntülemei kayma süresine bağlıdır. Satır satır kayar görüntülenen bir mesaj için gerçek kayma süresi ayarlanan kaydırma süresinin on katıdır. Karakter karakter kayar görüntülenen mesajlar için gerçek kayma süresi ayarlanan kaydırma süresidir. ? KarakterSetleri: Mesaj metinlerini yapılandırabileceğiniz birincil ve ikincil karakter setleri. KarakterSeti1 ve KarakterSeti2, LOGO! için desteklenen karakter setlerinden herhangi biri olabilir: LOGO!'daki Yaygın İsim Dil Desteği Internet Referansı Karakter Seti ISO8859-1 Latince-1 İngilizce, Almanca, İtalyanca, http://en.wikipedia.org/wiki/IS İspanyolca (bölgesel), O/IEC_8859-1 Hollandaca (bölgesel) ISO8859-5 Kiril alfabesi Rusça http://en.wikipedia.org/wiki/IS O/IEC_8859-5 ISO8859-9 Latince-5 Türkçe http://en.wikipedia.org/wiki/IS O/IEC_8859-9 ISO8859-16 Latince-10 Fransızca http://en.wikipedia.org/wiki/IS O/IEC_8859-16 GB-2312 Çince Çince http://en.wikipedia.org/wiki/G B2312 Shift-JIS Japonca Japonca http://en.wikipedia.org/wiki/S hift-jis ? Mevcut Karakter Seti: mesaj metinlerinin görüntülenmesi için seçilen karakter seti LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 171 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Not LOGO! 0BA5 tarafından desteklenen metin mesajları sadece aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde LOGO! TD üzerinde gösterilecektir: - CharSet1 seçili ve ISO8859-1'e ayarlı - Mevcut Karakter Seti "CurrCharSet" CharSet1 olarak ayarlı Yapılandırabileceğiniz olası elli mesaj metninden bazılarının ilk dilden, bazılarının da ikinci dilden olmasını tercih edebilirsiniz. Örneğin Karakter Seti 1 için tek mesaj metnine sahip elli mesaj metni fonksiyon bloğu yapılandırabilirsiniz. Alternatif olarak, her biri iki mesaj metnine sahip yirmi beş mesaj metni fonksiyon bloğu yapılandırabilirsiniz: Karakter Seti 1 için bir ve Karakter Seti 2 için bir adet. Toplam elliyi geçmeyecek şekilde her türlü kombinasyon geçerlidir. Tek bir mesaj metninde, metin sadece bir karakter setine ait olmalıdır. Mesaj metinlerini, LOGO!Soft Comfort yazılımının desteklediği karakter setlerinden birinde düzenleyebilirsiniz. LOGO! Basic modülü üzerinden, sadece ISO8859-1 karakter setine ait olan karakterleri kullanarak metin düzenlemesi yapabilirsiniz. Mesaj metninin dili ve dolayısıyla karakter seti, LOGO! Ekranı menüleri için kullanılan dil ayarlarından bağımsızdır. Bu iki husus farklı olabilir. Çince Karakter Seti LOGO! Basic modülü ve LOGO! TD, Çin Halk Cumhuriyeti için Çince karakter setini (GB- 2312) desteklemektedir. Cihazlar, bu karakter seti için Microsoft Windows kodlamasını kullanır. Windows kodlaması, eğer Çince bir emulatör veya Çince bir Microsoft Windows sürümü kullanıyorsanız, cihazların LOGO!Soft Comfort yazılımı mesaj metni editöründe gösterilen karakterleri göstermesine olanak sağlar. Çince karakter seti, LOGO!Soft Comfort yazılımı mesaj metni editöründe Çince karakterleri düzgün bir şekilde göstermek için Çince Windows sürümüne veya Çince emulatöre gereksinim duyar. LOGO!Soft Comfort yazılımında, mesaj metni fonksiyon bloğunu açmadan önce Çince emulatörü başlatmalısınız. LOGO! Kullanma Kılavuzu 172 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Genel Mesaj Metni Parametrelerini Programlama LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 173 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Mesaj Metni Fonksiyon Bloğu LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En (Etkinleştir) girişindeki bir 0'dan 1'e geçiş, mesaj metninin çıkışını başlatır. P Girişi P: Mesaj metninin önceliği Değer aralığı: 0...127 Mesaj hedef noktası Mesaj seçme ayarları Onaylama: Mesaj metninin onaylanması Parametre Metin: Mesaj metni girişi Par: Önceden programlanmış başka bir fonksiyonun parametresi veya gerçek değeri ("Görülebilir parametreler ve işlem değişkenleri" bölümüne bakın) Zaman: Sürekli güncellenen gün içi saatin görüntülenmesi Tarih: Sürekli güncellenen tarihin görüntülenmesi EnZaman: En girişindeki sinyalin 0'dan 1'e geçiş süresinin görüntülenmesi EnTarih: En girişindeki sinyalin 0'dan 1'e geçiş tarihinin görüntülenmesi I/O durum isimleri: Bir dijital giriş veya çıkış durum isminin görüntülenmesi, örneğin "Açma" veya "Kapama" Analog Giriş: Mesaj metninde gösterilecek ve analog zamana göre güncellenecek olan bir analog giriş değerinin görüntülenmesi. Uyarı: Mesajın Metin parametresini sadece LOGO! Basic modülü üzerinden düzenleyebilirsiniz. ISO8859-1, metnin düzenlenmesinde kullanılabilecek tek karakter setidir. LOGO!Soft Comfort yazılımında Metin parametresi için diğer tüm parametreleri ve diğer dilleri düzenleyebilirsiniz. Konfigürasyon için online yardıma bakınız. Q çıkışı Mesaj metni ayarlanmış olarak kaldığı sürece Q çıkışı da aynı şekilde ayarlanmış olarak kalır. Kısıtlama Maksimum 50 mesaj metni kullanılabilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 174 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fonksiyonel açıklama LOGO! ÇALIŞTIR modundayken, LOGO!, En girişindeki sinyalin 0'dan 1'e geçişine kadar parametre değerleriyle birlikte yapılandırdığınız mesaj metnini görüntüler. Mesaj hedef noktası için yapılandırdığınız ayarlara bağlı olarak, mesaj metni LOGO! Ekranı'nda, LOGO! TD'de veya her ikisinde birden görüntülenir. Devre programınızda M27 bayrağı kullanırsanız, M27=0 (düşük) ise LOGO! mesaj metnini sadece birincil karakter setinde görüntüler (Karakter Seti 1). M27=1 (yüksek) ise, LOGO! mesaj metnini sadece ikincil karakter setinde görüntüler (Karakter Seti 2). (Sabitler ve konnektörler - Co (Sayfa 102) başlığı altında verilen M27 bayrağı açıklamasına göz atın). Konfigüre ettiğiniz mesaj metnine göre mesaj metinin satırları ekranda satır satır veya karakter karakter kayar olarak görüntülenir. Onay devre dışı bırakılırsa (Onaylama = Kapalı), En girişindeki sinyal durumu 1'den 0'a dönüştüğünde mesaj metni gizlenir. Onay etkinleştirildiğinde (Onaylama= Açık) ve En girişindeki sinyal durumu 1'den 0'a dönüştüğünde, mesaj metni TAMAMile onaylanana kadar görüntülenir. En = 1 olduğunda, mesaj metnini onaylayamazsınız. En=1 ile çoklu mesaj metni fonksiyonları başlatıldığında, LOGO! en yüksek öncelik düzeyine sahip olan mesaj metnini görüntüler (0 = en düşük, 127 = en yüksek). Bu ayrıca, LOGO!'nun yeni aktif edilmiş bir mesajı ancak önceliği daha önce aktif edilen mesaj metinlerinden daha yüksek ise görüntüleyeceği anlamına gelir. Bir mesaj metni devre dışı bırakıldıktan veya onaylandıktan sonra, fonksiyon otomatik olarak önceden aktif olan en yüksek önceliğe sahip mesaj metnini gösterir. Çoklu aktif mesaj metinleri içinde gezinmek için ve tuşlarına basabilirsiniz. Örnek İki mesaj metni şu şekilde gösterilebilir: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 175 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Mesaj Satırlarını Kaydırma Mesaj metni satırlarını "seç" veya "seçme" şeklinde yapılandırabilirsiniz. İki tür mesaj seçimi bulunur: ? Karakter karakter ? Satır satır Karakter karakter mesaj kaydırmada mesaj satırının karakterleri her defada bir karakter olma üzere sola doğru kaydırılır. Kayma zamanı genel mesaj metni ayarlarındaki Tick Time'dır. Satır satır seçilen mesajlar mesajın yarısını sola bir kaydırmada ve ikinci yarısını sağdan kaydırmada seçer. Seçme için zaman aralığı, SeçmeSüresi parametresinin on katıdır. Mesajın iki yarısı LOGO! Ekranı veya LOGO! TD üzerinde yalın bir biçimde değiştirilerek görüntülenir. Örnek: Mesajı Karakter Karakter Seç Aşağıda 24 karakterlik bir mesaj metninin satırı görülmektedir: Bu mesajı 0.1 saniyelik bir seçim aralığında "karakter karakter" görüntüleme düzenine ayarlarsanız, bu mesaj satırının LOGO! Ekranı veya LOGO! TD üzerindeki ilk görünümü aşağıdaki gibi olacaktır: 0.1 saniye sonra, mesaj satırının bir karakteri kaydırılır. Mesaj, LOGO! Ekranı veya LOGO! TD üzerinde aşağıdaki şekilde görünür: Örnek: Mesaj Satırı Kaydırma Aşağıdaki örnek önceki örnek ile aynı mesaj yapılandırmasını kullanmaktadır: LOGO! Kullanma Kılavuzu 176 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Bu mesajı 0.1 saniyelik bir zaman aralığında "satır satır" kaydırılacak şekilde ayarlarsanız, bu mesaj satırının LOGO! Ekranı veya LOGO! TD üzerindeki ilk görünümü aşağıdaki gösterildiği üzere mesajın sol yarısı şeklinde olacaktır: 1 saniye sonra (10 x 0.1 saniye), mesaj bu resimde gösterildiği gibi mesajın sağ yarısını göstermek için seçer: Ekran görünümü her saniye iki mesaj yarısı arasında değişir. Mesaj metninin her bir satırını işaretlenmek veya işaretlenmemek üzere yapılandırılabilir. "Karakter karakter" veya "satır satır" ayarları işaretlenmek üzere yapılandırılan tüm satırlara uygulanır. P girişi yapılandırması P girişinden, aşağıdaki mesaj metni özellikleri yapılandırılabilir: ? Öncelik ? Onaylama ? Mesaj hedef noktası ? İşaret türü ve her bir satır için bayrak ayarı Önceliği ve onaylamayı yapılandırmak için (programlama modu): 1. Önceliği 1'e yükselt: İmleci '0' + üzerine getir 2. 'Ack seçeneğine geçin: tuşuna basın 3. 'Ack' ifadesini etkinleştirin: veya tuşuna basın LOGO! ekranı şunu görüntüler: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 177 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Mesaj hedef noktasını ve bayrak türünü yapılandırmak (programlama modu): 1. Öncelik ve Onaylama ekran biçiminden, tuşuna basarak Mesaj Hedef Noktası ekran düzenine geçin. 2. tuşuna basarak imleci "BM" satırı üzerine getirin. 3. veya tuşlarına basarak üç mesaj hedef noktası seçeneği arasında geçiş yapın: BM, TD veya BM & TD. 4. Mesaj Hedef Noktası ekran düzeninden, tuşuna basarak Bayrak Türü ekran düzenine geçin. 5. Mesaj metniniz kaydırılacak satırlara sahipse, imleci "Ch by Ch" satırı üzerine konumlandırmak için tuşuna basın ve daha sonra veya ifadelerine basarak Kaydırma Tipi için "Ch by Ch" veya "Ln by Ln" seçeneklerinden birini seçin. 6. Kaydırma Tipi ekranından mesaj metninin her satırı için kaydırma işlemini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere üzerine basın. LOGO! aşağıdaki ekran düzenini görüntüler: 7. Satır 1'in kaydırılıp kaydırılmayacağını belirtmek için veya tuşlarına basarak "No" ve "Yes" arasında seçim yapın. 8. İmleci ikinci satıra taşımak için üzerine basın ve satır 2 için "No" ve "Yes" arasında seçim yapmak için veya ifadesine basın. Son satırda ifadesine basarak satır 3 ve 4 ekranına gidin. Satır 1 ve 2 için olduğu gibi aynı şekilde satır 3 ve 4 için satır kaydırmasını ayarlayın. 9. Tüm mesaj metni yapılandırmasını onaylamak için OK tuşuna basın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 178 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Görünür parametreler veya işlem değişkenleri Aşağıdaki parametreler veya işlem değişkenleri bir mesaj metninde hem sayısal değerler hem de değerlerin bar grafik ifadesi şeklinde görüntülenebilir: Özel fonksiyon Bir mesaj metninde görünür parametre veya proses değişkeni Zamanlayıcılar Çekmede gecikme T, T a Düşmede gecikme T, Ta Çekmede/Düşmede gecikme T , TH, TL a Kalıcı çekmede gecikme T, T a Çıkış rölesi T, Ta (darbe çıkışı) Kenar tetiklemeli T , TH, TL a çıkış rölesi Asenkron darbe jeneratörü Ta, TH, TL Rastgele jeneratör TH, TL Merdiven aydınlatma anahtarı T , T, T!, T!L a Çok fonksiyonlu anahtar Ta, T, TL, T!, T!L Haftalık zamanlayıcı 3*on/off/day Yıllık zamanlayıcı On, Off Sayaç Yukarı/aşağı sayıcı Cnt, On, Off İşlem saati sayacı MI, Q, OT Eşik tetikleyici fa, On, Off, G_T Analog Analog eşik tetikleyici On, Off, A, B, Ax Analog diferansiyel tetikleyici On, n, A, B, Ax, Off Analog karşılaştırıcı On, Off, A, B, Ax, Ay, nA Analog değer izleme n, A, B, Ax, Aen Analog amplifikatör A, B, Ax Analog çoklayıcı V1, V2, V3, V4, AQ Analog rampa L1, L2, MaxL, StSp, Rate, A, B, AQ PI denetleyici SP, Mq, KC, TI, Min, Max, A, B, PV, AQ Analog math V1, V2, V3, V4, AQ PWM (Darbe Genişlik Modülatörü) A, B, T, Ax güçlendirilmiş Diğer Kilitleme rölesi - Darbe rölesi - Mesaj metinleri - Menü tuşu On/Off Shift register - Zamanlayıcılar için, bir mesaj metni ayrıca kalan zamanı görüntüler. "Kalan zaman" parametre ayarlarının ne kadar zamanı kaldığını ifade eder. Bar grafikleri minimum ve maksimum değer arasında ölçeklendirilmiş mevcut veya gerçek değerin yatay veya dikey ifadeleri olabilir. Bar grafiklerini mesaj metinlerinde yapılandırma ve görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için, LOGO!Soft Comfort yazılımındaki online yardıma başvurunuz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 179 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Mesaj metinleri düzenleme LOGO! Basic modülü üzerinden sadece basit mesaj metinleri düzenlenebilir. LOGO!Soft Comfort yazılımında oluşturulan, bar grafikler, I/O durum isimleri ve diğer yeni özellikleri kullanan, metin mesajları LOGO! Basic modülü üzerinden düzenlenemez. Bunun yanı sıra, aşağıdaki parametrelerden herhangi birini içeren bir LOGO! Basic modülü üzerinden de mesaj metinlerini düzenlemesi yapamazsınız: ? Par ? Zaman ? Tarih ? EnZaman ? EnTarih Bu tür mesaj metinlerini sadece LOGO!Soft Comfort yazılımı üzerinden düzenleyebilirsiniz. Aktif mesaj metninde parametreleri değiştirme Mesaj metni etkin olduğunda, düzenleme modunu seçmek için ESC tuşuna basın. Not ESC tuşuna en az bir saniye basılı tutmalısınız. İlgili parametreyi seçmek için ve tuşlarına basın. Parametreyi değiştirmek için OK tuşuna basın. Parametreyi düzenlemek için ve tuşlarını kullanın. Değişiklikleri OK. ile onaylayın. Artık mesaj metnindeki diğer parametreleri (varsa) düzenleyebilirsiniz. Düzenleme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın. Etkin mesaj metninde tuş girişi simülasyonu Bir aktif mesaj metninde, C , C , C ve C isimli dört imleç tuşunu ESC ile birlikte ilgili imleç tuşuna basarak etkinleştirebilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 180 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü: Mesaj metni için bir satır seçmek üzere tuşuna basın. Metinde görüntülenecek harfi seçmek için ve tuşlarına basın. İmleci bir konumdan diğerine taşımak için, ve tuşlarına basın. Kullanılabilir karakter listesi devre program ismi için olanın aynısıdır. Karakter seti Devre programı girişi (Sayfa 70) başlığı altında bulunmaktadır. LOGO! Basic modülü üzerinden bir mesaj metni açtığınızda, sadece ISO8859-1 karakter setine ait karakterleri girebilirsiniz. Başka bir dilden metin girmek için, metni LOGO!Soft Comfort yazılımına girmelisiniz. Mesaj metnindeki her bir satır için mevcut karakter sayısı, LOGO! Ekranı'ndaki karakter konumları sayısından büyük olabilir. Değişiklikleri onaylamak için OK tuşuna ve düzenleme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın. 4.4.24 Menü tuşu Kısa açıklama Bu özel fonksiyon bir mekanik basma düğmesi veya anahtar etkisine sahiptir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi Q çıkışı, En (Etkinleştir) girişindeki sinyalin 0'dan 1'e geçişiyle ve parametre atama modunda ''Switch=On' ifadesi onaylandıysa set edilir. Parametre Programlama modu: Bir devir süresi veya anahtarlama işlemi için basma düğmesi fonksiyonunun seçilmesi. Başlat: Açma veya kapama durumu, kalıcılık devre dışı ise programın ilk başlangıç konumuna getirilir. Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Parametre atama modu (ÇALIŞTIR modu): Anahtar: Anlık basma düğmesi (anahtarı) açar veya kapatır. Q çıkışı En=1 ve Switch=On ifadesi OK seçimi ile onaylandıysa set olur. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 181 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fabrika ayarları Varsayılan parametre ayarı, anahtarlama işlemidir. Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama Parametre atama modunda, çıkış, 'Switch' parametresi 'On' şeklinde ayarlanmış ve OK ifadesi ile onaylanmış ise, En girişindeki bir sinyal ile set edilir. Burada, fonksiyonun basma düğmesi veya değiştirme eylemi için yapılandırılmış olup olmadığına bakılmaz. Aşağıdaki üç durumda çıkış '0' değerine geri çekilir: ? En girişindeki 1'den 0'a geçişten sonra ? Fonksiyon, anlık basma düğmesi işlemi için yapılandırıldığında ve açık olduğu için bir devir sona erdiğinde ? Parametre atama modunda 'Off' konumu 'Switch' parametresinde seçili ve OK ile onaylı iken Kalıcılık ayarlanmamış ise, "Start" parametresindeki yapılandırmanıza göre Q çıkışı bir elektrik kesintisinden sonra sıfırlanır. Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü (örnek): 1. 'Menü Tuşu' fonksiyonunu seçin 2. En girişini seçin ve OK ile onaylayın. İmleç şimdi 'Par' altına konumlanmıştır. 3. 'Par' giriş moduna geçin: TAMAM ile onaylayın. (İmleç şimdi 'On' üzerine konumlandırılmıştır) Program başlatıldıktan sonra 'Par' konumunu 'Anahtar' eylemine ve başlangıç durumuna dönüştürmek için: 4. 'Anlık basma düğmesi' veya 'Anahtar' eylemini seçmek için: ya da tuşuna basın LOGO! Kullanma Kılavuzu 182 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 5. Başlat durumuna geçmek için: ya da tuşuna basın 6. Başlat durumunu değiştirmek için: ya da tuşuna basın 7. Girişlerinizi TAMAM tuşu ile onaylayın Parametre atama modundaki görüntü (örnek): Burada, 'Switch' parametresini ayarlayabilir ya da rsıfırlayabilirsiniz (On/Off). ÇALIŞTIR durumundayken, LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: 'Switch' ifadesini ayarlamak istediğinizi varsayalım (On). 1. Düzenleme moduna geçin: OK ile onaylayın (imleç şimdi 'Off' üzerine konumlandırılmıştır) 2. 'Off' konumundan 'On' konumuna geçmek için: ya da tuşuna basın 3. Girişlerinizi OK tuşuna basarak onaylayın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 183 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.25 Shift register Kısa açıklama Shift Register fonksiyonu bir giriş değerini okumak ve bitlerini sola veya sağa kaydırmak için kullanılabilir. Çıkış değeri, seçilen Shift Register bit'e karşılık gelir. Kaydırma yönü bir özel girişte değiştirilebilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama In Girişi Fonksiyonun başlangıcında okunan giriş. Trg girişi Trg (Tetikleyici) girişindeki bir pozitif kenar (0'dan 1'e geçiş) özel fonksiyonu başlatır. 1-0 geçişleri dikkate alınmaz. Dir girişi Dir girişindeki sinyal S1...S8 shift register bitleri için kaydırma yönünü belirler: Dir = 0: Yukarı kaydır (S1 >> S8) Dir = 1: Aşağı kaydır (S8 >> S1) Parametre Q çıkışındaki değeri belirleyen Shift Register biti. Olası ayarlar: S1 ... S8 Kalıcılık: / = Kalıcılık yok R = Durum kalıcıdır. Q çıkışı Çıkış değeri, seçilen Shift Register bit'e karşılık gelir. Fonksiyonel açıklama Fonksiyon, Trg (Tetikleyici) girişinde bir pozitif kenara (0 - 1 geçişi) sahip In girişindeki değeri okur. Bu değer kaydırma yönüne bağlı olarak, S1 veya S8 Shift Register bitine uygulanır: ? Yukarı kaydırma: In girişindeki değer S1'e ayarlanır; önceki S1 değeri S2'ye kaydırılır; önceki S2 değeri S3'e kaydırılır, vb. ? Aşağı kaydırma: In girişindeki değer S8'e ayarlanır; önceki S8 değeri S7'ye kaydırılır; önceki S7 değeri S6'ya kaydırılır, vb. Çıkış Q , ayarlanan shift register bitinin değerini içerir Kalıcılık devre dışı ise, kaydırma fonksiyonu bir enerji kesintisinden sonra S1 ya da S8'de yeniden başlatılır. Etkinleştirildiğinde, kalıcılık her zaman bütün Shift Register bitlerine uygulanır. Not Shift Register özel fonksiyonu devre programında sadece bir defa kullanılabilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 184 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü: tuşuna basın Bu özel fonksiyon parametre atama modunda kullanılamaz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 185 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.26 Analog Çoklayıcı Kısa açıklama Bu özel fonksiyon analog çıkışta dört önceden tanımlanmış analog değerinden birini veya 0 değerini gönderir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En (Etkin) girişinde 0'dan 1'e durum değişimi, S1 ve S2 değerine bağlı olarak, bir analog değeri AQ çıkşına gönderir.. S1 ve S2 girişleri Analog değer seçimi için S1 ve S2 (selektörler) çıkarılmalıdır. • S1 = 0 ve S2 = 0: Değer 1 işlenir • S1 = 0 ve S2 = 1: Değer 2 işlenir • S1 = 1 ve S2 = 0: Değer 3 işlenir • S1 = 1 ve S2 = 1: Değer 4 işlenir Parametre V1...V4: Analog değerler işlenecektir. Değer aralığı: -32768...+32767 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 AQ Çıkışı Bu özel fonksiyon bir analog çıkışa sahiptir. Bu çıkışa sadece bir fonksiyonun analog girişi, bir analog bayrak ya da bir analog çıkış konnektörüne (AQ1, AQ2) bağlanabilir. AQ için değer aralıkları: -32768...+32767 V1...V4 Parametreleri V1...V4 parametreleri için analog değerler kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Parametre varsayılan değerleri hakkında bilgi için, Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 186 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF P parametresi (ondalık sayısı) Sadece bir mesaj metninde görüntülenen değerlere uygulanır. Zamanlama diyagramı Fonksiyonel açıklama En girişi set edilirse, S1 ve S2 değerine bağlı olarak, fonksiyon AQ çıkışında V1 - V4 arası dört olası analog değerinden birini işler. En girişi set edilmezse, fonksiyon AQ çıkışında analog değeri 0 işler. Analog çıkış Bu özel fonksiyonu bir gerçek analog çıkış ile birleştirirseniz, analog çıkışın sadece 0 ila 1000 arasındaki değerleri işleyebileceğine dikkat edin. Bunu yapmak için, özel fonksiyonun analog çıkışı ile gerçek analog çıkış arasına ek bir amplifikatör bağlamanız gerekebilir. Bu amplifikatörü kullanılarak, özel fonksiyonun çıkış aralığını 0 ila 1000 değer aralığında standartlaştırın. Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü (örnek): Parametre atama modundaki görüntü: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 187 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.27 Analog Rampa Kısa açıklama Analog Rampa fonksiyonu, çıkışın belirtilen oranda mevcut seviyeden seçilen seviyeye dönüştürülmesine izin verir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En girişine 1 sinyali verildiğinde, 100 ms için çıkışa başlat/durdur seviyesi (Ofset "B" + BşltDrdr) uygulanır ve seçili seviyede rampa işlemi başlatılır.. Durum 1'den 0'a değiştiğinde mevcut seviyeye AQ çıkışını sıfır yapan Offset"B" uygulanır. Sel Girişi SeI = 0: Seviye 1 seçili SeI = 1: Seviye 2 seçili Sel durumunda bir değişim mevcut seviyenin belirtilen oranda seçili seviyeye değişmeye başlamasına neden olur. St Girişi St (Yavaşlatılmış Durdurma) girişinde 0'dan 1'e durum değişimi mevcut seviyenin başlat/durdur seviyesine (Ofset "B" + BşltDrdr) ulaşılana dek sabit bir oranda azalmasına neden olur. Başlat/durdur seviyesi 100 ms süreyle korunur ve daha sonra mevcut seviye, AQ çıkışını 0 yapan Ofset "B" uygulanır. Parametre Seviye 1 ve Seviye 2: Ulaşılacak seviyeler Her bir seviye için değer aralıkları: -10,000 ila +20,000 MaksL: Hiçbir koşul altında aşılmaması gereken maksimum değer. Değer aralıkları: -10,000 ila +20,000 BşltDrdr: Başlat/Durdur ofseti:: başlar/durdur seviyesini oluşturmak için Ofset "B"ye eklenen değer. Başlat/Durdur ofset değeri 0 ise, başlat/durdur seviyesi Ofset "B"'dir.. Değer aralığı: 0 ila +20,000 Oran: Seviye 1, seviye 2 veya Ofset ile ulaşılan hızlanma. Adım/saniye işlenir. Değer aralığı: 1 ila 10,000 A: Kazanç Değer aralığı: 0 ila 10.00 B: Ofset Değer aralığı: ±10,000 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 LOGO! Kullanma Kılavuzu 188 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama AQ Çıkışı AQ çıkışının ölçeklendirmesinde kullanılan formül: AQ için değer aralıkları: 0 ila +32767 (Mevcut Seviye - Ofset "B") / Kazanç "A" Değer aralığı: 0 ila +32767 Uyarı: AQ, parametre modunda veya mesaj modunda görüntülendiğinde ölçeklendirilmemiş bir değer olarak görüntülenir (mühendislik birimleri: mevcut seviye). L1, L2 Parametreleri L1 ve L2 parametreleri için analog değerler kullanılan diğer bir fonksiyondan türetilebilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Parametre varsayılan değerleri hakkında bilgi için, Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. P parametresi (ondalık sayısı) Sadece bir mesaj metninde görüntülenen AQ, L1, L2, MaxL, StSp ve Rate değerlerine uygulanır. AQ için zamanlama diyagramı LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 189 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fonksiyonel açıklama En girişi set olduğunda, fonksiyon, mevcut seviyeyi 100 ms için BşltDrdr + Ofset "B" olarak ayarlar. O zaman, Sel bağlantısına bağlı olarak, fonksiyon BşltDrdr + Ofset "B" seviyesinden Rate üzerinde ayarlanmış hızlanma ile ya seviye 1'e ya da seviye 2'ye geçer. Başlangıç girişi set olduğunda, fonksiyon Rate üzerinde ayarlanmış bir hızlanmada BşltDrdr + Ofset "B" seviyesine geçer. O zaman fonksiyon, seviyeyi 100 ms için BşltDrdr + Ofset "B"de tutar. 100 ms sonra, seviye Ofset "B" olarak değiştirilir. Ölçeklendirilen değer (AQ çıkışı) 0'dır. Başlangıç girişi set olduğunda, fonksiyon sadece Bşlt ve En girişleri sıfırlandıktan sonra yeniden başlatılabilir. Sel girişi değiştirildiyse, Sel bağlantısına bağlı olarak, fonksiyon belirtilen hızda mevcut hedef seviyeden yeni hedef seviyeye geçer. En girişi sıfırlanırsa, fonksiyon hemen Ofset "B" mevcut seviyesine ayarlanır. Mevcut seviye her 100 ms'de bir güncellenir. AQ çıkışı ile mevcut seviye arasındaki ilişkiye dikkat ediniz: AQ çıkışı = (mevcut seviye - Ofset "B" ) / Kazanç "A" Not Analog değer işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen LOGO!Soft Comfort yazılımındaki online yardıma başvurunuz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 190 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü (örnek): Parametre atama modundaki görüntü: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 191 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.28 PI denetleyici Kısa açıklama Oransal-eylem ve tamamlayıcı-eylem denetleyicileri. Her iki denetleyici türü hem ayrı ayrı hem de birlikte kullanılabilir. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama A/M girişi Denetleyici modunu ayarla: 1: otomatik mod 0: manuel mod R girişi AQ çıkışını sıfırlamak için R girişini kullanın. Bu giriş ayarlandığı sürece, A/M girişi devre dışı bırakılır. AQ çıkışı 0 değerine ayarlanır. PV girişi Analog değer: Proses değişkeni, çıkışı etkiler Parametre SP: Set değeri Değer aralığı: -10,000 ila +20,000 KC: Kazanç Değer aralığı: 00.00 ila 99.99 TI: Integral süresi Değer aralığı: 00:01 ila 99:59 m Dir: Kontrolörün çalışma yönü Değer aralığı: + veya - Mq: Manuel modda AQ değeri Değer aralığı: 0 ila 1000 Min: PV için minimum değer Değer aralığı: -10,000 ila +20,000 Maks: PV için maksimum değer Değer aralığı: -10,000 ila +20,000 A: Kazanç Değer aralığı: ±10.00 B: Ofset Değer aralığı: ±10,000 p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 AQ Çıkışı Bu özel fonksiyon bir analog çıkışa sahiptir (= manipule değişken). Bu çıkışa sadece bir fonksiyonun analog girişi, bir analog bayrak ya da bir analog çıkış konnektörüne (AQ1, AQ2) bağlanabilir. AQ için değer aralığı: 0...1000 LOGO! Kullanma Kılavuzu 192 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF SP ve Mq parametreleri SP ayarlama-değeri ve Mq için kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Parametre varsayılan değerleri hakkında bilgi için, Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. KC,TI Parametreleri Lütfen dikkat: ? KC parametresi 0 değerindeyse, "P" kontrolü (oransal kontrol) devre dışıdır. ? TI parametresi 99:59 m değerindeyse, "I" kontrolü (integral kontrol) devre dışıdır. P parametresi (ondalık sayısı) Sadece mesaj metninde görüntülenen PV, SP, Min ve Maks değerlerine uygulanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 193 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Zamanlama diyagramı AQ'nun değişme hızı ve davranışı, KC ve TI parametrelerine bağlıdır. Aşağıdaki diyagram yalnızca AQ'nun değişimini gösteren bir örnektir. Fonskiyonun çıkışındaki kontrol süreklidir; dolayısıyla diyagram sadece bir özet tasvir etmektedir. 1. Sistemdeki bozucu bir etki PV'nin düşmesine neden olur, Dir yukarıya doğru olduğundan, PV tekrar SP değerine ulaşana dek AQ artar. 2. Sistemdeki bozucu bir etki PV'nin düşmesine neden olur, Dir aşağı doğru olduğundan, PV tekrar SP değerine ulaşana dek AQ azalır.. Fonksiyon çalışırken yönünü (Dir) değiştirmek mümkün değildir. Yukarıdaki diyagramda sadece açıklayıcı amaçlarla gösterilmiştir. 3. AQ, R girişi aracılığıyla sıfırlandığında, PV değişir. Dir =yukarı iken PV'nin artması AQ nun düşmesine neden olur. LOGO! Kullanma Kılavuzu 194 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Fonksiyonel açıklama A/M girişi 0 olarak set edilirse, özel fonksiyon AQ çıkışı Mq parametresiyle ayarlanan değere çıkarılır. A/M girişi 1 olarak set edilirse, otomatik mod başlatılır. Mq'nun integral değeri toplamı kabul edilir ve kontorlör hesaplama yapmaya başlar. Not Denetleyici temel öğeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen LOGO!Soft Comfort yazılımındaki online yardıma başvurunuz. Güncellenen değer PV formüllerde hesaplama için kullanılır: Güncel değer PV = (PV • kazanç) + ofset ? Güncel değer PV = SP ise, özel fonksiyon AQ değerini değiştirmez. ? Dir = yukarı (+) (zamanlama diyagramı numaraları 1. ve 3.) – Güncellenmiş PV değeri > SP ise, özel fonksiyon AQ değerini azaltır. – Güncellenmiş PV değeri < SP ise, özel fonksiyon AQ değerini artırır. ? Dir = aşağı (-) (zamanlama diyagramı numarası 2.) – Güncellenmiş PV değeri > SP ise, özel fonksiyon AQ değerini artırır. – Güncellenmiş PV değeri < SP ise, özel fonksiyon AQ değerini azaltır. Sistemde bozucu bir etki, AQ, güncel değer PV tekrar SP'ye eşitlenene dek artmaya / azalmaya devam eder. AQ değişim hızı KC ve TI parametrelerine bağlıdır. PV girişi Max parametresini aşarsa, güncel değer PV Max değerine eşitlenir. PV Min parametresinin altına düşerse, güncel değer PV Min değerine eşitlenir. R girişi 1 olarak set edilirse, AQ çıkışı sıfırlanır. R set olduğu sürece, A/M girişi devre dışıdır. Örnekleme süresi Örnekleme süresi 500 ms'de sabittir. Parametre grupları KC, TI ve Dir için uygulamaya ilişkin parametre grupları hakkında daha fazla bilgi ve kullanım örnekleri için LOGO!Soft Comfort yazılımındaki online yardıma başvurunuz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 195 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Par parametresi ayarı Programlama modundaki görüntü (örnek): Parametre atama modundaki görüntü: LOGO! Kullanma Kılavuzu 196 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.29 Darbe Genişlik Modülatörü (PWM) Kısa açıklama Darbe Genişlik Modülatörü (PWM) talimatı, analog giriş değeri Ax'i bir darbeli dijital çıkış sinyaline dönüştürür. Darbe genişliği analog değer Ax ile orantılıdır. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En girişindeki bir pozitif kenar (0'dan 1'e geçiş) PWM fonksiyon bloğunu etkinleştirir. Ax girişi Bir darbeli dijital çıkış sinyaline dönüştürülecek olan analog sinyal. Parametre A: Kazanç Değer aralığı: ± 10.00 B: Sıfır ofset Değer aralığı: ± 10,000 T: Dijital çıkışın modüle edildiği periyodik süre p: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 Min: Değer aralığı: ±20,000 Maks: Değer aralığı: ±20,000 Q çıkışı Q, Ax analog değerinin bir zaman peryodu içerisindeki değerine göre on/off olarak çalışır. T Parametresi Zaman tepkisi (Sayfa 112) başlığı altında verilen T parametrelerinin varsayılan değerlerine göz atın. T periyodik zamanı kullanılan başka bir fonksiyonun gerçek değerine bağlı olabilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (Sayfa 200) (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Zaman tabanı yapılandırılabilir. Geçerli aralıklar ve parametre varsayılan değerleri ile ilgili bilgi için Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 197 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF p parametresi (ondalık sayısı) P parametresi sadece bir mesaj metnindeki Ax değeri görüntülenmesine uygulanır. Fonksiyonel açıklama Fonksiyon, Ax analog girişindeki sinyal değerini okur. Bu değer A parametresi (kazanç) değeri ile çarpılır. B parametresi (ofset) ulaşılan değere eklenir, aşağıdaki gibi: (Ax • Kazanç) + Ofset = Gerçek Değer Ax Fonksiyon bloğu gerçek Ax değerinin aralığa oranını hesaplar. Blok, Q dijital çıkışını aynı T parametresi (periyodik süre) oranı için 1, zaman periyodunun kalanı için ise 0 olarak değiştirir. Zamanlama Diyagramı Örnekleri Aşağıdaki örnekler PWM fonksiyonunun, analog giriş değerinden bir dijital çıkış sinyalini nasıl modüle ettiğini göstermektedir: Örnek 1 Analog giriş değeri: 500 (0 ...1000 aralığı) Periyodik zaman T: 4 saniye PWM fonksiyonunun dijital çıkışı 2 saniye yüksek, 2 saniye düşük, 2 saniye yüksek, 2 saniye düşüktür ve parametre "En" = yüksek olduğu müddetçe bu şekilde devam eder. LOGO! Kullanma Kılavuzu 198 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Örnek 2 Analog giriş değeri: 300 (0 ...1000 aralığı) Periyodik zaman T: 10 saniye PWM fonksiyonunun dijital çıkışı 3 saniye yüksek, 7 saniye düşük, 3 saniye yüksek, 7 saniye düşüktür ve parametre "En" = yüksek olduğu müddetçe bu şekilde devam eder. Hesaplama kuralı Q = 1, T zaman periyodu (Ax - Min)/ (Maks - Min) için, Min < Ax < Maks Q = 0 iken, T zaman periyodu için PT - [ (Ax - Min) / (Maks - Min) ] Uyarı: Bu hesaplamadaki Ax, Kazanç ve Ofset kullanarak hesaplanan gerçek Ax değerine karşılık gelir. Par parametresi ayarı Aşağıdaki resim ilk örneğe karşılık gelen programlama modunda görünümü gösterir: Min, Max, A, B, T ve P parametrelerine gitmek için ve tuşlarını kullanın. Bir değerin her hanesi için, değer seçimleri üzerinde gezinmek üzere ve tuşlarını kullanın. İlk ekranın son satırından ikinci ekrana geçmek için tuşunu ve ikinci ekranın üst satırından ilk ekrana geçmek için tuşunu kullanın. Değişiklikleri kabul etmek için TAMAM tuşunu kullanın. Parametre atama modundaki görüntü: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 199 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.30 Analog math Kısa açıklama Analog math bloğu kullanıcı tanımlı operandlardan ve işlemlerden oluşturulan bir denklemin AQ değerini hesaplar. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En girişindeki 0'dan 1'e durum değişimi analog math fonksiyon bloğunu etkinleştirir. Parametre V1: İlk işlenen değer V2: İkinci işlenen değer V3: Üçüncü işlenen değer V4: Dördüncü işlenen değer Op1: Birinci operatör Op2: İkinci operatör Op3: Üçüncü operatör Pr1: Birinci işlemin önceliği Pr2: İkinci işlemin önceliği Pr3: Üçüncü işlemin önceliği Qen›0: 0: En=0 1 olduğunda AQ'nun değeri 0'a geri çekilir: En=0 p iken AQ'nun son değeri korunur: Ondalık sayısı Değer aralıkları: 0, 1, 2, 3 AQ Çıkışı AQ çıkışı işlenen değerleri ve işlemlerden oluşturulan denklemin bir sonucudur. AQ, 0 tarafından bölme ya da aşırı akış meydana gelirse 32767 değerine ayarlanacak, negatif bir taşma (alt taşma) meydana gelirse -32768 değerine ayarlanacaktır. V1...V4 Parametreleri V1...V4 parametreleri için analog değerler kullanılan başka bir fonksiyonun güncel değerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki fonksiyonların gerçek değerlerini kullanabilirsiniz: ? Analog karşılaştırıcı (Sayfa 160) (gerçek değer Ax - Ay) ? Analog eşik tetikleyici (Sayfa 155) (gerçek değer Ax) ? Analog amplifikatör (Sayfa 167) (gerçek değer Ax) ? Analog çoklayıcı (Sayfa 186) (gerçek değer AQ) ? Analog rampa (Sayfa 188) (gerçek değer AQ) ? Analog math (gerçek değer AQ) ? PI denetleyici (Sayfa 192) (gerçek değer AQ) ? Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146) (gerçek değer Cnt) İstenen fonksiyonu blok numarası ile seçin. Parametre varsayılan değerleri hakkında bilgi için, Çekmede gecikme (Sayfa 119) başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 200 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Not V1, V2, V3 veya V4 parametresi için analog değer, gerçek değeri V1 ... V4 için değer aralığını geçen kullanılan başka bir fonksiyondan türetilirse LOGO! sınır değerini gösterir: - 32768 değer alt aralıktan daha az ise veya 32767 değer üst aralıktan daha büyük ise). p parametresi (ondalık sayısı) P parametresi sadece bir mesaj metninde Değer1, Değer2, Değer3, Değer4 ve AQ görüntülenmesine uygulanır. Fonksiyonel Açıklama Analog math fonksiyonu dört operandlı ve üç işlemli bir denklem kurmak üzere birleştirir. İşlem dört standart işlemden herhangi biri olabilir: +, -, *, veya /. Her bir işlem için, Yüksek (H), Orta(M), veya Düşük(L) olarak bir öncelik ayarlamalısınız. Yüksek işlem ilk olarak gerçekleştirilir, orta işlem takip eder ve daha sonra düşük işlem gerçekleştirilir. Her öncelikte bir işleminiz mutlaka olmalıdır. Operand değerleri, değer sağlamak için önceden belirtilmiş başka fonksiyona başvurabilirler. Analog math fonksiyonu sonucu en yakın tam sayı değerine yuvarlar. Değişken sayısı dörtte sabittir ve işlem sayısı 3'te sabittir. Daha az değişken kullanmanız gerekiyorsa, kalan parametreleri doldurmak için + 0 veya *1 gibi yapılar kullanın. Ayrıca fonksiyonun davranışını Etkinleştir parametresi En=0 olduğunda yapılandırabilirsiniz. Fonksiyon bloğu ya son değerini korur, ya da 0 olarak ayarlanır. Parametre Qen › 0 = 0 ise, o zaman fonksiyon En=0 olduğunda AQ değerini 0 olarak ayarlar. Parametre Qen › 0 = 1 ise, o zaman fonksiyon En=0 olduğunda AQ değerini son değerinde bırakır. Olası hatalar: Sıfıra bölüm ve taşma Analog math fonksiyon bloğu sıfıra bölüm ya da taşma ile sonuçlanırsa, meydana gelen hata tipini gösteren dahili bitleri ayarlar. Bu hataları algılamak için ve program davranışını ihtiyaca göre kontrol etmek için devre programınızda bir analog math hata algılama fonksiyon bloğu programlayabilirsiniz. Bir özel analog math fonksiyon bloğa referans etmesi için bir analog math hata algılama fonksiyon bloğu programlayabilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 201 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Örnekler Aşağıdaki tablolar bazı örnek analog math bloğu parametreleri ve sonuç denklemleri ve çıkış değerlerini göstermektedir: V1 Op1 V2 Op2 V3 Op3 V4 (Pr1) (Pr2) (Pr3) 12 + (M) 6 / (H) 3 - (L) 1 Denklem: (12 + (6 / 3)) - 1 Sonuç: 13 V1 Op1 V2 Op2 V3 Op3 V4 (Pr1) (Pr2) (Pr3) 2 + (L) 3 * (M) 1 + (H) 4 Denklem: 2 + (3 * (1 + 4)) Sonuç: 17 V1 Op1 V2 Op2 V3 Op3 V4 (Pr1) (Pr2) (Pr3) 100 - (H) 25 / (L) 2 + (M) 1 Denklem: (100 - 25) / (2 + 1) Sonuç: 25 Par parametresi ayarı Aşağıdaki resim ilk örneğe (12 + (6 / 3)) - 1 karşılık gelen programlama modunda görünümü gösterir: Operand değer, işlem ve işlem önceliği arasında gezinmek için ve tuşlarını kullanın. Bir değeri değiştirmek isterseniz, her bir değer için değer seçimleri üzerinde gezinmek üzere ve tuşlarını kullanın. İmleç V1..V4 satırı üzerindeyken bir ekrandan önceki ekrana gezinmek için tuşunu ve PR1..PR3 satırından sonraki ekrana gezinmek için tuşunu kullanın. Değişiklikleri kabul etmek için TAMAM tuşunu kullanın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 202 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF 4.4.31 Analog math hata algılama Kısa açıklama Referanslı analog math fonksiyon bloğunda (Sayfa 200) bir hata meydana geldiyse analog math hata algılama bloğu bir çıkış ayarlar. LOGO!'daki sembol Kablaj Açıklama En girişi En (Etkin) girişindeki 0'dan 1'e durum değişimi analog math hata algılama bloğunu etkinleştirir. R girişi R girişindeki bir sinyal çıkışı sıfırlar. Parametre MathBN: bir analog math komutunun blok numarası Hata: ZD: 0 ile bölme hatası OF: Taşma hatası ZD/OF: (0 ile bölme hatası) VEYA (Taşma hatası) OtoYndbşlt: Analog math hata fonksiyon bloğunun sonraki yürütülmesinden önce çıkışı sıfırlar. Y = evet; N = hayır Q çıkışı Algılanacak hata son yürütme referanslı analog math fonksiyon blokta meydana geldiyse Q çıkışı ayarlanır Parametre MathBN MathBN parametre değeri halihazırda programlanmış bir analog math fonksiyon bloğun blok numarası olacak şekilde referanslanmıştır. Fonksiyonel açıklama Referanslı analog math fonksiyon bloğunda bir hata meydana geldiğinde analog math hata algılama bloğu çıkışı ayarlar. Bir sıfıra bölüm hatası, taşma hatası ya da her iki tip hata meydan geldiğinde çıkışı ayarlayacak şekilde fonksiyonu programlayabilirsiniz. AutoRst ayarlanırsa, çıkış, fonksiyon bloğunun bir sonraki yürütülmesinden önce sıfırlanır. AutoRst ayarlanmazsa, çıkış her ayarlandığında analog math hata algılama bloğu R parametresi ile sıfırlanıncaya kadar ayarlanmış şekilde kalır. Bu şekilde, hata sonradan temizlense bile devre programı belli bir noktada hata oluştuğu bilgisine sahip olur. Herhangi bir tarama döngüsünde, referanslı analog math fonksiyon bloğu analog math hata algılama fonksiyon bloğundan önce yürütülürse, hata aynı tarama döngüsünde algılanır. Referanslı analog math fonksiyon bloğu analog math hata algılama fonksiyon bloğundan sonra yürütülürse hata bir sonraki tarama döngüsünde algılanır LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 203 LOGO! fonksiyonları 4.4 Özel fonksiyonlar listesi - SF Analog math hata algılama lojik tablosu Aşağıdaki tabloda Hata, hangi tür hatanın algılanacağını seçen analog math hata algılama foknsiyonunun parametresini gösterir. ZD, yürütme sonunda analog math fonksiyonu tarafından ayarlanan sıfır bölümüne ait biti gösterir: Hata meydana geldiyse 1, gelmediyse 0. OF, analog math talimatı tarafından ayarlanan taşma bitini gösterir: Hata meydana geldiyse 1, gelmediyse 0. ZD/OF Err parametresi sıfır bölme bitinin lojik OR'unu ve referanslı analog math fonksiyonunun taşma bitini gösterir. Q analog math hata algılama fonksiyonunun çıkışını gösterir. "x", bitin çıkışta bir etkisi olmayan 0 ya da 1 olabileceğini gösterir. Err ZD OF Q ZD 1 x 1 ZD 0 x 0 OF x 1 1 OF x 0 0 ZD/OF 1 0 1 ZD/OF 0 1 1 ZD/OF 1 1 1 ZD/OF 0 0 0 MathBN parametresi sıfırsa Q çıkışı da her zaman 0'dır. Par parametresi ayarı MathBN, AutoRst ve Err parametreleri programlama modunda ya da parametre atama modunda ayarlanabilir. Programlama modundaki görüntü (örnek): MathBN, AutoRst ve Err parametreleri arasında gezinmek için ve tuşlarını kullanın. Bir değeri değiştirmek isterseniz, her bir değer için değer seçimleri üzerinde gezinmek üzere ve tuşlarını kullanın. Değişiklikleri kabul etmek için TAMAM tuşunu kullanın. Parametre atama modundaki görüntü (örnek): LOGO! Kullanma Kılavuzu 204 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 5 LOGO!'nun Yapılandırılması Parametre ataması blok parametrelerinin yapılandırması anlamındadır. Zaman fonksiyonları için gecikme süreleri, zamanlayıcıların anahtarlama süreleri, sayaç eşik değerleri, saat sayacının aralığının izlenmesi, tetikleyicinin açma ve kapama eşik değerleri vb. ayarlayabilirsiniz. Parametreleri yapılandırabilirsiniz ? programlama modunda ? parametre atama modunda Programlama modunda devre programını yazan kişi parametreleri de düzenler Parametre atama modu devre programını değiştirmek zorunda kalmadan parametrelerin düzenlenmesine olanak sağlar. Bu özellik programlama modunu değiştirmek zorunda kalmadan parametreleri düzenleyebilmenize yarar. Avantajı: Devre programı korunur fakat özel gereksinimlere uyacak şekilde kullanıcı tarafından uyarlanabilir. Not Parametre atama modunda LOGO! devre programının yürütülmesini sürdürür. 5.1 Parametre atama modunun seçilmesi ÇALIŞTIR konumundan parametre atama moduna geçiş yapmak için ESC tuşuna basın: Not 0BA2 ve önceki versiyon cihazlar için aşağıdaki hususlar geçerlidir: ESC+OK tuşlarına basarak parametre atama modunu açabilirsiniz. LOGO!, parametre atama moduna geçer ve parametre atama menüsünü açar: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 205 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.1 Parametre atama modunun seçilmesi Parametre atama menüsündeki dört menü öğesinin açıklaması ? Dur Bu komutu devre programınızı durdurmak için ve programlama modu ana menüsüne geçmek için kullanırsınız. Bunu yapmak için: 1. ">" imlecini 'Dur' ifadesi üzerine taşımak için: ya da tuşuna basın 2. 'Dur' ifadesini onaylamak için: OK tuşuna basın 3. ">" imlecini 'Evet' seçeneği üzerine taşımak için: ya da tuşuna basın 4. 'Evet' ifadesini onaylamak için: OK tuşuna basın LOGO! programlama modu ana menüsünü gösterir: ? Param Ayar Çeşitli parametreler hakkında bilgi için, "Parametreler (Sayfa 207)", "Parametrelerin seçilmesi (Sayfa 208)" ve "Parametreleri değiştirme (Sayfa 209)" başlıklarına bakın. ? Ayar.. Çeşitli ayarlar hakkında bilgi almak için "LOGO! varsayılan değerlerin ayarlanması (Sayfa 211)" başlığına bakın. ? Prg Adı Bu menü komutu sadece devre programının adını okumanıza olanak sağlar. Parametre atama modunda bu adı değiştirmek (Sayfa 74) mümkün değildir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 206 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.1 Parametre atama modunun seçilmesi 5.1.1 Parametreler Not Parametrelerle ilgili aşağıdaki gerçekleştirilen söylemlerde, ilgili varsayılan parametre modunun ("+") korunduğunu varsayıyoruz. Bu, parametre atama modunda parametre görüntüleme ve düzenleme için önşarttır. "Parametre koruması (Sayfa 114)" ve "Senkronizasyon (Sayfa 94)" başlığına bakın. Parametrelere örnek olarak: ? Bir zaman rölesinin gecikme süreleri. ? Bir zaman anahtarının anahtarlama süreleri (cam). ? Sayaç eşik değerleri ? Saat sayaçları için izleme süresi ? Tetikleyici eşik değerleri. Her bir parametre, sahip olduğu blok numarası (Bx) ve parametreye ait bir kısa ad ile tanımlanır. Örnekler: ? T: ...yapılandırılabilir zaman değeridir. ? MI: ...yapılandırılabilir zaman aralığıdır. Not LOGO!Soft Comfort yazılımı bloklara isim atamanıza olanak sağlar (daha fazla bilgi için, LOGO! Yazılımı (Sayfa 225)" bölümüne bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 207 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.1 Parametre atama modunun seçilmesi 5.1.2 Parametrelerin seçilmesi Bir parametre seçmek için: 1. Parametre atama menüsünde 'Param Ayar' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 2. TAMAMtuşuna basarak onaylayın. LOGO! ilk parametreyi gösterir. Parametre ayarı yapılamıyorsa, ESC tuşuna basarak parametre atama menüsüne dönebilirsiniz. 3. Şimdi arzu ettiğiniz parametreyi seçin: ya da tuşuna basın 4. Düzenlemek istediğiniz parametreyi seçin ve TAMAM tuşuna basın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 208 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.1 Parametre atama modunun seçilmesi 5.1.3 Parametrelerin değiştirilmesi Öncelikle düzenlemek istediğiniz parametreyi seçin (Sayfa 208). Parametre değerini programlama modunda yaptığınız şekilde değiştirin: 1. İmleci değişiklik yapmak istediğiniz noktaya taşıyın: ya da tuşuna basın 2. Bu değeri değiştirmek için: ya da tuşuna basın 3. Değeri onaylamak için: TAMAM Not Sistem ÇALIŞTIR konumundayken zaman parametresini değiştirdiğinizde, taban zamanını da değiştirebilirsiniz (s=saniye, m=dakika, h=saat). Zaman parametresi başka bir fonksiyonun sonucunu gösteriyorsa bu durum geçerli değildir (böyle bir örnek için, "Çekmede gecikme (Sayfa 119)" başlığına bakın). Bu durumda değeri de zaman tabanını da değiştiremezsiniz. Zaman tabanını değiştirdiğinizde geçerli zaman sıfırlanır. T zamanının anlık değeri Parametre atama modunda T zamanı şöyle görünür: Yapılandırılan T süresini değiştirebilirsiniz. Anlık zamanlayıcı değeri Parametre atama modunda zamanlayıcı şalteri şöyle görünür: Açma/kapama sürelerini ve günü değiştirebilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 209 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.1 Parametre atama modunun seçilmesi Bir sayacın anlık değeri Parametre atama modunda sayaç parametresi şöyle görünür: Açma/kapama eşik değerini değiştirebilirsiniz. Açık ya da kapalı eşik değeri başka bir fonksiyonun sonucunu gösteriyorsa bu durum geçerli değildir ("Yukarı/aşağı sayıcı (Sayfa 146)" başlığında verilen örnekte, bu B021'dir). Saat sayacının anlık değeri Parametre atama modunda saat sayaç parametresi şöyle görünür: MI yapılandırılan zaman aralığını düzenleyebilirsiniz. Eşik tetikleyicinin anlık değeri Parametre atama modunda eşik tetikleyici parametresi şöyle görünür: Açma/kapama eşik değerini değiştirebilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 210 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi LOGO! Basic modülü için aşağıdaki fabrika ayar değerleri ayarlayabilirsiniz: Saat ayarları Gün içi saat ve tarih (Sayfa 212) , yaz saati/kış saati değişimi (Sayfa 91) ve senkronizasyon (Sayfa 94) için varsayılan değerleri ayarlayabilirsiniz: ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("Saat" menü öğesi) ? programlama modunda kurulum menüsü yardımıyla ("Saat" menü öğesi). Kontrast ve arka ışık ayarları Ekran kontrast ve arka ışık için varsayılan değerleri (Sayfa 213) ayarlayabilirsiniz: ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("LCD" menü öğesi) ? programlama modunda ayar menüsü yardımıyla ("LCD" menü öğesi) Menü Dili LOGO! menülerinin görüntüleneceği dili ayarlayabilirsiniz (Sayfa 214): ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("Menü Dili" menü öğesi) ? programlama modunda kurulum menüsü yardımıyla ("Menü Dili" menü öğesi) Basic Modül Analog Giriş Sayısı LOGO! Basic Modülleri LOGO! 24/o ve LOGO! 12/24RC/o dört analog girişi destekler. Daha önceden sadece iki tanesini destekliyordu. Bu modüllerde girişlerin ikisi ya da dördünü de (Sayfa 215) kullanıp kullanmayacağınızı seçebilirsiniz: ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("BM AI NUM" menü öğesi) ? programlama modunda ayar menüsü yardımıyla ("BM AI NUM" menü öğesi) Başlatma ekran ayarı LOGO!, ÇALIŞTIR moduna geçerken LOGO! ve LOGO! TD üzerinde görüntülenen başlatma ekranının ayar (Sayfa 216) ifadesini seçebilirsiniz: ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("BaşlangıçEkranı" menü öğesi) Mesaj Metni ayarları Programlama menüsünden bütün mesaj metni fonksiyon bloklarına (Sayfa 171) uygulanan ayarları seçebilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 211 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi 5.2.1 Gün içindeki saatin ve tarihin ayarlanması (LOGO! ... C) Gün içindeki saati ve tarihi ayarlayabilirsiniz. ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("Saat" menü öğesi) ? programlama modunda kurulum menüsü yardımıyla ("Saat" menü öğesi) Parametre atama modunda TOD ve tarih ayarı için: 1. Parametre atama modunu seçin (Sayfa 205). 2. Parametre atama menüsünde, 'Ayar..' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Ayar..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. ">" imlecini 'Saat..' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 5. 'Saat..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 6. ">" imlecini 'Saat Ayarl' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 7. 'Saat Ayarl' ifadesini uygulayın: OK tuşuna basın Not 'Saat Ayarl' komutu sadece LOGO!'da gerçek zamanlı saat varsa yürütülür (LOGO!..C). 'Saat Ayarl' komutuyla LOGO! gerçek zamanlı saat ayarını yapabilirsiniz. LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir. 8. Haftanın hangi günü olduğunu seçin: ya da tuşuna basın 9. İmleci bir sonraki konuma getirin: ya da tuşuna basın 10. Değeri değiştirmek için: ya da tuşuna basın 11. Doğru TOD ayarı yapmak için 9. ve 10. adımları tekrarlayın. 12. Doğru tarih ayarı yapmak için 9. ve 10. adımları tekrarlayın. 13. Girişlerinizi onaylamak için: OK tuşuna basın Programlama modunda TOD ve tarih ayarı yapmak için: Programlama modunda TOD ve tarih ayarı yapmak isterseniz, ana menüden 'Kurulum..' seçeneğini, daha sonra 'Saat..' ve 'Saat Ayarl' menülerini seçin. Şimdi çalışma gününü ve saati daha önce (adım 8'den itibaren) açıklandığı şekilde ayarlayabilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu 212 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi 5.2.2 Ekran kontrastı ve arka ışık seçiminin ayarlanması Ekran kontrastı için varsayılan değerleri ayarlayabilirsiniz ? parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla ("LCD" menü öğesi) ? programlama modunda ayar menüsü yardımıyla ("LCD" menü öğesi) Parametre atama modunda ekran kontrast ayarını yapmak için: 1. Parametre atama modunu seçin (Sayfa 205). 2. Parametre atama menüsünde 'Ayar..' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Ayar..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. Ayar menüsünde 'LCD' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 5. 'LCD..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 6. Varsayılan olarak, imleç Kontrast' ifadesini işaret eder. Böyle değilse, '>' imlecini 'Kontrast' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 7. 'Kontrast' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: 8. Ekran kontrastını değiştirmek için: ya da tuşuna basın 9. Girişinizi onaylamak için: TAMAM tuşuna basın Programlama modunda ekran kontrast ayarı yapmak için: Programlama modunda ekran kontrast ayarı yapmak isterseniz, ana menüden 'Kurulum' seçeneğini, daha sonra da 'Kontrast' menüsünü seçin. Artık ekran kontrastını daha önce (adım 8'den itibaren) açıklandığı şekilde ayarlayabilirsiniz. Parametre atama modunda arka ışık ayarını yapmak için: 1. Parametre atama modunu seçin. 2. Parametre atama menüsünde 'Ayar..' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Ayar..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. Ayar menüsünde 'LCD' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 5. 'LCD..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 6. '>' imlecini 'Arka ışık' üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 7. 'Arka ışık'ı onaylayın: OK tuşuna basın 8. '>' imlecini 'Default' ya da 'Her Zam.Aç' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın Varsayılan olarak arka ışık kapalıdır. Arka ışığı sürekli olarak açık tutmak için 'Her Zam.Aç' seçeneğini seçin. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 213 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi Programlama modunda arka ışık ayarını yapmak için: Programlama modunda arka ışık ayarı yapmak isterseniz, ana menüden 'Kurulum..' seçeneğini, daha sonra da 'LCD' menüsünü seçin. Artık arka ışık seçeneğini daha önce (adım 6'dan itibaren) açıklandığı şekilde ayarlayabilirsiniz. Uyarı: LOGO! TD arka ışık ömrü 20,000 saattir. 5.2.3 Menü dilinin ayarlanması LOGO! menülerinin dili on adet ön tanımlı dilden biri olabilir: CN (Çince) DE (Almanca) EN (İngilizce) ES (İspanyolca) FR (Fransızca) IT (İtalyanca) NL (Hollandaca) RU (Rusça) TR (Türkçe) JP (Japonca) Parametre atama modunda dil ayarı yapmak için: 1. Parametre atama modunu seçin (Sayfa 205). 2. Parametre atama menüsünde 'Ayar..' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Ayar..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. Ayar menüsünde, 'Menü Dili' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 5. 'Menü Dili' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 6. '>' imlecini tercih ettiğiniz dilin üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 7. Dil seçimini onaylayın. OK tuşuna basın Programlama modunda menü dili ayarı yapmak için: Programlama modunda menü dili ayarı yapmak isterseniz, ana menüden 'Kurulum..' seçeneğini, daha sonra da 'Menü Dili' menüsünü seçin. Artık menü dilini daha önce (adım 6'dan itibaren) açıklandığı şekilde ayarlayabilirsiniz. LOGO!'yu varsayılan dil ayarına sıfırlamak için: LOGO!'yu varsayılan dil ayarına (İngilizce) geri yüklemek isterseniz, aşağıdakileri yapın: 1. LOGO!'yu kapatın ve tekrar açın. 2. Kum saati simgesi çıktığında İngilizce menü girişleri görününceye kadar , ve OK tuşlarına birlikte basın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 214 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi 5.2.4 Basic Modülde Als sayısının ayarlanması LOGO! 12/24RC/RCo ve LOGO! 24/24o, dijital ya da analog giriş (0 ...10V) olarak kullanılabilen en çok dört onboard giriş desteğine sahiptir. I7 (AI1) ve I8 (AI2) girişleri kullansanız da kullanmasanız da varsayılan olarak analog girişler olarak mevcuttur. I1 (AI3) ve I2 (AI4) isteğe bağlı analog girişlerdir. LOGO!'da iki (varsayılan AI1 ve AI2) veya dört analog giriş kullanmayı seçebileceğiniz bir menü mevcuttur. Ayarlara bakılmaksızın I1 ve I2 girişleri dijital girişler olarak kullanılabilir. AI3 ve AI4 analog girişleri olarak kullanmak için 'BM AI NUM' değerini dört yapmalısınız. LOGO! Basic Modülde yapılandırılan analog giriş sayısının, eklenen genişletme modüllerindeki analog girişlerin müteakip numaralamasını etkilediğine dikkat ediniz (Bkz. "Maksimum kurulum (Sayfa 26)"). Parametre atama modunda Als sayısı ayarı yapmak için: 1. Parametre atama modunu seçin (Sayfa 205). 2. Parametre atama menüsünde 'Ayar..' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Ayar..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. Ayar menüsünde, '2 veya 4AI' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 5. '2 veya 4AI' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 6. '2AI' ya da '4AI'ya gidin: ya da tuşuna basın 7. Seçimi onaylayın. OK tuşuna basın Programlama modunda Als sayısı ayarını yapmak için: Programlama modunda Als sayısını ayarlamak isterseniz, ana menüden 'Kurulum..' seçeneğini, daha sonra da '2 veya 4AI' menüsünü seçin. Şimdi Als sayısını daha önce (adım 6'dan itibaren) açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz. Not Analog giriş sayısını değiştirirseniz, LOGO! otomatik olarak yeniden başlar. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 215 LOGO!'nun Yapılandırılması 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi 5.2.5 Başlatma ekranının ayarlanması LOGO! ve LOGO! TD'nin ÇALIŞTIR modunda görüntüleyeceği başlatma ekranını seçebilirsiniz. Bu seçimi parametre atama modunda ayar menüsü yardımıyla yapabilirsiniz ("AçılışEkran" menü öğesi). Başlatma ekranını seçmek için: 1. Parametre atama modunu seçin (Sayfa 205). 2. Parametre atama menüsünde, 'Ayar..' seçeneğini seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Ayar..' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın 4. 'AçılışEkran' seçeneği üzerine gidin: ya da tuşuna basın 'AçılışEkran' ifadesini onaylayın: OK tuşuna bastığınızda LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: Başlatma ekranının o anki ayarı alt satırda gösterilir. Varsayılan ayar 'Saat'tir. Ekranda o anki gün saatin ve tarihin görüntülenmesi arasında ya da dijital girişlerin değerleri arasında seçim yapabilirsiniz: 5. Arzu edilen varsayılan ayarı seçin: ya da tuşuna basın 6. Girişinizi onaylamak için: OK tuşuna basın LOGO! seçiminizi gösterir. Yaptığınız değişikliklerin etkin olması için, LOGO! Basic modülünü kapatıp açın. LOGO! ÇALIŞTIR modundayken, hem LOGO! hem de LOGO! TD seçtiğiniz başlatma ekranını gösterecektir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 216 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 6 LOGO! bellek ve pil kartları LOGO! program saklama ve gerçek zamanlı saat yedeklemesi için aşağıdaki kartlara sahiptir: ? LOGO! Bellek Kartı ? LOGO! Pil Kartı ? LOGO! Bellek/Pil Kartı Her üç kart da birbirlerinden kolayca ayırdedilebilmeleri için renk koduna sahiptir. Boyut olarak da farklıdırlar. LOGO! Bellek Kartı (mor) devre programının depolanması için alan sağlar. LOGO! Pil kartı (yeşil) iki yıla kadar gerçek zamanlı saate ait pil yedeklemesi sağlar. LOGO! Bellek/Pil kartı (kahverengi) hem devre programı depolaması hem de gerçek zamanlı saate ait pil yedeklemesi sağlar. İKAZ Pil kartını ya da kombine bellek/pil kartını tehlikeli mekanlarda kullanırsanız ölüm tehlikesi, kişisel yaralanma ya da mülk üzerinde zarar meydana gelebilir. Pil kartını ya da kombine bellek/pil kartını sadece tehlikeli olmayan mekanlarda kullanın. LOGO! 0BA6 Bellek Kartı ve LOGO! 0BA6 Bellek/Pil Kartı 32 Kbyte bellek alanı sağlar: LOGO! 0BA5 Bellek Kartının bellek alanına göre dört kat daha fazla. LOGO! bellekte sadece bir adet devre programının saklanmasına izin verir. Devre programını değiştirmek ya da ilk programı silmeden ek bir program oluşturmak isterseniz, programı bir yerde yedeklemeniz gerekir. LOGO! devre programını bir LOGO! Bellek Kartına ya da LOGO! Bellek/Pil kartına kopyalayabilirsiniz. Daha sonra bu kartı, devre programını kopyalamak amacıyla, başka bir LOGO!'ya takabilirsiniz. Bu husus programlarınızı aşağıdaki şekillerde yönetebilmenize imkan tanır: ? Devre programlarını yedeklemek ? Devre programlarının kopyasını çıkarmak ? Devre programlarını e-posta ile göndermek ? Büro ortamında program yazma ve test etme, daha sonra bu programı kontrol panosundaki başka bir LOGO! cihazına aktarma LOGO! cihazında modül kapağı bulunur, modülün kendisi bulunmaz. LOGO! Bellek Kartı, LOGO! Pil Kartı ve LOGO! Bellek/Pil Kartı ayrı olarak temin edilir. Not LOGO!'daki devre programını yedeklemek için bir bellek kartına ya da kombine bellek/pil kartına ihtiyacınız yoktur LOGO! devre programı, program modundan çıktığınızda otomatik olarak kalıcı belleğe kaydedilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 217 LOGO! bellek ve pil kartları 5.2 LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi Bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı LOGO! devre programı belleğindeki tüm verileri yedekleyebilir. Sipariş numaraları, Ek'teki "Sipraiş numaraları (Sayfa 269)" başlığı altında bulunmaktadır. Uyumluluk (Yeni LOGO! modülleri ile eski bellek kartları) ... önceki versiyonlara (0BA4 ve 0BA5 cihazları): Bir 0BA5 versiyonundaki bellek kartına yazılan veri bütün 0BA6 versiyonlarında okunabilir. 0BA4 bellek kartları 0BA6 versiyonları tarafından okunamaz. ... önceki versiyonlara (0BA0 ila 0BA3 cihazları): Önceki versiyonlarda (0BA0...0BA3 cihazları) yazılmış veri içeren bir bellek kartı 0BA4 ve sonraki nesil LOGO! cihazlarında kullanılamaz. Bu tür bir 'eski' bellek kartı LOGO! tarafından algılandığında, ekranda "Bilinmeyen Kart / ESC'ye basın" mesajı görünür. Aynı şekilde bir 0BA4 ya da üzeri bellek kartı 0BA0...0BA3 ailesi LOGO! cihazlarında kullanılamaz. Uyumluluk (Eski LOGO! modülleri ile yeni bellek, pil ya da kombine bellek/pil kartları) LOGO! 0BA6 bellek kartı, 0BA4 ya da 0BA5 cihazlarda bir devre programını saklamak amacıyla kullanılabilir, fakat 0BA0...0BA3 cihazlarda kullanılamaz. LOGO! 0BA6 Bellek Kartı ya da LOGO! 0BA6 Bellek/Pil Kartı-üzerinde bir LOGO! 0BA6 devre programı yüklü- LOGO! 0BA6 cihazından başka bir cihazda kullanılamaz. LOGO! 0BA6 Pil Kartı ya da LOGO! 0BA6 Bellek/Pil Kartı sadece 0BA6 cihazlarda kullanılabilir. Devre programlarının yukarıya doğru uyumluluğu Önceki 0BA0...0BA5 versiyonları için yazılmış olan devre programları LOGO!Soft Comfort yazılımı üzerinden 0BA6 ünitelerine aktarılabilir. LOGO! Kullanma Kılavuzu 218 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! bellek ve pil kartları 6.1 Güvenlik fonksiyonu (KopyKorum) 6.1 Güvenlik fonksiyonu (KopyKorum) Güvenlik fonksiyonu bellek kartlarında ya da kombine bellek/pil kartlarında bulunan devre programları için kopyalama koruması sağlar. Korunmayan bellek kartları Kısıtlama olmadan devre programlarını değiştirebilir, bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı ile cihazdan cihaza kopyalama yapabilirsiniz. Korumalı bellek kartları Bir devre programı, korumalı bir program bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartından LOGO!'ya aktarıldığında korunur. Bu devre programını LOGO!'da yürütmek için ÇALIŞTIR modu sırasında korumalı kartın takılı kalması gerekir; yani, kartta bulunan devre programı başka LOGO! cihazlarına kopyalanamaz. Bundan başka, korumalı bir devre programı aynı zamanda yazmaya karşı da korumalıdır. Parola korumalı bir devre programı doğru parola girildikten sonra artık korumalı değildir; yani, programı düzenleyebilir ve bellek kartını ya da kombine bellek/pil kartını çıkartabilirsiniz. Not Bir bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı için devre programı oluşturduğunuzda, programı daha sonra düzenleyebilmek için bir parola (Sayfa 75) atamanız gerekir. Parola ve koruyucu fonksiyon arasındaki ilişki Parola Koruma Değiştirme Kopyalama Silme - - Evet Evet Evet Evet - Evet, parolalı Evet Evet, parolalı - Evet Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet, parolalı Evet, parolalı Evet, parolalı LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 219 LOGO! bellek ve pil kartları 6.1 Güvenlik fonksiyonu (KopyKorum) Bir güvenlik fonksiyonunun atanması Bellek kartına ya da kombine bellek/pil kartına bir devre programı atamak ve koruma fonksiyonunu kopyalamak için programlama modunu açın ve "Kart" seçeneğini seçin. 1. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (ESC / >Durdur). 2. 'Kart' komutunu seçin: ya da tuşuna basın 3. 'Kart' ifadesini uygulamak için: OK tuşuna basın 4. ">" imlecini 'KopyKorum' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 5. 'KopyKorum' ifadesini uygulamak için: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: Mevcut koruma ayarı en alt satırda gösterilir. Bu fonksiyon varsayılan olarak devre dışıdır ("Hayır": devre dışı). Güvenlik fonksiyonunu etkinleştirme Güvenlik fonksiyonunu belirlemek için: 1. ">" imlecini 'Evet' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. 'Evet' ifadesini onaylayın: OK tuşuna basın LOGO! aşağıdaki ekranı gösterir: Not Bu sadece bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı için bir devre programı ve kopya koruması üretir; devre programının kendisi bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartına LOGO!'dan bağımsız şekilde kopyalanmalıdır (Sayfa 222). (Bu kopyalama açılışta yapılabilir.) "Hayır" konumunu (güvenlik fonksiyonu devre dışı) her zaman "Evet" konumuna (güvenlik fonksiyonu etkin) değiştirebilirsiniz. "Evet" (güvenlik fonksiyonu etkin) konumundan "Hayır" (güvenlik fonksiyonu devre dışı) konumuna değişiklik sadece bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartının bir devre programı içermemesi durumunda mümkündür. LOGO! Kullanma Kılavuzu 220 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! bellek ve pil kartları 6.2 Bellek ve pil kartlarının takılması ve çıkartılması 6.2 Bellek ve pil kartlarının takılması ve çıkartılması Kopya korumalı bir devre programı içeren bellek kartı veya kombine bellek/pil kartı çıkardığınızda aşağıdaki hususlara dikkat edin: Kartta kayıtlı devre programı sadece kartın sistem çalışırken takılı kalması durumunda yürütülebilir. Bellek kartı veya kombine bellek/pil kartını çıkardıktan sonra LOGO! çıkışında 'Program Yok' mesajı görünür. ÇALIŞTIR sırasında kartın çıkartılması, kabul edilemez çalışma durumlarına neden olur. Her zaman aşağıdaki uyarıyı dikkate alın: İKAZ Bellek kartının açık yuvasına parmaklarınızla veya metal/iletken bir nesneyle dokunmayın. L1 ve N kutupları kaza ile değiştirilirse bellek kart soketi gerilim altında olabilir. Bellek kartı, pil kartı veya kombine bellek/pil kartı sadece yetkili personel tarafından çıkartılmalıdır. Bellek kartı, pil kartı veya kombine bellek/pil kartının çıkartılması Bellek kartını çıkarmak için, dikkatli bir şekilde kartın üst ucundaki yarığa 3-mm ağız genişliğine sahip bir tornavida yerleştirin ve modülü yuvadan kısmen kaldırın. Bellek kartını şimdi çıkartabilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 221 LOGO! bellek ve pil kartları 6.3 LOGO!'dan bellek kartına veri kopyalama Bir pil kartını veya kombine bellek/pil kartını çıkarmak için kartın üst yüzeyindeki yuvaya arkada oturuncaya kadar 3-mm ağız genişliğine sahip bir tornavida sokun ve tornavida takılıyken kartı elinizle çıkarın. Bellek kartı, pil kartı veya kombine bellek/pil kartının takılması Bellek kartı, pil kartı ve kombine bellek/pil kart yuvasının girişi sağ alt tarafında yivlidir. Kartların kenarları da benzer şekilde yivlidir. Bu kodlama, kartların yanlış takılmasını önler. Bellek kartı, pil kartı veya kombine bellek/pil kartını yuvaya yerleştirin ve oturuncaya kadar itin. 6.3 LOGO!'dan bellek kartına veri kopyalama Devre programını bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartına kopyalamak için: 1. Bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartını yuvaya takın. 2. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (ESC / >Durdur). 3. Ana menü açılır. 'Kart' komutunu seçmek için: ya da tuşuna basın 4. OK tuşuna basın. Aktarma menüsü açılır. 5. '>' imlecini 'LOGO › Kart' seçeneği üzerine getirin (gerekirse): ya da tuşuna basın 6. OK tuşuna basın. LOGO! şimdi devre programını bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartına kopyalıyacaktır. (Eğer bellek kartı uyumsuz bir 0BA0..0BA4 versiyonuna ait ise, LOGO! şu mesajı gösterir: "Bilinmeyen kart/ ESC" tuşuna basın.) LOGO! Kullanma Kılavuzu 222 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! bellek ve pil kartları 6.4 Bellek kartından LOGO!'ya veri kopyalama LOGO! kopyalamayı bitirince otomatik olarak ana menüye döner: Devre programı yedeklemesi artık bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartına kopyalanmıştır, kartı çıkarabilirsiniz. Kapağı yerine takmayı unutmayın. LOGO! devre programını kopyalarken enerji kesilirse, Enerji geri geldikten sonra işlemi tekrarlayın. Not LOGO!'da korumalı bir devre programının parolası bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartınızdaki kopyalanan program versiyonuna da uygulanır. 6.4 Bellek kartından LOGO!'ya veri kopyalama Uyumlu bir bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartından LOGO!'ya iki yoldan birisiyle devre programı kopyalayabilirsiniz: ? LOGO!'nun açılması sırasında otomatik olarak (ENERJİ AÇMA) ? LOGO!'nun "Kart" menüsü yardımıyla Not Modül/kart üzerindeki program parola korumalı ise, LOGO!'ya kopyalanan program da aynı parola ile korunur. LOGO!'nun açılması sırasında otomatik olarak kopyalama Aşağıdaki yolu izleyin: 1. LOGO!'ya giden enerji beslemesini kesin (ENERJİ KAPATMA) 2. Yuva kapağını çıkarın. 3. Program modülü/kartını ilgili yuvaya yerleştirin. 4. LOGO!'ya giden enerji beslemesini açın LOGO!, programı, program modülünden/kartından LOGO!'ya kopyalar. (Eğer bellek kartı uyumsuz bir 0BA0..0BA3 versiyonuna ait ise, LOGO! şu mesajı gösterir: "Bilinmeyen Kart / ESC'ye basın" .) LOGO! kopyalamayı bitirince ana menüyü açar: LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 223 LOGO! bellek ve pil kartları 6.4 Bellek kartından LOGO!'ya veri kopyalama Not LOGO!'yu ÇALIŞTIR moduna getirmeden önce LOGO! ile kontrol ettiğiniz sistemin bir tehlike kaynağı oluşturmadığından emin olun. 1. ">" imlecini 'Başlat' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 2. OK tuşuna basın. "Kart" menüsü yardımıyla kopyalama Bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı değiştirme ile ilgili bilgi için, ayrıca "Bellek ve pil kartlarının takılması ve çıkartılması (Sayfa 221)" başlığına bakın. Bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartından LOGO!'ya program kopyalamak için: 1. Bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartını takın 2. LOGO!'yu programlama moduna geçirin (ESC / >Durdur). 3. ">" imlecini 'Kart..' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 4. OK tuşuna basın. Aktarma menüsü açılır. 5. '>' imlecini 'Kart › LOGO' seçeneği üzerine taşıyın: ya da tuşuna basın 6. TAMAM tuşuna basın. LOGO! devre programını bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartından LOGO!'ya kopyalar. (Eğer bellek kartı uyumsuz bir 0BA0..0BA3 versiyonuna ait ise, LOGO! şu mesajı gösterir: "Bilinmeyen Kart / ESC'ye basın" .) LOGO! kopyalamayı bitirince otomatik olarak ana menüye döner. LOGO! Kullanma Kılavuzu 224 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 7 LOGO! yazılımı 7.1 LOGO! yazılımı PC için bir programlama paketi olarak LOGO!Soft Comfort yazılımı kullanılabilir. Bu yazılım birçok özellik sunmaktadır, örneğin: ? Devre programınızın Merdiven Diyagramı (kontak çizelgesi / devre diyagramı) ya da Fonksiyon Bloğu Diyagramı (fonksiyon çizelgesi) vasıtasıyla çevrimdışı olarak hazırlanması için bir grafik arayüzü ? Devre programınızın PC üzerinde simülasyonu ? Devre programı için bir blok diyagramının oluşturulması ve yazdırılması ? Devre programının sabit disk ya da diğer ortamlara yedeklenmesi ? Devre programlarının karşılaştırılması ? Blokların kolay yapılandırılması ? Devre programının her iki yönde de aktarılması: – LOGO!'dan PC'ye – PC'den LOGO!'ya ? Saat sayacı değerlerinin okunması ? Gün içindeki saatin ayarlanması ? Yaz saati/kış saati geçişi ? Online test: LOGO!'nun ÇALIŞTIR modundaki durum değişiklikleri ve proses değişkenlerinin izlenmesi: – Dijital I/O, işaretler, kayıt kaydırma ve imleç tuşlarının durumu – Tüm analog I/O ve işaretlerin değerleri – Tüm blokların sonuçları – Seçilen blokların anlık değerleri (zamanlar dahil) ? PC aracılığıyla devre programının çalıştırılması ve durdurulması (ÇALIŞTIR, DURDUR) LOGO! alternatifleri Göreceğiniz üzere LOGO!Soft Comfort yazılımı şu avantajları ile geleneksel mühendislik metodlarına bir alternatif oluşturmaktadır: ? Devre programınızı bilgisayarda geliştirebilirsiniz. ? Devre programını bilgisayarda simule edebilir ve sisteminizde kullanıma sunmadan önce fonksiyonlarını test edebilirsiniz. ? Devre programına açıklamalar ekleyebilir, yedeklemeler oluşturabilirsiniz. ? Devre programınızın bir kopyasını bilgisayarda saklayabilir, ileride değişiklikler yapmak üzere doğrudan kullanılabilir hale getirebilirsiniz. ? Devre programının LOGO!'ya aktarılması sadece bir kaç tuşa basarak gerçekleşir. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 225 LOGO! yazılımı 7.1 LOGO! yazılımı LOGO!SoftComfort ® ® ® ® LOGO!Soft Comfort Windows Vista , Windows 98 , Windows NT 4.0 , Windows Me , ® ® ®, ® Windows 2000 , Windows XP , Linux ve Mac OS X işletim sistemleri altında çalışır. LOGO!Soft Comfort server/client işletimini destekler ve devre programlarınızı oluştururken size yüksek serbestlik ve rahatlık sunar. LOGO!Soft Comfort V6.1 Bu, LOGO!Soft Comfort yazılımının son sürümüdür. Versiyon 6.1'de cihaza ait bu kılavuzda açıklanan tüm fonksiyonları ve cihazların işlevselliğini bulabilirsiniz. Önceki LOGO!Soft Comfort versiyonlarının yükseltilmesi Upgrade to LOGO!Soft Comfort V6.1 yazılımı ile, LOGO!Soft Comfort V1.0, V2.0, V3.0, V4.0 ya da V5.0'ı V6.1'e yükseltebilirsiniz. Sipariş numaraları Ek'teki "Sipariş numaraları" başlığı altında bulunmaktadır. Not Tam sürüm kurulu değilse, aşağıda açıklandığı gibi bir yükseltme işlemi gerçekleştirebilirsiniz: • Yeni yazılımı CD'den yükleyin. • Sistem tarafından önceki versiyon istendiğinde eski LOGO!Soft Comfort CD'sini CD sürücüsüne yerleştirin. • Tarayıcınızda CD üzerinden "...\Tools\Application" dizinini seçin. Güncellemeler ve bilgi Önsözde verilen internet adresinden yazılımın demo versiyonunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Güncellemeler, yükseltmeler ve LOGO!Soft Comfort Güncelleme Merkezi ile ilgili ayrıntılı bilgi için LOGO!Soft Comfort yazılımındaki online yardıma müracaat edin. LOGO! Kullanma Kılavuzu 226 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! yazılımı 7.2 LOGO!'nun bir PC'ye bağlanması 7.2 LOGO!'nun bir PC'ye bağlanması PC kablosunu bağlama LOGO!'yu bir bilgisayara bağlamak için LOGO! PC kablosuna ihtiyaç vardır. Bkz Ek "Sipariş numaraları (Sayfa 269)". LOGO! Basic modülüne giden enerjiyi kesin. LOGO!'dan kapağı, bellek kartını ya da kombine bellek/pil kartını çıkarın ve kabloyu bu sokete takın. Kablonun diğer ucunu bilgisayarın seri portuna takın. USB PC kablosunun bağlanması LOGO!'yu PC'ye LOGO! USB PC kablosu ile de bağlayabilirsiniz. Kablo sipariş numarası için, bkz Ek "Sipariş numaraları (Sayfa 269)". LOGO!'dan kapağı ya da bellek kartını, pil kartını ya da kombine bellek/pil kartını çıkarın ve kabloyu bu sokete takın. Kablonun diğer ucunu PC'nin USB portuna takın. LOGO!'nun PC - LOGO! moduna geçirilmesi Ekranlı/ekransız LOGO!'yu bilgisayarınızdan DURDUR konumuna geçirin (LOGO!Soft Comfort yazılımındaki online yardıma müracaat edin) ya da ekranlı bir cihazda ESC / >Durdur komutunu seçip 'Evet' ile girişi onaylayın. LOGO! DURDUR konumunda ve PC ile online iletişime sahip iken, aşağıdaki PC komutları kabul edilir: ? LOGO!'yu ÇALIŞTIR konumuna geçirin ? Devre programını oku/yaz ? Yaz saatini/kış saatini oku/yaz DURDUR konumunda karşıya yükleme/indirme yapmaya başladığınızda aşağıdaki ekran otomatik olarak gelir: Not 0BA3'ten önceki ekranlı/ekransız versiyonları PC - LOGO moduna aşağıda açıklandığı şekilde geçirebilirsiniz: 1. LOGO!'ya giden enerji beslemesini kesin. 2. Kapağı ya da bellek, pil ya da kombine bellek/pil kartını çıkarın ve kabloyu bu sokete takın. 3. Enerjiyi açın. LOGO! otomatik olarak PC - LOGO moduna geçer. Artık PC, LOGO!'ya erişebilir. Bu fonksiyonla ilgili bilgi için LOGO!Soft Comfort yazılımındaki Online Yardım bölümüne müracaat edin. Ekransız LOGO! versiyonları ile ilgili daha fazla bilgi için, Ek'teki "Ekransız LOGO! (Sayfa 261)" başlığına bakın. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 227 LOGO! yazılımı 7.2 LOGO!'nun bir PC'ye bağlanması PC - LOGO modunun kapatılması Veri aktarımı tamamlandığında PC bağlantısı otomatik olarak kapatılır. Not LOGO!Soft Comfort yazılımı ile oluşturulan devre programı parola korumalı ise hem devre programı hem de parola LOGO!'ya aktarılır. Veri transferi sonunda parola sorgusu devreye alınır. LOGO!'da oluşturulan parola korumalı bir programın karşıya yüklenmesi sadece LOGO!Soft Comfort yazılımında doğru parolanın girilmesinden sonra mümkündür. LOGO! Kullanma Kılavuzu 228 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 8 Uygulamalar Not LOGO! örnek uygulamaları Siemens LOGO! web sitesinde (http://www.siemens.com/logo)tüm müşterilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır (Ürünler ve Çözümler › Uygulamalar › Uygulama Örnekleri'ne gidiniz). Burada verilen örneklerin hatasız oldukları garanti edilemez; bu örneklerin amacı LOGO! uygulama alanları hakkında genel bilgi vermektir ve kullanıcıya özel çözümlerden farklı olabilirler. Siemens değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcının sistemi çalıştırması kendi sorumluluğundadır. Güvenlik hususları için ilgili ulusal standartlara ve sisteme ait kurulum yönetmeliklerine müracaat edin. İnternette aşağıdaki örnek uygulamaları, ileri uygulamalar için ipuçlarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz: ? Sera bitkileri için sulama sistemi ? Konveyör kontrol sistemi ? Bükme makinesi kontrol sistemi ? Vitrin aydınlatması ? Zil sistemi (örn. bir okulda) ? Araç park yeri izleme ? Dış mekan aydınlatması ? Elektrikli panjur kontrol sistemi ? Ev dış ve iç mekan aydınlatma sistemi ? Mikser kontrol sistemi ? Spor salonu aydınlatması ? 3 yükün eşit olarak dağıtılması ? Büyük kesitli kablo kaynaklama makineleri için ardışık kontrol sistemi ? Adım anahtarı (örn. fanlar için) ? Brulör için ardışık kontrol ? Birkaç pompanın merkezi operatör kontrollü izlenmesi ? Kesme cihazı (örn. patlayıcı sigortalar) ? Kullanım periyotlarının izlenmesi, örneğin güneş enerjisi sistemi ? Akıllı ayak pedalları, örneğin hız ön seçimi için) ? Asansörlü platform kumandası ? Tekstil işleme, ısıtma ve konveyör kayışı kumandası ? Silo doldurma sistemi ? LOGO! TD üzerindeki sayılan nesnelerin toplamını gösteren mesaj metnine sahip doldurma istasyonu LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 229 Uygulamalar İnternette ayrıca uygulama açıklamalarını ve ilgili devre şemalarını da bulabilirsiniz. Bu dosyalar *.pdf formatında olup dosyaları Adobe Acrobat Reader ile okuyabilirsiniz. Bilgisayarınıza LOGO!Soft Comfort yazılımı yüklediyseniz, ilgili devre programlarını indirmek için disk simgesine tıklayabilirsiniz, daha sonra uygulamanıza uyarlayabilir ve programı bir PC kablosu ile LOGO!'ya aktarabilirsiniz. LOGO! kullanmanın avantajları Şu durumlarda LOGO! kullanmak bilhassa avantajlıdır: ? Yardımcı şalt cihazlarının yerine entegre LOGO! fonksiyonlarını kullanmak için ? Kablaj ve montaj zamanından tasarruf etmek için - çünkü LOGO! kablajı "içerisinde" tutmaktadır. ? Kumanda panosu/dağıtım kutusundaki malzemeler için gereken yerden tasarruf etmek amacıyla. Daha küçük kumanda panosu/dağıtım kutusu yeterli alan sağlayabilecektir. ? İlave şalt cihazı eklemek ya da kablajı değiştirmek zorunda kalmadan fonksiyon eklemek ya da değiştirmek için. ? Müşterilerinizin ev ve ticari tesis kurulumlarına yeni, ilave fonksiyonlar kazandırmak için. Örnekler: – Ev içi güvenlik sistemleri: LOGO! siz tatildeyken bir lambayı düzenli olarak açıp kapar ya da elektrikli panjurları indirip kaldırır. – Merkezi ısıtma: LOGO! sirkülasyon pompasını su ya da ısı gerçekten gerektiği zaman çalıştırır. – Soğutma sistemleri: LOGO! enerji tasarrufu amacıyla soğutma sistemlerini düzenli olarak eritebilirsiniz edebilir. – Akvaryumunuzu ve terraria'yı zamana bağlı olarak aydınlatabilirsiniz. Son fakat en az diğerleri kadar önemli olarak: ? Piyasada bulunan bina içi sistemlere kurulumu kolaylaştıran şalter ve basma düğmeleri kullanabilirsiniz. ? Dahili güç kaynağı sayesinde LOGO!'yu doğrudan ev içi projelerinize bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi istermisiniz? LOGO! hakkında daha fazla bilgi için, internet sayfamızı ziyaret edin. Geçerli URL adresine Önsöz (Sayfa 3) bölümünden ulaşılabilinir. Önerileriniz var mı? Elbette ki LOGO!’yu kullanmanın daha pek çok yolu var. Eger sizin de aklınızdan geçen bir uygulama alanı varsa, neden bize yazmıyorsunuz? Aldığımız tüm önerileri toplayacağız ve olabildiğince çoğunu yayınlayacağız. LOGO! devreniz ne kadar basit ya da alışılmadık olursa olsun bize yazın! Önerilerinizi almaktan büyük mutluluk duyacağız. Adresimiz: Siemens AG A&D AS FA PS4 PO box 48 48 D-90327 Nuremberg LOGO! Kullanma Kılavuzu 230 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 A Teknik veriler A.1 Genel teknik veriler Kriterler Uygunluk Değerler LOGO! Basic Boyutlar (GxYxD) 72 x 90 x 55 mm Ağırlık Yaklaşık 190 g Montaj 35 mm DIN raylı 4 otomat genişliği üzerine ya da duvara montajlı LOGO! genişletme modülleri DM8..., AM... Boyutlar (GxYxD) 36 x 90 x 53 mm Ağırlık Yaklaşık 90 g Montaj 35 mm DIN raylı 2 otomat genişliği üzerine ya da duvara montajlı LOGO! TD (Metin Ekranı) 128.2 x 86 x 38.7 mm Yaklaşık 220g Dirsek montajı LOGO! genişletme modülleri DM16... Boyutlar (GxYxD) 72 x 90 x 53 mm Ağırlık Yaklaşık 190 g Montaj 35 mm DIN raylı 4 otomat genişliği üzerine ya da duvara montajlı İklimsel ortam koşulları Ortam sıcaklığı Düşük sıcaklık IEC 60068- 2-1 Yatay montaj 0 ... 55 °C Yüksek sıcaklık IEC Dikey montaj 0 ... 55 °C 60068-2-2 Depolama/nakliye - 40 °C... +70 °C Bağıl nem IEC 60068-2-30 %10'dan %95'e kadar yoğunlaşma yok Hava basıncı 795 ... 1080 hPa 3 3 Atık maddeler IEC 60068-2-42 SO2 10 cm /m , 10 gün 3 3 IEC 60068-2-43 H2S 1 cm /m , 10 gün Mekanik ortam koşulları Koruma sınıfı LOGO! Basic modülü ön paneli için IP 20 LOGO! TD ön paneli için IP 65 Titreşimler: IEC 60068-2-6 5 ... 8.4 Hz (sabit genlik 3.5 mm) 8.4 ... 150 Hz (sabit hızlanma 1 g) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 231 Teknik veriler A.1 Genel teknik veriler Kriterler Uygunluk Değerler Darbe IEC 60068-2-27 18 darbe (yarım-sinüs dalgası 15g/11 ms) Serbest düşüş (paketli) IEC 60068-2-32 0,3 m Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Enterferans baskılama EN 55011/A Klas B grup1 EN 55022/B EN 50081-1 (evsel kullanımda) Elektrostatik deşarj IEC 61000-4-2 8 kV hava deşarjı Şiddet 3 6 kV kontak deşarjı Elektromanyetik alanlar IEC 61000-4-3 Alan gücü 1 V/m ve 10 V/m Kablolardaki ve ekranlardaki yüksek IEC 61000-4-6 10 V gerilim (HF) akımları Ani gerilim darbeleri IEC 61000-4-4Şiddet 3 2 kV (besleme ve sinyal hatları) Yüksek-enerji bastırma darbesi IEC 61000-4-5Şiddet 3 1 kV (elektrik hatları) simetrik (yalnızca LOGO! 230 ...) 2 kV (elektrik hatları) asimetrik IEC Güvenliği Temas mesafesinin ölçümü IEC 60664, IEC 61131-2, Yerine getirildi EN 50178 cULus ila UL 508, CSA C22.2 No. 142 LOGO! 230 R/RC, ayrıca IEC60730-1 Yalıtım direnci IEC 61131-2 Yerine getirildi Döngü süresi Fonksiyon başına döngü süresi < 0.1 ms Başlangıç Enerji verme sırasındaki başlangıç tip. 9 s süresi LOGO! Kullanma Kılavuzu 232 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.2 Teknik veriler: LOGO! 230... A.2 Teknik veriler: LOGO! 230... LOGO! 230 RC LOGO! 230 RCo Güç kaynağı Giriş gerilimi 115...240 V AC/DC İzin verilen aralık 85 ... 265 V AC 100 ... 253 V DC İzin verilen şebeke frekansı 47 ... 63 Hz Enerji tüketimi • 115 V AC • 15 ... 40 mA • 240 V AC • 15 ... 25 mA • 115 V DC • 10 ... 25 mA • 240 V DC • 6 ... 15 mA Gerilim arızası koruması • 115 V AC/DC • tip. 10 ms • 240 V AC/DC • tip. 20 ms Enerji kaybı • 115 V AC • 1.7 ... 4.6 W • 240 V AC • 3.6 ... 6.0 W • 115 V DC • 1.1... 2.9 W • 240 V DC • 1.4 ... 3.6 W Gerçek zamanlı saatin 25 °C'de tip. pil kartsız yedeklenmesi tip ile 80 saat. pil kartlı 2 yıl Gerçek zamanlı saatin doğruluğu tip. ± 2 s / gün Dijital girişler Miktar 8 Elektrik yalıtımı Hayır Yüksek hızlı giriş sayısı 0 Giriş frekansı • Normal giriş • maks. 4 Hz • Yüksek hızlı giriş • - - Giriş gerilimi L1 • Sinyal 0 • < 40 V AC • Sinyal 1 • > 79 V AC • Sinyal 0 • < 30 V DC • Sinyal 1 • > 79 V DC Giriş akımı • Sinyal 0 • < 0.03 mA AC • Sinyal 1 • > 0.08 mA AC • Sinyal 0 • < 0.03 mA DC • Sinyal 1 • > 0.12 mA DC LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 233 Teknik veriler A.2 Teknik veriler: LOGO! 230... LOGO! 230 RC LOGO! 230 RCo 0-1'de gecikme süresi: • 120V AC • tip. 50 ms • 240 V AC • tip. 30 ms • 120 V DC • tip. 25 ms • 240V DC • tip. 15 ms 1-0'da gecikme süresi: • 120V AC • tip. 65 ms • 240 V AC • tip. 105 ms • 120 V DC • tip. 95 ms • 240V DC • tip. 125 ms Hat uzunluğu (sipersiz) 100 m Dijital çıkışlar Miktar 4 Çıkış türü Röle çıkışları Elektrik yalıtımı Evet Gruptaki çıkış sayısı 1 Bir dijital girişin kontrolü Evet Sürekli akım I röle başına maks. 10 A th Dalgalanma akımı maks. 30 A Akkor lamba yükü (25000 açma / kapama döngüsü) • 230/240 V AC • 1000 W • 115/120 V AC • 500 W Balastlı floresan tüpler (25000 açma / 10 x 58 W (230/240 V AC'de) kapama döngüsü) Konvensiyonel olarak kompanze edilmiş 1 x 58 W (230/240 V AC'de) floresan tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Kompanze edilmemiş floresan tüpler 10 x 58 W (230/240 V AC'de) (25000 açma / kapama döngüsü) Kısa devre koruması cos 1 Enerji koruması B16, 600A Kısa devre koruması cos 0.5 - 0.7 Enerji koruması B16, 900A Sıcaklığa bağlı olarak yükün azaltılması yok; tüm sıcaklık aralığı boyunca Enerji artışı için paralel çıkış devreleri İzin verilmez Çıkış rölesinin korunması (arzu edilirse) maks. 16 A, karakteristik B16 Tetikleme hızı Mekanik 10 Hz Omik yük/lamba yükü 2 Hz Endüktif yük 0.5 Hz Dikkat: Kondansatörlü floresan lambalar için, floresan lamba balastlarının teknik verileri de dikkate alınmalıdır. İzin verilen maksimum dalgalanma akımı aşıldıysa, floresan lamba uygun kontaktör röleleri ile açılıp kapanmalıdır. Veriler aşağıdaki cihazlar kullanılarak belirlenmiştir: Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 kompanze edilmemiş. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 7µF'lı paralel kompanzasyon. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 501 1-1N balastlı. LOGO! Kullanma Kılavuzu 234 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.3 Teknik veriler: LOGO! DM8 230R ve LOGO! DM16 230R A.3 Teknik veriler: LOGO! DM8 230R ve LOGO! DM16 230R LOGO! DM8 230R LOGO! DM16 230R Güç kaynağı Giriş gerilimi 115...240 V AC/DC 115 ... 240 V AC/DC İzin verilen aralık 85 ... 265 V AC 85 ... 265 V AC 100 ... 253 V DC 100 ... 253 V DC İzin verilen şebeke frekansı 47 ... 63 Hz Enerji tüketimi • 115 V AC • 10 ... 30 mA • 10 ... 60 mA • 240 V AC • 10 ... 20 mA • 10 ... 40 mA • 115 V DC • 5 ... 15 mA • 5 ... 25 mA • 240 V DC • 5 ... 10 mA • 5 ... 20 mA Gerilim arızası koruması • 115 V AC/DC • tip. 10 ms • tip. 10 ms • 240 V AC/DC • tip. 20 ms • tip. 20 ms Enerji kaybı • 115 V AC • 1.1 ... 3.5 W • 1.1 ... 4.5 W • 240 V AC • 2.4 ... 4.8 W • 2.4 ... 5.5 W • 115 V DC • 0.5 ... 1.8 W • 0.6 ... 2.9 W • 240 V DC • 1.2 ... 2.4 W • 1.2 ... 4.8 W Dijital girişler Miktar 4 8 Elektrik yalıtımı Hayır Hayır Yüksek hızlı giriş sayısı 0 0 Giriş frekansı • Normal giriş • maks. 4 Hz • maks. 4 Hz • Yüksek hızlı giriş • - - • - - Giriş gerilimi L1 • Sinyal 0 • < 40 V AC • < 40 V AC • Sinyal 1 • > 79 V AC • > 79 V AC • Sinyal 0 • < 30 V DC • < 30 V DC • Sinyal 1 • > 79 V DC • > 79 V DC Giriş akımı • Sinyal 0 • < 0.03 mA AC • < 0.05 mA AC • Sinyal 1 • > 0.08 mA AC • > 0.08 mA AC • Sinyal 0 • < 0.03 mA DC • < 0.05 mA DC • Sinyal 1 • > 0.12 mA DC • > 0.12 mA DC LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 235 Teknik veriler A.3 Teknik veriler: LOGO! DM8 230R ve LOGO! DM16 230R LOGO! DM8 230R LOGO! DM16 230R 0-1'de gecikme süresi: • 120V AC • tip. 50 ms • tip. 50 ms • 240 V AC • tip. 30 ms • tip. 30 ms • 120 V DC • tip. 25 ms • tip. 25 ms • 240V DC • tip. 15 ms • tip. 15 ms 1-0'da gecikme süresi: • 120V AC • tip. 65 ms • tip. 65 ms • 240 V AC • tip. 105 ms • tip. 105 ms • 120 V DC • tip. 95 ms • tip. 95 ms • 240V DC • tip. 125 ms • tip. 125 ms Kablo uzunluğu (ekransız) 100 m 100 m Dijital çıkışlar Miktar 4 8 Çıkış türü Röle çıkışları Röle çıkışları Elektrik yalıtımı Evet Evet Gruptaki çıkış sayısı 1 1 Bir dijital girişin kontrolü Evet Evet Sürekli akım Ith röle başına maks. 5 A röle başına maks. 5 A Dalgalanma akımı maks. 30 A maks. 30 A Akkor lamba yükü (25000 açma / kapama döngüsü): 230/240 V AC 1000 W 1000 W 115/120 V AC 500 W 500 W Balastlı floresan tüpler (25000 10 x 58 W (230/240 V AC'de) 10 x 58 W (230/240 V AC'de) açma / kapama döngüsü) Konvensiyonel olarak kompanze 1 x 58 W (230/240 V AC'de) 1 x 58 W (230/240 V AC'de) edilmiş floresan tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Kompanze edilmemiş floresan 10 x 58 W (230/240 V AC'de) 10 x 58 W (230/240 V AC'de) tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Kısa devre koruması cos 1 Enerji koruması B16, 600A Enerji koruması B16, 600A Kısa devre koruması cos 0.5 - Enerji koruması B16, 900A Enerji koruması B16, 900A 0.7 Sıcaklığa bağlı olarak yükün yok; tüm sıcaklık aralığı yok; tüm sıcaklık aralığı azaltılması boyunca boyunca Enerji artışı için paralel çıkış İzin verilmez İzin verilmez devreleri Çıkış rölesinin korunması (arzu maks. 16 A, maks. 16 A, edilirse) karakteristik B16 karakteristik B16 Tetikleme hızı Mekanik 10 Hz 10 Hz Omik yük/lamba yükü 2 Hz 2 Hz Endüktif yük 0.5 Hz 0.5 Hz Dikkat: Kondansatörlü floresan lambalar için, floresan lamba balastlarının teknik verileri de dikkate alınmalıdır. İzin verilen maksimum dalgalanma akımı aşıldıysa, floresan lamba uygun kontaktör röleleri ile açılıp kapanmalıdır. Veriler aşağıdaki cihazlar kullanılarak belirlenmiştir: Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 kompanze edilmemiş. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 7µF'lı paralel kompanzasyon. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 501 1-1N balastlı. LOGO! Kullanma Kılavuzu 236 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.4 Teknik veriler: LOGO! 24... A.4 Teknik veriler: LOGO! 24... LOGO! 24 LOGO! 24o Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V DC İzin verilen aralık 20.4 ... 28.8 V DC Ters polarite koruması Evet İzin verilen şebeke frekansı - - 24 V DC'den güç tüketimi 40 ... 75 mA çıkış başına 0.3 A Gerilim arızası koruması 24 V'da enerji kaybı 1.0 ... 1.8 W Gerçek zamanlı saatin 25 °C'de saat yok yedeklenmesi Gerçek zamanlı saatin doğruluğu saat yok Dijital girişler Miktar 8 Elektrik yalıtımı Hayır Yüksek hızlı giriş sayısı 4 (I3, I4, I5, I6) Giriş frekansı • Normal giriş • maks. 4 Hz • Yüksek hızlı giriş • maks. 5 kHz Giriş gerilimi L+ Sinyal 0 < 5 V DC Sinyal 1 > 12 V DC Giriş akımı Sinyal 0 < 0.85 mA (I3...I6) < 0.05 mA (I1, I2, I7, I8) > 2 mA (I3... I6) Sinyal 1 > 0.15 mA (I1, I2, I7, I8) Gecikme süresi 0 ila 1 tip. 1.5 ms <1.0 ms (I3 ... I6) tip. 1.5 ms 1 ila 0 <1.0 ms (I3 ... I6) Kablo uzunluğu (ekransız) 100 m Analog girişler Miktar 4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, I8=AI2) Aralık 0 ... 10 V DC giriş empedansı 72 k? Ölçüm hızı 300 ms maks. giriş gerilimi 28.8 V Kablo uzunluğu (ekranlı ve bükülü) 10 m Hata sınırı FS'te ± %1.5 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 237 Teknik veriler A.4 Teknik veriler: LOGO! 24... LOGO! 24 LOGO! 24o Dijital çıkışlar Miktar 4 Çıkış türü Transistör, (1) akım-kaynağı Elektrik yalıtımı Hayır Gruptaki çıkış sayısı - - Bir dijital girişin kontrolü Evet Çıkış gerilimi ? Besleme gerilimi Çıkış akımı maks. 0.3 A Kısa devre ve aşırı yük koruması Evet Kısa devre akım sınırlama Yaklaşık. 1 A Sıcaklığa bağlı olarak yükün azaltılması yok; tüm sıcaklık aralığı boyunca Kısa devre koruması cos 1 - - Kısa devre koruması cos 0.5 - 0.7 - - Enerji artışı için paralel çıkış devresi İzin verilmez Çıkış rölesinin korunması (arzu edilirse) - - (2) Tetikleme hızı Mekanik - - Elektriksel 10 Hz Omik yük/lamba yükü 10 Hz Endüktif yük 0.5 Hz (1) LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! DM8 24 veya LOGO! DM16 24 enerjisi açılırsa, dijital çıkışlara 50 mikrosaniye kadar sinyal 1 gönderilir. Özellikle kısa titreşimlere tepki veren cihazları kullanırken bunu dikkate alın. (2) Maksimum tetikleme hızı sadece açma / kapama programının devir süresine bağlıdır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 238 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.5 Teknik veriler: LOGO! DM8 24 ve LOGO! DM16 24 A.5 Teknik veriler: LOGO! DM8 24 ve LOGO! DM16 24 LOGO! DM8 24 LOGO! DM16 24 Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V DC 24 V DC İzin verilen aralık 20.4 ... 28.8 V DC 20.4 ... 28.8 V DC Ters polarite koruması Evet Evet İzin verilen şebeke frekansı - - - - 24 V DC'den güç tüketimi 30 ... 45 mA 30 ... 45 mA çıkış başına 0.3 A çıkış başına 0.3 A 24 V'da enerji kaybı 0.8 ... 1.1 W 0.8 ... 1.7 W Gerçek zamanlı saatin 25 °C'de saat yok saat yok yedeklenmesi Gerçek zamanlı saatin saat yok saat yok doğruluğu Dijital girişler Miktar 4 8 Elektrik yalıtımı Hayır Hayır Yüksek hızlı giriş sayısı 0 0 Giriş frekansı • Normal giriş • maks. 4 Hz • maks. 4 Hz • Yüksek hızlı giriş • - - • - - Giriş gerilimi L+ L+ • Sinyal 0 • < 5 V DC • < 5 V DC • Sinyal 1 • > 12 V DC • > 12 V DC Giriş akımı • Sinyal 0 • < 0.85 mA • < 0.85 mA • Sinyal 1 • > 2 mA • > 2 mA Gecikme süresi • 0 ila 1 • tip. 1.5 ms • tip. 1.5 ms • 1 ila 0 • tip. 1.5 ms • tip. 1.5 ms Kablo uzunluğu (ekransız) 100 m 100 m Dijital çıkışlar Miktar 4 8 Çıkış türü Transistör, Transistör, (1) (1) akım-kaynağı akım-kaynağı Elektrik yalıtımı Hayır Hayır Gruptaki çıkış sayısı - - - - Bir dijital girişin kontrolü Evet Evet Çıkış gerilimi ? Besleme gerilimi ? Besleme gerilimi Çıkış akımı maks. 0.3 A maks. 0.3 A Kısa devre ve aşırı yük Evet Evet koruması Kısa devre akım sınırlama Yaklaşık. 1 A Yaklaşık. 1 A LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 239 Teknik veriler A.5 Teknik veriler: LOGO! DM8 24 ve LOGO! DM16 24 LOGO! DM8 24 LOGO! DM16 24 Sıcaklığa bağlı olarak yükün yok; tüm sıcaklık aralığı yok; tüm sıcaklık aralığı azaltılması boyunca boyunca Kısa devre koruması cos 1 - - - - Kısa devre koruması cos 0.5 - - - - - 0.7 Enerji artışı için paralel çıkış İzin verilmez İzin verilmez devresi Çıkış rölesinin korunması (arzu - - - - edilirse) Tetikleme hızı Mekanik - - - - Elektriksel 10 Hz 10 Hz Omik yük/lamba yükü 10 Hz 10 Hz Endüktif yük 0.5 Hz 0.5 Hz (1) LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! DM8 24 veya LOGO! DM16 24 enerjisi açılırsa, dijital çıkışlara 50 mikrosaniye kadar sinyal 1 gönderilir. Özellikle kısa titreşimlere tepki veren cihazları kullanırken bunu dikkate alın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 240 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.6 Teknik veriler: LOGO! 24RC... A.6 Teknik veriler: LOGO! 24RC... LOGO! 24RC LOGO! 24RCo Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V AC/DC İzin verilen aralık 20.4 ... 26.4 V AC 20.4 ... 28.8 V DC Ters polarite koruması - - İzin verilen şebeke frekansı 47 ... 63 Hz Enerji tüketimi • 24 V AC • 45 ... 130 mA • 24 V DC • 40 ... 100 mA Gerilim arızası koruması tip. 5 ms Enerji kaybı • 24 V AC • 1.1... 3.1 W • 24 V DC • 1.0 ... 2.4 W Gerçek zamanlı saatin 25 °C'de tip. pil kartsız yedeklenmesi tip ile 80 saat. pil kartlı 2 yıl Gerçek zamanlı saatin doğruluğu tip. ± 2 s / gün Dijital girişler Miktar 8, isteğe bağlı P eylemi veya N eylemi Elektrik yalıtımı Hayır Yüksek hızlı giriş sayısı 0 Giriş frekansı • Normal giriş • maks. 4 Hz • Yüksek hızlı giriş • - - Giriş gerilimi L • Sinyal 0 • < 5 V AC/DC • Sinyal 1 • > 12 V AC/DC Giriş akımı • Sinyal 0 • < 1.0 mA • Sinyal 1 • > 2.5 mA Gecikme süresi • 0 ila 1 • tip. 1.5 ms • 1 ila 0 • tip. 15 ms Kablo uzunluğu (ekransız) 100 m Analog girişler Miktar - - Aralık - - maks. Giriş gerilimi - - Dijital çıkışlar Miktar 4 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 241 Teknik veriler A.6 Teknik veriler: LOGO! 24RC... LOGO! 24RC LOGO! 24RCo Çıkış türü Röle çıkışları Elektrik yalıtımı Evet Gruptaki çıkış sayısı 1 Bir dijital girişin kontrolü Evet Sürekli akım Ith röle başına maks. 10 A Dalgalanma akımı maks. 30 A Akkor lamba yükü (25000 açma / kapama 1000 W döngüsü) Balastlı floresan tüpler (25000 açma / 10 x 58 W kapama döngüsü) Konvensiyonel olarak kompanze edilmiş 1 x 58 W floresan tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Kompanze edilmemiş floresan tüpler 10 x 58 W (25000 açma / kapama döngüsü) Sıcaklığa bağlı olarak yükün azaltılması yok; tüm sıcaklık aralığı boyunca Kısa devre koruması cos 1 Enerji koruması B16, 600A Kısa devre koruması cos 0.5 - 0.7 Enerji koruması B16, 900A Enerji artışı için paralel çıkış devreleri İzin verilmez Çıkış rölesinin korunması maks. 16 A, (arzu edilirse) karakteristik B16 Tetikleme hızı Mekanik 10 Hz Omik yük/lamba yükü 2 Hz Endüktif yük 0.5 Hz Dikkat: Kondansatörlü floresan lambalar için, floresan lamba balastlarının teknik verileri de dikkate alınmalıdır. İzin verilen maksimum dalgalanma akımı aşıldıysa, floresan lamba uygun kontaktör röleleri ile açılıp kapanmalıdır. Veriler aşağıdaki cihazlar kullanılarak belirlenmiştir: Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 kompanze edilmemiş. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 7µF'lı paralel kompanzasyon. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 501 1-1N balastlı. LOGO! Kullanma Kılavuzu 242 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.7 Teknik veriler: LOGO! DM8 24R ve LOGO! DM16 24R A.7 Teknik veriler: LOGO! DM8 24R ve LOGO! DM16 24R LOGO! DM8 24 R LOGO! DM16 24R Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V AC/DC 24 V DC İzin verilen aralık 20.4 ... 26.4 V AC 20.4 ... 28.8 V DC 20.4 ... 28.8 V DC Ters polarite koruması - - - - İzin verilen şebeke frekansı 47 ... 63 Hz Enerji tüketimi • 24 V AC • 40 ... 110 mA • 30 ... 90 mA • 24 V DC • 20 ... 75 mA Gerilim arızası koruması tip. 5 ms tip. 5 ms Enerji kaybı • 24 V AC • 0.9 ... 2.7 W • 0.7 ... 2.5 W • 24 V DC • 0.4 ... 1.8 W Dijital girişler Miktar 4, isteğe bağlı P eylemi veya N 8 eylemi Elektrik yalıtımı Hayır Hayır Yüksek hızlı giriş sayısı 0 0 Giriş frekansı • Normal giriş • maks. 4 Hz • maks. 4 Hz • Yüksek hızlı giriş • - - • - - Giriş gerilimi L • Sinyal 0 • < 5 V AC/DC • < 5 V DC • Sinyal 1 • > 12 V AC/DC • > 12 V DC Giriş akımı • Sinyal 0 • < 1.0 mA • < 1.0 mA • Sinyal 1 • > 2.5 mA • > 2.0 mA Gecikme süresi • 0 ila 1 • tip. 1.5 ms • tip. 1.5 ms • 1 ila 0 • tip. 15 ms • tip. 1.5 ms Kablo uzunluğu (ekransız) 100 m 100 m Dijital çıkışlar Miktar 4 8 Çıkış türü Röle çıkışları Röle çıkışları Elektrik yalıtımı Evet Evet Gruptaki çıkış sayısı 1 1 Bir dijital girişin kontrolü Evet Evet Sürekli akım Ith röle başına maks. 5 A röle başına maks. 5 A Dalgalanma akımı maks. 30 A maks. 30 A LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 243 Teknik veriler A.7 Teknik veriler: LOGO! DM8 24R ve LOGO! DM16 24R LOGO! DM8 24 R LOGO! DM16 24R Akkor lamba yükü (25000 açma 1000 W 1000 W / kapama döngüsü) Balastlı floresan tüpler (25000 10 x 58 W 10 x 58 W açma / kapama döngüsü) Konvensiyonel olarak kompanze 1 x 58 W 1 x 58 W edilmiş floresan tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Kompanze edilmemiş floresan 10 x 58 W 10 x 58 W tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Sıcaklığa bağlı olarak yükün yok; tüm sıcaklık aralığı yok; tüm sıcaklık aralığı azaltılması boyunca boyunca Kısa devre koruması cos 1 Enerji koruması B16, 600A Enerji koruması B16, 600A Kısa devre koruması cos 0.5 - Enerji koruması B16, 900A Enerji koruması B16, 900A 0.7 Enerji artışı için paralel çıkış İzin verilmez İzin verilmez devreleri Çıkış rölesinin korunması (arzu maks. 16 A, maks. 16 A, edilirse) karakteristik B16 karakteristik B16 Tetikleme hızı Mekanik 10 Hz 10 Hz Omik yük/lamba yükü 2 Hz 2 Hz Endüktif yük 0.5 Hz 0.5 Hz Dikkat: Kondansatörlü floresan lambalar için, floresan lamba balastlarının teknik verileri de dikkate alınmalıdır. İzin verilen maksimum dalgalanma akımı aşıldıysa, floresan lamba uygun kontaktör röleleri ile açılıp kapanmalıdır. Veriler aşağıdaki cihazlar kullanılarak belirlenmiştir: Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 kompanze edilmemiş. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 7µF'lı paralel kompanzasyon. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 501 1-1N balastlı. LOGO! Kullanma Kılavuzu 244 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.8 Teknik veriler: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R A.8 Teknik veriler: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R LOGO! 12/24RC LOGO! DM8 12/24R LOGO! 12/24RCo Güç kaynağı Giriş gerilimi 12/24 V DC 12/24 V DC İzin verilen aralık 10.8 ... 28.8 V DC 10.8 ... 28.8 V DC Ters polarite koruması Evet Evet Enerji tüketimi • 12 V DC • 60 ... 175 mA • 30 ... 140 mA • 24 V DC • 40 ... 100mA • 20 ... 75 mA Gerilim arızası koruması • 12 V DC • tip. 2 ms • tip. 2 ms • 24 V DC • tip. 5 ms • tip. 5 ms Enerji kaybı • 12 V DC • 0.7 ... 2.1 W • 0.3 ... 1.7 W • 24 V DC • 1.0 ... 2.4 W • 0.4 ... 1.8 W Gerçek zamanlı saatin 25 °C'de tip. pil kartsız - - yedeklenmesi tip ile 80 saat. pil kartlı 2 yıl Gerçek zamanlı saatin tip. ± 2 s / gün - - doğruluğu Elektrik yalıtımı Hayır Hayır Dijital girişler Miktar 8 4 Elektrik yalıtımı Hayır Hayır Yüksek hızlı giriş sayısı 4 (I3, I4, I5, I6) 0 Giriş frekansı • Normal giriş • Maks. 4 Hz • maks. 4 Hz • Yüksek hızlı giriş • Maks. 5 kHz • - - Giriş gerilimi L+ • Sinyal 0 • < 5 V DC • < 5 V DC • Sinyal 1 • > 8.5 V DC • > 8.5 V DC Giriş akımı • Sinyal 0 < 0.85 mA (I3...I6) < 0.85 mA < 0.05 mA (I1, I2, I7, I8) > 1.5 mA (I3... I6) • Sinyal 1 > 1.5 mA > 0.1 mA (I1, I2, I7, I8) Gecikme süresi • 0 ila 1 tip. 1.5 ms tip. 1.5 ms <1.0 ms (I3 ... I6) tip. 1.5 ms tip. 1.5 ms • 1 ila 0 <1.0 ms (I3 ... I6) Kablo uzunluğu (ekransız) 100 m 100 m Analog girişler Miktar 4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, - - I8=AI2) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 245 Teknik veriler A.8 Teknik veriler: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R LOGO! 12/24RC LOGO! DM8 12/24R LOGO! 12/24RCo Aralık 0 ... 10 V DC - - giriş empedansı 72 k? Ölçüm hızı 300 ms - - maks. Giriş gerilimi 28.8 V DC - - Kablo uzunluğu (ekranlı ve 10 m - - bükülü) Hata sınırı FS'te ± %1.5 - - Dijital çıkışlar Miktar 4 4 Çıkış türü Röle çıkışları Röle çıkışları Elektrik yalıtımı Evet Evet Gruptaki çıkış sayısı 1 1 Bir dijital girişin kontrolü Evet Evet Sürekli akım I röle başına maks. 10 A röle başına maks. 5 A th (terminal başına) Dalgalanma akımı maks. 30 A maks. 30 A Akkor lamba yükü (25000 açma 1000 W 1000 W / kapama döngüsü) Balastlı floresan tüpler (25000 10 x 58 W 10 x 58 W açma / kapama döngüsü) Konvensiyonel olarak kompanze 1 x 58 W 1 x 58 W edilmiş floresan tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Kompanze edilmemiş floresan 10 x 58 W 10 x 58 W tüpler (25000 açma / kapama döngüsü) Sıcaklığa bağlı olarak yükün yok; tüm sıcaklık aralığı yok; tüm sıcaklık aralığı azaltılması boyunca boyunca Kısa devre koruması cos 1 Enerji koruması B16, 600A Enerji koruması B16, 600A Kısa devre koruması cos 0.5 - Enerji koruması B16, 900A Enerji koruması B16, 900A 0.7 Enerji artışı için paralel çıkış İzin verilmez İzin verilmez devreleri Çıkış rölesinin korunması maks. 16 A, karakteristik B16 maks. 16 A, karakteristik B16 (arzu edilirse) Tetikleme hızı Mekanik 10 Hz 10 Hz Omik yük/lamba yükü 2 Hz 2 Hz Endüktif yük 0.5 Hz 0.5 Hz Dikkat: Kondansatörlü floresan lambalar için, floresan lamba balastlarının teknik verileri de dikkate alınmalıdır. İzin verilen maksimum dalgalanma akımı aşıldıysa, floresan lamba uygun kontaktör röleleri ile açılıp kapanmalıdır. Veriler aşağıdaki cihazlar kullanılarak belirlenmiştir: Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 kompanze edilmemiş. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 583 3-1 7µF'lı paralel kompanzasyon. Siemens floresan tüpler 58W VVG 5LZ 501 1-1N balastlı. LOGO! Kullanma Kılavuzu 246 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.9 Röle çıkışlarının akım verme kapasitesi/ömrü A.9 Röle çıkışlarının akım verme kapasitesi/ömrü Omik yüklü (ısıtma) kontakların akım verme kapasitesi ve hizmet ömrü: IEC 947-5-1 DC 13/AC 15 kapsamında için yüksek endüktif yüklü kontakların akım verme kapasitesi ve hizmet ömrü (kontaktörler, selenoid bobinler, motorlar): LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 247 Teknik veriler A.10 Teknik veriler: LOGO! AM 2 A.10 Teknik veriler: LOGO! AM 2 LOGO! AM 2 Güç kaynağı Giriş gerilimi 12/24 V DC İzin verilen aralık 10.8 ... 28.8 V DC Enerji tüketimi 25 ... 50 mA Gerilim arızası koruması tip. 5 ms Enerji kaybı • 12 V • 0.3 ... 0.6 W • 24 V • 0.6 ... 1.2 W Elektrik yalıtımı Hayır Ters polarite koruması Evet Topraklama terminali analog ölçüm hattının topraklama ve siper bağlantısı için Analog girişler Miktar 2 Tip Tek kutuplu Giriş aralığı 0 ... 10 V DC (giriş empedansı 76 k?) ya da 0 ... 20 mA (giriş empedansı <250 ?) Çözünürlük 10 bit, 0 ... 1000'e normalleştirilmiş Ölçüm hızı 50 ms Elektrik yalıtımı Hayır Kablo uzunluğu (ekranlı ve bükülü) 10 m Sensör beslemesi yok Hata sınırı ± 1.5 % Enterferans sönümleme frekansı 55 Hz LOGO! Kullanma Kılavuzu 248 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.11 Teknik veriler: LOGO! AM 2 PT100 A.11 Teknik veriler: LOGO! AM 2 PT100 LOGO! AM 2 PT100 Güç kaynağı Giriş gerilimi 12/24 V DC İzin verilen aralık 10.8 ... 28.8 V DC Enerji tüketimi 25 ... 50 mA Gerilim arızası koruması tip. 5 ms Enerji kaybı • 12 V • 0.3 ... 0.6 W • 24 V • 0.6 ... 1.2 W Elektrik yalıtımı Hayır Ters polarite koruması Evet Topraklama terminali ölçüm hattının topraklama ve siper bağlantısı için Sensör girişleri Miktar 2 Tip RTD Pt100 Sensörlerin bağlanması • 2-kablolu teknik • Evet • 3-kablolu teknik • Evet Ölçüm aralığı -50 °C... +200 °C -50,00 °C... +200,00 °C Basic modülde ölçüm görüntüleme ayarları: • 1 °C adımlar • Ofset: -50, Kazanç: 0.25 • 0.25 °C adımlar (bir desimal değere yuvarlanır) • Ofset: -500, Kazanç: 2.50 • 1 °F adımlar • 0.25 °F adımlar • Ofset: -58, Kazanç: 0.45 (bir desimal değere yuvarlanır) • Ofset: -580, Kazanç: 4.50 Linearizasyon Hayır Ölçüm akımı lc 1.1 mA Ölçüm hızı kuruluma bağlıdır tipik: 50 ms Çözünürlük 0.25 °C Hata sınırları son ölçüm değerinin: • 0 °C... +200 °C • ±1.0 % • -50 °C... +200 °C • ± 1.5 % Elektrik yalıtımı Hayır Kablo uzunluğu (siperli) 10 m Enterferans sönümleme 55 Hz frekansı LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 249 Teknik veriler A.12 Teknik veriler: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA0) A.12 Teknik veriler: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA0) LOGO! AM 2 AQ Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V DC İzin verilen aralık 20.4 ... 28.8 V DC Enerji tüketimi 25 ...50 mA Gerilim arızası koruması tip. 5 ms 24 V'da enerji kaybı 0.6 ... 1.2 W Elektrik yalıtımı Hayır Ters polarite koruması Evet Topraklama terminali analog çıkış hattının topraklama ve siper bağlantısı için Analog çıkışlar Miktar 2 Gerilim aralığı 0 ... 10 V DC Gerilim yükü ?5 k? Çözünürlük 10 bit, 0 ... 1000'e normalleştirilmiş Analog çıkış için döngü süresi Montaj şekline bağlıdır (50 ms) Elektrik yalıtımı Hayır Kablo uzunluğu (ekranlı ve bükülü) 10 m Hata sınırı ± 2.5 % FS Kısa devre koruması Evet (bitişikteki gerilim çıkışını etkiler) Aşırı yük koruması Evet (bitişikteki gerilim çıkışını etkiler) LOGO! Kullanma Kılavuzu 250 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.13 Teknik veriler: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA1) A.13 Teknik veriler: LOGO! AM 2 AQ (6ED1055 - 1MM00 - 0BA1) LOGO! AM 2 AQ Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V DC İzin verilen aralık 20.4 ... 28.8 V DC Enerji tüketimi 35 ...90 mA Gerilim arızası koruması tip. 5 ms 24 V'da enerji kaybı 0.9 ... 2.2 W Elektrik yalıtımı Hayır Ters polarite koruması Evet Topraklama terminali analog çıkış hattının topraklama ve siper bağlantısı için Analog çıkışlar Miktar 2 Gerilim aralığı 0 ... 10 V DC Gerilim yükü ?5 k? Akım çıkışı 0/4...20mA Akım yükü ?250 ? Çözünürlük 10 bit, 0 ... 1000'e normalleştirilmiş Analog çıkış için döngü süresi Montaj şekline bağlıdır (50 ms) Elektrik yalıtımı Hayır Kablo uzunluğu (ekranlı ve bükülü) 10 m Hata sınırı Gerilim çıkışı: ± 2.5 % FS Gerilim çıkışı: ± 3 % FS Kısa devre koruması Gerilim çıkışı: Evet (bitişikteki gerilim çıkışını etkiler) Aşırı yük koruması Gerilim çıkışı: Evet (bitişikteki gerilim çıkışını etkiler) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 251 Teknik veriler A.14 Teknik veriler: CM EIB/KNX A.14 Teknik veriler: CM EIB/KNX CM EIB/KNX Mekanik veriler Boyutlar (GxYxD) 36 x 90 x 55 mm Ağırlık Yaklaşık. 107 g Montaj 35 mm'lik bir DIN raylı 2 otomat genişliğinde veya duvara montajlı, LOGO!'nun sağ tarafında bulunan en son modülün monte edildiği gibi monte edilmelidir. Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V AC/DC İzin verilen aralık -15% ... +10% AC -15% ... +20% DC Güç kaynağından güç tüketimi maks. 25 mA Veri yolu vasıtasıyla enerji tüketimi 5 mA EIB veri aktarım hızı 9600 baud Bağlantılar Dijital girişler (I) sanal maks. 16 Dijital çıkışlar (Q) sanal maks. 12 Analog girişler (AI) sanal maks. 8 Analog çıkışlar (AQ) sanal maks. 2 Grup adresleri maks. 56 Birleşmeler maks. 56 İklimsel ortam koşulları İklimsel dayanma gücü EN 50090-2-2 Ortam çalışma koşulları 0 ... 55 °C doğal ısıyayımı Depolama ve nakliye sıcaklığı - 40 °C... +70 °C Bağıl nem +25 °C'de % 95 (yoğunlaşma yok) Elektrik güvenliği Koruma derecesi IP 20 (EN 60529 ile uyumlu olarak) Parazit baskılama EN 55011 (sınır sınıfı B) Belgeler/Sertifikalar IEC 60730-1 IEC 61131-2 Aşırı gerilim koruması Gecikmeli sigorta 80 mA (tavsiye edilir) Elektromanyetik uyumluluk (EMC) EMC gereksinimleri EN 61000-6-1 ve EN 61000-6-2 ile uyumludur Onay KNX/EIB onaylı UL 508 FM CE işareti EMC kuralına uygun olarak (konut ve akıllı binalar), düşük gerilim kuralı LOGO! Kullanma Kılavuzu 252 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.15 Teknik veriler: CM AS Arayüzü A.15 Teknik veriler: CM AS Arayüzü CM AS Arayüzü Mekanik veriler Boyutlar (GxYxD) 36 x 90 x 58 mm Ağırlık Yaklaşık. 90 g Montaj 35 mm'lik bir DIN raylı 2 otomat genişliğinde veya duvara montajlı, LOGO!'nun sağ tarafında bulunan en son modülün monte edildiği gibi monte edilmelidir. Güç kaynağı Giriş gerilimi 30 V DC İzin verilen aralık 19.2 ... 28.8 V DC Ters polarite koruması Evet Toplam akım akışı I maks. 70 mA tot Bağlantılar Dijital girişler (I) LOGO! fiziksel girişlerinden sonra gelen dört giriş (I ... I ) n n+3 Dijital çıkışlar (Q) LOGO! fiziksel çıkışlarından sonra gelen dört çıkış (Qn ... Qn+3) I/O yapılandırması (hex) 7 Kimlik kodu (hex) F Kimlik1 kodu (hex) F (varsayılan, değişken 0 ... F'den) Kimlik2 kodu (hex) F Veri yolu bağlantısı Teknik özellik uyumlu AS arayüzü Analog girişler (AI) yok Analog çıkışlar (AQ) yok İklimsel ortam koşulları Ortam çalışma koşulları 0 °C... +55 °C Depolama sıcaklığı - 40 °C... +70 °C Elektrik güvenliği Elektrik verileri AS arayüzü teknik özelliğine Koruma derecesi IP 20 Parazit baskılama Sınır sınıfı A Onay IEC 61131-2 EN 50178 cULus'tan UL 508 CSA C22.2 No. 142 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 253 Teknik veriler A.16 Teknik veriler: LOGO!Power 12 V A.16 Teknik veriler: LOGO!Power 12 V LOGO! Power 12 V LOGO! cihazları için kullanılabilen primer taraftan tetiklemeli güç kaynağıdır. İki ayrı amperajı mevcuttur. LOGO! Güç LOGO! Güç 12 V / 1,9 A 12 V / 4.5 A Giriş verileri Giriş gerilimi 100 ... 240 V AC İzin verilen aralık 85 ... 264 V AC İzin verilen şebeke frekansı 47 ... 63 Hz Gerilim arızası koruması > 40 ms (187 V AC'de) Giriş akımı 0.53 ... 0.3 A 1.13 ... 0.61 A Akım aralığı (25°C) ?15 A ?30 A Cihaz koruması Dahili Şebeke hattında tavsiye edilen ? 16 A karakteristik B devre kesici (IEC 898) ? 10 A karakteristik C Çıkış verileri Çıkış gerilimi 12 V DC Toplam tolerans ±3 % Ayar aralığı 10.5 ... 16.1 V DC Artık gerilim dalgalanması < 200/300 mV pp Çıkış akımı 1,9 A 4.5 A Aşırı akım sınırlaması tip. 2.5 A tip. 5.9 A Verimlilik tip. 80 % tip. 85 % Paralel bağlanabilme Evet Elektromanyetik uyumluluk Parazit baskılama EN 50081-1, EN 55022 ile uyumlu olarak Sınıf B Parazit bağışıklığı EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 Güvenlik Elektrik yalıtımı, birincil/ikincil Evet, SELV (EN 60950 ve EN 50178 için) Güvenlik sınıfı II Koruma derecesi IP 20 (EN 60529 için) CE işareti Evet UL/cUL sertifikası Evet; UL 508 / UL 60950 FM onayı Evet; Sınıf I, Böl. 2, T4 GL onayı Evet Genel detaylar Ortam sıcaklık aralığı -20 ... +55°C, doğal ısıyayımı Depolama ve nakliye sıcaklığı -40 ... +70°C mm2 2 Giriş klemensleri L1 ve N başına bir terminal (1 x 2.5 veya 2 x 1.5 mm ) 2 2 Çıkış klemensleri + ve - başına iki terminal (1x.2.5 mm ya da 2 x 1.5 mm ) Montaj şekli 35 mm DIN raya geçmeli mm cinsinden boyutlar (GxYxD) 54 x 80 x 55 72 x 90 x 55 Yaklaşık ağırlık 0.2 kg 0.3 kg LOGO! Kullanma Kılavuzu 254 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.17 Teknik veriler: LOGO!Power 24 V A.17 Teknik veriler: LOGO!Power 24 V LOGO! Power 24 V LOGO! cihazları için kullanılabilen primer taraftan tetiklemeli güç kaynağıdır. İki ayrı amperajı mevcuttur. LOGO! Güç LOGO! Güç 24 V / 1.3 A 24 V / 2.5 A Giriş verileri Giriş gerilimi 100 ... 240 V AC İzin verilen aralık 85 ... 264 V AC İzin verilen şebeke frekansı 47 ... 63 Hz Gerilim arızası koruması 40 ms (187 V AC'de) Giriş akımı 0.70 ... 0.35 A 1.22 ... 0.66 A Ani akım (25°C) < 15 A < 30 A Cihaz koruması Dahili Şebeke hattında tavsiye edilen ? 16 A karakteristik B devre kesici (IEC 898) ? 10 A karakteristik C Çıkış verileri Çıkış gerilimi 24 V DC Toplam tolerans ±3 % Ayar aralığı 22.2 ... 26.4 V DC Artık gerilim dalgalanması < 200/300 mV pp Çıkış akımı 1.3 A 2.5 A Aşırı akım sınırlaması tip. 2.0 A tip. 3.4 A Verimlilik > 82 % > 87 % Paralel bağlanabilme Evet Elektromanyetik uyumluluk Parazit baskılama EN 50081-1, EN 55022 ile uyumlu olarak Sınıf B Parazit bağışıklığı EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 Güvenlik Elektrik yalıtımı, birincil/ikincil Evet, SELV (EN 60950 ve EN 50178 için) Güvenlik sınıfı II Koruma derecesi IP 20 (EN 60529 için) CE işareti Evet UL/cUL sertifikası Evet; UL 508 / UL 60950 FM onayı Evet; Sınıf I, Böl. 2, T4 GL onayı Evet Genel detaylar Ortam sıcaklık aralığı -20 ... +55 °C, doğal ısıyayımı Depolama ve nakliye sıcaklığı -40 ... +70 °C mm2 2 Giriş klemensleri L1 ve N başına bir terminal (1 x. 2.5 veya 2 x 1.5 mm ) 2 2 Çıkış klemensleri + ve - başına iki terminal (1x.2.5 mm ya da 2 x 1.5 mm ) Montaj şekli 35 mm DIN raya geçmeli mm cinsinden boyutlar (GxYxD) 54 x 80 x 55 72 x 90 x 55 Yaklaşık ağırlık 0.2 kg 0.3 kg LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 255 Teknik veriler A.18 Teknik veriler: LOGO! Contact 24/230 A.18 Teknik veriler: LOGO! Contact 24/230 LOGO! Contact 24 ve LOGO! Contac 230 omik yüklere 20 Amp'a kadar ve motorlara 4 kW'ya kadar doğrudan akım sağlamak için akım verme modülleridir (ses yayılımsız, uğultusuz). LOGO! LOGO! Contact 24 Contact 230 Çalışma gerilimi 24 V DC 230 V AC; 50/60 Hz Akım verme kapasitesi Kullanılan kategori AC-1: Omik yüklerin 55 °C'de anahtarlanması 400 V'ta çalışma akımı 20 A 400 V'ta üç fazlı yüke sahip çıkış 13 kW Kullanılan kategori AC-2, AC-3: Kollektör halkası endüksiyon/kafes armatürüne sahip motor 400 V'ta çalışma akımı 8.4 A 400 V'ta üç fazlı yüke sahip çıkış 4 kW Kısa devre koruması: Atama türü 1 25 A Atama türü 2 10 A Uçların bağlantısını yapmak Kablo ucu yüzüklü ince kablo Sert kablo 2 x (0.75 ila 2.5) mm2 2 x (1 ila 2.5) mm2 1 x 4 mm2 Boyutlar (GxYxD) 36 x 72 x 55 Ortam sıcaklığı -25 ... +55 °C Depolama sıcaklığı -50 ... +80 °C LOGO! Kullanma Kılavuzu 256 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Teknik veriler A.19 Teknik veriler: LOGO! TD (Tekst Panel) A.19 Teknik veriler: LOGO! TD (Tekst Panel) LOGO! TD Mekanik veriler Boyutlar (GxYxD) 128.2 x 86 x 38.7 mm Ağırlık Yaklaşık. 220 g Montaj şekli Arkadan vidalı dirsek şıkıştırmalı Klavye 10 tuşlu membran tuş takımı Ekran FSTN-Grafik Ekran, 128 x 64 (sütun x satır), LED arka ışık Güç kaynağı Giriş gerilimi 24 V AC/DC 12 V DC İzin verilen aralık 20.4 ... 26.4 V AC 10.2 ... 28.8 V DC İzin verilen şebeke frekansı 47 ... 63 Hz Enerji tüketimi • 12 V DC • tip. 65 mA • 24 V DC • tip. 40 mA • 24 V AC • tip. 90 mA Veri iletim hızı 19,200 baud LCD Ekran ve Arka ışık (1) Arka ışık ömrü 20.000 saat (2) Ekran ömrü 50,000 saat Montaj delik ebatları Genişlik x Yükseklik (119.5+0.5mm) x (78.5+0.5mm) (1) Arka ışık ömrü şöyle tanımlanır: Son parlaklık orijinal parlaklığın %50'sidir. (2) Ekran ömrü sıradan çalıştırma ve depolama şartlarında hesaplanır: oda sıcaklığı (20 ±8° C), %65 bağıl nem seviyesinin altında normal nem seviyesi, ve cihaz doğrudan güneş ışığına maruz kalmaz. A.20 Teknik veriler: LOGO! kartları için pil bilgileri LOGO! Pil kartları için pil bilgisi Üretici Panasonic Tip BR1220/1VCE Gerilim 3V Kapasite 35mAh Mekanik veriler Boyutlar 12.5mm x 1.6mm Ağırlık 0.9g LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 257 Teknik veriler A.20 Teknik veriler: LOGO! kartları için pil bilgileri LOGO! Kullanma Kılavuzu 258 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 B Döngü süresinin saptanması Program döngü süresi devre programının tam olarak yürütülmesidir ve öncelikle girişlerin okunması, devre programının işletilmesi, daha sonra çıkışların okunmasını kapsar. Döngü süresi bir devre programının tam olarak bir kez yürütülmesi için gerekli süredir. Program döngüsü için gereken süre, kısa bir test program kullanılarak belirlenebilir. Bu test programı LOGO!'da oluşturulur ve parametre atama modunda çalıştırıldığı süre boyunca o anki tarama süresini hesaplar. Test programı 1. Test programını, hız bekçisinin girişine değillenmiş bir bayrak atayarak oluşturacaksınız. 2. Hız bekçisini aşağıda gösterildiği şekilde yapılandırın. Her program taramasında, tersine çevrilmiş bayrak nedeniyle bir darbe üretilir. Tetikleme aralığı 2 saniye olarak düzenlenir. 3. Şimdi devre programını çalıştırın ve LOGO!'yu parametre atama moduna geçirin. Bu modda tetikleyici parametrelerini izleyin. 4. f 'nın ters değeri bellekteki geçerli devre programının LOGO! yürütme süresine a eşdeğerdir. 1/f = saniye cinsinden döngü süresi a LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 259 Döngü süresinin saptanması Açıklama Tersine çevrilmiş bayrak bloğu her program yürütülmesinde çıkış sinyalini değiştirir. Bu nedenle, bir lojik seviyesi (yüksek ya da düşük) genişliği bir döngü uzunluğu ile eşdeğerdir. Dolayısıyla bir periyod 2 döngü süresi kadar sürmektedir. Hız bekçisi 2 saniyelik periyodların oranını gösterir, bu da saniyedeki döngü oranı ile sonuçlanır. LOGO! Kullanma Kılavuzu 260 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 C Ekransız LOGO! Bazı özel uygulamalar düğmeler ya da bir ekran gibi operatör kontrol ve izleme ünitelerine ihtiyaç duymadığı için, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24o, LOGO! 24RCo ve LOGO! 230RCo ekransız versiyonlarını piyasaya sürdük. Bir LOGO! 230RCo versiyonunun görünümü, örneğin: Daha azı kesinlikle daha fazlası demektir! Ekransız versiyonların aşağıdaki yararları vardır: ? Ekranlı tiplerden daha ucuzdur. ? Panoda geleneksel donanıma göre daha az yer kaplar ? Bağımsız elektronik şalt tesislerine göre önemli ölçüde esnektir ve üretim maliyeti düşüktür. ? İki ya da üç adet sıradan şalt cihazının yerine geçeceği uygulamalarda bile avantajlıdır. ? Kullanımı çok kolaydır ? Yetkisiz kişiler müdahale edemez ? Ekranlı LOGO! versiyonları ile uyumludur ? Verilerin LOGO!Soft Comfort yazılımı yardımıyla okunması seçeneğini sunar Ekran olmadan programlama Ekransız bir LOGO!'da bir devre programı oluşturmak için iki yol vardır: ? PC'nizde LOGO!Soft Comfort yazılımını kullanarak devre programını oluşturabilir ve daha sonra bu programı LOGO!'ya aktarabilirsiniz. ? Devre programını bir LOGO! bellek kartından ya da kombine bellek/pil kartından (Sayfa 217) ekransız LOGO!'nuza yükleyebilirsiniz. LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 261 Ekransız LOGO! Çalıştırma özellikleri Enerji verildiği anda LOGO! çalışmaya hazırdır. Ekransız LOGO!'nun kapatılması güç beslemesinin kesilmesine eşdeğerdir, yani fişini çekmek gibidir. LOGO!...o versiyonlarında devre programı düğmelerle çalıştırılamaz ya da durdurulamaz. Dolayısıyla, LOGO!...o versiyonları ilk enerjilendiğinde farklı davranır. Başlatma özellikleri LOGO!'da ya da takılı bellek kartında ya da kombine bellek/pil kartında bir devre programı yoksa LOGO!, DURDUR modunda kalır. LOGO! belleğinde geçerli bir devre programı varsa, enerji verildiğinde LOGO! otomatik olarak DURDUR'dan ÇALIŞTIR konumuna geçer. Takılı bir bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı üzerindeki devre programı enerji verildikten hemen sonra otomatik olarak LOGO!'ya kopyalanır. LOGO!'daki mevcut devre programı silinir ve üzerine yazılır. Sistem otomatik olarak DURDUR'dan ÇALIŞTIR konumuna geçer. PC kablosunun LOGO!'ya takılı olması (Sayfa 227) koşuluyla, LOGO!Soft Comfort PC yazılımını kullanarak devre programını LOGO!'ya aktarabilir ve çalıştırabilirsiniz. Çalışma durum göstergesi Örneğin Enerji Var, ÇALIŞTIR ve DURDUR gibi çalışma durumları ön taraftaki bir LED ile gösterilir. ? Kırmızı LED: Güç Var/DURDUR ? Yeşil LED: Güç Var/ÇALIŞTIR Enerji Açıldıktan sonra ve ÇALIŞTIR dışındaki tüm LOGO! durumlarında kırmızı LED yanar. LOGO! ÇALIŞTIR modunda iken yeşil LED yanar. Anlık verilerin okunması LOGO!Soft Comfort yazılımı sistem ÇALIŞTIR modunda iken tüm fonksiyonların anlık verilerinin okunması için bir çevrimiçi test imkanı sunar. Ekransız LOGO! cihazınızda korumalı bir bellek kartı ya da kombine bellek/pil kartı varsa, devre programı için doğru parolayı girene kadar (Sayfa 219) anlık verileri okuyamazsınız. Aksi halde, PC kablosunu takmak için bellek kartını ya da kombine bellek/pil kartını çıkardığınızda devre programı LOGO! belleğinden silinir. Devre programının silinmesi Parola varsa, devre programını ve parolayı silmek için LOGO!Soft Comfort yazılımını kullanın. LOGO! Kullanma Kılavuzu 262 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 D LOGO! menü yapısı D.1 LOGO! Basic Modülü Menüye genel bakış Ana menü (ESC / > Dur) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 263 LOGO! menü yapısı D.1 LOGO! Basic Modülü Programlama menüsü (ESC / > Dur › > Program) Aktarım menüsü (ESC / > Dur › > Kart) LOGO! Kullanma Kılavuzu 264 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! menü yapısı D.1 LOGO! Basic Modülü Kurulum menüsü (ESC / > Dur › > Kurulum) Başlat Menüsü (ÇALIŞTIR) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 265 LOGO! menü yapısı D.1 LOGO! Basic Modülü Ayrıca bakınız Parametreler (Sayfa 207) Bir devre programına isim atanması (Sayfa 74) ÇALIŞTIR/DURDUR modları arası geçiş için analog çıkış değerlerinin seçilmesi (Sayfa 88) Analog çıkışların türünün tanımlanması (Sayfa 89) Bellek alanı ve devre programı boyutu (Sayfa 96) Devre programının ve parolanın silinmesi (Sayfa 90) Parola (Sayfa 75) Mesaj metinleri (Sayfa 171) LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi (Sayfa 211) Devre programının yazılması ve başlatılması (Sayfa 68) LOGO!'dan bellek kartına veri kopyalama (Sayfa 222) Bellek kartından LOGO!'ya veri kopyalama (Sayfa 223) Güvenlik fonksiyonu (KopyKorum) (Sayfa 219) Yaz saati/kış saati geçişi (Sayfa 91) Senkronizasyon (Sayfa 94) Gün içindeki saatin ve tarihin ayarlanması (LOGO! ... C) (Sayfa 212) Ekran kontrastı ve arka ışık seçiminin ayarlanması (Sayfa 213) Basic Modülde Als sayısının ayarlanması (Sayfa 215) Menü dilinin ayarlanması (Sayfa 214) LOGO! Kullanma Kılavuzu 266 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 LOGO! menü yapısı D.2 LOGO! TD D.2 LOGO! TD Menüye genel bakış Ana menü (ESC / > Dur) Kurulum menüsü (ESC / > Dur › > Kurulum) LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 267 LOGO! menü yapısı D.2 LOGO! TD Başlat menüsü (ÇALIŞTIR modundaki basic modül) Ayrıca bakınız Parametreler (Sayfa 207) LOGO! fabrika ayar değerlerinin değiştirilmesi (Sayfa 211) Mesaj metinleri (Sayfa 171) Gün içindeki saatin ve tarihin ayarlanması (LOGO! ... C) (Sayfa 212) Yaz saati/kış saati geçişi (Sayfa 91) Senkronizasyon (Sayfa 94) Ekran kontrastı ve arka ışık seçiminin ayarlanması (Sayfa 213) Menü dilinin ayarlanması (Sayfa 214) LOGO! Kullanma Kılavuzu 268 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 E Sipariş numaraları Modüller Değişken Atama Sipariş numarası Basic LOGO! 12/24 RC * 6ED1052-1MD00-0BA6 LOGO! 24 * 6ED1052-1CC00-0BA6 LOGO! 24 RC (AC/DC) 6ED1052-1HB00-0BA6 LOGO! 230 RC (AC/DC) 6ED1052-1FB00-0BA6 Basic ekransız (pure) LOGO! 12/24 RCo * 6ED1052-2MD00-0BA6 LOGO! 24o * 6ED1052-2CC00-0BA6 LOGO! 24 RCo (AC/DC) 6ED1052-2HB00-0BA6 LOGO! 230 RCo (AC/DC) 6ED1052-2FB00-0BA6 Dijital modüller LOGO! DM 8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA1 LOGO! DM 8 24 6ED1055-1CB00-0BA0 LOGO! DM 8 24R 6ED1055-1HB00-0BA0 LOGO! DM 8 230R 6ED1055-1FB00-0BA1 LOGO! DM 16 24 6ED1055-1CB10-0BA0 LOGO! DM 16 24R 6ED1055-1NB10-0BA0 LOGO! DM 16 230R 6ED1055-1FB10-0BA0 Analog modüller LOGO! AM 2 6ED1055-1MA00-0BA0 LOGO! AM 2 PT100 6ED1055-1MD00-0BA0 LOGO! AM 2 AQ (0...10V) 6ED1055-1MM00-0BA0 LOGO! AM 2 AQ (0...10V, 6ED1055-1MM00-0BA1 0/4...20mA) İletişim modülleri CM EIB/KNX 6BK1700-0BA00-0AA1 CM AS Arayüzü 3RK1400-0CE10-0AA2 Tekst Panel LOGO! TD 6ED1055-4MH00-0BA0 *: Ayrıca analog girişli LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 269 Sipariş numaraları Aksesuarlar Aksesuarlar Atama Sipariş numarası Yazılım LOGO!Soft Comfort V6.1 6ED1058-0BA02-0YA0 Yazılımı LOGO!Soft Comfort V6.1'e 6ED1058-0CA02-0YE0 yükseltin Bellek kartı LOGO! Bellek Kartı 6ED1056-1DA00-0BA0 Pil kartı LOGO! Pil kartı 6ED1 056-6XA00-0BA0 Kombine bellek/pil kartı LOGO! Kombine Bellek/Pil Kartı 6ED1 056-7DA00-0BA0 Anahtarlama modülleri LOGO!Contact 24 V 6ED1057-4CA00-0AA0 LOGO!Contact 230 V 6ED1057-4EA00-0AA0 Güç kaynakları LOGO!Power 12V/1.9A 6EP1321-1SH02 LOGO!Power 12V/4.5A 6EP1322-1SH02 LOGO!Power 24V/1.3A 6EP1331-1SH02 LOGO!Power 24V/2.5A 6EP1332-1SH42 LOGO!Power 24V/4A 6EP1332-1SH51 LOGO!Power 5V/3A 6EP1311-1SH02 LOGO!Power 5V/6.3A 6EP1311-1SH12 LOGO!Power 15V/1.9A 6EP1351-1SH02 LOGO!Power 15V/4A 6EP1352-1SH02 Diğerleri PC kablosu 6ED1057-1AA00-0BA0 USB PC kablosu 6ED1057-1AA01-0BA0 Modem kablosu 6ED1057-1CA00-0BA0 Kullanma Kılavuzu 6ED1050-1AA00-0BE7 LOGO! Kullanma Kılavuzu 270 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 F Kısaltmalar AM Analog modül B1 Blok numarası B1 BN Blok Numarası C LOGO! Cihaz ataması: dahili saat CM İletişim Modülü Cnt Count = Sayaç girişi Co Konnektör Dir Direction, Yön (örneğin sayma yönü) DM Dijital Modül EIB European Installation Bus (Avrupa Montaj Veri Yolu) EIS EIB Birlikte Çalışabilirlik Standardı En Enable = etkinleştirme, enerji verme (örn. saat jeneratörleri) ETS EIB Yazılımı Fre Analiz edilecek olan frekans sinyallerinin girişi GF Temel fonksiyonlar Inv Çıkış sinyalini tersine çeviren giriş KNX Ev ve bina elektronik sistemleri için Konnex Birleşme Standardı Hayır Cam (zamanlayıcının parametresi) o LOGO! atamalarında: ekransız Par Parametre R Sıfırlama girişi R LOGO! atamalarında: Röle çıkışları Ral Tümünü sıfırla = Tüm dahili değerleri sıfırlayan giriş S Set (örneğin kilitleme rölesi) SF Özel fonksiyonlar SU Alt ünite T Zaman = parametre TD Tekst Panel Trg Tetikleyici (parametre) 0BA6 cihazı En son LOGO! Basic versiyonu, bu kullanma kılavuzunda açıklanmıştır LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 271 Kısaltmalar LOGO! Kullanma Kılavuzu 272 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Dizin 0 Bellek sınırlama, 93 0 ile bölme hatası, 199 Bellek kartı, 213 Kart › LOGO, 220 KopyKorum, 216 A LOGO › Kart, 218 Açık konnektörler, 100 Bellek/pil kartı, 213 Açma süresi, 134 BN, 97 Alt taşma hatası, 199 boş çıkışlar, 98 Alt üniteler, 29 AM Bkz. Analog modül, 12 Amplifikatör C analog, 163 CE etiketi, 21 Anahtar Çekmede gecikme, 115 Çok fonksiyonlu, 131 Çekmede gecikme, kalıcı, 121 Merdiven otomatiği, 128 Çekmede/Düşmede gecikme, 119 Analog Çevirici, 106 değerler, 110 Çıkış rölesi karşılaştırıcı, 156 kenar tetiklemeli, 123 Analog amplifikatör, 163 Çıkışlar, 98 Analog çoklayıcı, 182 Analog çıkışlar, 99 Analog değer izleme, 160 boş, 98 Analog denetleyici, 160 Dijital çıkışlar, 98 Analog diferansiyel tetikleyici, 154 Çince karakter seti, 168 Analog eşik tetikleyici, 151 CM Bkz. İletişim modülü, 12 Analog math, 196 Co, 97, 98 Analog math hata algılama, 199 Çok fonksiyonlu anahtar, 131 Analog modül, 12 cULus, 21 Analog rampa, 184 AND (VE), 102 Arka ışık bayrakları, 99 D Arka ışık ömrü LOGO! TD, 253 Darbe AS arayüz veri yolu Duraklatma, 124 iletişim arızası, 52 genişlik, 124 iletişim durumları, 52 Darbe çıkışı, 122 AS arayüzü, 12 Darbe Genişlik Modülatörü (PWM), 193 Asenkron darbe jeneratörü, 125 Darbe jeneratörü Ayarlar, 202 Asenkron, 125 Darbe rölesi, 165 DEĞİL, 106 B Demo versiyonlar, 222 devre programı, 93 Başlangıç bayrağı, 99 Başlat, 77 Bayrak blokları, 99 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 273 Endeks Devre programları H arşivleme, 213 Haftalık zamanlayıcı, 18, 133, 135 e-posta ile gönder, 213 ayar, 135 kopya çıkar, 213 Örnekler, 135 Dijital modül, 12 Haftanın günleri, 134 DIN rayı, 29 Hatalar, analog math, 199 DM8... Bkz. Dijital modül, 12 Dur, 202 I E İletişim modülleri, 12 İletişim modülü EIB veri yolu AS arayüzü, 12 iletişim arızası, 52 EIB/KNX, 12 iletişim durumları, 52 İmleç tuşları, 100, 176 EIB/KNX, 12 İnternet adresi, 5 Ekran modülleri, 12 İşletme saati sayacı, 145 Ekran ömrü MN ve OT değerlerinin okunması, 147 LOGO! TD, 253 ISO8859-1, 167 ekransız ISO8859-16, 167 PC-LOGO modu, 223 ISO8859-5, 167 Eşik tetikleyici, 149 ISO8859-9, 167 F K FM, 21 Kablo yüksükleri, 34 Fonksiyon tuşları, 12 Kalıcı bellek, 93 Frekans tetikleyici, 149 Kalıcı çekmede gecikme, 121 Kalıcılık, 109 Kapak, 30 G Kapama süresi, 134 GB-2312, 167 Karakter seti işareti, 100 Gecikme, 159 Karakter setleri, 167 Geçişi Kart Bkz Program modülü (kart), 213 Yaz saati ve kış saati, 88 Kazanç, 110 Genişletme modülleri, 12, 54 Kenar değerlendirmesi, 103, 104 Analog, 12 Kilitleme rölesi, 164 çalıştırma durumu, 51 Kış saati, 88 dijital, 12 Klips, 31 Gerilim beslemesi Kombine bellek/pil kartı, 213 Devre koruması, 35 Konnektör, 30 Gerilim seviyeleri, 100 Konnektörler, 97, 98 GF, 97, 101 açık, 100 girişler çıkışlar, 55 Yüksek hızlı girişler, 39 girişler, 55 Girişler, 98 hi, 55 Analog girişler, 39, 98 kullanılmayan, 55, 61 Dijital Girişler, 98 lo, 55 İmleç tuşları, 100 x, 55, 61, 107 tersine çevirme, 101, 112 Krktr Krktr seçme, 172 Kullanılmayan konnektörler, 55, 61 LOGO! Kullanma Kılavuzu 274 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Endeks Kurulum Analog math hata algılama, 199 farklı gerilim sınıfları için, 27 Analog rampa, 184 Asenkron darbe jeneratörü, 125 Çekmede gecikme, 115 L Çekmede/Düşmede gecikme, 119 Çıkış rölesi, 122 LCD ömrü Çok fonksiyonlu anahtar, 131 LOGO! TD, 253 Darbe çıkışı, 122 LED, 258 Darbe Genişlik Modülatörü (PWM), 193 LOGO! TD, 12 Darbe rölesi, 165 açılış ekranı, 12 Düşmede gecikme, 118 fonksiyon tuşları, 12 Eşik tetikleyici, 149 LOGO! TD Haftalık zamanlayıcı, 133 Arka ışık ömrü, 253 İşletme saati sayacı, 145 LOGO! TD Kalıcı çekmede gecikme, 121 Ekran ömrü, 253 Kenar tetiklemeli zaman ayarlı çıkış rölesi, 123 Lojik girişler, 107 Kilitleme rölesi, 164 Menü tuşu, 177 Merdiven aydınlatma anahtarı, 128 M Mesaj metinleri, 167 Math hatası PI denetleyici, 188 analog, 199 Rastgele jeneratör, 127 Math hatası algılama Röleler, 122, 123, 164, 165 Analog amplifikatör, 199 Shift register, 180 Menü tuşu, 177 Temeller, 107 Merdiven aydınlatma anahtarı, 128 Tetikleyiciler, 151, 154 Mesaj metinleri, 167 Yıllık zamanlayıcı, 137 karakter seti, 167 Yukarı-aşağı sayıcı, 142 Mesaj metni karakter seti işareti, 100 Özel fonksiyonların temelleri, 107 Mesaj seçme, 172 özel VEYA, 106 Metin Ekranı (TD), 12 Mod PC-LOGO, 223 P Modemler, 4 Parametre ayar, 201 Girişler, 108 N Param Ayar, 202 NAND, 103 T, 108 Parametre atama ekran düzeni, 134, 171 Parametre atama menüsü, 201 O Parametre koruması, 110 PC-LOGO, 223 Ofset, 110 PI denetleyici, 188 OR (VEYA), 104 Program adı Özel fonksiyonlar, 97, 112 değiştir, 72 Analog amplifikatör, 163 karakter seti, 72 Analog çoklayıcı, 182 okuma, 202 Analog değer izleme, 160 Program belleği, 93 Analog denetleyici, 160 Program döngüsü, 255 Analog diferansiyel tetikleyici, 154 Programlama menüsü Analog eşik tetikleyici, 151 AQ Türü, 86 Analog karşılaştırıcı, 156 Durdur konumunda AQ, 85 Analog math, 196 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 275 Endeks İsmin Düzenlenmesi, 72 Tarihin ayarlanması, 207 Prg Düzl, 66 Taşma hatası, 199 Prg temizle, 87 Temel fonksiyonlar, 97, 101 Şifre, 73 AND (VE), 102 Stop Md. AQ, 85 DEĞİL, 106 PWM, 193 NAND, 103 NAND, kenarlı, 104 OR (VEYA), 104 R VE, kenarlı, 103 XOR, 106 Rastgele jeneratör, 127 Tetikleyici Reddetme, 106 Analog diferansiyel, 154 Bir SF girişinin, 112 Analog eşik, 151 Girişin, 101 Röle çıkışları, 243 akım verme kapasitesi, 243 U hizmet ömrü, 243 URL, 5 Uyumluluk S Genişletme modülleri, 29 Saat Ayarl, 208 Sabitler, 98 X Sayaçlar Çalışma saatleri, 145 XOR, 106 Eşik tetikleyici, 149 Yukarı/aşağı, 142 Seçici, 172 Y Senkronizasyon, 207 Yaz saati, 88 Saat, 92 Yaz saati/kış saati geçişi, 207 Senk., 92 Saat, 88 Sensör bağlantıları, 40 Y/K Zamanı, 88 Seviyeler, 100 Yazılım, 221 SF, 97, 107, 112 Yıllık zamanlayıcı, 137 Shift register, 180 Yük akımı Shift Regiter bitleri, 100 maksimum, 43 Shift-JIS, 167 Yukarı/aşağı sayıcı, 142 Sıfır bölme hatası, 199 yüksek hızlı sayma, 39 Sıfır ofset, 110 Simulasyon, 221 Sinyal durumu geçişleri, 38 Z Sökme işlemi, 31 Str Str seçme, 172 Zaman tabanı, 108, 115 Zaman tepkisi, 108 Zamanlama hatası, 108 T Zamanlayıcı doğruluk, 108 Talimatlar Zamanlayıcılar Co, 98 Asenkron darbe jeneratörü, 125 GF, 101 Çekmede gecikme, 115 Konnektörler (Co), 97 Çekmede/Düşmede gecikme, 119 Özel fonksiyonlar (SF), 97 Çok fonksiyonlu anahtar, 131 SF, 112 Düşmede gecikme, 118 Temel fonksiyonlar (GF), 97 Haftalık, 133 LOGO! Kullanma Kılavuzu 276 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 Endeks Kalıcı çekmede gecikme, 121 Kenar tetiklemeli zaman ayarlı çıkış rölesi, 123 Merdiven aydınlatma anahtarı, 128 Rastgele jeneratör, 127 Yıllık, 137 Zaman ayarlı çıkış rölesi (darbe çıkış), 122 LOGO! Kullanma Kılavuzu Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03 277 Endeks LOGO! Kullanma Kılavuzu 278 Cihaz kitabı, 03/2009, A5E01248542-03
  E-endustri.com'u takip edin
  e-endustri.com Hesaplı Alışveriş Kredi kartları